Sunteți pe pagina 1din 1

TEST INIȚIAL

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a V-a

Lucrarea va fi notată astfel:


- 1 punct din oficiu;
- 1,5 puncte pentru punctuație, lizibilitate și așezare în pagină (0,5x3);
- 3 puncte pentru subiectul I, 2,5 puncte pentru subiectul al II-lea și 2 puncte pentru subiectrul al III-lea.
Timp de lucru:50 de minute
I. Citiți cu atenție următorul text:

Lupul a tras aer în piept, s-a umflat și a suflat, dărâmând casa de paie a porcușorilor. Dar din lacomia lui,
lupul a încercat să îi prindă pe amândoi porcușorii, astfel că i-au scăpat amândoi.
Lupul i-a alergat prin pădure și aproape i-a prins, însă ei au reușit să se ascundă în casa de cărămidă a
fratelui lor, cel de-al treilea purceluș.
Cei trei purceluși (Frații Grimm)
1. Din ce cauză nu i-a prins lupul pe cei doi porcușori?
2. Unde s-au ascuns cei doi purceluși?
3. Din ce era construită casa purcelușilor?
4. Ce fel de persoană reprezintă lupul? De ce? (0.75x4)p

II.
1. În enunțul Lupul a tras aer în piept, s-a umflat și a suflat, dărâmând casa de paie a porcușorilor, există:
a) 2 substantive comune; b) niciun substantiv comun; c) 5 substantive comune; d) 4 substantive comune;
2. Construiți enunțuri cu ortogramele date: s-a, i-a, și-a, ne-am și i-ați.
3. În propoziția Testul inițial de la română a fost ușor, subiectul este.............................., iar predicatul
este.......................
4. Substantivul este ...................................................................................................................................
5. Punctul arată........................................................................... (0.5x5)p
III. Redactați, în minimum 100 de cuvinte, un text în care să povestești o întâmplare cu final fericit. În
vederea comunerii, va trebui să respecți:
a) numărul de cuvinte cerut; (0.5p)
b) punctuația, lizibilitatea (0.5p)
c) conținutul compunerii, întâmplarea logică a evenimentelor și așezarea în pagină (0.5p)