Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN


ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
15 – 16 iulie 2004
Proba scrisă la ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
– maiştri instructori –
Varianta 1
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. Malaxoarele au o importanţă deosebită în producţia de cofetărie şi patiserie. Având în
vedere acest aspect, trataţi, în scris, următoarele cerinţe:
a. clasificaţi malaxoarele
b. prezentaţi modul de funcţionare al malaxorului
c. precizaţi măsurile de protecţie a muncii specifice lucrului la malaxor (9p)
2. Preparatele din carne tocată sunt preparate de bază din componenţa meniurilor. Trataţi,
în scris, cerinţele de mai jos, referindu-vă la aceste preparate:
a. definiţi tocătura precizând tipurile de carne din care se realizează
b. prezentaţi rolul tehnologic şi operaţiile pregătitoare pentru orez, care intră în structura
tocăturii ca materie auxiliară
c. descrieţi tehnologia preparării tocăturilor în foi de varză. (10p)
3. Aluatul opărit este un semipreparat folosit la obţinerea produselor de patiserie
a. caracterizaţi aluatul opărit
b. descrieţi tehnologia de preparare a cojilor
c. precizaţi trei transformări care au loc în timpul operaţiei de coacere. (11p)

SUBIECTUL II (30 de puncte)


Alcătuiţi un eseu cu titlul „Servirea micului dejun”, după următoarea structură de idei:
▪ definirea şi caracterizarea micului dejun;
▪ stabilirea unui meniu pentru mic dejun care să conţină şi un preparat culinar obţinut
printr-un tratament termic de prăjire;
▪ prezentarea mise-en-place-ului pentru meniul stabilit;
▪ prezentarea modalităţii în care se realizează servirea şi debarasarea în cazul
preparatului prăjit ales;
▪ prezentarea modalităţii în care se realizează servirea şi debarasarea în cazul băuturii
calde din meniu;
▪ decontarea micului dejun.

Probă scrisă la Alimentaţie publică 1 Varianta 1


maiştri - instructori
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

SUBIECTUL III (30 de puncte)

1. Pentru o temă, la alegere, de la disciplina / disciplinele din programa conform căreia


susţineţi acest concurs, formulaţi trei obiective operaţionale precizând: comportamentul
observabil, condiţiile de realizare / demonstrare a comportamentului şi criteriul de reuşită
(tehnica lui R.F. Mager).
(9p.)

2. Elaboraţi, pentru disciplina / disciplinele din programa conform căreia susţineţi acest
concurs, o probă de evaluare finală / sumativă, care să conţină:
a) trei itemi, câte unul, la alegere, dintre următoarele tipuri: cu alegere duală; cu un
răspuns scurt; întrebare structurată; eseu structurat;
b) baremul de corectare al probei de evaluare (răspunsul corect pentru fiecare item şi
distribuirea punctajului de 100 de puncte, dintre care 10 puncte se acordă din oficiu).
(12p.)

3. Descrieţi, la alegere, una dintre următoarele metode de învăţământ: conversaţia,


demonstraţia, exerciţiul, prezentând:
a) definiţia;
b) caracterizarea metodei;
c) un exemplu de utilizare a metodei la disciplina / disciplinele de concurs.
(9p.)

Probă scrisă la Alimentaţie publică 2 Varianta 1


maiştri - instructori