Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI

CLASA a IV-a D

Prof. Moraru Mădălin

-iunie 2019-
PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnzială “Mihai Eminescu- Pitești, jud. Argeș
Data: 04.06.2019
Clasa: a-IV-a D
Efectiv: 31 elevi (11 băieţi şi 20 fete)
Ora: 8:00�
Locul de desfăşurare: Sala de sport (30L/20l)
Materiale folosite: - 20 mingi de baschet
- cronometru

- 8 panouri de baschet
- fluier
-maieuri de departajare
- popete și jaloane
Durata: 45 minute

TEME ŞI OBIECTIVE
1.) Calitatea motrică îndemânare - Dezvoltarea îndemânării cu accent pe ambidextrie
2.) Aruncarea la coş de pe loc - Invăţare cu accent pe miscarea de impulsie a picioarelor

Competențe specifice:
☺ – coordonarea segmentelor corpului în acțiuni cu complexitate crescândă
☺ – capacități coordinative în regimul altor calități motrice și amidextrie
☺ – să execute prinderea mingilor folosind diferite marimi/greutăți de minge
☺ – norme și deprinderi de comunicare între elevi, parteneri,
☺ – exersarea unor comportamente fair-play în activitățile motrice/sportive desfășurate
☺ – coordonarea acțiunilor motrice în relație cu partener
☺ – stările și reacțiile emoționale survenite în activități sportive
☺ – captarea atenției colectivului prin evidențierea aspectelor principale din cadrul exercițiilor folosite

PROIECT DIDACTIC

Nr Strat
Crt Veriga lecţiei Conţinut Dozare egia Observaţii
didac
tică
Form Metode Indicaţii
aţii de Metodice
lucru
1 Organizarea colectivului
de elevi -adunarea; -în
2´ -aliniere după linie Explicaţia -Aliniere la un reper
înălţime; pe un -„Drepţi!”
-salutul; rând Demonstraţia -„La stân-GA!”
-controlul echipamentului şi verificarea stării de -„La dreap-TA!”
sănătate; 2’ �
-captarea atenţiei; � Exersarea
-anunţarea temelor şi a obiectivelor; �

2 Pregătirea organismului -alergare uşoară -2 ture de -în Explicaţia


pentru efort teren coloa
5´ Mers şi variante de mers: nă
-mers normal; câte „Privirea înainte”
1L doi „Bărbia sus”
-mers pe pingea cu braţele sus; Demonstraţia „Spatele drept”
-mers normal ⬤⬤
1L ⬤⬤
-mers pe călcâie cu palmele la ceafă; ⬤⬤
-mers normal ⬤⬤
⬤⬤ Exersarea -„Mişcă braţele!
-mers cu pas fandat („pasul uriaşului”) ⬤⬤ Păstrează distanţa!”
⬤⬤ „Sus genunchii!
Alergare şi variante de alergare: 1 diagonală Mişcă braţele!”
-alergare cu genunchii sus; 1 lățime - în -„Călcâiele la şezută!
-Mers normal coloa
1 diagonală nă -Prin centru, câte
-alergare cu pendularea gambei la spate; 1 lățime câte Corectarea patru, MARŞ!”
-Mers normal doi -„Atenţie! Stai!”
1 diagonală -Se ia distanţă în
-alergare cu spatele; 1 lățime lungime şi în
-Mers normal adâncime.
1 diagonală -pe -Întoarceri pe
-3 sărituri pe un picior, 3 sărituri pe celălalt 1 lățime diago lungimea coloanei de
picior nală gimnastică pentru
-Mers normal formarea formaţiei
1 diagonală mers de lucru 4 x 7.
-alergare cu pas adăugat în perechi; 1 lățime
-Mers normal

-alergare cu genunchii sus 1 diagonală


-Mers normal 1 lățime

mers
3 Influenţarea selectivă a Complex de exerciţii pentru dezvoltare fizică
aparatului locomotor armonioasă:
6´ -
1.P.I. - Stând coloa
T1-4 – rotări ale braţului drept înainte; 4X8 nă de
T5-8 – rotări ale braţului stâng înainte; gimna
stică „Privirea înainte!”
pe 4 “Braţele întinse.”
2. P.I. – Stând rândur
T1-4 – rotări de braţe alternativ înainte; i Explicaţia
T5-8 – rotări de braţe alternativ înapoi; 4X8

“Braţele relaxate”
3. P.I. – Stând depărtat, braţele ridicate la ���
nivelul umerilor 4X8 � Demonstraţia
T1-2 – forfecarea braţelor; ���
T3-4 – îndoiri de braţeloe din coate; �
T5-6 – idem T1-2; ���
T7-8 – idem T3-4; � “Picioarele fixe pe
��� Exersarea sol!”
4. P.I. – Stând depărtat, pe perechi, faţă în faţă 4X8 � “Genun-chii întinşi”
T1-2 – îndoiri laterale spre partea dreaptă, linia ���
1, spre partea stângă, linia 2; �
T3-4 – bătăti din palme, braţele ridicate desupra
capului;
T5-6 – îndoiri laterale spre partea stângă, linia
1, spre partea dreaptă, linia 2;
T7-8 - bătăti din palme, braţele ridicate
deasupra capului; - Corectarea
coloa
Pauză activă cu mişcări de respiraţie 4X8 nă de
gimna “Picioarele fixe pe
5. P.I. – Stând stică sol!”
depărtat, pe perechi, faţă în faţă pe 4
T1-2 – răsucirea trunchiului spre partea dreaptă, rândur
linia 1, spre partea stângă, linia 2; i
T3-4 – bătaie palmă în palme, la nivelul Explicaţia
pieptului; ���
T4 – revenire � „Inspiră adânc!
T5-8 – idem T1-4 dar în partea cealaltă ��� Expiră profund!”

6. P.I. – Stând depărtat, pe perechi, faţă în faţă ��� Demonstraţia
T1-2 – extensia trunchiului cu arcuire, braţele �
sus ���
T3-4 – aplecarea trunchiului cu arcuire, palmele � „Braţele întinse!”
ating vârful piciorului al partenerului, pentru cei ��� -„Nu îndoi
din linia 1, iar pentru cei din linia 2, ating vârful � Exersarea genunchii!
piciorului stâng al partenerului; 4X8
T5-6 – idem T1-2;
T7-8 – idem T3-4 dar în partea cealaltă;

7.P.I. – Stând cu palmele pe genunchi


T1-4 – rotiri de genunchi de la dreapta la „Mişcarea cât mai
stânga; - amplă”
T5-8 – idem dar de la stânga la dreapta; coloa Explicaţia
nă de
4X8 gimna
stică
8.P.I. – Stând pe 4 „Talpa pe sol”
T1 – fandare laterală spre partea dreaptă cu rândur Demonstraţia
ridicarea braţelor înainte la nivelul umerilor; i
T2 – revenire; „Piciorul întins”
T3 – fandare laterală spre partea stângă cu
ridicarea braţelor lateral la nivelul umerilor; ���
T4 – revenire � Exersarea „Spatele drept”
T5 – fandare înainte cu piciorul drept şi ���
ridicarea braţelor lateral; 4X8 � „Braţele drepte cu
T6 – revenire; ��� coatele întinse”
T7 – fandare înainte cu piciorul stâng şi �
ridicarea braţelor lateral; ��� Corectarea
T8 – revenire �
���

-
coloa
nă de
gimna
stică
pe 4
rândur
i

���

���

���

���

���

Învăţarea/ consolidarea/
4 perfecţionarea acţiunilor 1.) Dezvoltarea calităţii motrice îndemânare cu
motrice, dezvoltarea accent pe ambidextrie: Indivi Explicaţia
calităţilor motrice - elevii dispuşi aleatoriu pe toata suprafata dual
(viteza/ îndemânare) terenului �
şi/sau evaluarea �
conţinuturilor predate *Aruncarea mingii de tenis in sus cu mana
13´ dreapta si prinderea ei cu stanga fara sa atinga Demonstraţia “Urmăresc mingea
solul, sa atinga o singura solul/de doua ori. 2’ � cu privirea tot
� timpul”
*Aruncarea a 2 mingi de tenis simultan in sus si � “Aruncăm pe
prinderea lor in aer/dupa ce ating solul o singura 2’ verticală mingile”
data � Exersarea

*dribling cu mingea de baschet și mingea de �
tenis în același timp
2’ �
*dribling cu mana dreapta în fata uni jalon la “Folosim orice parte
semnal cu mana cealaltă apuca jalonul și îl Corectarea a brațelor ca să ținem
ridica de la sol. Același lucru și cu mâna mingile în aer cât
cealaltă mai mult timp”

1.--------------------------- .-✔
.-
�----------------------------------- Pe
2.--------------------------- .-✔
.- perec
�----------------------------------- hi
3.--------------------------- .-✔
.-
�----------------------------------- �
4.--------------------------- .-✔
.-
�----------------------------------- �
5.----------------------------� - ✔ 2x
�----------------------------------- �
*dribling pe un perimetru (spațiu de 3 secunde)
toată lumea face dribling în același timp, �
obiectivul scoaterea mingii în afara spațiului.
5
● Ec
hi
pe
a

te
10
el
ev
i

5 Învăţarea/ consolidarea/ Câte 4


perfecţionarea acţiunilor 2.)Aruncare la coş de pe loc cu accent pe 16 min la
motrice, dezvoltarea mişcarea de impulsie a picioarelor: fiecar
calităţilor motrice e
(forţă/rezistenţă) şi/sau -aruncare la coş de pe loc; 2’ panou „Împinge în ambele
evaluarea conţinuturilor Explicaţia picioare în același
predate -o săritură ușoară pe loc urmată de o aruncare la timp”
16´ coș; 2’

2’ Demonstraţia „Palma sub minge”


-dribling simplu urmat de aruncare la coş de pe
loc; �•
�• Exersarea „Braţul sus”
�•
-joc bilateral la un panou cu reguli reduse (paşi, �•
fault şi dublu dribling) 2x2 cu temă (se 10’ 2x2
punctează numai aruncările la coş de pe loc) cu Corectarea
autoarbitraj

① ②

•❷
6 Revenirea organismului -Alergare uşoară cu tempo descendent, până la -în -„Inspiră pe nas!
după efort mers normal cu exerciţii de respiraţie 2’ coloa Expiră pe gură!”
2´ nă -„Scutură braţele!”
câte
unul
7 Recomandări şi -aprecieri asupra desfăşurării orei; 15’’ „ Evidențierile
aprecieri -evidenţieri pozitive şi deficienţe si recomandări -în Explicaţia trebuie făcute cu
1´ pentru elevii care nu execută corect; 15’’ linie multă atenție fără a
-aprecieri asupra comportamentului elevilor; pe un aduce critică
-alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport rând excesivă”
în mod disciplinat 15’’ � Conversaţia “Aprecierile pozitive
� trebuie să primeze”