Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect Bazele Economiei

-Macroeconomie-
Investiția a 100 milioane ron pe orice piață din România

Grigore Andreea Marina


Grupa: 1513A
F.A.I.M.A
Prof. Stan Adelina
 Cum investesc pe piață?

 Începerea unei afaceri este un mod excelent de a-ţi realiza şi a-ţi atinge obiectivele. Cea mai
mare parte a afacerilor de succes pornesc de la modificarea, redefinirea sau regândirea unei idei
de afaceri deja existente.

Înainte de toate trebuie să ținem cont de următorii factorii care ne-ar putea influența afacerea.

1.    natura afacerii vizate (afacerea poate fi productivă, comercială sau de servicii); 


2.    obiectul afacerii (profilul acesteia); 
3.    fondurile disponibile; 
4.    riscul pe care îl asumi. 

 De ce am ales sa investesc cei 100 de milioane ron pe această piață?

Am ales piața care a avut in anul anterior cel mai mare profit,însă acest lucru nu este tocmai un
factor bun de urmat,deoarece în anul următor risc să nu mai am atât de mult profit.

Easy to buy – hypermarket

Obiectivul general al propunerii de proiect :

Scopul principal al Easy to buy - hypermarket este acela de a se face cunoscut pe piaţa
prin construirea unei astfel de unităţi în oraşe mici sau mijlocii. Profitabilitatea unei astfel de
unităţi în comparaţie cu Cora, Carrefour, Real, nu va fi aceeaşi ca în marile oraşe, dar acest aspect
este compensat de potenţialul de creştere a zonelor respective în următorii ani şi de faptul că
niciun hypermarket de dimensiunea acestuia nu se află în acest loc. În acest context firma doreşte
să investească în construirea unui hypermarket în oraşul Vălenii de Munte .

Obiectivele specifice propunerii de proiect :

 Construirea şi echiparea corespunzătoare a unui hypermarket, Easy to buy, în orașul


Vălenii de Munte;
 Recrutarea, selecţia, încadrarea şi pregătirea profesională a personalului necesar pentru
administrarea şi operarea hypermarketului;
 Lansarea şi deschiderea noului hypermarket.
Noutatea adusă prin propunerea de proiect :

Având în vedere că lanţurile de hypermarket-uri şi supermarket-uri sunt în plină expansiune


fiecare dintre jucătorii existenţi pe piaţă încearcă să acapareze cota de piaţă cât mai mare şi să-şi
stabilească puncte teritoriale în zone cu potenţial actual sau în curs de dezvoltare.

Deschiderea unui hypermarket prezintă câteva avantaje majore :

 Terenul care va fi achiziţionat pentru această construcţie și se află la ieșirea din


orașul Vălenii de Munte ;
 Principalii competitori în acest loc, sunt după cum se poate observa, doar
magazinele mici care comercializează obiecte tradiţionale ;
 Există potenţial în orice sezon de creştere a numărului de clienţi datorită traficului
către munte ;

Analiza cost-beneficiu :
Analiza cost-beneficiu al unui proiect de construire al unui astfel de hypermarket trebuie
derulată pe două axe :

 Impactul economic :
Impactul economic include acele costuri şi beneficii care sunt cuantificabile, precum numărul de
job-uri create şi încasările.

 Impactul social :
Impactul social se referă la efectele asupra unor aspecte intangibile, precum reputaţia și atragerea
altor investitori .

Investiţia în construcţii de orice tip produce efecte pozitive pe termen scurt asupra
economiei locale. Pe lângă faptul că se creează un număr de locuri de muncă aducătoare de venit
pe durata proiectului, investiţia se amortizează rapid şi generează o valoare adăugată netă de
aproape 30 %.
Beneficii economice :

 15 job-uri noi ;
 Creşterea de venituri pe parcursul proiectului ;
 Creşterea potenţialului zonei şi a atractivităţii pentru investiţii similare ;
 Costuri reduse ale forţei de de muncă locale ;
 Prezenţa iniţială pe piaţă şi posibilitatea fidelizării consumatorilor ;
 Posibilitatea dezvoltării de proiecte complementare ;
 Îmbunătăţirea cotei de piaţă.

Beneficii sociale:

 Creşterea reputaţiei pe piaţa locală, cu efecte financiare pe termen lung;


 Atragerea altor investitori privaţi în proiecte similare;
 Apropierea de cetăţeni;
 Creşterea popularităţii;

Costuri economice :

 Costuri cu investiţia efectivă ;


 Efortul uman şi material angrenat în proiect ;
 Costuri pe termen lung cu utilităţile, mentenanţa şi administrarea spaţiului;

Costuri sociale:

 Dezvoltarea de construcţii noi creşte preţurile în zona din jur, reducând accesul altor
categorii similare ;