Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: Clasa a XII-a A

Stația:

TEST HTML

PROBA TEORETICĂ (3p)


1. Un BROWSER foloseşte pentru : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. (0.5p)
2. Privind codul sursă al unei pagini WEB, observăm că de obicei, acesta începe cu eticheta :
(0.5p)
A. <HTTP> B. <WWW>
C. <HTML> D. <WWW - PAGE>
3. Linia de cod alăturată: <B><U><i>Aici e un text </B></U></i> în browser generează textul:
(0.5p)
A. BUI Aici e un text BUI B. Aici e un text
C. Aici e un text D. AICI E UN TEXT
4. Stabiliţi corespondenţele între casetele de pe coloana din stânga şi cele din dreapta
(0.125p*4=0.5p)
1. <BR> A. Nu exista asemenea eticheta
2. <HR> B. Introduce un spatiu suplimentar
3. <&nbsp> C. Trece textul pe un rand nou
4. <BH> D. Introduce o linie orizontala
5. Pentru a afişa în browser: „Aici e un titlu”cu litere mari şi subliniat, vom folosi următoarea
linie de cod : (0.5p)
A. <U><H1>Aici e un titlu</H1></U> B. <S><H6>Aici e un titlu</H6></S>
C. <S><H1>Aici e un titlu</H1></S> D. <U><H6>Aici e un titlu</H6></U>
6. Pentru a afişa în browser „Aici e un titlu”cu litere mici, de culoare maro, vom folosi
următoarea linie de cod: (0.5p)
A. <Color = ”brown” size = ”1” > Aici e un titlu</Color>
B. <Color = ”maro” size = ”7” > Aici e un titlu</Color>
C. <Font color=”brown” size=”1”>Aici e un titlu</Font>
D. <Font color=”maro” size=”7”>Aici e un titlu</Font>

PROBA PRACTICĂ (6p)


Deschideți fișierul comp_h, existent în directorul (folderul) “TEST HTML”, aflat in partiția “D:\”
1. Scrieți pe foaie (în spatiile libere de mai jos) primul cuvânt din titlul paginii web. (0.5p)

…………………………………………………………………………………………………….
2. Formatați textul din ultimul paragraf astfel încât dimensiunea fontului utilizat să fie mai mică
decât a fontului utilizat pentru celelalte paragrafe. (0.7p)
3. Formatați numai textul din primul paragraf astfel încât să fie subliniat cu o linie simplă.
(0.6p)
4. Creați o listă ordonată pentru a numerota paragrafele 2, 3 și 4, utilizând tipul de numerotare
A., B., C.. (1.1p)
5. Creați la sfârșitul paginii un tabel cu două linii și o coloană și completați toate celulele
tabelului cu numărul 2020. (1.0p)
6. Inserați înaintea primului paragraf titlul de nivel 1Proba D, aliniat centrat, culoarea textului să
fie albastru deschis (lightblue). (0.9p)
7. Introduceți, la sfârșitul documentului (după tabel), o legătură (link) către pagina
https://www.edu.ro/ (0.6p)
8. Mutați imaginea din document după lista numerotată (înaintea paragrafului 5). (0.6p)

Oficiu: 1p

1
BAREM DE CORECTARE
TEST HTML

PROBA TEORETICĂ (3p)


1. BROWSER = aplicatie software ce permite “navigarea” pe Internet (0.5p)

2. B (0.5p)

3. C (0.5p)

4. 1 - C (0.125p*4=0.5p)
2-D
3-B
4-A

5. A (0.5p)

6. C (0.5p)

PROBA PRACTICĂ (6p)


Deschideți fișierul comp_h, existent în directorul (folderul) “TEST HTML”, aflat in partiția “D:\”
1. Proba (0.5p)
2. <font face="Arial" size="3">primele paragrafe</font> (0.4p)
<font face="Arial" size="2">ultimul paragraf</font> (0.3p)
3. <u>paragraf1</u> (0.6p)
4. <ol type=”A”> (0.4p)
<li>paragraf2</li> (0.2p)
<li>paragraf3</li> (0.2p)
<li>paragraf4</li> (0.2p)
</ol> (0.1p)
5. <table border="1"> (0.4p)
<tr><td>2020</td></tr> (0.2p)
<tr><td>2020</td></tr> (0.2p)
</table> (0.2p)
6. <center> </center> (0.2p)
<h1> </h1> (0.3p)
<font color="lightblue"> </font> (0.3p)
Proba D (0.1p)
7. </table> (0.1p)
<a href="https://www.edu.ro/">LINK</a> (0.5p)
8. </ol> (0.1p)
<img src="comp_i.jpg"> (0.5p)
<p>paragraf5</p>
Oficiu: 1p