Sunteți pe pagina 1din 52

LOGISTICA

Noțiuni introductive
LOGISTICA există în 2 domenii: militar și
economic.

Dicționarul explicativ al limbii române:


1. Ansamblu de operații de deplasare, de
organizare, de aprovizionare care permit
funcționarea unei armate.
2. Metodele și mijloacele care se
ocupă de organizarea funcționării unui
serviciu, a unei întreprinderi etc.
Anii 1960 – preluarea din armată a termenului
LOGISTICĂ – activități și mijloace de organizare
a materialelor necesare într-o firmă.
Există 2 școli principale care au generat opinii
referitoare la logistică:
1.Școala Europeană Continentală
2. Școala Anglo-Americană
Școala Europeană Continentală

1960 – activitățile de transfer fizic al bunurilor,


cuprinzând astfel toate mijloacele și metodele
utilizate în cadrul realizării acestor activități.
Scopul principal – realizarea transferului temporal și
spațial – crearea utilității de timp și spațiu.
Școala Europeană Continentală

- Transportul
- Ambalarea
- Depozitarea produselor

1970 – abordarea procesuală a organizațiilor –


logistica primește un caracter de generalizare la nivel
de întreprindere.
3 nivele:
• Sistemele logistice – toate structurile și procesele
implicate în crearea utilității de timp și de spațiu
• Managementul logisticii – planificarea eficientă și
eficace, controlul și implementarea sistemului logisticii
• Filozofia logisticii – modul specific de realizare a
managementului logisticii
Logistica devine o teorie:
- Abordarea integrativă – costul total – interdependența
activităților
- Abordarea pe fluxuri – abordare orizontală, orientată pe
procese
- Abordarea orientată pe client și serviciu – furnizorii și
cumpărătorii (nu doar clientul final)
Școala Anglo-Americană

Logistica: transportul, managementul depozitării și


controlul stocurilor.
Cuprinde managementul tuturor activităților realizate
în sensul generării fluxului de bunuri și coordonării lanțului
de distribuție în crearea utilității de timp și spațiu.
Școala Anglo-Americană

1986: Logistica este procesul de planificare,


implementare și control al fluxurilor și depozitării eficiente și
eficace a materiilor prime, stocurilor în curs de producție,
produselor finite și a informațiilor referitoare la acestea, de
la punctul de origine la punctul de consum al acestora, cu
scopul conformării cerințelor consumatorilor.
Eficient și Eficace

Eficiență – a face lucrurile care trebuie


Eficacitate – a face lucrurile cum trebuie
Filozofie ↔ Supply Chain Management

Logistica este acea parte a supply chain-ului care


planifică, implementează și controlează fluxul și
depozitarea eficientă și eficace a bunurilor, serviciilor și
informațiilor referitoare la acestea, de la punctul de origine
la punctul de consum, în sensul îndeplinirii cerințelor
consumatorilor.
Logistica are ca scop realizarea celor 7 potriviri:
Produsul potrivit,
În cantitatea potrivită,
În condiții potrivite,
La locul potrivit,
La timpul potrivit,
Clientului potrivit,
Cu costul potrivit.
Dezvoltarea ariei de cuprindere a logisticii
Faza I: Logistica locului de muncă – coordonarea
mișcării angajaților în utilizarea mașinilor, în buna
funcționare a liniilor de producție, asigurarea acestora
cu necesarul de materiale, cât și cu dotările
corespunzătoare
(apărută în cadrul ingineriei industriale în timpul celui
de-al doilea Război Mondial; astăzi conceptul este
cuprins în ergonomie.)
Faza II: Logistica unității – vizează mișcarea materialelor
în cadrul unei locații, fie ea unitate de producție, depozit,
centru de distribuție.
(a apărut în perioada producției de masă a anilor 1950 și
1960; azi = manipularea materialelor)
Faza III: Logistica corporativă – o dată cu apariția
sistemelor informatice se dezvoltă capabilitățile de analiză
și coordonare a firmelor pe funcțiuni.
În anii 1970 și 1980 se poate identifica funcțiunea
logistică, ce are ca și scop principal realizarea unui nivel
adecvat al serviciului către clienți.
Faza IV: Logistica supply chain-ului (Supply Chain
Management)
1990 – evoluția logisticii la nivel interorganizațional, a
întregului lanț de firme care duc la realizarea unui produs.
Faza V: Logistica globală – cel mai înalt nivel al logisticii
vizează fluxurile globale ale economiei mondiale.
Activitățile din cadrul logisticii:
1. Serviciul către clienți
2. Procesul de comandă și de pregătire a loturilor de
livrare
3. Distribuția comunicațiilor
4. Controlul și inventarierea stocurilor
5. Prognoza cererii
6. Transferul
7. Depozitarea și stocarea
Activitățile din cadrul logisticii:
8. Selecția amplasării fabricilor și depozitelor
9. Manipularea
10. Achiziționarea
11. Executarea serviciilor post-vânzare
12. Ambalarea
13. Valorificarea și eliminarea rebuturilor
14. Restituirea bunurilor
1. Serviciul către clienți
- Produse substituibile
- Diferențierea tehnologiei
- Armă ofensivă de marketing
- Creșterea exigenței clienților
= O filozofie orientată către client, care include și analizează
toate elementele mixului de marketing și legătura lor cu
activitățile logistice, pentru a obține un cost optim.
- Poate influența prețul
Accesibilitatea – stocurile care fac obiectul unui ciclu de
comandă pe o perioadă determinată de timp
Indicatori:
a. Numărul produselor ieșite din stoc față de numărul total al
produselor stocate
b. Produsele transportate ca procent față de numărul de produse
comandate
Accesibilitatea – stocurile care fac obiectul unui ciclu de
comandă pe o perioadă determinată de timp
Indicatori:
c. Valoarea produselor transportate, ca procent față de valoarea
produselor comandate
d. Numărul comenzilor complete transportate, ca procent față de
numărul total de comenzi comandate
Ciclul de comandă – durata de timp între
lansarea comenzii clientului și momentul primirii
produsului.
- Mărimea stocurilor
Comunicația – informații privitoare la conținutul
comenzii, transport, condiții de returnare, substituirea
produsului, depozitarea și informațiile de produs
necesare pentru clienți.
2. Procesul de comandă și de pregătire a loturilor
de livrare

- elemente operaționale – ordonarea comenzilor și a


informațiior primite, programarea și pregătirea
loturilor de transport și a facturilor
2. Procesul de comandă și de pregătire a loturilor
de livrare

- elemente de comunicație – modificările procesului


de comandă, corecturi, urmărirea și expedierea
produselor, corectarea erorilor și cererile de
informare legate de produs
2. Procesul de comandă și de pregătire a loturilor
de livrare

- elemente de credit și încasări – verificarea


creditelor și a deconturilor, găsirea celor mai potrivite
forme de decontare
3. Distribuția comunicațiilor
Între:
- firmă, clienți și furnizori
- componentele funcționale majore ale firmei: marketing,
fabricație, logistică, financiar-contabil
- varietatea activităților logistice: serviciul către clienți,
transportul, depozitarea și stocarea, inventarierea și
controlul
3. Distribuția comunicațiilor

- componentele variate ale fiecărei activități logistice –


controlul și inventarierea cuprind: controlul intern al
intrărilor, controlul pe flux și controlul în domeniul
depozitelor

Comunicarea – atentă și promptă – integrată în sistemul


informatizat de management computerizat
4. Control și inventariere

- Dimensionarea corectă a stocurilor – minimizarea


costurilor
- Stocuri de materii prime, piese, subansamble,
produse finite
5. Prognoza cererii
= estimarea cantităților de produse și a serviciilor, pe
diferite piețe, pe orizonturi de timp diferite

- cuprinde strategiile promoționale, strategiile de


preț, efortul de realizare a vânzărilor, activitățile de
studiu al piețelor
5. Prognoza cererii

- constă în determinarea cantităților de produse, pe


sortimente de fabricație, ce vor trebui distribuite pe
diferite piețe, posibilitățile de plasare și depozitare
- analiza trendului, estimarea vânzărilor, alte metode
6. Transportul

- alegerea tehnologiei de transport (auto, cale ferată,


aerian, conducte, apă, combinate)
- alegerea rutelor de îndrumare și transport potrivit
reglementărilor și uzanțelor locale și internaționale
- informarea operativă
- are costul cel mai ridicat
7. Depozitarea

- organizarea și gestionarea spațiului necesar pentru


stocurile de materii prime, piese și produse finite
- necesitatea închirierii altor spații
- proiectarea și amplasarea depozitelor
- sistemele de securitate
- pregătirea personalului
8. Selecția locurilor de amplasare a fabricilor și
depozitelor

- cât mai aproape de piețele de desfacere


- trebuie să țină cont de localizarea piețelor firmei,
localizarea furnizorilor, serviciile de transport,
taxele plătite, securitatea, legalitatea, costul
terenului și disponibilitatea de utilități, factori locali
9. Manipularea

- Eliminarea manipulărilor inutile și mecanizarea


celor care rămân
- Gruparea mărfurilor în unități de manipulare și
transport
- Utilizarea mijloacelor de grupaj
- Reducerea pierderilor, degradărilor și furturilor
10. Achiziționarea

- Se cheltuie între 40 – 60% pentru achiziționarea de


materiale și contractarea de servicii din surse externe
Cuprinde:
- selectarea surselor de aprovizionare
- determinarea formei în care materialele pot fi
achiziționate
- alegerea tehnologiilor de transport și manipulare
- informarea privind prețul mp și al prod.
- controlul de calitate
11. Servicii post-vânzare

- Asigurarea activităților post-vânzare face obiectul


marketingului, iar organizarea executării acestor
activități face parte din managementul logisticii.
12. Ambalarea
Are 2 funcții principale: funcția de marketing (comercială) și
funcția logistică.

D.p.d.v. al logisticii, ambalarea are dublu rol:


- Protejează produsul împotriva deteriorării pe timpul
depozitării, transportului și manipulării
- Poate face depozitarea și transportul mai ușoare

Pentru produsele care se exportă se iau măsuri adecvate


de ambalare pt transport.
13. Valorificarea și eliminarea rebuturilor
14. Restituirea bunurilor

Costul returnării poate fi mult mai mare decât


deplasarea de la producător la consumator.