Sunteți pe pagina 1din 5

1. Sa se creeze un registru de calcul cu numele catalog1. 2. In foaia de calcul Sheet1 sa se introduca urmatoarele informatii: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Sa se redimensioneze automat coloana A. 4.

. Sa se insereze o noua coloana in stanga coloanei A si sa se introduca in ea urmatoarele informatii: Nr. 1 2

A NUME Prenume DRAGOMIR Ionela MOLDOVEANU Daniel MITRAN Oana GEORGESCU Daniel MIHAIL Andrei MATEESCU Mihaela MATEI Mirela MILITARU Alina DINESCU Iulian MICU Catalin MARCU Camelia

5. Sa se stearga linia 10. 6. Sa se completeze automat seria de date din celulele A2-A3 pana in celula A11. 7. Sa se introduca in celulele C1:G11 urmatoarele informatii: C Tema casa 10 8 2 4 7 6 5 9 7 8 D de Proiect 10 6 4 9 9 3 8 8 6 8 E Examen 9 8 4 5 8 5 6 8 5 6 F Nota finala G Calificati v

7. Sa se redimensioneze automat coloanele A:G. 8. Sa se sorteze ascendent datele din celulele B2:E11 dupa criteriul NUME Prenume. 9. Sa se redenumeasca foia de calcul Sheet1 in Note Chimie. 10. Sa se faca o copie a foii de calcul Note Chimie, la sfarsitul registrului de calcul, cu numele Note Fizica. 11. Sa se stearga foile de calcul Sheet2 si Sheet3. 12. Sa se insereze o foaie de calcul cu numele Note Matematica intre foile de calcul Note Chimie si Note Fizica. 13. Sa se mute foaia de calcul Note Matematica la sfarsitul fisierului. 14. In foaia de calcul Note Fizica sa se stearga continutul celulelor C2:E11. 15. Sa se copieze continutul celulelor A1:G11 din foaia de calcul Note Fizica, in foaia de calcul Note Matematica, incepand cu celula A1.

10 5 7 5 7 7 7 8 9 9 8 5 8 4 6 9 4 5 10 8 6 2 10 7 8 10 8 7 7 8 17. Sa se creeze un registru de calcul cu numele catalog2. 18. Sa se mute foaia de calcul Note Matematica din registrul de calcul catalog1 la inceputul registrului de calcul catalog2. 19. Sa se salveze si sa se inchida registrele de calcul catalog1 si catalog2. 16. Sa se completeze celulele C2:E11 din foaia de calcul Note Fizica, cu urmatoarele date: 20. Sa se deschida registrul de calcul buget. 21. In celula F7 din foaia de calcul 2006 sa se calculeze totalul pe cele trei trimestre pentru categoria Productie publicitara. 22. Sa se copieze formula de calcul a totalului din celula F7 in celulele corespondente categoriilor Aplicatii multimedia, Software stiintific si Servicii internet. 23. In celula C11 sa se calculeze totalul pe cele patru categorii pentru trimestrul I. 24. Sa se copieze formula de calcul a totalului din celula C11 in celulele corespondente trimestrelor II si III, precum si a totalului pe intregul an. 25. In celula C12 sa se calculeze maximul pe cele patru categorii pentru trimestrul I. 26. Sa se copieze formula de calcul a maximului din celula C12 in celulele corespondente trimestrelor II si III, precum si a totalului pe intregul an. 27. In celula C13 sa se calculeze minimul pe cele patru categorii pentru trimestrul I. 28. Sa se copieze formula de calcul a minimului din celula C13 in celulele corespondente trimestrelor II si III, precum si a totalului pe intregul an. 29. In celula C14 sa se calculeze media pe cele patru categorii pentru trimestrul I. 30. Sa se copieze formula de calcul a mediei din celula C14 in celulele corespondente trimestrelor II si III, precum si a totalului pe intregul an. 31. In celula C15 sa se calculeze profitul pe cele patru categorii pentru trimestrul I, ca diferenta intre venituri (celula C11) si cheltuieli (celula C4). 32. Sa se copieze formula de calcul a profitului din celula C15 in celulele corespondente trimestrelor II si III, precum si a totalului pe intregul an. 33. In celula C16 sa se determine cum a fost activitatea pe trimestrul I, considerandu-se ca daca profitul este mai mare de 2700 activitatea este profitabila si se marcheaza cu DA, iar in caz contrar nu este profitabila si se marcheaza cu NU. 34. Sa se copieze formula de determinare a profitabilitatii din celula C15 in celulele corespondente trimestrelor II si III. 35. In celula G7 sa se calculeze fractia din totalul veniturilor pe care o reprezinta categoria Productie publicitara, ca raport intre continutul celulei F7 si continutul celulei F11. 36. Sa se copieze formula de calcul a fractiei din totalului veniturilor, din celula F7 in celulele corespondente categoriilor Aplicatii multimedia, Software stiintific si Servicii internet. 37. In celula H7 sa se calculeze diferenta dintre veniturile corespunzatoare categoriei Productie publicitara, din anul 2006 (celula F7) si cele din anul 2005 (celula B2 din foaia de calcul 2005). 38. Sa se copieze formula de calcul a diferentei de venituri intre anul 2006 si 2005, din celula H7 in celulele corespondente categoriilor Aplicatii multimedia, Software stiintific si Servicii internet. 39. Sa se formateze datele din celulele C7:F15 astfel incat acestea sa apara cu separatorul pentru mii si cu semnul monedei euro in fata valorilor. 40. Sa se formateze datele din celulele H7:H10 astfel incat valorile negative sa apara in culoarea rosie. 41. Sa se formateze datele din celulele G7:G10 astfel incat valorile sa apara ca procente, cu 2 zecimale. 42. Sa se formateze datele din celula A20 astfel incat in aceasta celula data calendarisca sa apara in urmatorul format: 31 decembrie 2006. 43. Sa se imbine celulele A7:A10 si sa se orienteze vertical continutul celulei rezultate (cu caractere verticale).

44. Sa se imbine A1:H1 si sa se orienteze centrat continutul celulei rezultate. 45. Sa se stabileasca latimea coloanei H la 20 de unitati si sa se incadreze prin micsorare automata continutul celulei H6. 46. Sa se stabileasca latimea coloanei B la 11 de unitati si sa se faca vizibil continutul celulelor B6:B16 pe mai multe randuri. 47. Sa se orienteze continutul celulelor C6:E6 la 45o. 48. Sa se sublinieze cu doua linii continutul celulelor B6-B10. 49. Sa se aplice chenare ca in figura 1. 50. Sa se aplice celulelor B3:F4 culoarea de umplere galbena. 51. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul buget. 52. Sa se deschida registrul de calcul catalog1. 53. Sa se formateze celulele F2:F11 din foaia de calcul Note Chimie astfel incat datele din aceste celule sa apara fara nici o zecimala. 54. Sa se calculeze in celula F2 media notelor la categoriile Tema de casa, Proiect si Examen. 55. Sa se copieze formula de calcul a mediei din celula F2 in celulele corespunzatoare celorlalti studenti. 56. In celula G2 sa se genereze un calificativ in functie de nota din celula F2, dupa urmatorul algoritm: daca nota este intre 0 si 4 calificativul este respins, daca nota este intre 5 si 7 calificativul este bine, iar daca nota este intre 8 si 10 calificativul este foarte bine. 57. Sa se copieze formula de determinare a calificativului din celula G2 in celulele corespunzatoare celorlalti studenti. 58. Sa se insereze la sfarsitul registrului de calcul o foaie de calcul cu numele Medii. 59. Sa se copieze continutul celulelor A1:B11 din foaia de calcul Note Chimie in foaia de calcul Medii, incepand cu celula A1. 60. Sa se introduca in foaia de calcul Medii urmatoarele informatii: C Note Chimie D Note Fizica E Medii

61. Sa se copieze continutul celulelor F2:F11 (valori) din foaia de calcul Note Chimie in celulele C2:C11 din foaia de calcul Medii. 62. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul catalog1. 63. Sa se deschida registrul de calcul preturi produse. 64. In celula G4 sa se scrie o formula care sa calculeze pretul en gros al categoriei cascaval prin inmultirea pretului net cu adaosul comercial en gros pentru produsele alimentare. 65. Sa se copieze formula de calcul a pretului en gros din celula G4 in celulele corespunzatoare celorlalte produse alimentare. 66. Sa se copieze formula de calcul a pretului en gros din celula G4 in celula corespunzatoare pretului en detail. 67. Sa se copieze formula de calcul a pretului en detail din celula H4 in celulele corespunzatoare celorlalte produse alimentare. 68. Sa se modifice numele celulei B14 in TVA si folosind acest nume ca referinta absoluta, sa se calculeze in celulele I4:I10, preturile en detail ale produselor alimentare din lista, incluzand TVA. 69. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul preturi produse. 70. Sa se deschida registrul de calcul diagrame. 71. In foaia de calcul Column sa se genereze o diagrama de tip Column pe baza datelor din celulele A1:D4. 72. In foaia de calcul Pie sa se genereze o diagrama de tip Pie pe baza datelor din celulele A1:B4. 73. In foaia de calcul XY (Scatter) sa se genereze o diagrama de tip XY (Scatter) pe baza datelor din celulele A1:B11. 74. Sa se modifice caracteristicile diagramei din foaia de calcul Pie astfel incat pe fiecare sectiune a diagramei sa fie indicata categoria la care se refera precum si valoarea corespunzatoare acesteia, in procente. 75. Sa se modifice caracteristicile diagramei din foaia de calcul XY (Scatter) astfel incat titlul acesteia sa fie y=f(x). 76. Sa se modifice caracteristicile diagramei a din foaia de calcul Column astfel incat culoarea de fond sa fie galbena. 77. Sa se modifice tipul diagramei din foaia de calcul Pie din Pie in Column.

78. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul diagrame. 79. Sa se deschida registrul de calcul componente. 80. In celula D195 sa se scrie o formula care determina numarul de produse care au pret. 81. Sa se inlocuiasca sirul de caractere PNY cu sirul de caractere OCZ. 82. Sa se inghete linia 1. 83. Sa se scrie automat numele foii de calcul in sectiunea din stanga a subsolului. 84. Sa se pregateasca pentru tiparire registrul de calcul astfel: randul 1 sa se repete pe fiecare pagina, sa fie tiparite si liniile de demarcatie ale celulelor, sa fie tiparite si etichetele liniilor si coloanelor. 85. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul componente. 86. Sa se deschida registrul de calcul buget. 87. Sa se pregateasca pentru tiparire registrul de calcul astfel: formatul paginii A4, orientarea paginii pe lung (Portrait), continutul sa incapa pe o singura pagina. 88. Sa se tipareasca in fisier intreg registrul de calcul, cu numele buget. 89. Sa se salveze registrul de calcul ca sablon (Template). 90. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul buget. 91. Sa se deschida registrul de calcul club_tenis. 92. In foaia de calcul detalii membrii sa se copieze formatarea primei celule de pe coloana A primelor celule de pe coloanele B:D. 93. In foaia de calcul numar membrii sa se tipareasca diagrama, in fisier, cu numele membrii. 94. Sa se modifice tipul diagramei din Column in Line. 95. Sa se salveze si sa se inchida registrul de calcul club_tenis.

Figura 1.