Sunteți pe pagina 1din 2

MATRICE Problema are 2 tipuri de subprograme:tipul 1 este cel in care se fac operatii pe matrice citite de la tastatura,iar in tipul 2 se creeaza

matrice dupa anumite scheme date.Se citesc de la tastatura 2 nr naturale n si m reprezentand numarul de linii si numarul de coloane ale unei matrice. a)Prin intermediul unui subprogram sa se citeasca de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane. b)Sa se creeze un subprogram care sa afiseze matricea pe ecran. c)Prin intermediul unui subprogram sa se calculeze si sa se afiseze pe ecran suma elementelor prime ale matricei. d)Sa se scrie un subprogram care sa determine si sa afiseze pe ecran elementul minim de pe fiecare linie. e)Sa se scrie un subprogram care sa determine si sa afiseze pe ecran elementul maxim de pe fiecare coloana. f)Prin intermediul unui subprogram sa se determine si sa se afiseze produsul elementelor de pe diagonala principala,suma elementelor pare de sub diagonala principala,precum si suma elementelor impare de deasupra diagonalei principale. g)Sa se creeze un subprogram care sa care sa afiseze pe rand elementele diagonalei secundare ,cele de deasupra si cele de sub aceasta. h)Prin intermediul unui subprogram se va construi o matrice patratica care are pe diagonala principala valoarea 0,iar in restul matricei se va pastra valoarea indicelui care determina coloana. Ex: 0 1 2 3

0 0 2 3 0 1 0 3 0 1 2 0
i)Prin intermediul unui subprogram se va construi o matrice patratica. In fiecare element al matricei se pastreaza suma indicelui care determina linia si a celui care determina coloana. Ex: 0 1 2 3

1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6
j)Prin intermediul unui subprogram se va construi matricea identitate. Ex: 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
In programul principal se vor apela functiile si se va afisa pe ecran rezultatul lor.Se va stabili tipul problemei.Cand se ruleaza,la introducerea valorii 1 dupa intrebareaintroducere tip se vor efectua primele 7 subprogmare.Daca matricea nu este patratica nu se vor efectual subprogramele cu diagonalele.La introducerea unei valori diferite de 1 se va executa crearea matricelor. Explicatie variabile: n-nr de linii m-nr de coloane a[i][j]-matricea s-suma elementelor prime ale matricei. min-valoarea minima de pe fiecare linie max-valoarea maxima de pe fiecare coloana

p-produsul elementelor de pe diagonala principala s1-suma elementelor pare de sub diagonala principala s2-suma elementelor impare de deasupra diagonalei principale tip-reprezinta tipul problemei