Sunteți pe pagina 1din 21

Planul de afaceri în cadrul SC LACTAX SRL

Cuprins
Capitolul I Cadrul general privind planul de afaceri

1.1. Importanța unui plan de afaceri


1.2. Etapele implementării planului de afaceri

Capitolul II Date generale privind investiția

2.1. Descriere societate

2.2. Analiza SWOT

2.3. Date privind investiția. Lista cu modernizarea

Capitolul III Date financiare

3.1. Resurse necesare investitiei

3.2. Estimarea de venituri și cheltuieli pe 5 ani de la investiție


Concluzii
Bibliografie

Introducere
Aproximativ 50% din numărul total al afacerilor de dimensiuni reduse falimentează în
primii doi ani de activitate. Una dintre cauzele acestul fenomen o reprezintă de lipsa de capital,
iar o alta cauză ar fi lipsa de interes din partea pieței.

Prin intermediul elaborării unui plan de afaceri, se obține o imagine adecvată a pieței în
care se desfășoară, a concurenței existente, astfel încât ideea de afaceri să poată fi apreciată
pozitiv din punct de vedere financiar.
Indiferent de natura afacerii, mereu vor exista câteva elemente nesigure ce trebuie să fie cercetate
odată cu relațiile reciproce prin intermediul planului de afacere care se obține nu doar prin
procesul identificării fiecărui element individual ci și prin intermediul creerii unei imagini de
ansamblu în ceea ce privește afacerea.
Trebuie menționat faptul ca planul de afaceri nu reprezinta o prezicere ci el este un instrument
foarte bine elaborat fiind un ghid al viitoarei evoluții a afacerii. Este necesară acordarea unei
atenții sporite atunci cand se elaborează un plan de afaceri deoarece, dacă nu se ține cont de acest
aspect, celor ce le este destinat planul nu îl vor ințelege la justa lui valoare, din cauza faptului că
cel sau cei care l-au întocmit nu au știut cum sa își exprime cat mai bine ideeile in realizarea
acestuia.

1.2. Importanța unui plan de afaceri

Planul de afaceri reprezintă un instrument foarte prețios de management, ce poate fi


folosit în multe situații. Acesta ofera managerului posibilitatetea de a își putea planifica
avansarea firmei sale pe piață și de a anticipa schimbările ei din punct de vedere economic,
financiar, social, etc.
Întocmirea unui plan de afaceri pentru o firmă nouă reprezintă o încercare de planificare
strategică.
Întreprinzatorul este cel care va trebui sa ultilizeze planul de afaceri ca un intrument în scopul
stabilirii obiectivelor firmei pentru următorii ani.
Planul de afaceri își va fixa etapele de acționare în scopul îndrumării firmei pentru perioada
aleasă.
Planificarea unei afaceri este etapa cea mai importantă în evoluția unei firme mici ori în
dezvoltarea uneia mari.
Planul de afaceri poate fi utilizat in scopul dezvoltării și documentării momentelor cheie a
desfășurări reușite a performanțelor firmei.

Echipa managerială a unei firme este alcătuită din:


1) întreprinzători;
2) directori;
3) corpul consilierilor;
4) consultanții-cheie.

1. Întreprinzătorii sunt cei care dețin o parte a capitalului social al firmei și pot să se implice
activ în activitatea acesteia. Lor li se prezintă informațiile cu privire la proiectarea, inițierea și
derularea afacerii firmei. Chiar daca sunt activi sau nu, întreprinzătorii sunt caracterizați ca
indivizi ce vin mereu cu idei inovatoare ce ajută în activitatea firmei.

Întreprinzătorii trebuie să dețină o serie de caracteristici, cum ar fi: încrederea in sine și în


ceea ce întreprind; o bună capacitate de a rezista în fața posibilelor eșecuri; inventivitate;
perseverență; modul în care își asumă responsabilitatea în fața unui posibil eșec; edicare totală
în ceea ce întreprind.

2. Directorii sunt acele persoane ce au investit sau nu în afacere insă dețin inovația și
priceperea, caracteristici ce influențează în mod pozitiv afacerea. Aceștia deșin o relațiie
contractuala cu firma precum și răspunderea financiară a acesteia.

Responsabilitățile unui manager sunt următoarele: experiența în domeniu; integritate;


onestitate; sinceritate; dedicație; motivație; pasiune; energie; bune relații în industria în care
firma își desfășoară activitatea;

3. Corpul consilierilor este format din invidizi cu experiență vastă în domeniu ce au


obligația de a ajuta și de a își oferi serviciile de consultanță în ceea ce privește buna dezvoltare a
afacerii.
4. Consultanții-cheie sunt acele persoane ce dețin un statut special în cadrul echipei
manageriale dar care nu ocupă un loc oficial în componența acesteia. Aceștia pot fi contabili,
avocati precum și consultanți pe diverse domenii de afaceri.

După ce s-a finalizat etapa de realizare a planului, întreprinzătorii sunt obligați să ia in


calcul și anumite considerente care i-ar putea scuti de o abordare forțată, iar prin intermediul
planului ar putea sa creeze o idee cât mai realistă asupra afacerii, fără a ignora însa problemele și
riscurile expuse.

Un plan de afaceri bine întocmit va fi capabil sa atragă necesarul de capital suplimentar,


atrăgând, în acest mod, interesul solicitantului de a conduce afacerea.
Posibilii investitori doresc să iși asigure reputația conform căreia, ei au realizat analiza privind
punctele tari și slabe ale afacerii, a riscurilor și a oportunităților asociate – adica Analiza SWOT.

1.2. Etapele implementării planului de afaceri

Un plan de afaceri trebuie elaborat în conformitate cu o serie de etape si anume:


- colectarea tuturor informațiilor necesare cum ar fi prețurile, concurenții, furnizorii, datele
tehnice, datele juridice, etc;
- planificarea propriu-zisă a activităților propuse și aici ne referim la stabilirea unei bune strategii
precum și gasirea căilor de atingere a obiectivelor propuse; -
redactarea planului ce presupune stabilirea unei forme optimizate de prezentare a rezultatului
anterior destinatarului.
Figura nr. 1

Pentru întocmirea unui plan de afaceri trebuie să se țina cont de următoarele etape:
- definirea scopului pentru care este întocmit planul;
- stabilirea tipului de plan necesar;
- stabilirea responsabilităților;
- stabilirea unui cuprins;
- documentarea;
- redactarea propriu-zisa a planului;
- revizuirea și corectarea planului.

Un plan de afaceri cuprinde următoarele capitole și anume:


1. Titlu;
2. Cuprins și capitole;
3. Sumar;
4. Descrierea firmei;
5. Echipa și managementul firmei;
5. Prezentarea produselor sau serviciilor;
6. Analiza pieței;
7. Obiective;
8. Strategia și implementarea firmei;
9. Informații de ordin financiar;
10. Anexe.
Capitolul II Date generale privind investiția

Pentru infiintarea acestei societati s-au folosit urmatoarele documente și avize: studiu de
fezabilitate; bilanț contabil pe anul precedent sau declarație de inactivitate; documente care să
ateste dreptul de proprietate, chirie concesiune asupra terenului; certificat de urbanism; acord de
mediu; datele băncii și datele contului prin care se va derula proiectul; certificate fiscale și cazier
fiscal îndemn; cazier judiciar al reprezentantului legal; notificare DSVSA care să ateste
conformitatea cu legislația sanitar-veterinară; avizul sanitar emis de Direcția de Sănătate Publică;
certificat constatator.

Pentru a se putea obține toate aceste documente și avize s-a mers la urmatoarele: Firma
de consultanță; Agenția de Mediu; Direcția Sanitar-Veterianară; Adimistrația Financiară;
Direcția de Sănătate Publică; Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală; Agenția de Plăți.

Laptele produs la fermă ----- Transportare la atelierul de transformare -----Transformat în


produse lactate ----- Comercializare ----- Stocare la consumator

Fermier ----- Transportator ----- Fabricant de produse lactate ----- Comerciant ----- Gospodină
Figura nr. 2
Figura nr. 3
Obiectivele societatii sunt următoarele: creșterea cotei de piață; realizarea unei cifre de
afaceri de peste 100.000.000 euro; alinierea activității la noile norme impuse de Uniunea
Europeană; ridicarea țintei de vânzări pentru segmentul de produse de lapte și brânză.

Principalul furnizor de materie primă este chiar societatea, ea dispunând atât de capre cât și
de teren pentru asigurarea furajelor pentru animale.

Ponderea cea mai importantă aparținând vânzărilor de pe piața lactatelor este deținută de
către laptele de consum.
Potrivit unor estimari aceasta pondere a înregistrat din anul 2015 aproape 5 sferturi din piața
laptelui si a produselor din lapte.

Principalii concurenți direcți ai societatii Lactax S.R.L. sunt Danone, Covalact și Dorna.

Principalii clienți ai Lactax S.R.L. sunt persoanele fizice , acestea achiziționand produse ale
societății din diverse centre comerciale, supermarket-uri, magazine de cartier.
2.2. Analiza SWOT

Matricea punctelor tari

Puncte tari Nota(1-10) Grad importanta Scor specific

Pozitia pe piata 10 0,5 1,5


specifica(pe locul 5
ca CA)

Detinerea in 10 0,5 1,5


portofoliu a 2 marci
importante

Calitatea 10 0,5 1,5


produselor oferite

Diversitatea 9 1 2
produselor oferite

Alinierea activitatii 10 2 1
societatii din toate
punctele de vedere
la normele Uniunii
Europene

Dublarea 10 2 1
capacitatii de
productie a
societatii datorita
inversitiilor de
modernizare

Reteaua de 9 0,5 1
distributie la nivel
national

Organizarea 9 1 1
eficienta a
activitatii

Reteaua de 10 2 1
colectare si
desfacere bine pusa
la punct

Existenta 7 0,1 0,1


personalului
specializat in
centrele de
distributie

Viitoarea crestere a 10 0,10 1


capacitatii de
productie datorita
investitiilor
realizate in fabrica

Suma punctelor tari 12,6

Tabelul nr. 1

Matricea punctelor slabe

Puncte slabe Nota(1-10) Grad importanta Scor specific

Capacitatile de 7 0,5 0,5


productie
insuficiente pana la
momentul punerii
in functiune a
noilor utilaje ce au
fost achizitionate in
urma ultimelor
investitii din cadrul
fabricii

Gradul incomplet 7 0,5 0,5


de satisfacere a
cererii

Pozitia pe piata de 9 1 1
desfacere ce nu este
bine consolidata

Piata de desfacere 8 1 1
ce este cucerita in
proportie de 65%

Cota de piata ce 8 2 1
este diferentiata in
functie de categoria
de produse

Detinerea in 8 1 2
portofoliu a unor
categorii de produse
nediferentiate ca si
imagine

Reteaua de 7 1 1
colectare insuficient
de dezvoltata,avand
in vedere o viitoare
crestere a
capacitatii in urma
investitiilor
realizate in fabrica

Reteaua de 7 1 1
desfacere
insuficient de
dezvoltata,avand in
vedere o viitoare
crestere a
capacitatii in urma
investitiilor
realizate in fabrica

Suma punctelor slabe 8

Tabelul nr. 2

Matricea oportunitatilor
Oportunitati Nota(1-10) Grad importanta Scor specific

Educarea 8 0,5 1
consumatorului
roman cu privire la
importanta
consumului de
lactate

Cresterea puterii de 10 0,5 2


cumparare a
populatiei

Iesirea de pe piata 10 0,2 1


romaneasca a
companiilor ce nu
vor implementa la
timp normele UE

Ponderea ridicata 10 1 1
care este alocata
consumatorului
roman
achizitionarii
produselor
alimentare

Politicile de 10 0,25 2
dezvoltare agresive
ale lanturilor de
hypermarket-uri si
supermarket-
uri,care vizeaza
extinderea in
provincie

Suma oportunitatilor 7

Tabelul nr. 3
Matricea amenintarilor

Amenintari Nota(1-10) Grad importanta Scor specific

Perspectiva unei 10 0,25 1


concurente
puternice din
partea companiilor
prezente pe piata
UE,avand in vedere
faptul ca industria
de lactate
inregistreaza cele
mai mici importuri
si taxele vamale vor
fi eliminate

Modificari in 7 1,5 2
politica tarilor din
UE

Modificari ale 7 1 1
mediului natural

Modificari in 7 2 1
contextul economic
la nivel national

Diversificarea 10 0,5 2
ofertelor firmelor
concurente
existente

Suma amenintari 7

Tabelul nr. 4

2.3. Date privind investiția. Lista cu modernizarea


Lactax S.R.L. a fost înființatăa în anul 2020 având un capital social în valoare de 50.000.000
ron.
Lactax S.R.L. a primit finanțare și de la UE acest lucru constand în fonduri europene
nerambursabile in valoarea de jumatate din capitalul social initial adica 25.000.000 ron.

Pentru ca societatea să fi avut acces la aceste fonduri s-au facut o serie de demersuri și a fost
creat un plan de afaceri și un proiect prin care să se poată absoarbe cât mai ușor aceste fonduri.
O mare parte din investiție a fost destinată mulgatoarelor automate, ușurand astfel munca
angajaților.

În sala de muls găsim urmaăoarele instrumente: instalația de muls; tancul de inox pentru
pastrarea temperaturii la un nivel constant și anume 5 grade celsius; sala de brânză; vana de inox
pentru a se pasteuriza laptele; presa; formele; o cameră cu crinte pentru maturare; o cameră de
depozitare ce este dotată cu aer condiționat.

Capitolul III Date financiare


3.1. Resurse necesare investitiei

Resursele folosite la înfiintarea acestei societîți au fost de natură economica prin prisma
faptului că s-au investit sume de bani încă de la înființare și până în prezent pentru modernizarea
utilajelor utilizate la producția de lactate – de la prelucrarea materiei prime până la produsele ce
sunt trimise pentru a fi comercializate.

Natura socială folosită ca și resursa se poate exprima din prisma faptului că toate produsele
realizate Lactax S.R.L. sunt destinate cumpărătorilor casnici.

Natura politică este cea care este în strânsă legatură cu cea economică și este agățată în
mare parte de latura economico-financiar-contabilă a societății.

Resursele umane ale societății fac referință la nr de angajați ai ei și anume un nr de peste


1000 de angajați, 2 directori – unul general și altul adjunct, 2 secretare, 4 contabile precum și alte
funcții de natură contabilă – economică și financiară și muncitorii ce se ocupă de fabrică – de
producția de lactate.

Resurse necesare investitiei

Denumire UM Valoare lei Valoare Valoare Valoare cu


euro fara TVA TVA

Mulgatoare 1500 3000 670,33 3000 3720


automate

Tanc de inox 100 500 111,72 500 620

Sala de branza 1 10000 2.234,4 10000 12400

Vana de inox 5 3000 670,33 3000 3720

Presa 250 3000 670,33 3000 3720

Forme 1 1000 223,44 1000 1240


Crinte pentru 300 3000 670,33 3000 3720
maturare

Camera de 500 558,60 2500 3100


depozitare dotata
cu aer 2500
conditionat/butoiase

TOTAL 2657 26000 5809,48 26000 32240

Tabelul nr. 5

3.2. Estimarea de venituri și cheltuieli pe 5 ani de la investiție

2021 2022 2023 2024 2025

Venituri(pret/nr 50.000lei 100.000lei 500.000lei 1.000.000lei 13.500.000lei


de produse
vandute)

Cheltuieli directe

Materii prime si 25.000lei 30.000lei 35.000lei 40.000lei 45.000lei


materiale

Salarii directe si 500.000lei 700.000.lei 850.000lei 900.000lei 1.000.000lei


impozite aferente

Alte cheltuieli 5.000lei 8.000lei 7.000lei 4.000lei 2.000lei


directe(furnizori)

Total cheltuieli 580.000lei 838.000lei 1.393.000lei 1.944.000lei 14.547.000lei


directe

Cheltuieli indirecte

Salarii indirecte 250.000lei 350.000lei 425.000lei 450.000lei 500.000lei


si impozite
aferente

Transport 25.000lei 35.000lei 45.000lei 20.000lei 30.000lei


Alte cheltuieli 10.000lei 5.000lei 8.000lei 7.000lei 3.000lei
indirecte

Total cheltuieli 285.000lei 390.000lei 478.000lei 477.000lei 533.000lei


indirecte

Total cheltuieli 865.000lei 1.228.000lei 1.871.000lei 2.421.000lei 15.080.000lei


directe si
indirecte

Profitul brut 865.000lei 1.228.000lei 1.871.000lei 2.421.000lei 15.080.000lei

Impozitul pe 207.600lei 294.720lei 449.040lei 581.040lei 3.619.200lei


profit

Produsul net 657.400lei 933.280lei 1.421.960lei 1.839.960le 11.460.800lei


i

Tabelul nr. 6
Concluzii

În concluzie se poate susține faptul că, planul de afaceri reprezintă un instrument foarte prețios
de management, ce poate fi folosit în multe situații.
Un plan de afaceri trebuie elaborat în conformitate cu o serie de etape si anume:
- colectarea tuturor informațiilor necesare cum ar fi prețurile, concurenții, furnizorii, datele
tehnice, datele juridice, etc;
- planificarea propriu-zisă a activităților propuse și aici ne referim la stabilirea unei bune strategii
precum și gasirea căilor de atingere a obiectivelor propuse; -
redactarea planului ce presupune stabilirea unei forme optimizate de prezentare a rezultatului
anterior destinatarului.

Un plan de afaceri cuprinde următoarele capitole și anume:


1. Titlu;
2. Cuprins și capitole;
3. Sumar;
4. Descrierea firmei;
5. Echipa și managementul firmei;
5. Prezentarea produselor sau serviciilor;
6. Analiza pieței;
7. Obiective;
8. Strategia și implementarea firmei;
9. Informații de ordin financiar;
10. Anexe.
Bibliografie

1.
Burduş E, Căprărescu Gh., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura
Economică, Bucureşti, 1999;
2.
Capanu I., Anghelache C., Indicatori economici pentru managementul micro şi
macroeconomic: calcul prezentare, analiză, Editura Economică, Bucureşti, 2000
3.
Cârstea Gh., Analiza strategică a mediului ambiant, Editura Economică, Bucureşti, 2002
4.
Certo S, Management modern - Diversitatea, calitatea, etica şi mediul global, Editura
Teora, Bucureşti, 2002
5.
DRUCKER P., Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1993.

S-ar putea să vă placă și