Sunteți pe pagina 1din 5

Teste Introducere

1. CM. Conform definiției OMS reabilitarea medicală :


a. Utilizează toate mijloacele menite să reducă impactul condițiilor generatoare de
dizabilități
b. Permite persoanelor sa se auto-deserveasca și auto-îngrijeasca
c. Permite persoanelor cu dizabilitati să obțină o integrare socială optimă
d. Permite persoanelor sa se integreze în viața profesională

2. CS. Referitor la dizabilitate sunt adevărate următoarele afirmații :


a. Problema pe care persoana o întâmpină în îndeplinirea acțiunilor de care are nevoie
b. Din motivul în care starea de sănătate este afectată de o boală
c. Din motivul în care starea de sănătate este afectată de un prejudiciu sau îmbătrânire
d. Toate variantele menționate

3. CM. Modelul medical al dizabilitatii presupune :


a. Sunt necesare schimbări de mediu ce ar asigura participarea deplină a persoanelor
b. Consideră dizabilitatea ca pe o problemă a persoanei, cauzată direct de boală/
traumă
c. Are ca scop vindecarea sau adaptarea şi schimbarea comportamentului individului
d. Consideră dizabilitatea ca fiind în principal o problemă de integrare completă a
individului în societate

4. CS. Selectați componentele clasificării internaționale a funcționării


a. Funcțiile corpului
b. Structurile corpului
c. Activitate și participare
d. Toate variantele menționate

5. CM. Sunt considerați termeni de stigmatizare a persoanei :


a. Handicap
b. Dizabilitate
c. Invaliditate
d. Disfunctie

6. CM. Selectați aplicațiile modelului CIF- Clasificarea internațională a clasificării :


a. Instrument statistic
b. Instrument de cercetare
c. Instrument de investigaţie clinică
d. Instrument de juridic

7. CM. Ramurile asociate reabilitării medicale :


a. Kinetoterapie
b. Tratament chirurgical
c. Terapie ocupațională
d. Electroterapie
8. CM. Selectați afirmațiile adevărate ce se referă la obiectivele reabilitării medicale :
a. Pune accent pe patologia de bază
b. Creşterea gradului de independenţă funcţională
c. Prevenirea recurentelor şi a complicaţiilor
d. Integrarea socială

9. CM. Scopul reabilitării medicale trebuie să corespundă următoarelor principii :


a. Centrat pe pacient
b. Conştientizat de către pacient
c. Stabilit de către medicul specialist în reabilitare
d. Acceptat de către pacient şi membrii familiei

10. CM. Competențele echipei multidisciplinare includ:


a. Evaluarea iniţială completă
b. Stabilirea obiectivelor și scopurilor programului de reabilitare;
c. Evaluarea rezultatelor, dar fără a monitoriza pe termen lung programul de recuperare.
d. Evaluarea rezultatelor, derularea și monitorizarea pe termen lung a programului de
recuperare.

11. CM. Modelul social al reabilitării implica următoarele criterii :


a. Privește dizabilitatea ca o consecință a unei boli
b. Consideră dizabilitatea ca fiind în principal o problemă de integrare completă a
individului în societate.
c. Sunt necesare schimbări de mediu ce ar asigura participarea deplină a persoanelor.
d. Nici o varianta corecta

12. CM. Selectații pricipiile pe care le urmărim referitoare la obiectivele reabilităriii :


a. Creșterea asistentei persoanei
b. Prevenirea îmbolnavirii
c. Prevenirea recurențelor și complicațiilor
d. Creșterea gradului de independență funcțională

13. CM. Cartea albă stabileşte :


a. Poziţia Medicinei Fizice şi de Reabilitare în Europa
b. Poziţia Medicinei Fizice şi de Reabilitare în Republica Moldova
c. Defineşte specialitatea RMF, natura, domeniul de lucru şi parametrii de activitate a
specialității
d. Competențele specialităţii şi medicilor specialişti în RMF inclusive relaţiile
interdisciplinare medicale.

14. CM. Oportunități și necesități de dezvoltare a specialitatii Reabilitare Medicală au la


bază :
a. Creșterea speranței de viață la nivel global
b. Dezvoltarea progresivă a tehnologiei inovatoare
c. Creșterea speranței de viață la nivel național
d. Costuri ridicate ale asistenței medicale
15. CM. Conform Raportului OMS privind dizabilitatea :
a. Prevalența dizabilității este în continuă creștere
b. Prevalența dizabilității este în continuă descreștere
c. Persoanele cu diferite tipuri de dizabilități reprezintă 7 - 8% din populația globului.
d. Toate variantele sunt corecte

16. CM. Reabilitarea medicală – se ocupă de:


a. Percepția persoanei referitoare poziția sa în viață pe parcursul unei boli
b. Funcționare optimă a persoanelor cu dizabilități
c. Plasarea persoanelor în centre speciale de reabilitare
d. Nici o varianta corecta

17. CS. Cartea alba se adresează la citeva grupuri tinta, care sunt ele ?
a. Factorii de decizie politică în domeniul sanatatii ,reabilitării și problemelor de
dizabilitate
b. Publicul general
c. Profesioniști în domeniul medicinii și profesii înrudite
d. Toate răspunsurile sunt corecte

18. CM. Medicina fizică și de recuperare ține seama de :


a. Incidența și prevalența celor mai frecvente afectiuni în domeniu
b. Pierderea funcționarii din punct de vedere al parametrilor CIF
c. Acces la resurse juridice
d. Acces la resurse disponibile medicinei de reabilitare

19. CS. Probleme ce pot fi corectate cu ajutorul reabilitării:


a. Nutritia
b. Deglutitia
c Mobilitatea
d. Toate răspunsurile corecte

20. CM. Probleme ce pot apărea din cauza absenței reabilitării :


a. Imobilitate
b. Durere
c. Comunicare
d. Vindecarea

21 . CM. Selectați strategiile sistemului de sănătate


a.Preventivă
b.Curativa
c.De reabilitare
d. De vindecare completă

22. CS. Functionarea reprezinta :


a. Integritatea sistemului nervos central
b. Totalitatea acțiunilor pe care este capabilă o persoana sa le efectueze
c. Efectuarea exercițiilor fizice
d. Toate răspunsurile sunt corecte
23. CM. Integritatea Clasificării Internaționale a funcționării cuprinde următoarele modele :
a.Medical
b.Social
c.Psihosocial
d. a și c

CS 24. Pentru a reda esența integrării diverselor perspective ale funcționării este utilizat
următorul model :
a. Social
b. Biosocial
c. Biopsihosocial
d. Psihosocial

25. CM. Reabilitarea bazată pe principiul CIF are următoarele sarcini :


a. Evaluarea funcționării în cadrul condițiilor de sanatate
b. Optimizarea capacității unei personae
c. Se bazează si fortifica resursele persoanei
d. Se bazează pe tratament medicamentos

26. CM. Reabilitarea bazată pe principiul CIF are următoarele sarcini :


a. Oferă un mediu de facilitarea
b. Combate deprinderile nocive
c. Dezvolta performanța unei personae
d. Imbunatateste calitatea vieții persoanei in legatura cu boala

27. CM. Selectați dintre următoarele componente cele ce pot fi atribuite terminologiei
pozitive
a. Activități
b. Participarea
c. Restricții de participare
d. Deficit

28. CM. Scopul reabilitării are următoarele principii :


a. Centrat pe pacient
b. Conştientizat de către pacient
c. Acceptat de către pacient şi membrii familiei
d. Acceptat de către echipa multidisciplinară

29. CS. Cooperarea între specialisti in echipa multidisciplinara ajută la:


a. Indicarea doar a tratamentului medicamentos cu evitarea polipragmaziei
b. Indicarea doar a tratamentului kinetoterapeutic
c. Elaborării unei strategii comune care să cuprindă toate intervenţiile specialiştilor
d. Coboară prețurile asistentei medicale

30.CM. După perioada de timp scopurile programului de reabilitare sunt divizate în:
a. De lungă durata
b. De scurta durata
c. De durata medie
d. Temporare

31. Se referă la deteriorarea funcției și structurii:


a. Creșterea tonusului muscular
b. Limitarea mobilității articulare
c. Mersul
d. Alimentația

32. Se referă la limitarea activității:


a. participarea în activități recreaționale
b. dificultatea de mers
c. dificultatea de auto-îngrijire
d. durere în articulația genunchiului