Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO”, BĂLȚI
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ

Programul de masterat: Didactica literaturii universale


Curs: Didactica literaturii universale (I)
Însemnări didactice
(Anul de învățământ 2018-2019)

Text suport: „Moartea moliei” de Virginia Woolf

Autor:
Studentul grupei DU12M
Eugen ŢURCAN
Metodist:
Raisa LEAHU,
lector universitar
Argument
Textul ,,Moartea moliei” de Virginia Woolf prezintă sentimentele pe care le-a
avut naratorul atunci când a fost martor ocular la moartea unei fiinţe mici şi
neînsemnate. Naratorul este o femeie care se află într-un spaţiu închis. La început, se
prezintă descrierea naturii şi a spaţiului în care se afla naratoarea şi molia, evidenţiind
astfel că lumea este în mişcare. Se pune accent pe mărimea moliei, creatură hibridă „cu
aripile sale înguste, de culoarea fânului, brodate cu franjuri de aceeaşi palidă nuanţă”.
Bunăoară, această mică fiinţă face ca apropierea dintre ea şi naratoare să fie tot
mai tensionată, deoarece totul în jur nu părea mai frumos decât dansul moliei pe
pervazul ferestrei. Absorbită de spectacolul oferit de molie, naratoarea nu-şi dă seama
că la un moment dat, molia alunecă pe spate şi după lungi zbateri trece în nefiinţă.
Astfel, naratoarea înţelege că este neputicioasă şi nu poate salva viaţa unei fiinţe atât de
mici, care parcă cerea ajutor în suferinţa pe care o avea.
Analizând curriculum-ul la literatura universală pentru clasele a X-a – a X-a,
am ajuns la concluzia că textul „Moartea moliei”de Virginia Woolf poate fi predat în
clasa a XI-a la modulul „Modernismul şi avangarda”: Proza scurtă.
În continuare, ne propunem să aducem în lumină cele mai importante aspecte pe
care le putem desprinde din această proză, evidenţiind spaţiul, timpul şi imaginea moliei
care se află într-o luptă cu viaţa. În acest context, pornim de la un reportaj despre viaţa
unei molii, în care vom observa sentimentele pe care le poate avea cineva atunci când
vede suferinţa unei fiinţe mici şi conştientizează că omul poate fi uneori neputiincios.
Totodată, o altă activitate aplicată pe textul „Moartea moliei”de Virginia Woolf
este schiţarea portretului moliei în baza verbelor şi acţiunilor acestei mici creaturi
hibride. Astfel, chiar dacă niciodată nu am avut ocazia să vedem vreo molie, acum vom
putea înţelege mai detaliat cum arată o molie şi care sunt sentimentele ei faţă de viaţa pe
care doar ea înţelege. Următoarele două activităţi sunt centrate pe spaţiul care reflectă o
influenţă fie pozitivă, fie negativă asupra moliei şi asupra naratoarei.
În concluzie, prin aceste activităţi, vom observa că spaţiul exterior este un spaţiu
dinamic care arată o lume în mişcare, unde lucrul la câmp e în toi, păsările zboară
pentru aşi găsi hrana, însă spaţiul interior în care se aflau molia şi naratoarea este un
spaţiu mai mult închis absorbit doar de zbaterea şi în final moartea unei fiinţe mici şi
neînsemnate.

2
Reportaj
Care este viaţa unei molii?

„Moliile sunt vietăţi cât se poate de inofensive”, a spus John Himmelman,


unul dintre fondatorii Asociaţiei din Connecticut pentru Protecţia Fluturilor.
Toţi oamenii admiră fluturii, dar puţini se opresc să admire frumuseţea şi
varietatea moliilor. „Frumuseţe?”, probabil că aţi spune că e doar o glumă. Deşi unii
cred că molia nu este decât o rudă neînsemnată a frumosului fluture, şi molia, şi
fluturele fac parte din acelaşi ordin: Lepidoptera, însemnând „aripi cu solzi“.
Într-o dimineaţă plăcută, de miez de septembrie, cu o adiere mai tăioasă decât
aceea a lunilor de vară, am avut un sentiment neobişnuit. Fiind copleşit de lucrurile din
jurul meu, de plugul care brăzda deja câmpia ce se vedea pe fereastră, în timp ce
păsările se roteau în zbor planat printre vârfurile arborilor, am zărit o molie care îşi
poartă zborul în felul ei, fără a trezi vreo senzaţie învăluitoare a unei nopţi de toamnă.
Ce-i o molie? Nu veţi percepe, până nu veţi vedea acea creatură mică cu
aripioarele sale înguste, de culoarea fânului, brodate cu franjuri de aceeaşi palidă
nuanţă. Pe această fiinţă micuţă nu puteai să nu o urmăreşti cu interes, căci deveneai
conştient de un ciudat simţământ de milă pentru ea, deoarece începea să se agite din
cauza atmosferei în care se afla.
După mai multe încercări, moliei nu-i rămânea decât să zboare prin toate
colţurile a unui spaţiu restrâns în care se juca. Pentru că era atât de mică, simţeai că era
ceva pe cât de miraculos pe atât de sfâşietor în legătură cu făptura ei. În asfel de situaţie,
erai predispus să uiţi de lucrurile din jurul tău, doar pentru a privi jocul frumos şi plin
de miracol al acestei mici fiinţe. Asistai la un adevărat spectacol şi gândul la ce ar fi
putut să însemne viaţa pentru această molie, te făcea să priveşti cu milă la ocupaţia ei
plină de modestie.
Această mică făptură se bucura nespus de mult de dansul ei, până când nu
obosea şi se aşeza pe fereastră pe o clipă pentru a se odihni. Nimic nu o făcea să se
oprească din zborul ei, fie prea stângaci, fie prea puternic. Spectacolul oferit gratis în
acele clipe, când nici nu erai în stare să observi, că după lungi zboruri molia alunecă de
pe pervazul ferestrei şi se prăbuşi pe spate.

3
Credeam că aceasta face parte din spectacol, însă zărind zbaterea din aripi,
puteai cu uşurinţă să înţelegi că nu era un joc pregătit, ci era o greutate cu care se
confrunta micuţa făptură. După câtva timp de la urmărirea ciclului de viaţă al moliei,
vroiam parcă s-o ajut, să o ridic şi să-i permit să-şi continue dansul, însă ştiam că molia
nu trebuie niciodată prinsă de aripi deoarece solzii de pe aripi sunt extrem de delicaţi.
Nu puteai să-i faci nimic, nu erai în stare să o ajuţi cu ceva şi îţi dădeai seama că
e o suferinţă, căci picioruşele i se zbăteau în zadar. Totuşi, dacă ţii palma întinsă în faţa
unei molii, ea se poate urca pe unul dintre degete. Când am încercat şi eu să fac aşa,
mi-am dat seama că aceasta era imposibil, deoarece minunata vietate era pe spate şi nu
mai putea să se urce pe palma mea. Lucrurile din afară, precum păsările ce zburau spre
gârlă să-şi caute hrana nu mai însemnau nimic în comparaţie cu lupta pe care o dădea
vietatea ce mică care îţi provoca mila.
Părea atât de frumoasă, atât de sublimă atunci când se zbătea între viaţă şi
moarte, atunci când nimeni nu o mai putea ajuta. Desigur, compasiunea noastră
omenească era cu totul de partea vieţii, în plus acolo, acest efort gigantic, neîncurajat şi
neştiut de nimeni, venit din partea unei mărunte şi neînsemnate molii şi îndreptat
împotriva unei forţe de o asemenea amploare, pentru a reţine ceea ce nimeni altcineva
nu preţuia şi nu ţinea ca să păstreze.
Ce crud e finalul! Nu mai poţi să ajuţi cu nimic, iar zbaterea molii a luat sfârşit.
Această creatură mică, neînsemnată trecuse în nefiinţă şi îşi regăsise pacea şi stătea
întinsă pe spate demonstrând că moartea e mai puternică decât ea. Puteai doar să
priveşti şi să conştientizezi că uneori omul e neputiincios atunci când trebuie să ajuţi pe
cineva.

4
 făcea şi pe molie să se agite
 Creaturi hibride  descriind zig-zaguri pe ochiul
 Zboară (la lumina zilei) său de geam  Se îndreptă (în curmeziş spre
 Cu aripa pudrată în galben  zbura cu îndrăzneală (spre un colţul opus)
 Dormitând (în urmbra ungher al spaţiului restrâns de  O fibră extreme de fragilă, dar
draperiei) joacă) autentică
 Cu aripile sale înguste, de  Fiinţa ei miniaturală şi şubredă
culoarea fânului  O nimica toată în făptură
 Era atât de mică

PORTRETUL MOLIEI

 Aplecată şi cocoşată  Ostenită de dansul ei, se aşeză


 Împovărată şi stânjenită pe cerceveaua ferestrei, la
 Trebui să se strecoare cu cea soare
mai mare precauţie şi  Ea alunecă de pe cercevea şi
sobrietate  Mica şi neînsemnata cazu, bătând din aripi,
 Picioruşele prinseseră a se creatură trecuse în nefiinţă răsturnându-se pe spate pe
agita din nou  Traversa (în zborul ei pervazul ferestrei
geamul)
 Vru să zboare (de-a
curmezişul lui)5
SPAŢIUL ÎNTÂMPLĂRII

Era o dimineaţă plăcută de miez de septembrie, blajină, mângâietoare

Plugul brăzda deja câmpia


O adiere mai tăioasă decât aceea a lunilor de vară

Ciorile de câmp se strânseseră Ciorile se roteau în zbor planat printre vârfurile arborilor

Spaţiul Pământul apărea zemuind ca de sub teasc


Era amiază şi pe câmp munca încetase
întâmplării

În partea de jos a geamului


Păsările zburaseră spre gârlă să-şi caute hrana
Caii stăteau nemişcaţi

Pe pervazul ferestrei
Fereastra deschisă
Se zărea fumul caselor şi a romanticilor sirene de vapor

Pătrundea peste tot căi înguste şi întortocheate Pe cerceveaua ferestrei

6
Diagrama Venn

Spaţiu interior Asemănări Spaţiu exterior

 Era o dimineaţă plăcută


 Un ungher al spaţiului restrâns de  Plugul brăzda deja câmpia
joacă  Ciorile de câmp se strânseseră
 Fereastra deschisă  Pământul apărea zemuind ca de sub
 Pătrundea peste tot căi înguste şi teasc
întortocheate  Ambele sunt spaţii  Ciorile se roteau în zbor planat
 Pe cerceveaua ferestrei care au o influenţă fie printre vârfurile arborilor
 În partea de jos a geamului  Era amiază şi pe câmp munca
directă, fie indirectă
 Pe pervazul ferestrei încetase
asupra moliei  Caii stăteau nemişcaţi
 Se zărea fumul caselor şi a
romanticilor sirene de vapor

7
Era o dimineaţă plăcută, de miez de septembrie
LUMEA MOLIEI

Plugul brăzda deja câmpia

TIMPUL Ciorile se
strânseră
Întideam spre ea un creion, vrând s-o ajut
UNIVERSUL

NARATORUL

Aripi înguste aplecată şi cocoşată neputiincioasă Caii


Ridicând stăteau
ochii nemişcaţi
Pământul
apărea MOLIA Priveam
zemuit ca
Picioruşe firave sublimă la molia
de sub moartă
teasc Am
ridicat Creatură hibridă
creionul Fiinţa ei miniaturală şi şubredă Fereastra
deschisă

Mica şi neînsemnata creatură

Mă fulgeră gândul că era în suferinţă

Păsările se roteau în zbor planat printre vârfurile arborilor

8
Era amiază şi pe câmp munca încetase
Imagini cu molii

9
CUPRINS

1. Argument ………………………………………………………….2
2. Reportaj: Care este viaţa unei molii?...............................................3
3. Portretul moliei ……………………………………………………5
4. Spaţiul moliei ……………………………………………………...6
5. Diagarama Venn …………………………………………………..7
6. Lumea moliei ………………………………………………………8
7. Imagini cu molii ……………………………………………………9

8. Cuprins ……………………………………………………………10

9. Bibliografie ……………………………………………………….11

10