Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT IMPACT

În urma centralizării chestionarelor pentru măsurarea impactului activităților desfășurate în


cadrul proiectului Erasmus + , s-au identificat următoarele aspecte:

Puncte tari:

- Interesul participanților de a învăța lucruri noi din domeniul educației financiare,


participând la activitățile propuse.
- Dorința participanților de a se implica și în activitățile viitoare
- Utilitatea noțiunilor descoperite
- Dezvoltarea unor abilități precum: muncă în echipă, utilizarea eficientă a timpului și
resurselor avute la dispoziție
- Sugerarea de către participanții la proiect a unui numar crescut de exemple de activități
din domeniul antreprenoriatului și educației financiare.
- Finalitățile activităților s-au bucurat de o deosebita apreciere, la fel ca modul de
desfășurare, sau relațiile stabilite între cei implicați.
- Respondenții, intr-o foarte mare măsură, nu au identificat puncte slabe în desfășurarea
activităților.

Puncte slabe:

- Timpul alocat desfășurării activităților


- Numărul prea mare de participanți la activitățile desfășurate.

Oportunități:

- Diversificarea activităților în cadrul proiectului

Plan de măsuri

Obiective Acțiuni necesare Responsabili

1.