Sunteți pe pagina 1din 50

MANAGEMENTUL

FINANCIAR AL
PROIECTELOR
BIBLIOGRAFIE
• VERNIMMEN P., „Finance d'Entreprise”, Dalloz, Paris,
2005 - http://www.vernimmen.net

• BODIE Z. & MERTON R., “Finance”, Thibierge, 2001


(french edition) -
http://www.escp-eap.net/publications/bmt/

• PRUNIER,R.& MAUREL,P., "L'ingénierie financière


dans la relation banque entreprise" Economica, 2000

• RICHARD A. BREALEY, STEWART C. MYERS,


"Principles of Corporate Finance", Irwin - McGraw - Hill
Publishing House, 1996;
Site-uri utile
• http://www.rcsec.org/pai/ - Interactive Business Planner

• http://www.bdc.ca/fr/business_tools/business_plan/
default.htm - Modele de planuri de afaceri, calculator de
rate financiare, Interpretari, Teste de evaluare pentru
antreprenori

• http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/ - Damodaron
Online (Aswath Damodaron – Profesor at New York
University) – Aplicatii, probleme, studii de caz in corporate
finance

• http://www.finantare.ro/ro/resurse/instrumente/modele/
modele.shtml - Modele Planuri de Afaceri
Site-uri utile
• http://www.infotin.ro/clasa9/9_2_3.html -
Ghidul tanarului intreprinzator
• www.finantare.ro – Portalul surselor de
finantare al intreprinderilor
• http://www.mimmc.ro/imm/legislatie/ -
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii si Cooperatii
Impactul aderarii asupra mediului de afaceri

• Procesul de integrare europeana afecteaza


toate elementele de competitivitate
• Efectele asupra structurilor organizationale sunt
vizibile mai ales pe termen mediu si lung
• Firmele romanesti trebuie sa urmareasca o
convergenta a productivitatii cu cele din UE, nu o
convergenta a gamei de produse.
• Principalele probleme de viitor sunt asigurarea unui
management performant (factori) si cresterea gradului
de sofisticare a operatiunilor firmelor romanesti
(strategie)
Oportunitati de a investi in Romania

 Romania a inregistrat cea mai semnificativa


crestere a performantei: cresterea PIB (8.3%)
2004 comparat cu 2003.
 Fonduri europene, formare profesionala,
consultanta
 Imbunatatirea ratingu-lui
 Politici macroec. prudentiale
Avantaje inv in Romania

• Dezvoltare continuă şi un potenţial mare


pentru cerere internă
• Forţă de muncă ieftină, disponibilă şi
calificată şi organizaţii sindicale slabe
• Poziţie geografică avantajoasă (capacitatea
de producţie este aproape de piaţa vestică)
• Apropiere culturală (cunoştinţe limbi
străine)
Dezavantajul investirii in Rom.

• Nivel ridicat de corupţie şi birocraţie


• Infrastructură slab dezvoltată
• Schimbări frecvente ale legilor, în special
codul muncii
• Trasparenţa slabă a sectorului financiar
• Nu există un mediu de afaceri echitabil
• Cost ridicat al finanţării
Frane in parteneriatului: intrep.-banci

Intreprinzatori
Lipsa de transparenta a situatiei reale a
patrimoniului firmelor (si juridica)
Nepromovarea principiilor corporatiste
Atitudini slabe in ceea ce priveste conceperea
planului financiar pe termen mediu
Necunoasterea principiilor de functionare a
bancilor

Banci
Birocratie
Lipsa unor produse standard adaptate nevoilor
Posibile surse de finantare
• Surse proprii
 Externe – Emisiune de actiuni
 Interne – Reinvestirea profitului
• Surse imprumutate:
 Credit bancar
 Emisiune de obligatiuni
 Leasing
 Credit comercial (furnizori, clienti)
 Credit prin efecte de comert (scontare si factoring)
 Fonduri guvernamentale
 Fonduri europene (Programe Phare, ISPA, SAPARD,
Program Cadru 6, alte programe comunitare)
 Fonduri cu capital de risc
PLANUL DE AFACERI

 cel mai important doc. pt. o afacere


 un instrument de atragere a finantarii
 esential pentru conducerea unei afaceri
 ofera fiecarei persoane implicate o linie
directoare, un scop si modul sau modurile
cum se poate ajunge acolo
PLANUL DE AFACERI
 Un PA bun trebuie sa fie clar, concis si nu mai lung
de 25 pagini (plus anexe)
 Un plan poate include de la bugetul anual, dar si
numarul angajatilor, linii noi de productie, si chiar
costul asigurarilor.
 Princ. elem. urmarit de banci sunt prognozele de
cash flow, in cazul unor afaceri care sunt pe piata
de cativa ani
 In cazul in care afacera este noua, ii intereseaza
diferite evaluari, inclusiv scenarii de tipul "in cel ami
bun caz", "in cel mai rau caz", "cel mai probabil" si
ce alte resurse mai sunt disponibile in cazul unui
esec.
Capitole ale unui Plan de Afaceri

 I. Descrierea afacerii
 II. Strategia de implementare a facerii
 III. Managementul afacerii
 IV. Plan de marketing
 V. Concurenta
 VI. Plan financiar
 VII. Garantii
I. Descrierea afacerii

• Care este tipul afacerii?

• Climatul Economic

• Situatia din cadrul industriei (mediul afacerii)

• Activitătile desfăsurate si structura organizatională.

• Facilitătile unice care fac afacerea dvs. diferită de cea a


competitorilor?
I. Descrierea afacerii
• De ce se cumpără de către clienti produsul dvs. – sau
care este nevoia la care raspunde produsul dvs.?

• Care sunt obiectivele conducerii referitoare la segmentul


de piată ocupat?

• Nivelul / Gradul de calificare al personalului

• Evolutia in timp (realizari, succese)

• Gradul de implicare in afacere

• Reputatia in cadrul comunitatii


II. Strategia

• Care este strategia curentă pentru a


obtine o parte a pietei si de a realiza profit?
• Cum se va schimba această strategie în
timp
• Cum va arăta firma în 3 ani, 5 ani si
probabil 10 ani?
III. Managementul
• Descrieti experienta si pregătirea profesională a
conducerii firmei.

• Situatii de criză economică (Adversity in


Business) cu care s-a confruntat conducerea
vreodata si cum a răspuns la această
provocare?

• Este completă echipa managerială? Dacă nu,


când se vor ocupa posturile vacante, si de către
cine?
IV. Plan de marketing

• Descrieti fiecare segment de piata în care


operează firma.

• Politica de produs
• Politica de pret
• Politica de distributie
• Politica de promovare
V. Concurenta
• Descrieti competitorii pt. fiecare segment de
piată în parte.
• Descrieti partea detinută din segmentul de
piată de către firmă în fiecare segment.
• Descrieti produsele similare care pot înlocui
produsele firmei.
• Cum se diferentiază firma dvs. de competitori?
• Cât de profitabile sunt competitorii si de ce
resurse financiare dispun?
• Descrieti posibilitătile dvs. de a vă achizitiona
competitorii.
VI. Elemente financiare
 Prezentati situatiile contabile auditate pe ultimii 3 ani
si previzionate pentru urmatorii 3-5 ani
- Cont de profit si pierdere
- Bilant contabil
- Tabloul fluxurilor de trezorerie
- Balanta de verificare
Pentru situatiile previzionate dati explicatii referotoare la toate
prezumtiile exprimate si schimbarile in politicile de gestiune.

 Includeti situatii despre orice si toate răspunderile


eventuale, garantii, prime de plătit, litigii, posibile taxe si
sanctiuni de mediu si scadenţa veniturilor de încasat.
VI. Elemente financiare

 Descrieti structura costurilor afacerii.

 Prezentati principalele rate financiare: de rentabilitate


(ROA, ROE), de lichiditate, de risc, etc

 Indicatori de eficienta ai PI

• VAN – Valoarea actualizata neta


• RIR - Rata interna de rentabilitate
• RRC - Rata de rentabilitate contabila
• TR - Termenul de recuperare
• IP - Indicele de profitabilitate
VII. Garantiile aduse

• Este importanta valorea garantiilor

• Lichiditatea acestora

• Garantiile in relatie cu tipul de imprumut

• Bunurilor personale (active) ca si garantii

• Alte surse secundare de inapoiere a sumelor


Principii aplicate in Finante
1. Valoarea timp a banilor
Un LEU astazi este mai valoros decat un LEU maine

2. Relatia Rentabilitate – Risc:


Investitiile in proiecte mai riscante, trebuie sa ofere
in mod normal, o speranta de rentabilitate proport.
mai mare

3. Importanta mai mare a CF decat PN


In calculul eficientei proiectelor de investitii se iau
in considerare cash-flow-urile obtenabile si nu
profiturile estimate
Principii aplicate in Finante
4. Cash-flow-urile marginale
Evaluarea investitiilor se face pe baza diferentei
dintre CF firmei cu PI adoptat CF firmei fara PI.

5. Fiscalitatea infl. deciz. financ.


Asimetria de tratament fiscal al actionarilor si
imprumutatorilor firmei poate induce efecte
specifice asupra valorii acesteia
6. Problema mandatarii
Managerii actioneaza in scopul maximizarii averii
proprietarilor, atat timp cat are loc si maximizarea
bunastarii lor
Principii aplicate in Finante
7. Principiul diversificarii portof de inv
Rentabilitatea investitiilor noi se adauga la cea a
firmei , in timp ce riscul lor se combina cu cel al
firmei

8. Costul surs de fin infl rentab si ris intrep si


implicit deciziile financiare
APLICATIE
• Intreprinderea ALFA are in vedere realizarea unui proiect de investitii
privind deschiderea unui centru teritorial de aprovizionare cu
materiale de constructie.
• Pentru demararea activitatii sunt necesare a fi achizitionate bunuri
destinate a ramane in centrul teritorial de aprovizionare o perioada
indelungata dupa cum reiese din «Tabloul investitiilor » :
• Tabloul investitiilor 

Bunuri necesare Valoare ( Euro)


Achizitionarea unui teren 130.000
Achizitionarea a doua masini 160.000
Constructia unei cladiri 170.000
Achizitionarea unui panou publicitar 15.000
Achizitionarea a cinci calculatoare 150.000
Alte imobilizari corporale 75.000
A) Calculati valoarea investitiei in vederea gasirii unor surse permanente
de finantare a acesteia

Raspuns :
• VTI = VIC + VINC = 700.000 €
• VIC = (130.000 € + 160.000 € + 170.000 €
+15.000 € + 150.000 € + 75.000 €) = 700.000 €
• VIN = 0 € ,
• VTI = Valoarea totala a investitiei
• VIC = Valoarea imobilizarilor corporale
• VIN = Valoarea imobilizarilor necorporale[1]

[1] Conform legislatiei romanesti armonizata cu Directivele Europene si Standardele
Internationale de Contabilitate o intreprindere poate imobiliza cheltuielile de constituire. In
aceasta situatie suma reflectata in contul de imobilizari necorporale se va amortiza
sistematic pe parcursul unei perioade de maximum 5 ani. Elementele inscrise la postul
"Cheltuieli de constituire" se vor prezenta detaliat in notele explicative.
B) Cunoscand duratele de viata pentru fiecare din investitiile
sale si faptul ca societatea a opteaza pentru o amortizare liniara,
sa se intocmeasca tabloul de amortizare pentru primii cinci ani.
Bunuri necesare Durata de viata
Masini 5 ani
Cladiri 20 ani
Panou publicitar 10 ani
Calculatoare 5 ani
Alte imobilizari corporale 5 ani

Raspuns :
Tabloul de amortizare
Bunuri amortizate 2007 2008 2009 2010 2011
Masini 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Cladiri 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Panou publicitar 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Calculatoare 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Alte imobilizari corporale 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
TOTAL AMORTIZARE 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
C) Pentru primii cinci ani de functionare a centrului teritorial
de aprovizionare au fost estimate urmatoarele cheltuieli
( Euro) :
– Cheltuieli cu aprovizionarea marfurilor : 750.000 € -
2007 ; 860.000 € -2008 ; 950.000 € - 2009 si 2010 ;
1.000.0000 € -2011 ;
– Alte cheltuieli externe : 150.000 € -2007 ; 160.000 €
-2008 ; 200.000 € - 2009-2011 ;
– Cheltuieli cu salariile : 170.000 € -2007 ; 250.000 €
-2008 ; 350.000 € - 2009-2011 ;
– Cheltuieli sociale : 130.000 € -2007 ; 130.000 €
-2008 ; 170.000 € - 2009-2011 ;
– Cheltuieli de protectie a mediului : 100.000 € - 2007-
2011
• Tinand-se cont de datele estimate, sa se intocmeasca « Bugetul
de cheltuieli » al centrului teritorial de aprovizionare.
Bugetul de cheltuieli
Cheltuieli estimate 2007 2008 2009 2010 2011
Cheltuieli cu aprovizionarea
750.000 860.000 950.000 950.000 1.000.000
marfurilor
Alte cheltuieli externe 150.000 160.000 200.000 200.000 200.000
Cheltuieli cu salariile 170.000 250.000 350.000 350.000 350.000
Cheltuieli sociale 130.000 130.000 170.000 170.000 170.000
Cheltuieli de mediu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
TOTAL CHELTUIELI 1.300.000 1.500.000 1.770.000 1.770.000 1.820.000
D)
Dupa stabilirea cheltuielilor si investitiilor facute,
determinati in valori absolute modul de finantare al
proiectului de investitii stiind ca aportul propriu este de
30%, iar restul de 70% se realizeaza prin doua
imprumuturi bancare, de valori egale, astfel:

• unul de la BCR pe o perioada de 4 ani, cu dobanda de


10%,ce se ramburseaza prin amortismente egale ;

• celalat de la HVB Bank, pe o perioada de 6 ani, cu


dobanda de 11%, rambursarea facandu-se in anuitati
constante.
D) Calculul necesarului de finantare al investitiei

Raspuns :
• Intreprinderea trebuie sa gaseasca surse de finantare
care sa acopere integral valoarea totala a investitiei si
cheltuielile estimate a se efectua in primul an de
functionare.
• VTF = VTI + TCH1 = 700.000 € + 1.300.000 € =
2.000.000 €
• VTF = Valoarea totala de finantat ;
• VTI = VIC + VINC = 700.000 €
• TCH1 = Total cheltuieli din primul an de
functionare
• Modul de finantare:
• Capital propriu = 30% * 2.000.000 € = 600.000 €
• Imprumut bancar = 70% * 2.000.000 € = 1.400.000 €, din care:
– Credit BCR = 50% * 1.500.000 € = 700.000 €
– Credit HVB = 50% * 1.500.000 € = 700.000 €
E ) Schitati  Bilantul Contabil de pornire aferent PI

Raspuns:

ACTIV ( € ) PASIV ( € )
I. ACT. IMOBILIZATE 700.000 I. CAPITAL PROPRIU 600.000
1. Necorporale 0
2. Corporale 700.000
3. Financiare 0 II. DAT. T.M.L. 1.400.000
1. Imprumuturi bancare 1.400.000
II. ACT.CIRCULANTE 1.300.000
1. Stocuri 0
2. Creante 0 III. DAT. T. SCURT 0
3. Disponibilitati 1.300.000
TOTAL ACTIV 2.000.000 TOTAL PASIV 2.000.000
F) Intocmiti tablourile de rambursare pentru cele doua imprumuturi
contractate de societate.

Raspuns:

Raspuns :
 Tabloul de rambursare pentru imprumutul de la BCR in valoare de 700.000 €, pe
o perioada de 4 ani, cu dobanda de 10% (Ramburseaza prin amortismente
egale) :

Tabloul de rambursare - BCR


Anul VRI Rd Dobanda Aortismentul Auitatea VRSf
2007 700.000 0,10 70.000 175.000 245.000 525.000
2008 525.000 0,10 52.500 175.000 227.500 350.000
2009 350.000 0,10 35.000 175.000 210.000 175.000
2010 175.000 0,10 17.500 175.000 192.500 0
TOTAL - - 175.000 700.000 875.000 -
F) Intocmiti tablourile de rambursare pentru cele doua imprumuturi
contractate de societate.

Raspuns:

 Tabloul de rambursare pentru imprumutul de la HVB in valoare de 700.000 €, pe


o perioada de 6 ani, cu dobanda de 11 % (Ramburseaza prin anuitati constante) :

Tabloul de rambursare - HVB


Anul VRI Rd Dobanda Aortismentul Auitatea VRSf
2007 700.000 0,11 77.000 88.464 165.464 611.536
2008 611.536 0,11 67.269 98.195 165.464 513.342
2009 513.342 0,11 56.468 108.996 165.464 404.346
2010 404.346 0,11 44.478 120.986 165.464 283.360
2011 283.360 0,11 31.170 134.294 165.464 149.066
2012 149.066 0,11 16.397 149.066 165.464 0
TOTAL 292.782 700.000 992.782
Calculul total al sumelor de rambursat

Calculul total al rambursarilor


2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL
Dobanzi 147.000 119.769 91.468 61.978 31.170 16.397 467.782
Amortizmente 263.464 273.195 283.996 295.986 134.294 149.066 1.400.000
Anuitati 410.464 392.964 375.464 357.964 165.464 165.464 1.867.782
F) Intocmiti Contul de Profit si Pierdere previzionat pentru urmatorii cinci
ani, cunoscand ca impozitul pe profit este de 16%.

Raspuns:

Contul de Profit si Pierderi previzionat


2007 2008 2009 2010 2011
Cifra de afaceri 1.275.000 1.461.500 1.945.625 3.891.250 3.891.250
Total Venituri 1.275.000 1.461.500 1.945.625 3.891.250 3.891.250
Cheltuieli prevazute in buget 1.300.000 1.500.000 1.770.000 1.770.000 1.820.000
Cheltuieli cu amortizarea 87000 87000 87000 87000 87000
Cheltuieli cu dobanzile 147.000 119.769 91.468 61.978 31.170
Total Cheltuieli 1.534.000 1.706.769 1.948.468 1.918.978 1.938.170
Profit Brut -259.000 -245.269 -2.843 1.972.272 1.953.080
Impozit pe profit (16%) 0 0 0 234.426 312.493
Profit Net -259.000 -245.269 -2.843 1.737.846 1.640.588
G) Calculati CF degajate de PI in urmatorii cinci ani

Raspuns:

Cash Flow = Profit Net + Amortizare


Cash Flow = Incasari - Plati
CAF = Venituri icasabile – Cheltuieli platibile
In acest caz Cash Flow = CAF.

Calculul Cash Flow-ului (Capacitatea de Autofinantare)


2007 2008 2009 2010 2011
Profit Net -259.000 -245.269 -2.843 1.737.846 1.640.588
Amortizare 87000 87000 87000 87000 87000
Cash-flow -172.000 -158.269 84.157 1.824.846 1.727.588
G) Intocmiti tabloul de finantare aferent proiectului de investitii (surse si
nevoi de finantare pentru primii cinci ani).

Raspuns: Tabloul de finantare

2007 2008 2009 2010 2011


SURSE
Capial propriu 600.000
Imprumuturi 1.400.000
CAF -172.000 -158.269 84.157 1.824.846 1.727.588
TOTAL 1.828.000 -158.269 84.157 1.824.846 1.727.588
NEVOI
Imobilizari 700.000
Rambursari 263.464 273.195 283.996 295.986 134.294
NFR 0 0 0 0 0
TOTAL 963.464 273.195 283.996 295.986 134.294
SOLD 864.536 -431.464 -199.839 1.528.861 1.593.294
TREZORERIE 864.536 433.073 233.234 1.762.095 3.355.389
F) Intocmiti planul de trezorerie al intreprinderii (Estimarea incasarilor si
platilor urmand a se realiza in urmatorii cinci ani).

Raspuns:
Planul de trezorerie
2007 2008 2009 2010 2011
INCASARI
Vanzari 1.275.000 1.461.500 1.945.625 3.891.250 3.891.250
Imprumuturi 1.400.000
Aport la capital 600.000
TOTAL INCASARI 3.275.000 1.461.500 1.945.625 3.891.250 3.891.250
PLATI
Avizionari 750.000 860.000 950.000 950.000 1.000.000
Alte cheltuieli externe 150.000 160.000 200.000 200.000 200.000
Cheltuieli cu salariile 170.000 250.000 350.000 350.000 350.000
Cheltuieli sociale 130.000 130.000 170.000 170.000 170.000
Cheltuieli de mediu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Investitii 700000
Dobanzi credite 147.000 119.769 91.468 61.978 31.170
Rambursari credite 263.464 273.195 283.996 295.986 134.294
Plati cu impozitul 0 0 0 234.426 312.493
TOTAL PLATI 2.410.464 1.892.964 2.145.464 2.362.389 2.297.956
SOLD 864.536 -431.464 -199.839 1.528.861 1.593.294
TREZORERIE 864.536 433.073 233.234 1.762.095 3.355.389
Ce trebuie stiut cand ne adresam unei banci?

 Cum sa va alegeti banca partenera

 Tipuri de finantare accesibile pe piata


romaneasca

 Reguli de baza ce treb. urmarite la solicit. unui


credit

 Etapele procesului de creditare


Cum ne alegem banca partenera ?
• Operativitate: - Viteza de raspuns la solicitarile
dumneavoastra, indiferent de natura lor

• Accesibilitate: - Numar de unitati, acoperire nationala


- Servicii atasate electronice

• Siguranta - Banca solida, cu planuri pe termen


lung pentru piata romaneasca

• Costuri reduse - Analiza trebuie facuta asupra


costurilor totale aferente tuturor
produselor bancare folosite
Tipuri de finantare ce pot fi accesate de la banci

Tipul: Raspunde nevoii de:


• Linii de credit • Finantare capital de
lucru permanenta
• Credite pe termen scurt cu • Credite pentru stocuri
rambursare
lunara/trimestriala
• Cheltuieli curente ale
• Scontari de instrumente de societatii
plata (factoring, forfetare)
• Credite pe termen lung
pentru investitii • Investitii in mijloace

fixe
Credit ipotecar pentru
IMM
• Achizitia de active fixe
Reguli de baza cand solicitati un credit

1. Prezentarea propriei 1. Formular tipizat / chestionar in care sunt


afaceri prezentate aspectele principale legate de
afacerea dumneavoastra

2. Volum credit vs Cifra de 2. Pentru finantarea capitalului de lucru


afaceri recomandarea este ca aceasta sa
nu depaseasca 30%-50% din cifra de
afaceri / total venituri

3. Calcul capacitate de 3. Se calculeaza capacitatea viitoare de


rambursare rambursare vs rata plus dobanda de platit la
banca. Se tine cont si de alte obligatii pe
care le aveti (leasing, alte credite)
Reguli de baza cand solicitati un credit

4. Garantii tipuri si 4. Reale imobiliare – preferate de banci,


credite de Investitii
cand se folosesc Stocuri – in functie de lichiditate si
perisabilitate, finantare curenta
Cesiunea de creanta – factoring, scontare
instrumente
Garantii si Contragarantii bancare

5. Pretul – Dobanda, comision de


administrare, alte comisioane sub diverse
5. Pretul forme (modificare, rambursare anticipata,
evaluare, neutilizare)

6. Documentatia – tot mai redusa mai ales


pentru creditele de valori mici sau cele pentru
6. Documentatia finantarea activitatii curente
Etapele procesului de creditare
Banca IMM
Clienti IMM – ce trebuie sa urmariti
1. Intalnirea
1. Aflarea tipurilor de produse de creditare,
oferta bancii, numarul de clienti IMM in
portofoliul bancii respective, solicitarea de
recomandari, aflarea ofertei de servicii
atasate
2. Preluarea documentelor
2. Sa intelegeti si sa intrebati de ce sunt
necesare documentele solicitate
3. Analiza
3. Sa intrebati cat dureaza, sa intelegeti de
ce va sunt solicitate uneori multe informatii
Etapele procesului de creditare
Banca IMM Clienti IMM – ce trebuie sa urmariti

4. Decizia 4. Se analizeaza cei 5 C in parte

5. Semnarea contractelor si 5. Aflati conditiile de utilizare a facilitatilor


inceperea utilizarii
creditelor

6. Respectarea obligatiilor 6. Solicitati informatii proaspete despre orice


in derularea parteneriatului produs nou al bancii. Sa dati feed-back despre
cu banca orice nemultumire vis-à-vis de calitatea
serviciilor prestate, prezentati in timp
documentele cerute pentru a oferi partenerului
financiar timp de analiza, cereti consultanta