Sunteți pe pagina 1din 5

www.mediatorulcartii.

ro
virginia.braescu@yahoo.com
tel: 0740367379; 0771396567
http://virginiabraescu-mediatorulcartii.blogspot.com

Cărţi utile pentru dezvoltarea personală


şi
optimizarea profesională
Autocunoaştere /Autoeducare / Inteligenţă emoţională /Comunicare
Bennett-Goleman, Tara (2002), Alchimia emoţională, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Carnegie, Dale (1999), Secretele succesului, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Collet, P. (2005), Cartea gesturilor, ed. Trei, Bucureşti
Cooper, R.K (2006), Resursele nebănuite, ed. Amaltea, Bucureşti
Deep, S. & Sussman, Lyle (1996), Să acţionăm inteligent, ed. Polimark, Bucureşti
Dinu, M. (2004), Fundamentele comunicǎrii interpersonale, ed. ALL, Bucureşti
Filliozat, Isabelle (1997), L’intelligence du coeur, ed. Marabout, Franţa
Fine Debra (2008), Arta de a-ţi cultiva noi relaţii, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Goleman, D. (2001 a), Inteligenţa emoţională, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Goleman, D. (2005 b), Emoţiile distructive, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Horn, Sam (2005), Arta conversaţiei Tongue Fu!, ed. Amaltea, Bucureşti
Jeffers, Susan (2001), Oser briser la glace, ed. Marabout, Franţa
King, L (2004), Secretele comunicării,ed. Amaltea, Bucureşti
Maltz, M. (1999 a), Psiho Cibernetica, Imaginea de sine – Cheia spre o viaţă mai bună,
ed. Curtea Veche, Bucureşti
Maltz, M. (2002 b), Magia imaginii personale, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Peseschkian, N. (2005), Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie, ed. Trei,
Bucureşti
Prutianu, Ş. (2005), Antrenamentul abilităţilor de comunicare, ed. Polirom, Iaşi
Robbins, A. (2001), Putere nemărginită, ed. Amaltea, Bucureşti
Salomé, J. (1997, 2004 a), Pour ne plus vivre sur la planète TAIRE (une méthode pour
mieux communiquer), ed. Albin Michel
Salomé, J. (2002 b), Dacă m-aş asculta, m-aş înţelege, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Salomé, J. (2002 c), Curajul de a fi tu însuţi, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Salomé, J. (2006 d), Trăind cu tine însuţi, ed. Ascendent, Bucureşti
Schwartz, David J. (1998), Puterea magică a gândului, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Souza, B. (2007), Născut pentru a reuşi, ed. Amaltea, Bucureşti
Scott, P. M. (2001), Drumul către tine însuţi, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Şoitu, L. (2001 a), Pedagogia comunicării, ed. Institutul European, Iaşi
Şoitu, L. (2006), Restul comunicării(lor) sunt eu, ed. Ars Longa, Iaşi
Ziglar, Z. (2000 a ), Dincolo de vârf, Curtea Veche, Bucureşti
Ziglar, Z. (2002 b), Motive pentru a zâmbi, Curtea Veche, Bucureşti

Învăţare rapidă /Creativitate


De Bono, E. (2003), Gândirea laterală, ed. Curtea Veche, Bucureşti

1
www.mediatorulcartii.ro
virginia.braescu@yahoo.com
tel: 0740367379; 0771396567
http://virginiabraescu-mediatorulcartii.blogspot.com

Ostrander, Nancy, Ostrander, Sheila, Schroeder, Lynn (2002), Tehnica învăţării rapide,
ed. Amaltea, Bucureşti
Ponagoreţ, Oana, Armeanu, C.M. (2005), Tehnici de superînvăţare, ed. Tipoalex,
Alexandria
Roco, Mihaela (2001), Creativitate şi inteligenţă emoţională, ed. Polirom, Iaşi
Stoica Constantin, Ana (2004), Creativitatea, ed. Institutul European, Iaşi
Stoica Constantin, Ana & Caluschi, Mariana (2005), Evaluarea creativităţii, ed.
Performantica, Iaşi
Wenger, W. & Poe, R., (2002), Factorul Einstein, ed. Amaltea, Bucureşti

Negociere /Managementul conflictului/MRU


Adkin, Elaine, Gordon, J., Lighton, Patricia (1999), Resurse umane, ed. Nemira, Bucureşti
Boncu, S. (2006), Negocierea şi medierea. Perspective psihologice, Institutul European,
Iaşi
Cornelius, Helena & Faire, Shoshana (1996), Ştiinţa rezolvării conflictelor, ed. Ştiinţă &
Tehnică, Bucureşti
Dupont, C. (1990), La négociation. Conduite, théorie, applications, ed. Dalloz, Franţa
Fisher, R., Patton, B., Ury, W. (1995), Succesul în negocieri, ed. Dacia, Cluj-Napoca
Fleming, P. (2004), Învaţă arta de a negocia într-o săptămână, Grupul Editorial Cosmos
Viking Pinguin, Bucureşti
Kestner Bowman, Prudence, Ray, L. (2002), The Conflict Resolution Training Program.
Leader’s Manual, ed. Jossey Bass (www.josseybass.com )
Milcu, M. (2005), Psihologia relaţiilor interpersonale (Competiţie şi conflict), ed.
Polirom, Iaşi
Nicolaescu, O. coord. (2004), Managerii şi managementul resurselor umane, Editura
Economică, Bucureşti
Prutianu, Ş. (2000), Manual de comunicare şi negociere în afaceri, ed. Polirom, Iaşi
Shapiro, Lisa (1998), Conflictele şi comunicarea, ed. Arc (carte tradusă în limba
românăcu sprijinul Fundaţiei Soroş)
Souni, H. (1998), Manipularea în negocieri, ed. Antet, Bucureşti
Stoica Constantin, Ana (2004 a), Conflictul interpersonal, ed. Polirom, Iaşi
Stoica Constantin, Ana & Constantin, T. (2002), Managementul Resurselor Umane, ed.
Institutul European, Iaşi
Ury, W. (1994), Dincolo de refuz, Editura de Vest, Timişoara

Leadership /Management/ Teambuilding


Androniceanu A., Mihalcea, R. (2002), Management. Fundamente, Interferenţe, Studii de
caz, Soluţii, Editura Economică, Bucureşti
Blanchard, K. & Johnson, S. (2001), Manager la minut, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Blanchard, K. & O’Connor, M. (2003), Managementul şi valorile, ed. Curtea Veche,
Bucureşti
Bontaş, D. (2000), Bazele managementului firmelor, ed. Moldova, Bacău
Bossidy, L. & Charan R. (2006), Finalizarea, ed. Amaltea, Bucureşti

2
www.mediatorulcartii.ro
virginia.braescu@yahoo.com
tel: 0740367379; 0771396567
http://virginiabraescu-mediatorulcartii.blogspot.com

Burduş, E. (2006, ediţia a III a), Management comparat internaţional, Editura Economică,
Bucureşti
Canfield, J., Hensen, M:V., Hewitt, L. (2004), Puterea concentrării, ed. Amaltea,
Bucureşti
Carnegie, D. (2002), Liderul poţi fi tu, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Carroll Michael (2008), Liderul receptiv, Pro Editurǎ şi Tipografie, Bucureşti
Collins, J. (2006), Excelenţa în afaceri, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Covey, St. R. (2000), Managementul timpului sau cum să ne stabilim priorităţile, ed.
Allfa
Covey, St. R., Eficienţa în 7 trepte, ed. All
Derlogea, Ş (2006), Teambuilding. 50 de jocuri şi rolul lor în consolidarea echipei, ed.
Amaltea, Bucureşti
Dornan, J.M (1999), Secretele succesului, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Maxwell, J.C (2006 a), Dezvoltă liderul din tine, ed. Amaltea, Bucureşti
Maxwell, J.C (2002 b), Dezvoltă liderii din jurul tău, ed. Amaltea, Bucureşti
Maxwell, J.C (2002 c), Cele 21 de calităţi ale liderului, ed. Amaltea, Bucureşti
Maxwell, J.C (2002 d), Atitudinea învingătorului, ed. Amaltea, Bucureşti
Maxwell, J.C (2004 e), Eşecurile pot conduce la succes, ed. Amaltea, Bucureşti
Maxwell, J.C (2006 f), Harta succesului, ed. Amaltea, Bucureşti
Maxwell, J.C. (?), Totul despre lideri, atitudine, echipa, relaţii, ed. Amaltea, Bucureşti
Morgenstern, Julie (2005 a), Tehnica organizării lucrurilor, Amaltea, Bucureşti
Morgenstern, Julie (2005 b), Tehnica organizării timpului, Amaltea, Bucureşti
Nicolaescu, Luminiţa, Nicolaescu, O. (2005), Economia, firma şi managementul bazate pe
cunoştinţe, Editura Economică, Bucureşti
Nicolaescu, O., Verboncu, I. (1999, ediţia a III a revizuită), Management, Editura
Economică, Bucureşti
Verboncu, I. (2005), Ştim să conducem, Editura Economică, Bucureşti
Gerber, M. (2003 a), Mitul intreprinzătorului, ed. Amaltea, Bucureşti
Gerber, M. (2004 b), Mitul managerului, ed. Amaltea, Bucureşti

Vânzări /Marketing /Educaţie financiară /MLM

Carlson, R. (1999), Nu-ţi face griji, fă bani, ed. Vremea, Bucureşti


Charvet, Shelle Rose (2006), Cuvinte care schimbă minţi, ed. Amaltea, Bucureşti
Duran, J.J (2006), Fă-ţi o firmă, vinde-o şi îmbogăţeşte-te, ed. Amaltea, Bucureşti
Gates, B. (2002), @faceri cu viteza gândului, ed. Amaltea, Bucureşti
Hill, N (1998), De la idee la bani, ed. Curtea Veche, Bucureşti
Kiyosaki, R.T (?), Cadranul banilor, ed. Amaltea, Bucureşti
Kiyosaki, R.T & Lechter, Sharon L. (2002), Afaceri interactive, ed. Amaltea, Bucureşti
Klontz, B., Kahler, R, Klontz, R. (2007), Ce relaţie ai cu banii?, ed. Amaltea, Bucureşti
Poe, R. (2002), Al treilea val. Cum să-ţi conştruieşti linia descendentă, ed. Amaltea,
Bucureşti
Tracy, B. (?), Cele 100 de legi supreme ale succesului în afaceri, ed. Amaltea, Bucureşti
Ziglar, Z. (2002), Arta vânzării, ed. Amaltea, Bucureşti

3
www.mediatorulcartii.ro
virginia.braescu@yahoo.com
tel: 0740367379; 0771396567
http://virginiabraescu-mediatorulcartii.blogspot.com

Cărţi de Analiza tranzacţională (AT)


Berne, E. (2003 a), Jocuri pentru adulţi. Psihologia relaţiilor umane, ed. Amaltea,
Bucureşti
Berne, E. (2006 b), Ce spui după Bună ziua?, ed. Trei, Bucureşti
Catry, Claudine, Derouet, Gilda, Muller, Jean-Louis (2007, ediţia a V a), De l’analyse
transactionnelle à l’action transactionnelle, ESF éditeur (www.esf-editeur.fr )
Lassus, R. (2000), Analiza tranzacţională, ed. Teora, Bucureşti
Moreau, A. (2007 ), Psihoterapie. Metode şi tehnici, cap.6 IV. Analiza tranzacţională, ed.
Trei, Bucureşti

Cărţi de Gestalt -terapie

Moreau, A. (1999 a), Putere, autonomie, vindecare, ed. Astrobios, Bucureşti


Moreau, A. (2005 b), Viaţa mea aici şi acum. Gestalt-terapia, drumul vieţii, ed. Trei,
Bucureşti
Moreau, A. (2005 c), Aici şi acum. Ghidul psihoterapeutului (vol. 1+2), ed. Astrobios,
Bucureşti
Moreau, A. (2006 d), Ca să trăieşti mai bine în prezent, împacă-te cu trecutul, ed. Trei,
Bucureşti
Moreau, A. (2007 e), Psihoterapie. Metode şi tehnici, ed. Trei, Bucureşti

Cărţi de NLP (Programare neurolingvistică)

Bandler, R. (1990), Un cerveau pour changer, InterEditions, Paris


Bandler, R & La Valle, J (200), NLP. Învaţă să convingi, ed. Amaltea, Bucureşti
Cudicio, Catherine,(2003 a), La PNL: communiquer autrement, Editions d’Organisation
Cudicio, Catherine,(2004 b), Le grand livre de la PNL (+1 CD), Editions d’Organisation
Cudicio, Catherine,(2005 c), Déchiffrer nos comportements, Editions d’Organisation
Cudicio, Catherine,(2005 d), Maîtriser l'art de la PNL, Editions d’Organisation
Cudicio, Catherine,(2006 e), Comprendre la PNL, Editions d’Organisation
Cudicio, Catherine,(2006 f), Mieux vendre avec la PNL, Editions d’Organisation
Cudicio, Catherine,(2006 g), PNL et communication, Editions d’Organisation
Syekely, Andy (200), NLP, Calea succesului, ed. Amaltea, Bucureşti
Whitmore, John (2008), Coaching pentru performanţǎ, ed. Publica, Bucureşti

Cărţi despre mediere – un trend în ascensiune


Bonafé-Schmitt, J-P (2000), La médiation scolaire par les élèves, ed. ESF, Issyles-
Moulineaux
Cardinet, Annie (2000), Ecole et médiations, ed. Erès, Ramonville Saint-Agne
Caune, J. (1999), Pour une étique de la médiation (Le sens des pratiques culturelles),
Presses universitaires de Grenoble (PUG)

4
www.mediatorulcartii.ro
virginia.braescu@yahoo.com
tel: 0740367379; 0771396567
http://virginiabraescu-mediatorulcartii.blogspot.com

Dahan, Joceline (1996), La Médiation familiale, éd. Morisset, Paris


Dialogue n° 170 (decembrie 2005), Dossier Médiations familiales: Quels enjeux?, ed.
ERES
Diaz, Babeth, Liatard – Dulac, Brigitte (2002), Contre violence et mal-être. La médiation
par les élèves, ed. Nathan
Girard, Kathryn, Koch, Susan. J. (1996), Conflict Resolution in the Schools. A manual for
educators, Jossey – Bass Publishers, San Francisco
Guillaume-Hofnung, Michèle (1995), La Médiation, PUF, Paris
Lamizet, B. (1999), La médiation culturelle, l’Harmattan, Paris
Lascoux, J.-L. (2004), Pratique de la médiation (Une méthode alternative à la résolution
des conflits), ed. ESF, Issy-les-Moulineaux cedex,
Loghin, C. (2007), Metode alternative de soluţionare a disputelor, în vol. Model
restaurativ de asistare complexă a cazurilor ce au ca obiect infracţiuni comise de minori,
(coord. Corneliu Loghin), ed. IMPAKT, Iaşi
Lovenheim, P.; Guerin, Lisa (2004) , Mediate, Don’t Litigate: Strategies for Successful
Mediation, Nolo
Milbrun, P. (2002), La médiation: Expériences et Compétences, La Découverte et Syros,
Paris
Sassier, Monique (2001, prefaţă de Ségolène Royal), Construire la médiation familiale
(Arguments et propositions), éd. Dunod, Paris

Pagini web edituri

www.edituratrei.ro
www.publica.ro
www.polirom.ro
www.humanitas.ro
www.euroinst.ro
www.teora.ro
www.amaltea.ro
www.curteaveche.ro