Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRALIZATOR A – atins D – în dezvoltare

Calcul % număr ( A sau D ) x 100


număr copii testaţi
EVALUARE INIȚIALĂ Copii testaţi: m - mică ______ mj – mijlocie 14 M- mare
Câţi copii %
Domenii Disciplina Nr. copii testaţi
A D A D

m
Educarea limbajului mj 6 8 43% 57%
DLC
M
m
Cunoaşterea mediului mj 6 8 43% 57%
M

m
Activitate matematică mj 5 9 35,7% 64,3%
M
m
Educaţie pentru societate mj 4 10 28,5% 71,4%
M
DOS
m
Activitate practică şi elemente mj 4 10 28,5% 71,4%
casnice
M
m
Activitate artistico-plastică mj 5 9 35,7% 64,3%
M
DEC
m
Educaţie muzicală mj 5 9 35,7% 64,3%
M
m
DPM
Educaţie fizică mj 7 7 50% 50%
M
mj
Activitate opţională 1
M
Activitate opţională 2 M