Sunteți pe pagina 1din 2

Funcții predefinite în Excel.

Fișă de laborator

Noțiuni necesare rezolvării fișei de laborator


 MDETERM(matrice) calculează determinantul unei matrice.
 MINVERSE(matrice) calculează inversa unei matrice.
 MMULT(matriceA;matriceB) calculează produsul a 2 matrice
Atenţie. Pentru afişarea rezultatului funcţiilor prin care se obține o matrice selectaţi mai
întâi o zonă de celule de dimensiune corespunzătoare matricei rezultat. Încheiaţi dialogul
prin tastarea simultană a tastelor Ctrl+Shift+Enter.

Aplicație. Determinantul și inversa unei matrice, produsul a 2 matrice.


1. Creați în folderul vostru un registru de calcul Excel cu denumirea functii_matematice.
2. Denumiți prima foaie de calcul cu numele matrice.
3. Îmbinați celulele A1:Z1 și introduceți textul „Determinantul și inversa unei matrice, produsul a 2
matrice”.
4. Îmbinați celulele A4:A5 și introduceți litera „A:” iar în celulele B4:C5 tastați elementele matricei
1 2
pătratice 𝐴 = ( ), îmbinați celulele E4:E5 și introduceți litera „B:” iar în celulele F4:G4
2 2
1 2
tastați elementele matricei pătratice 𝐵 = ( ).
3 4
5. În celula M4 introduceți textul „Determinantul matricei A este:” iar în celula N4 calculați
determinantul matricei A (folosind funcția corespunzătoare).
6. În celula M5 introduceți textul „Determinantul matricei B este:” iar în celula N5 calculați
determinantul matricei B (folosind funcția corespunzătoare).
7. Îmbinați celulele P4:P5 și introduceți textul „Inversa matricei A:” iar în celulele Q4:R5 calculați
matricea inversa (folosind funcția corespunzătoare).
8. Îmbinași celulele V4:V5 și introduceți textul „A*B:” iar în celulele W4:X5 calculați produsul
celor 2 matrice (folosind funcția corespunzătoare).
9. Îmbinați celulele A9:A11 și introduceți litera „C:”, iar în celulele B9:C11tastați elementele
1 1 2
matricei pătratice 𝐶 = (3 5 1); îmbinați celulele F9:F11și introduceți litera „D:” iar în
0 1 0
1 2 1
celulele G9:I11tastați elementele matricei pătratice 𝐷 = (3 2 3).
1 2 3
10. În celula M9 introduceți textul „Determinantul matricei C este:” iar în celula N9 calculați
determinantul matricei C (folosind funcția corespunzătoare).
11. În celula M10 introduceți textul „Determinantul matricei D este:” iar în celula N10 calculați
determinantul matricei D (folosind funcția corespunzătoare).
12. Îmbinați celulele P9:P11 și introduceți textul „Inversa matricei C:” iar în celulele Q9:S11 calculați
matricea inversă (folosind funcția corespunzătoare).
13. Îmbinați celulele V9:V11 și introduceți textul „C*D:” iar în celulele W9:Y11 calculați produsul
celor 2 matrice (folosind funcția corespunzătoare).
14. Îmbinați celulele A15:A18 și introduceți litera “E:” iar în celulele B15:E18 tastați elementele
1 1 2 0
matricei pătratice 𝐸 = (3 5 1 0); îmbinați celulele G15:G18 și introduceți litera „F:” iar în
0 1 0 1
1 1 2 2
1 2 3 4
celulele H15:K18 tastați elementele matricei pătratice 𝐹 = (2 3 4 1).
3 4 1 2
4 1 2 3
15. În celula M15 introduceți textul „Determinantul matricei E este:” iar în celula N15 calculați
determinantul matricei E (folosind funcția corespunzătoare).
16. În celula M16 introduceți textul „Determinantul matricei F este:” iar în celula N16 calculați
determinantul matricei F (folosind funcția corespunzătoare).
17. Îmbinați celulele P15:P18 și introduceți textul „Inversa matricei E:” iar în celulele Q15:T18
calculați matricea inversă (folosind funcția corespunzătoare).
18. Îmbinați celulele V15:V18 și introduceți textul „E*F:” iar în celulele W15:Z18 calculați produsul
celor 2 matrice (folosind funcția corespunzătoare).
19. Îmbinați celulele A22:A27 și introduceți litera „G:”, iar în celulele B22:G27 tastați elementele
matricei
1 8 6 3 2  14 
 
6 1  10 2 8 9 
9 8 5  11 6 8 
 
8 2 4 7 3 7 
1  8 2 8 1 4 

 2 7 2 
 1 7 1
20. În celula M22 introduceți textul „Determinantul matricei G este:” iar în celula N22 calculați
determinantul matricei G (folosind funcția corespunzătoare).
21. Îmbinați celulele P22:P27 și introduceți textul „Inversa matricei G:” iar în celulele Q22:V27
calculați matricea inversă (folosind funcția corespunzătoare).
22. Salvați documentul și închideți aplicația de calcul tabelar.