Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: Realizarea desenelor în 2D

FIȘĂ DE LUCRU
CLS. a XII-a
Tema: Editarea desenelor

Să se realizeze desenul de mai jos urmărind cerinţele enumerate.


a) Se stabilesc dimensiunile paginii la formatul A4 portret şi se stabileşte unitatea
de măsură la milimetri.
b) Se crează un layer denumit “Cote”
c) Se realizează desenele din figura 1 şi figura 2
d) Se cotează desenele din figura 1şi figura 2 folosind comenzile de cotare
corespunzătoare
e) Se plotează desenul

Figura 1

20

Figura 2
140