Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1.

Fișă de lucru

Diagrame în Excel
Fișă de lucru

Realizați un registru de calcul nou numit „Diagrame Excel”.


Aplicația 1. Redenumiți prima foaie de calcul aplicatie1 și completați-o cu datele din tabelul
următor:

a) Formatați celulele în care se află valorile numerice (B4:G8) de tip număr fără zecimale
(cu 0 zecimale).
b) Realizați un grafic de tip coloană 3-D pe baza datelor din tabel.
c) Modificati diagrama creata in una de tip cilindu.
d) Stabiliți titlurile astfel: pentru diagramă – „Raportul vânzărilor pe semestrul I”; pentru
axa Y: „Nr. unități vândute”.
e) Modificați înălțimea și lățimea graficului astfel: înălțime: 12 cm; lățime: 20 cm
f) Afișați pe grafic valorile corespunzătoare.
g) Adaugați diagramei un contur și o culoare de umplere la alegere.
7
h) Copiați diagrama într-o foaie nouă și schimbați liniile cu coloanele (graficul va afișa
vânzările din cele 6 luni pentru fiecare agent în parte) și aplicați diagramei un stil la
alegere, redenumiți foia de calcul în diagrama.

Aplicația 2. Să se reprezinte grafic ecuația cubică: 8 x 3  20 x 2  2 x  5, x    10,10 în a


treia foaie de calcul, pe care o veți numi aplicatie2.
a) Aplicați diagramei un stil la alegere.
b) Modificați titlul diagramei în: f(x)=8x^3-20x^2-2x+5