Sunteți pe pagina 1din 17

MrNlsr[Rm, sANAtAf rr, M{J Fic}l M tl'{ I$Tt{l' *p' HIiA|jf H, LABOU ]{

pRoTEcTtSt socrsr,E Ar" REpUBLtCTy MOrnovA ANS SSCIAL PRST€fTI*F $F THH &EPLTB[,'{ {JF M*LilS1IA
$r

I"'hiIVSRSITATEA PE STAT Sg MSnICINX uc$I,4fl rfi'srx'sff ?xArii $TATE t"l N tVE RSI?Y
$t FAR^M,4CIE ",NICOLAE TESTEMITANU" SF MEN}[Ii\ifi AruA FHARMA{Y
I]IN RHPIJBI"ITA M$I,il*VA oF Tt-tE RSPUALiC tlF &,X{ltn{}vA

;L A+ lCIu *RNIN ". &,?b_: sT


Cu privire Ia rezultatele intermediare
ale concursului de admitere
la studii superioare integrate gi de licenfd
USMF,,Nicolae TestemiJanu"
pentru anul de studii 2019-2020

in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarca admiterii in


ciclul I - studii superioare de licen{E, aprobat prin ordinul Ministerului Educa}iei, Culturii
Cercetdrii nr' 362 din 5 aprilie 2019 ,,Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
;i
organizatea admiterii in ciclul I - studii superioare de licenld pentru anul universitar 2019-2020,,;
Ordinului Ministerului Educaliei nr.748 din 12 iulie 2}:ts ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la condiliile de ocupare a locurilor cu finanfare bugetard in instituliile
de invdldmAnt superior de stat din Republica Moldova"; Hotdr6rii Guvernului Repubiicii
Moldova rc. 345 din 18 iulie 2019 ,,Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregdtire a
cadrelor de specialitate pe domenii generale de studiu, cu finanlare de la bugetul de stat, in
instituliile de invdtimint superior pentru anul de studii 2019-2020"; Dispoziliei Ministerului
Educatiei, Culturii qi Cercetdrii nr.04/1-0913398 din 5 iulie 2019 ,,Cu piivire la locurile cu
finanlare bugetarl destinate absolvenlilor instituliilor de invdldmdnt di1raioanele de est ale
Republicii Moldova"; Deciziei Senatului USMF,,Nicolae Testemifanu" nr.616 din27.06.2019;
HotdrArii comisiei de admitere, proces verbal nr. 3 din 22 iulie 2019,

ORDON:

A aproba listele nominale ale candidatilor, care au promovat concursul intermediar de


admitere, dupd cum utmeazd:

MEDICINA

BUGET

2. Al Faraj Iunis Abdul Rahman


a
J. Al Haj Ahmed Hatem
4. Alavafcaia Natalia Alexandr
5. Alexeev Valeria Ion

Antonesi Vasile
8. Arhirii Alexei Gheorghe
9. Arsenov Ana Ion
10. Avaddnii Ana-Maria Radu
11. Babei Maria Valeriu
12. Babin Pavel Alexandru
13. Badrajan Iulian Valeriu
14. Bahov Vasili Veaceslav
15. Baran Cristofor Gheorghe
16. Barnaciuc Valeria Sergiu
17. Beiu Iuliania Ion
18. Bejan Ana Iacob
19. Bejenari Dmitrii Boris
20. Bejenaru Adrian Petru
21. Bevza Anastasia Andrei
22. Bicherschi Dumitriţa Sergiu
23. Bivol Daniela Valentin
24. Bivol Irina Vasile
25. Bîrgău Stelian Marcel
26. Bîrsan Irina Constantin
27. Bocancea Adelina Andrian
28. Bodiul Irina Roman
29. Bolăndău Luca Vitalie
30. Bolgar Olga Alexandr
31. Borş Sabina Anatolie
32. Botezat Liuba Ion
33. Botnari Ana Petru
34. Botnaru Mihaela Alexei
35. Braga Cristina Iurie
36. Briciuc Eugenia Eugeniu
37. Budianu Cătălina Nicolae
38. Bulgac Alexandra Ghenadie
39. Bulgaru Zinaida Stefan
40. Bulicanu Adelia Adrian
41. Bumbac Viorela Viorel
42. Bunici Marinela Alexandru
43. Buraga Adelina Ion
44. Burca Nadejda Grigorie
45. Buruian Alexei Petru
46. Buruian Gabriela Boris
47. Butnaru Ion Ion
48. Buţcu Adriana Victor
49. Buzaiji Iana Ivan
50. Buzenco Felicia Valeriu
51. Buzu Mihaela Nicolae
52. Buzuleac Ana-Biatrice Ion
53. Capaţîna Diana Ion
54. Capmaru Vlada Iurie
55. Cara Olga Ivan
56. Carchilan Cristina Lilian
57. Casian Andreea Ghenadie
2
58. Catan Ion Mihail
59. Cataraga Elena Andrei
60. Catrinici Ana-Maria Victor
61. Cazimirova Maria Ruslan
62. Cazîlu Anna Pavel
63. Cărpineanu Antonella Sergiu
64. Ceban Diana Ion
65. Cebotar Gabriela Igor
66. Cebotari Laura Ion
67. Celac Mădălina Andrei
68. Celan Adriana Ghenadie
69. Cemîrtan Marius Veaceslav
70. Cenuşa Sorin Valeriu
71. Certan Mihaela Ion
72. Cervatiuc Anatolie Serghei
73. Chiriac Domna Tudor
74. Chirtoca Corina Veaceslav
75. Chiruţa Cătălina Vladimir
76. Cigoreanu Nadejda Damian
77. Ciliuţa Mihaela Vitalie
78. Cimpoi Aurelia Vasile
79. Ciobanu Adriana Vladimir
80. Ciobanu Dorina Vasile
81. Ciobanu Irina Oleg
82. Ciobanu Uliana Mihail
83. Ciorescu Mihaela Iurie
84. Ciorici Cătălina Grigore
85. Ciubuc Vlada Iurii
86. Cîrpală Tatiana Victor
87. Cleşciova Irina Igor
88. Clim Anastasia Serghei
89. Codreanu Daniela Petru
90. Cojocari Cătălina Ruslan
91. Cojocari Ecaterina Serghei
92. Cojocaru Mădălina Ion
93. Cojocaru Mădălina Vasile
94. Cojocaru Nadejda Chiril
95. Colin Mihail Boris
96. Condruc Ion Tudor
97. Constantinov Cristina Alexandru
98. Corjan Sergiu Valeriu
99. Corovai Mihaela
100. Corpaci Cătălina Lilian
101. Cortac Alexandra Andrei
102. Cosovan Patricia Dorel
103. Costiş Veronica Mihai
3
104. Coşarca Lucia Valeriu
105. Coşpormac Mihaela Igor
106. Cotlău Nicolae Constantin
107. Cotruta Mihaela Mihai
108. Covaci Sorin Ion
109. Covali Daniela Patricia Valeriu
110. Cozma Octavian Dumitru
111. Craciun Alina Veaceslav
112. Cravcenco Adeli Dumitru
113. Cruc Daniela Lilian
114. Cucereavîi Anastasia Victor
115. Curea Anastasia Radion
116. Curelariu Mădălina Florin
117. Cuşnir Angela Iurie
118. Dabija Maria Dinu
119. Danu Doina Mihail
120. Daraban Daniela Petru
121. Diaciuc Tatiana Iurie
122. Didenco Victoria Ghenadie
123. Didilică Ion Sergiu
124. Didoruc Xenia Alexandr
125. Dimitriu Ana-Maria Vlad
126. Dimitroglo Tamara Petru
127. Dîrul Sanda Nicolae
128. Djurii Ecaterina Iuri
129. Dodiţa Ion Valentin
130. Dolghieru Anastasia Oleg
131. Doncilă Ilinca Serghei
132. Doroş Cristina Radu
133. Duhlicher Vera Valeriu
134. Dumbrăveanu Vlada Dorel
135. Eftodiev Marius Victor
136. Emţov Mariana Serghei
137. Fărîmă Vladislav Vladimir
138. Fedorenciuc Marina Serghei
139. Fedotova Daria Igor
140. Fîrfa Tatiana Serghei
141. Frîncu Nicoleta Vasile
142. Frunza Alexandra Marin
143. Frunza Silvia Ion
144. Frunza Tatiana Ion
145. Ftomov Violina Victor
146. Gaidarlî Natalia Ivan
147. Gaju Patricia Roman
148. Galupa Gabriela Ruslan
149. Garaz Laura Ghenadie
4
150. Gentchev Stefan Stefan
151. Gheata Laura Laurentiu
152. Gherdan Nicolae Nicolae
153. Gîscă Alina Valeriu
154. Godea Bogdan Iulian Mihai
Dumitru
155. Goian Daniela Anatolie
156. Gojineţchi Dan Iulian
157. Gonţa Axenia Petru
158. Gordaş Cătălin Serghei
159. Goreacii Laurenţia Ruslan
160. Goriţa Adriana Igor
161. Grajdean Victor Vitalie
162. Gramovici Ludmila Igor
163. Grejdieru Diana Ion
164. Grigoriev Tatiana Serghei
165. Grosu Ana-Maria Veaceslav
166. Gulii Otilia Serghei
167. Guţan Olga Valeriu
168. Guzun Aurica Gheorghii
169. Hagioglo Alexandrina Victor
170. Hariton Cristina Gheorghe
171. Hosman Gabriela Alexei
172. Hotineanu Adriana Adrian
173. Iachimovschi Dumitriţa Petru
174. Iacob Natalia Iurie
175. Ialanji Svetlana Fiodor
176. Iancioglo Iulia Alexandr
177. Iapără Olga Zaharia
178. Ieşeanu Alexandru Artur
179. Ifrim Iana Valentin
180. Ionel Criscenţia Gheorghe
181. Iurcenco Olga Piotr
182. Iuţis Vlada Vladimir
183. Jelezoglo Evghenia Grigorii
184. Karabacak Ozcan Yasin Cemal
185. Lavric Victoria Corneliu
186. Levca Aliona Iurie
187. Lisevici Elena Iurie
188. Lisicichina Olga Alexandru
189. Luchianiuc Daniel Filip
190. Lungu Drăgălina Gheorghe
191. Lungu Olga Igor
192. Lunic Ion Mihail
193. Lupu Veronica Mihail
194. Lupuleac Andreea Liviu
5
195. Lupuşor Andrian Andrei
196. Magaliuc Anastasia Eduard
197. Malai Marina Pavel
198. Maloghin Doina Viorel
199. Manic Milena Leonid
200. Marcu Beatrice Pantelei
201. Meriacre Andrei Fiodor
202. Mihălache Nicoleta Simion
203. Moglan Iulia Mihail
204. Morari Iulia Serghei
205. Moraru Maria Nicolae
206. Moraru Nionela Nicolae
207. Motelica Ilinca Igor
208. Movcalenco Valeria Vladimir
209. Muntean Valeria Ruslan
210. Munteanu Andreea Sergiu
211. Munteanu Domniţa Andrei
212. Mutavci Ecaterina Piotr
213. Nani Nicoleta Oleg
214. Neagu Stepan Victor
215. Neamţu Ana Igor
216. Nistor Vladilena Marcel
217. Niţa Andrei Dumitru
218. Nogailîc Adriana Igor
219. Nour Cristian Serafim
220. Novocreşcenova Anna Alexandru
221. Onica Ionela Ion
222. Onofraş Daniela Oleg
223. Oprea Elena Nicolae
224. Oprea Elisaveta Tudor
225. Osmătescu Antonina Veaceslav
226. Osoianu Alina Sergiu
227. Osoianu Inesa Eduard
228. Paladi Galina-Valeria Aurel
229. Panaidachi Xenia Vasilii
230. Panfilii Cătălina Aurel
231. Papuc Aliona Mihail
232. Papuc Cristina Viorel
233. Parasii Irina Alexandr
234. Patraş Elena Aurel
235. Pavlovschi Cristina Valeriu
236. Peev Valeria Marcel
237. Perciuleac Daniela Radu
238. Peşterean Marin Andrei
239. Petruleac Valeria Valeriu
240. Pisleariuc Dina Mihail
6
241. Pîntea Dumitriţa Viorel
242. Pîrău Ina Ivan
243. Pîrlii Dumitriţa Vitalie
244. Platon Angela Ghenadie
245. Plămădeală Maria Vasile
246. Poluşina Olga Eugeniu
247. Popa Iulia Igor
248. Potîrniche Mădălina Oleg
249. Pozneacova Veronica Pavel
250. Prichici Victoria Mihail
251. Prisacari Reghina Stanislav
252. Prişibilovici Marian Ruslan
253. Proţuc Cristina Victor
254. Pruteanu Corina Ion
255. Racoviţă Vasile Vasile
256. Rădăuţă Anastasia Ion
257. Rădvan Mihail Oleg
258. Recean Ana-Maria Sveatoslav
259. Rogac Nicoleta Oleg
260. Romanov Victoria Eugeniu
261. Roşca Ion Marian
262. Rusu Corina Anatolie
263. Rusu Ludmila Victor
264. Sacaliuc Nicolae Serghei
265. Saenco Vasile Iurii
266. Saharnean Veronica Ivan
267. Saharov Nicoleta Sergiu
268. Sandu Alina Gheorghe
269. Sandu Izabela-Ana Constantin
270. Sarchisean Evelina Albert
271. Saulenco Iana Stanislav
272. Sărăteanu Ana-Maria Liviu
273. Scobioală Marina Sergiu
274. Scorpan Mihaela Ghenadie
275. Sculea Cristina Mihail
276. Sîncumami Lica Ghenadii
277. Sîrbu Vadim Anatolie
278. Sîrghi Andrian Vitalie
279. Slivca Alexandr Alexandr
280. Sorocan Olga Sergiu
281. Stanciu Vladislav Igor
282. Stăvilă Irina Ghenadie
283. Stoeva Alla Gheorghe
284. Stoian Carolina Iurie
285. Storoj Anastasia Mihail
286. Stratulat Tatiana Gheorghe
7
287. Sulima Maxim Ghenadie
288. Şeremet Damaris Ionela Igor
289. Ştefan Cristina Constantin
290. Ştefaneţ Dorina Viorel
291. Ştepliuc Maria-Cornelia Corneliu
292. Teacă Maria-Magdalina Sergiu
293. Televca Daniela Oleg
294. Teslev Maxim Veaceslav
295. Timofte Victor Gheorghe
296. Titei Victor Lilian
297. Tîmbur Alexandrina Dumitru
298. Toma Mihaela Eduard
299. Tomic Mirela Mihail
300. Topor Alina Iurie
301. Toporeţ Valeria Valeriu
302. Tricolici Stanislav Ghenadie
303. Tropin Octavian Oleg
304. Tudorean Elena Mihail
305. Turtureanu Serafima David
306. Ţapu Andrea Victor
307. Ţurcan Daniela Gheorghe
308. Ţurcan Nicoleta Sergiu
309. Ţurcanu Cristian Pavel
310. Ungureanu Evelina Vadim
311. Urîtu Andreea Andrian
312. Ursachi Eugenia-Cristina Anatolie
313. Ursu Cătălina Lilian
314. Uzun Valentina Stepan
315. Vacarciuc Daniel Iurie
316. Valah Vlada Nicolae
317. Varsilovschi Daniela Viorel
318. Vdovicenco Mihail Veniamin
319. Veisa Daniela David
320. Vervas Alina Anatolii
321. Veste Alexandrina Veaceslav
322. Veţu Adrian Adrian
323. Vlad Daniela Dumitru
324. Vlad Vasile Vitalie
325. Vlad Vladislav Petru
326. Voda Maria Vladimir
327. Voicu Mihaela Valeriu
328. Vorotneac Andreia Oleg
329. Vulpe Iulia Vladimir
330. Zavtoni Anastasia Andrei
331. Zborcila Alexandrina Alexandru
332. Zglavoc Dinu Vitalie
8
333. Zingan Mihaela Iurie
334. Zorin Nichita Alexandru
335. Zotea Sabina Mihai

CONTRACT

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Aktaş Rodi Mahmut
2. Akyuz Sevgi Saim
3. Andrieş Beatrice-Diana Anatolie
4. Babaraica Alexandr Fiodor
5. Babin Stefani Eugen
6. Balaur Adelina Sergiu
7. Baran Crina Vladimir
8. Beda Liubov Alexandr
9. Bîtcă Tatiana Sergiu
10. Bogatova Tatiana Oleg
11. Boico Irina Anatolie
12. Bolocan Rodica Stepan
13. Bratu Elmira Oleg
14. Bulat Cătălina Constantin
15. Bulgaru Marius Marcel
16. Caşniţov Valeria Igor
17. Chiriac Dionisie Nicolae
18. Ciobanu Gabriela Sergiu
19. Corlotean Ecaterina Alexei
20. Cotelea Ana Victor
21. Cracan Dinu Oleg
22. Cuciuc Daniel Constantin
23. Cvasniţcaia Tatiana Ruslan
24. Doni Daniela Viorel
25. Dumanschi Andreea-Cezara Ghenadie
26. Enache Alina Alic
27. Frumosu Gabriela Ghenadie
28. Găvoază Liliana Lilian
29. Gheorghiţa Dan Iuri
30. Grosu Ioana Ion
31. Haţapuc Ana Sergiu
32. Ivanova Svetlana Iurii
33. Jeleva Irina Nicolai
34. Karimov Aighiun Halid
35. Langa Ana Anatolie
36. Leca Magdalena Sergiu
37. Levinte Gheorghe Mihail
38. Luca Mariana Ion
39. Luchianic Vasile Ion
40. Malarciuc Ruxanda Alexandru
9
41. Mardari Alexandru Ion
42. Margine Rodica Mihail
43. Minceva Irina Vasili
44. Paniş Pavel Vasile
45. Pavelciuc Alina Dinu
46. Petreanu Carina Ivan
47. Petrejneac Daiana Viorel
48. Petrova Liudmila Nicolai
49. Plotnic Daniela Marin
50. Poalelungi Ion Ion
51. Potîngă Cătălina Iurie
52. Prutean Lucica Sergiu
53. Reni Adriana Andrei
54. Rîsîpan Vasile Vasile
55. Romanovschii Vladimir Serghei
56. Rotari Diana Ghenadie
57. Rotaru Laura Mugurel
58. Sadovnic Doina Serghei
59. Samson Valeria Valeriu
60. Scobioala Liliana Gheorghe
61. Scutaru Greta Victor
62. Sîli Ion Ştefan
63. Sîrghii Vladlena Vadim
64. Tcaciuc Mihaela Marcel
65. Tolmaci Nadejda Leonid
66. Tonofa Maria Vitalie
67. Triboi Mădălina Petru
68. Ţărnă Mihaela Sergiu
69. Untilov Mihaela Ion
70. Varban Anna Ilie
71. Vasilachi Gabriela Gheorghe
72. Vitliuc Camelia Oleg
73. Vrancea Valeria Dorel
74. Zagorneanu Cezar Artur

STOMATOLOGIE

BUGET

Nr Nume Prenume Patronimic


1. Botnaru Elvin-Sergiu Sergey
2. Bulmaga Alina Grigore
3. Canţîr Olga-Teodora Grigore
4. Frija Anastasia Vasile
5. Griţco Vladislava Viorel
6. Grozavu Andrei Marian
10
7. Mamaliga Mihaela Aurel
8. Nucă Daniela Boris
9. Pautov Marina Valentin
10. Saharnean Gabriela Fiodor

CONTRACT

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Andruscenco Patricia Sergiu
2. Angheluţă Mihaela Gheorghe
3. Armaşu Doina Vasile
4. Auzeac Maxim Lilian
5. Baciu Aurelia Aureliu
6. Balan Cătălina Victor
7. Besedina Nelli Eduard
8. Blanar Valeria Valeriu
9. Bolgarova Anna Serghei
10. Botan Mihail Iurie
11. Bulat Ana-Maria Gheorghe
12. Bunescu Grigore Ruslan
13. Burcă Daniel Viorel
14. Burdiniuc Ana Vladislav
15. Butnaru Evelina Sergiu
16. Caliga Corina Victor
17. Capestru Evelina Vitalie
18. Celac Elena Ion
19. Cerescu Marin Nicolae
20. Cernopischi Artiom Iurie
21. Chihai Alexandrina Oleg
22. Chiosa Cristina Vasile
23. Colţa Vlad Veaceslav
24. Copuşciu Aliona Vasilii
25. Cortac Daniela Vasile
26. Costiuc Tatiana Anatolie
27. Crigan Vitalie Vitalie
28. Dalea Tatiana Igor
29. Dolişcinschi Gabriel Vitalie
30. Dombrovan Vladislava Stanislav
31. Dumbravă Cristina Vasile
32. Dunas Dan Andrei
33. Eni Ion Alexandru
34. Frătescu Cristina Serghei
35. Furtună Maria Tudor
36. Gaidău Dan Anatolie
37. Gamureac Adrian Mihail
38. Gherasiova Valeria Alexandr
39. Gîscă Silvia Mihail
11
40. Golovaciuc Nadejda Ruslan
41. Gonţa Maria Andrei
42. Grumeza Andrei Andrei
43. Gutium Maria Vitalie
44. Guţu Parascovia Iurie
45. Guzun Nicoleta Stepan
46. Harea Eugenia Anatolie
47. Havric Roman Eduard
48. Iustin Lilian Dorin
49. Leonte Daniela Sergiu
50. Lisnic Iana Arcadie
51. Marinov Vladimir Victor
52. Melniţkii Edgar Dumitru
53. Mihailov Olesea Iurie
54. Mocan Marinela Marin
55. Moisei Diana Ivan
56. Moraru Cătălin Anatolie
57. Moţpan Natali Igor
58. Ojog Valeria Boris
59. Onea Stanislav Serghei
60. Onica Patricia Andrei
61. Osipov Cristian Igor
62. Palii Marius Serghei
63. Parfeni Dorina Mihail
64. Petrioglu Irina Victor
65. Pînzari Ecaterina Vasile
66. Portas Dan Serghei
67. Prodan Alexandru Viorel
68. Pşenicinîi Laura Marius
69. Raţă Ana-Maria Ion
70. Reaboi Olivia Liviu
71. Repeha Maria Ivan
72. Rezmeriţa Mihaela Mihail
73. Rîbac Sorin Ion
74. Rîbacova Daria Vasili
75. Salagub Ion Gheorghe
76. Sandu Marina Marcel
77. Statnic Eugen Marin
78. Stoica Cristina Feodor
79. Ţurcan Alexandra Artur
80. Ţurcan Diana Alexei
81. Ungureanu Gabriela Constantin
82. Ursu Alexandra Liviu
83. Vahnovan Ioan Pavel
84. Vlah Oxana Grigore
85. Vrabii Roma Dorin
12
FARMACIE

BUGET

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Anton Marinela Grigore
2. Balan Cornelia Oleg
3. Basiul Corina Vitalie
4. Boguş Dorin Serghei
5. Diaconu Alina Gheorghe
6. Domenti Ana Mihail
7. Ghetu Daniela Oleg
8. Lapteacru Valeria Marin
9. Rotaru Victor Victor
10. Trincă Livia Ion

CONTRACT

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Andoni Tatiana Viorel
2. Andreev Alina Serghei
3. Andrieş Ariadna Ion
4. Andronache Marin Vasile
5. Balan Cristian Sergiu
6. Beresteanu Nadejda Veaceslav
7. Berzan Vladislava Vladislav
8. Beschieru Daria Radu
9. Bicherschii Denis Veaceslav
10. Bidiuc Valeria Valeriu
11. Bîrgan Diana Nicolae
12. Bodean Maria Alexei
13. Botnaru Maria Valerii
14. Brăiescu Luminiţa Oleg
15. Brighidin Victoria Iulian
16. Bujac Veronica Iurie
17. Burdujan Gabriel Albert
18. Busuioc Ana-Gabriela Vasile
19. Busuioc Sanduţa Anatolie
20. Caraman Augustina-Beatricie Andrei
21. Carmanovici Felicia Alexandru
22. Casico Ecaterina Igor
23. Cebanu Marina Oleg
24. Ceresău Mihaela Mihail
25. Cneagniţchi Doiniţa Ion
26. Cozac Mihaela Vitalie
13
27. Cristeva Maria Ivan
28. Cucereavaia Ecaterina Veaceslav
29. Cucoş Vladislav Ion
30. Curnic Victoria Victor
31. Deriş Doina Tudor
32. Dragni Olga Mihail
33. Drăgălin Ana-Maria Argintin
34. Filimon Andreea Oleg
35. Filipovici Dumitriţa Veaceslav
36. Furtună Ana-Dumitriţa Nicolae
37. Gheorghian Maria Gheorghii
38. Gheorghieva Nadejda Serghei
39. Ilieş Victor Serghei
40. Laşcu Dana Serghei
41. Lazari Ana Andrei
42. Leşan Ana Victor
43. Lozan Mihaela Gheorghe
44. Lungu Maxim
45. Migaevschi Alexandra Alexandru
46. Mihailov Artiom Maxim
47. Mîlaniuc Ana-Maria Vitali
48. Moraru Ana Sergiu
49. Mugureanu Marina Ion
50. Negrescu Elena Eugeniu
51. Niculiţa Liuba Nicolae
52. Pamujac Marina Dmitri
53. Popa Adriana Serghei
54. Popescu Daniela Valeriu
55. Porcescu Eugenia Boris
56. Pruteanu Albert Gheorghe
57. Pulucciu Evdochia Ivan
58. Rădăuţă Rodica Vasile
59. Romaşcan Doina Marin
60. Roşca Dumitru Sergiu
61. Sclifos Ion Ion
62. Scobioala Mariana Gheorghe
63. Scobioală Roxana Oleg
64. Scutaru Cătălina Victor
65. Sîrbu Elena Mihail
66. Spînu Irina Valeriu
67. Stratan Vlada-Victoria Veaceslav
68. Strugaru Daniela Oleg
69. Tacu Alina Vadim
70. Vacarciuc Adrealina Ion
71. Vacarciuc Ana-Maria Oleg
72. Vornices Olivia Nicolae
14
73. Zaharia Cristian Vitalie
74. Zaiţev Liuba Alexandru
75. Zubenco Loredana Serghei

MEDICINA PREVENTIVĂ

BUGET

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Arnaut Vasilisa Iosif
2. Babără Irina Marian
3. Bararu Aurelia Serghei
4. Chetrari Vasile Sergiu
5. Cigoreanu Damian Damian
6. Jimbei Sofia-Alina Arcadie
7. Kazaciok Sabina Andrei
8. Perepeliţa Mirela Iurie
9. Pîntea Aliona Andrei
10. Sîrbu Iulian Andrei
11. Ţăranu Maria Ioan
12. Tentiuc Anghelina Vitalie
13. Zeleniuc Valentina Afanasii

OPTOMETRIE

BUGET

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Buga Veaceslav Alexandru
2. Cecan Mihaela Constantin
3. Coiţan Mihaela Grigorii
4. Cozac Daria Ghennadi
5. Curca Stelian Ion
6. Garbi Anna Andrei
7. Mereoară Crina Igor
8. Procop Ecaterina Maxim
9. Serbova Alina Alexandru
10. Vlah Irina Serghei

CONTRACT

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Calin Ana Dumitru
2. Cereteu Ovidiu Ioan Igor
3. Cojuhari Alisa Ruslan
4. Crucerescu Cristi Gheorghe
15
5. Donea Irina Igor
6. Lavraniuc Gabriela Arcadie
7. Martin Tatiana Vladimir
8. Popova Daria Ilia
9. Sireţanu Liviu Vasile
10. Ursul Diana Ion

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

BUGET

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Andronic Mihaela Ştefan
2. Arama Maria Petru
3. Balica Cristina Sergiu
4. Cebotarescu Cătălina Leonid
5. Iordan Irina Anatolie
6. Lebedeva Iulia Alexandr
7. Mereacre Ana Veaceaslav
8. Muzîca Ana Nicolai
9. Pascali Anna Marcel
10. Spătaru Alina Valeriu

CONTRACT

Nr. Nume Prenume Patronimic


1. Anton Cătălin Anatolie
2. Boboc Daniela Mihail
3. Bucsa Nicoleta Petru
4. Caraman Maria Igor
5. Chicu Alina Ştefan
6. Codrean Irina Ghenadie
7. Costea Anastasia Ion
8. Cveatcovschi Roxana Ruslan
9. Moiseev Marina Nicolai
10. Nazaria Cristina Ion
11. Pavlic Mihaela Serghei
12. Popa Cristina Sergiu
13. Sîncu Ivan Piotr
14. Trifan Ana Gheorghe
15. Ţurcan Nadejda Ion

16
AN COMPENSATOR

BUGET

*.
t'; j:-:::=ulKiaii.+;=::rrrll
.*,;
Afanasieva Vladislava Medicind
Anischina Anastasia Medicind
Baranova Ana Dumitru Medicind
Bodiul Maxim Iurii Medicind
Diana Alexei Medicind
Cristina Alexandru Medicind
Chiseeva-Prinos Valeria Valeri Medicind Preventivd
Chiseli Nicolae Vadim Medicind Preventivd
9. Constantinov Daria Sershei Medicind

Eschin Mihail Petru


12. Litovcenco Vlada Alexandru Medicind

Iana Ghenadie

Anastasia
17, Voit Ecaterina Medicind

CONTRACT

Maxim Medicind

Rector,
profesor universitar, dr. hab. qt. med.,
academician al A$M

I7