Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ


COLEGIUL TEHNIC TURDA
Str. Basarabiei Nr. 48,
401122 Turda, Jud. CLUJ
Tel / Fax: + 40 (0)264 316957 - 314187
E-mail: ctt@ctt.ro Web page: www.ctt.ro

ŞCOALA POSTLICEALĂ
SPECIALITATEA: ANALIST PROGRAMATOR

TEMATICA PROPUSA PENTRU PROBA SCRISA


examenul de absolvire sesiunea ianuarie –februarie 2015

1. Structuri de date ( structuri statice, structuri dinamice).


2. Elemente specifice algoritmilor (date, variabile, constante, tip de date, operatori, expresii,
identificatori, comentarii, operaţii).
3. Reprezentarea algoritmilor (scheme logice, limbaj pseudocod, programarea structurata).
4. Proiectarea algoritmilor.
5. Recursivitatea.
6. Algoritmi de sortare, de cautare.
7. Drumuri minime în grafuri.
8. Algoritmi referitori la mulţimi.
9. Verificarea corectitudinii algoritmilor.
10. Notiuni de baza (tipuri de date, variabile, constante, etichete, expresii).
11. Tipuri de date structurate (array, record).
12. Tipul de date pointer (referinţă).
13. Programarea structurata (Instructiunile simple, structuri de decizie/alternative, structuri
repetitive, scrierea de programe echivalente).
14. Proceduri, funcţii, programe (declarare, apel).
15. Modularizarea programelor (variabile globale şi locale, domeniul de vizibilitate, plasarea
subprogramelor în cadrul programului).
16. Implementarea structurilor dinamice de date.
17. Notiuni fundamentale www (client, server, conceptul hypertext, URL, ISP, servicii Internet).
18. Site-uri Web (sofware, tehnologii folosite pentru creare pagini).
19. Limbajul HTML
20. Utilizarea script-urilor in cadrul site-urilor Web
21. Baze de date (concepte fundamentale).
22. Baze de date relationale (entitati, relatii, chei, normalizarea bazelor de date).
23. Limbajul structurat de interogare SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SORT, ...).
24. Accesarea bazelor de date in site-urile Web.

Intocmit: Seful Comisiei Ariei Curriculare Tehnologii:


prof. Peter Arpad prof. Baras Ciprian
prof. Oprea Dana
prof. Hanca Simona