Sunteți pe pagina 1din 18

Analiză situațională (I)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Ce se dorește?

➢ Identificarea Punctelor Forte și Slabe


➢ Evaluare solidității interne

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Care sunt etapele?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
1. Identificarea resurselor și capabilităților cheie

Resursele și capabilitățile cheie sunt acelea necesare


abordării factorilor externi identificați prin analiza externă -
factorii cheie de succes ai industriei, oportunitățile și
amenințările.
De aceea, identificarea resurselor și capabilităților cheie se
realizează răspunzând la întrebarea:
Care resurse și capabilități sunt necesare pentru a răspunde
factorilor externi?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
1. Identificarea resurselor și capabilităților cheie
Lanțul valoric

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
1. Identificarea resurselor și capabilităților cheie

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
1. Identificarea resurselor și capabilităților cheie

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
1. Identificarea resurselor și capabilităților cheie

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
1. Identificarea resurselor și capabilităților cheie

Exemplu:
Pentru un producător auto, considerând că factorii cheie de
succes ai industriei sunt cei din prezentarea 1 și,
presupunând că are ca oportunitate achiziționarea unui
concurent iar ca amenințare înăsprirea standardelor privind
emisiile, atunci resursele și capabilitățile cheie ale acestei
companii ar putea fi: notorietatea brandului, gestionarea
eficientă a lanțului de distribuție, capabilități de dezvoltare de
noi produse conform cerințelor, economii de scară, utilaje
performante, sisteme de control eficiente, situație financiară
solidă.
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
Analiza mediului intern
2. Evaluarea resurselor și capabilităților cheie
identificate
Evaluarea se realizează răspunzând la întrebarea:
Cum sunt acești factori interni în comparație cu cei ai rivalilor?
Tehnici de evaluare utilizate: discuția/ședință internă și
benchmarking
Interpretarea evaluării:
• un factor cheie care este mai bun decât cel al rivalilor este un punct
forte major;
• unul care este comparabil cu cel al rivalilor este un punct forte minor;
• unul care este sub media rivalilor este un punct slab minor;
• iar un factor intern care diminuează substanțial performanța situându-
se sub cel al rivalilor este un punct slab major.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Evaluarea solidității interne
Matricea de evaluare a factorilor interni (MEFI)

MEFI este o tehnică care permite să se evalueze soliditatea


internă a companiei pentru abordarea luptei concurențiale.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Evaluarea solidității interne
Matricea de evaluare a factorilor interni (MEFI)

Construcția MEFI
PASUL 1: Se listează mai întâi punctele interne forte iar apoi
cele slabe.
PASUL 2: Se atribuie fiecărui factor o pondere în intervalul 0,0
(neimportant) până la 1,0 (foarte important) funcţie de
importanţa acelui factor pentru a răspunde factorilor externi.
Suma tuturor ponderilor trebuie să fie egală cu 1,0.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Evaluarea solidității interne
Matricea de evaluare a factorilor interni (MEFI)
Construcția MEFI
PASUL 3: Se atribuie o notă de la 1-la-4 fiecărui factor
indicându-se felul în care acel factor reprezintă un punct slab
major (nota 1), un punct slab minor (nota 2), un punct forte
minor (nota 3) şi respectiv un punct forte major (nota 4).
PASUL 4: Se înmulțesc ponderile cu notele pentru a obţine un
scor ponderat.
PASUL 5: Se însumează scorurile ponderate pentru a
determina scorul total ponderat al companiei.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Evaluarea solidității interne
Matricea de evaluare a factorilor interni (MEFI)
Exemplu
Scor
Factor Pondere Notă
ponderat
Puncte tari
1. Costuri mici 0,2 3 0,6
2. Abilități de inovare 0,1 3 0,3
3. Brand recunoscut 0,3 4 1,2
Puncte slabe
1. Utilaje învechite 0,2 1 0,2
2. Calitate slabă 0,1 2 0,2
3. Gamă de produse îngustă 0,1 1 0,1
Total 1,00 2,6

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Evaluarea solidității interne
Matricea de evaluare a factorilor interni (MEFI)

Interpretarea scorului MEFI


Indiferent de numărul de factori incluşi, scorul total al Matricei
EFI poate varia între 1,0 şi 4,0 cu un scor mediu de 2,5.
Un scor total mult sub 2,5 indică faptul că, compania este
slabă intern, iar un scor peste 2,5 indică o poziţie internă
puternică pentru a răspunde factorilor externi identificați.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Analiza mediului intern
Sinteza finală a analizei situaționale

Analiza situațională se încheie prin centralizarea factorilor


externi și interni identificați într-un tabel SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats).

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA


Analiza mediului intern
Sinteza finală a analizei situaționale
Tabelul SWOT ajută la identificarea răspunsurilor la
următoarele întrebări cheie pentru strategia ce urmează a fi
formulată:
INTERN EXTERN
Construiește pe punctele tari Exploatează oportunitățile

Care sunt punctele tari pe care se poate Ce oportunități pot fi


construi o strategie eficientă și eficace? fructificate pe baza punctelor tari?

Rezolvă punctele slabe Evită amenințările

Ce puncte slabe împiedică fructificarea Care sunt cele mai îngrijorătoare


oportunităților și trebuie corectate? amenințări?

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București