Sunteți pe pagina 1din 44

Tehnologii Web AN II ZI, FR, ID

Programare WEB şi multimedia an V

Întrebări şi Probleme

HTML
HTML noŃiuni de bază
1. Să se creeze o pagină HTML, al cărei conŃinut să fie format dintr-un text pe
mai multe rănduri. Paginii i se va da titlul : Exemplu 1.
2. Să se creeze o pagină HTML, al cărei conŃinut să fie format dintr-un text
format din mai multe paragrafe. Fiecare paragraf să fie scris la rând nou, fară
a folosi eticheta <P>. Paginii i se va da titlul : Exemplu 2.
3. Să se creeze o pagină HTML, al cărei conŃinut să fie format dintr-un
text text format din 4 paragrafe. Fiecare paragraf să fie scris între etichetele
<P>...</P>. Paragrafele vor fi aliniate: dreapta, stănga, centru şi respectiv la
ambele margini.
4. Să se creeze o pagină HTML, al cărei conŃinut să fie format dintr-un
text text format din 2 paragrafe. Fiecare paragraf să fie scris între etichetele
<P>...</P>. Primul paragraf conŃine 2 fraze, fiecare scrise de la inceputul
rândului. Al doilea paragraf, va contine 2 fraze, care se vor scrie pe un singur
rând. La întâlnirea unui cuvânt (ales de dvs.) se va face salt la rând nou.
5. Ce va afişa browser-ul când întâlneşte secvenŃa?
<P align=right> data: 25-11-08 <BR> Maria&nbspPopescu
6. ScrieŃi etichetele care să afişeze :
“Limbajele care crează o pagină statică sunt:
HTML, XHTML, XML
Limbajele care crează o pagină dinamică sunt:
JavaScript, PHP, ASP, Flach”
7. Ce va afişa browser-ul când întâlneşte secvenŃa?
<P> text preformatat
<NOBR>Acest text a fost scris in HyperText Markup
Language(HTML) si afisat in browser-ul <WBR> InternetExplorer
8. ScrieŃi două paragrafe, utilizând <P>, respectiv </PRE>. ObservaŃi
diferenŃa!
9. Ce va afişa browser-ul când întâlneşte secvenŃa?
<PRE width=200, cols=40>
<B> <I> Catalog </I> </B>
Popescu Ion
Marinescu Ana
Stefanescu Dan
Ionescu Maria
</PRE>

10. Ce va afişa browser-ul când întâlneşte secvenŃa?


<HR> Paragraf 1
<HR align=center width=500 size=4 color=blue> Paragraf 2

1
<HR align=right width=50% color=red size=3 noshade> Paragraf 3

Stiluri de text
1. ScrieŃi elementele HTML necesare formatării textului:
HTML (HyperText Markup Language) este un limbaj prin care se descriere
modul în care arată paginile WEB.
2. ScrieŃi elementele HTML necesare formatării textului:
“Elementul <BASEFONT> are atributele: face, color şi size
Elementul <BASEFONT> are atributele: face, color şi size”
3. ScrieŃi cod HTML pentru formatarea unui paragraf cu: fontul Courier
New, culoarea rosie, dimensiune 5.
4. ScrieŃi cod HTML pentru formatarea paginii cu: fontul Arial Black,
culoarea magenta, dimensiune 3.
5. Ce va afişa browswr-ul pentru codul:
<STRONG> ObservaŃie: </STRONG> <EM> elementele STRONG şi EM
ajută la evidentierea unui text</EM>
6. ScrieŃi mai mare HTML şi mai mic WEB pentru fraza de la 1.
7. FolosiŃi elemtele de formatare logică pentru a scrie un citat şi a face o
referinŃă
“ DaŃi-i omului un peşte şi-l veŃi hrăni o zi.
ÎnvăŃaŃi-l să pescuiască şi vă va invita şi el la prânz.”
Calvin Keegan

Vezi Capitolul 3 din cartea ”PROIECTAREA PAGINILOR WEB –


HTML, CSS,JavaScript”, Florentina Rodica Niculescu.
8. Să se structureze (folosind titluri) următorul text
Capitolul 3 Stiluri (H 1)
Paragraful 1 Stiluri fizice(H2)
Stiluri<TT>, <I>, <B> ,<BIG>, <SMALL>c, <STRIKE> sau <S>,
<U> , <sup>, <sub>(H3)
Paragraful 2 Stiluri logice(H2)
Stiluri <em>, <strong>, <dfn>, <code>, <var>, <cite>, <P>
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> <h6>. <blockquote>(H3)

Liste
1. Să se creeze o listă ordonată cu elemente studenŃii dintr-o grupă.
2. Să se creeze o listă ordonată cu elemente studenŃii dintr-un an de studii care
sunt bursieri. Lista să fie numerotată cu litere romane scrise cu litere mari
3. Sa se creeze o listă neordonată cu elemente facultăŃile din universitate, iar
simbolul listei să fie un cerc.
4. Să se scrie cod HTML pentru a crea următoarea lista imbricată:

I. Exemplul 1
 Varianta A
 Varianta B
 Varianta C
II. Exemplul 2
 Varianta A

2
• Varianta 2.A. a)
• Varianta 2 A b)
 Varianta B

5. Să se scrie cod HTML pentru a crea următoarea lista de definiŃii:


I appreciate your help
Multumesc pentru ajutor
Excuse me
A atrege atentia cuiva
My name is
Numele meu este
6. Cu ce atribut al elementului <DL> browser-ul va alinia definiŃia pe
acelaşi rând cu termenul asociat ?

Tabele
1. Să se scrie cod HTML pentru a crea următorul tabel, aliniat pe centru
Nume Prenume Adresa
Ene Ana Sos Pantelimon, nr. 400, sector 2,
Bucuresti
Georgesccu Dan Sos Colentina, nr.300, sector 2,
Bucuresti
Ioanitiu Oana Sos Iancului,nr.120, sector 2,
Bucuresti
2. Să se scrie cod HTML pentru a crea un tabel, aliniat drepta, chenar exterior
de grosime 5 si de culoare albastră, chenar interior numai între coloane,
fundal galben . Linia de titlu mai înalta, si textul centrat si pe orizontala si pe
verticală. Tabelul sa aiba o etichetă.

Produs Cantitate Pret/buc

A 20b 10 Ron
B 10b 20Ron
3. Să se scrie cod HTML pentru a crea un tabel, pentru care spaŃiul dintre celule
să fie 15, iar pentru fiecare celulă, spaŃiul dintre text şi marginea celulei să fie
de 10.
4. Să se scrie cod HTML pentru a crea un tabel, care are linia de antet de 25%
din spaŃiu, iar linia de subsol tot 25%. Corpul tabeluli are liniile de liniile de
aceeaşi grosime.
FIRMA X
Produs Cantitate Pret/buc
A 20b 10 RON
B 10b 20RON
5. SUMA 6. 30RON
4. Să se scrie cod HTML pentru a crea un tabel, în care se concateneză liniile 1
şi 2 şi coloanele 2 şi 3 , astfel

A11 A12

3
A21
A31 A32 A33
5. Care este diferenŃa între TD şi TH?
6. Care sunt elementele de grupare a liniilor unui tabel, în antent, subsol
şi corp de tabel?
7. Care este elementul de grupare a coloanelor pentru a aplica aceeaşi
formatare şi elementul de formatare pentru fiecare coloana?
8. Cum va fi format tabelul care are următorul cod HTML?
<TABLE>
<COLGROUP span=1 width=50% aligh=right>
<COL width=50% >
<COLGROUP span=2 align=left>
<COL width=25 % aligh=right>
<COL width=25 % aligh=right>
<TR> <TD> A <TD>20B <TD> 10RON
<TR> <TD>B<TD>10B <TD> 20RON
</TABLE>
Imagini
1. Elementul <IMG atribute> este element de linie sau de bloc?
2. Cum va fi scris textul pe lingă o imagine aliniată la stânga, ca in exemplu
de mai jos?
<P> un paragraf inaintea unei imagini</P>
<IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=left>
Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata la
stanga.
Atentie la aliniere!
<P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P>

3. Cum va fi scris textul pe lingă o imagine aliniată la dreapta, ca în exemplul de


mai jos?
<P> un paragraf inaintea unei imagini</P>
<IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=right >
Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata la dreapta.
Atentie la aliniere!
<P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P
4. Cum va fi scris textul pe lingă o imagine aliniată top, ca în exemplul de mai jos?
<P> un paragraf inaintea unei imagini</P>
<IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=top>
Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata top.
Atentie la aliniere!
<P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P
5. Cum va fi scris textul pe lingă o imagine aliniată middle, ca în exemplul de mai
jos?
<P> un paragraf inaintea unei imagini</P>
<IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=middle>
Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata middle.

4
Atentie la aliniere!
<P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P
6. Cum va fi scris textul pe lingă o imagine aliniată bottom, ca în exemplul de mai
jos?
<P> un paragraf inaintea unei imagini</P>
<IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” align=bottom>
Acesta e un text liber(frunză) scris după o imagine aliniata bottom.
Atentie la aliniere!
<P> Atentie cum se aliniaza al doilea paragraf! </P
7. Scrieti atributele lui IMG din exemplul precedent care creaza o bordura de
grosime 5 imaginii şi care lasă un spŃiul alb de 20 pixeli pe orizontală şi
verticală între imagine şi text.
8. In elementul urmator <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” height=150
width=100> imaginea va fi deformată sau redimensionată?
9. In elementul urmator <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” height=150 >
imaginea va fi deformată sau redimensionată?
10. In elementul următor <IMG src=poza_mea.jpg alt=”EU” width=100
border=5> imaginea va fi deformată sau redimensionată?

Legături
1. Elementul <IMG atribute> este element de linie sau de bloc?
2. Care sunt culorile implicite ale legăturilor nevizitate, active şi vizitate?
Schimbati aceste culori implicite în : cyan (#00FFFF), green(#0080000),
respectiv orange(#FFA500).
3. Ce reprezintă o legatură din exemplul următor?
...
Detalii despre Editura Teora <br>
<A href=http://www.teora.ro > Editura Teora
<img src=http://www.teorausa.com/picts/Top.jpg> Sigla editurii
Teora </A>

4. Cum aflatiadresa unei imaginii de pe internet? Realizati o legatura la o parte a


unei imagini de pe internet!
5. ScrieŃi cod HTML pentru o legătură care trimite la o adresa de mail mesajul
“Puteti sa-mi scrieti”. Formatati legătura ca să fie la început de linie ş italic.
6. Ce efect va avea următorul cod HTML?

5
<ADRESS> <A href =mailto:rodicaniculescu@gmail.com
?subject=Intrebare
&va rog sa-mi precizati..>Puteti sa-mi scrieti </A>
</ADRESS>
7. DefiniŃi trei ancore într-un document de 3 pagini, cite una la fiecare nceput
de pagine, si faceti legătura la ele?
8. Sunt corecte următoarele definiŃii de ancore şi legături la ele? SpecificaŃi
care ancoră este incorect definită?
<A id= mat-inf> trimitere la site-ul fac mat-inf </A>
…………………………………..
<A name=USH> trimitere la site-ul univ SH</A>
…………………………….
<P id=Arhit> Trimitere la site-ul fac de Arhitectura</A>
………………………………….
<P name= fac_eng> Trimitere la site-ul fac de Engleză</A>
…………………………
<A href=#mat_inf> MAT_INF </A>
<A href =.USH> UnivSH </A>
<A href=#Arhit> Arhitectura </A:
<A href =.fac_eng> fac de Engleză</A>
9. Să se creeze un fişier animale.html, cu ancore definite la descrierea
fiecărui animal., de exemplu
<A id=”pisica”> </A>
<H3> PISICA </H3>
Pisica este o felina…..……………………….
<A id=”pisica”> </A>
<H3> PISICA </H3>
<A id=”ciine”></A>
<H3>Ciine </H3>
Ciinele este un animal f.credicions ….
…………………..
Sa se creeze un fişier de forma:
Imagine animal …. referire la ancora animalului din fişierul animale.html
(<IMG src=pisica.jpg> <A href=animale.html#pisica> Pisica </A>
<br>)

Elementele de structură: HEAD şi BODY


1. Să se scrie trei legături la pagini diferite din site-ul editurii Teora , care au o parte
comună: “http://www.teora.ro”, care va fi trecută ca valoare a atributului href, a
elementului BASE.
<HEAD>
<BASE href="“http://www.teora.ro”>
<TITLE> Elementul BASE </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
…..
</BODY> </HTML>
2. Să se insereze într-o pagină cu titlu “Vizitare site SH”, legături la la site-ul
universitătii Spiru Haret , la paginile: “Carta universitatii”, “Codul etic” şi
“Facultati”, flolosind tag-ul BASE.

6
3. Ce efect au tag-urile META ?
<HEAD>
<BASE href="“http://www.teora.ro”>
<TITLE> Elementul BASE </TITLE>
<META name="description" content="invatamint suparior">
<META name="keywords" content=" Editura Teora”>
</HEAD>
<BODY>
<A href="Beletristica"> beletristica </A> <BR>
<A href="Arta"> Arta </A><BR>
</BODY>
4. Ce va afişa codul următor?
<HTML> <HEAD> <TITLE> Elementul META_Author</TITLE>
<META name"description" content="Carte WEB">
<META name="author" content="Rodica Niculescu>
<META name="copyright" content="Editura Spiru Haret">
</HEAD>
<BODY>
copyright&copy;2006, Editura Spiru Haret
</BODY> </HTML>

5. Ce efect se va produce executând codul?


<HTML> <HEAD>
<TITLE> Elementul META_http-equiv</TITLE>
<META http-equiv="refresh" content="120">
</HEAD>
<BODY>
<P> Fisierul contine tag-uri meta</P>
</BODY></HTML>
6. Să se scrie cod HTML pentru redirecŃionare fişierului de mai sus la adresa
www.teora.ro la fiecare 5 minute.
7. Să se folosească atributele elementului BODY în exemplul de mai jos, pentru a
formata legaturile nevizitate cu rosu, cele visitate cu cyan, cele active cu green, iar
fundalul sa aiba culoare yellow
<HEAD>
<BASE href="“http://www.teora.ro”>
<TITLE> Elementul BASE </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A href="Beletristica"> beletristica </A> <BR>
<A href="Arta"> Arta </A><BR>
<a href=”Dictionare”> Dictionare </A>
</BODY>

8. Să se folosească atributele elementului BODY în exemplul de mai sus,


pentru a introduce o imagine de fundal, pentru a lăsa margini staânga 10,
dreapta 30, susşi jos 10, iar textul sa fie scris cu darkblue. De asemenea, să
se introduca comentarii într-o pagina pe unul sau mai multe râduri şi să se
folosească un bloc de centrare informaŃii

7
Cadre

1. Ce va afişa urmatorul cod HTML?


<HTML> <HEAD> </HEAD>
<FRAMESET rows="30, *">
<FRAME src="articol.doc">
<FRAME src="c:\windows\wewallpaper\tullips.html">
</FRAMESET> </HTML>
2. Este corect următorul cod HTML?
<HTML> <HEAD> </HEAD>
<BODY>
<FRAME src="Carte_web.doc">
<FRAME src="c:\carte_web\cap_web_5\ex_9_2.html">
</BODY> </HTML>
3. Să se scrie cod HTML pentru a crea 3 cadre, în linia 2, cadranul stânga
este inserat o pagină care are 3 legaturi, care se deschid în cadranul din
dreapta,de felul următor:
Carte WEB
Partea _I_ HML

Partea_II_ CSS

Partea
_III_JavaScript

4. Să se scrie cod HTML pentru a afişa patru pagini într-o fereastră, în


formatul:

5. Să se scrie cod HTML pentru a afişa patru pagini într-o fereastră, în


formatul:

6. Să se scrie cod HTML pentru a afişa 5 pagini într-o fereastră, în formatul:


nu există chenare interioare, chenarul exterior este albastru si de
grosime 5

7. Ce va afişa codul HTML?


<FRAMESET rows="15%, *" frameborder="0">

8
<FRAME src="Site-ul meu">
<FRAMESET cols="30%, 2*, 3*" border="5" bordercolor="red”>
<FRAME src="pagina_1.html">
<FRAME src="pagina_2.html">
<FRAME src="pagina_3.html">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
8. În exemplul de mai sus să se adauge o altă culoare şI dimensiune pentru
fiecare cadru creat.
9. Ce va crea tag-ul<FRAMESET rows="2*, 3*" cols="40%, *" border="5"
bordercolor="blue"> aflat în corpul unei pagini?
10. Să se creeze un cadru interioar , folosind IFRAME, în care să se deschidă
3 pagini html.

Formulare
1. Care sunt atributele elementului <FORM> atribute?
2. Care este diferenta dintre metodele GET şi POST de transmitere a datelor
dintr-un formular?
3. Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular cu 3 casete de text:
nume, prenume, adresa şi un buton de transmitere cu numele GO .
4. Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular cu:
 2 casete de text: nume_prenume şi una cu numele unui examen
 o caseta de tip parolă cu numele “cod student”
 o caset ascunsă care să conŃină nota la examen
 un buton de transmitere cu numele GO
5. Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular care să conŃină un grup
de butoane radio: de forma

Aparitia publicatiei XX
 zilnic
 saptamanal
 lunar
 anual

6. Să se scrie codul HTML pentru a crea un formular care să conŃină 4 casete


de validare , cu posibilele publicatii cumparate, a doua fiind implicit
validatade forma:
Cumpar publicatiile

 adevarul
 cotidianul
 gandul
 cancan
7. Ce va afişa brwser-ul ?
<B>Forma de invatamant</B>
<SELECT name="Catalog">
<OPTION value= "s1">Popescu Ion
<OPTION value= "s2">Ene Ana
<OPTION value= "s3">Popa Oana
<OPTION value= "s4">Ionescu Dan
<OPTION value= "s5">Grigore Dana
</SELECT>

9
8. Să se adauge la lista de mai sus atributele elementului SELECT pentru a
pute alege mai multe elemente din listă şi pentru a fi mereu vizibile 3
elemente ale listei, iar primul element al listei sa fie mereu selectat
9. La lista de mai sus sa se adauge un buton de transmitere care sa aibă o
imagine şi un buton de reinitializare a dtelor din formular
10. În formularul creat la 8 să se insereze o caseta de text ca re sa conŃină 5
rânduri şi 40 de coloane vizibile .

Imagini hărŃi şi animaŃie


1. Ce atribut obligatoriu trebuie să contină tag-ul IMG pentru ca imaginea
respectivă să fie considerat ca o hartă şi care e sintaxa acestuia?
2. Care sunt elementele care defineşte o hartă?
3. Ce efect are următorul cod HTML?
<HTML><head></head>
<IMG src=D:\CARTE_WEB_FINAL\Coperta.jpg USEMAP =#carte>
<BODY>
<MAP NAME="carte">
<AREA SHAPE=RECT COORDS= "114,775,1003,1018" HREF=
"D:\CARTE _ WEB \Parte_I_HTML\cap1_web.doc">
<AREA SHAPE=CIRCLE COORDS="884,449,159" HREF= "D:\
CARTE_ WEB \Parte_I_HTML\cap7_web.doc">
<AREA SHAPE=POLY COORDS= "24,383,193,380,203,331,290,
332,461,597, 306,662,0,651,17,377,24,383" HREF="D:\CARTE_WEB
\Parte_I_HTML \cap8_ web.doc">
</MAP></BODY></HTML>
4. Ce va crea următorul cod HTML?
<HTML> <HEAD> </HEAD><BODY>
<TABLE cellspacing="2">
<TR>
<TD><OBJECT data="univsh.jpg" width=200 height=200> </OBJECT>
<TD> <OBJECT data="facmat.jpg" width=200 height=250> </OBJECT>
</TR>
5. Ce va crea următorul cod HTML?
</TABLE> </BODY> </HTML>
<HTML><HEAD></HEAD> <BODY>
<MARQUEE>
Acesta este un anunt de publicitate la cartea web!
<IMG src=coperta.jpg width=150 height=150>
</MARQUEE> </BODY> </HTML>
6. Să se creeze o animaŃie a unei imagini care să se deplaseze de sus în jos,
conŃinutul blocului să se deplaseze alternativ, la 1 secunda, numărul de
pixeli la un pas este de 10, iar culoarea de fond este coral.
7. Să se creeze o animaŃie a unui bloc care conŃine un text şi o imagine, care
să se deplaseze de sus în jos, conŃinutul blocului să se deplaseze alternativ,
la 0.5 secunde, culoarea de fond este ivory, direcŃia de deplasare a blocului
să fie de la stânga la dreapta, iar blocul sa fie inalt de 40% din dimensiunea
ferestrei.

10
CSS (Cascading Style Sheets)
1. Să se creeze stiluri in_line , pentru a insera 3 poze în celulele unui tabel cu
o linie şi trei coloane, fiecare cu proprietăŃile: border-width, border-style şi
border-color cu alte valori.
2. Să se formateze folosind stilurile in_line , un paragraf cu : scris de la
dreapta la stanga; cursiv, aldin, cu culoare verde; dimensiune 12;
3. Să se creeze foi de stil în pagină pentru :
- A - nesubliniat, culoare albastră, corp de literă courier, dimensiune 30;
- DIV- fundal galben, culoare text rosie, dimensiune 10
- SPAN – fundal verde, corp de litera rosu
4. Cum vor fi scrise elementele HTML coform următoarelor stiluri în pagină
?
<STYLE>
P{font-size:20pt;font-weight:light;color:red;text-align:center:}
*{font-style:italic;}
OL{font-size:15pt;background:cyan;}
LI{font-size:10pt;color:blue;}
A{text-decoration:none;color:grown;font-size:15pt;}
</STYLE>
5. Se cosideră fişierul de stiluri sil.css
Codul fişierului stil-extern.css este:
DIV{font-size:20pt;font-weight:light;color:red;text-align:center;}
*{font-style:blue;}
OL{font-size:30pt;background:green;}
LI{font-size:15pt;color:blue}
A{text-decoration:none; color:BlueViolet;}
Să se creeze o pagină legată la fişierul sil.css care să conŃină elementele
din fişier (OL,LI,DIV )

6. Care este prioritatea tipurilor de stiluri?


7. Cum va fi format elementul OL din următoarea pagină?
<HTML><HEAD> <TITLE>Stiluri-cascada</TITLE>
<LINK type="text/css" rel="stylesheet" href="cascada.css">
<STYLE>
OL{color:#0000FF;}
</STYLE></HEAD>
<BODY>
<OL>Definirea stilurilor(stil intern: blue, extern: italic, fundal cyan)
<LI style="color :red"><B>Stil in-line</B> <BR>
<LI style="background:red"><B>Stil in pagina </B> <BR>
(<LI><B>In fisiere externe </B> <BR>
</OL> </BODY> </HTML>

Fişier extern: cascada.css


OL{font-style:italic;background:cyan;}

8. Să se creze două foi de stil pentru selctorul ID, cu numele #ID1 şi #ID2,
care au proprietăŃi diferite. Cu aceste stiluri sa se formateze 3 paragrafe,
primil cu ID!, al doilea cu iD@ şi al treulea cu ID1 şI ID2.

11
9. Să se creze două foi de stil pentru selectorii pseudo-clasă, first-child,
pentru prima linie a unui tablou şI pentru primul elemen al unei liste
ordonate.

10. Să se creze 4 foi de stil pentru selectorii pseudo-elemnt first-line şi first-


letter. Două blocuri P de formatează unul cu stilul first-line şi celălalt cu
stilul first-letter. Un bloc DIV se formatează cu stilul first-line, iar
blocul CENTER cu stilul first-letter.

11. ScrieŃi paragraful următor “Un exemplu de paragraf formatat” cu stilul:


caseta P are: inaltimea bordura de forma solid grosime 1 cm, culoare
roşie, fundalul verde deschis, Ńesătura de dimensiuni 1cm,1in, textul să fie
aliniat la centru , cu font Arial, bold, italic
12. Exemplul de mai sus sa aibă pe fundal o imagine aflată pe web
13. FolosiŃi atribute pentru font şi text pentru a ascrie paragraful: ” Acest text a
fost scris subliniat, cu un cuvant taiat , unul barat, aliniat pe centru, de
grosime 600, de dimensiune large”.
14. FolosiŃi atribute pentru font şi text pentru a ascrie paragraful: ” Acest text a
fost scris identat la 15px, cu litere mari, spatiat între rinduri la 1cm, între
litere la 1mm şi între cuvinte la 5pt”.
15. FolosiŃi atribute pentru casetă, font şi text pentru a ascrie paragraful:
” Acest text a fost scris de grosime subtire, dimensiune 15pt, litere mici,
italic, stil sans-serif, culoare text albastru, spatiere între linii la 0,5cm,
margini stânga 1cm, margini dreapta 2 cm, margini top 3cm, padding,
bordura grosime medie, culoare verde inchis, stil outset”.
Să se introducă o singură imagine de fundal la mijlocul ferestrei, care
rămine fixă.
16. Să se introducă o imagine care să se repete pe orizontală, poziŃionată la
1/3 din partea stâga ferestrei şi 1/2 din înălŃimea ei(33%, 50.
17. Să se introducă o imagine care să defileze cu pagina, să aibă fundal coral,
să se repete pe orizontală şi verticală.

PoziŃionarea elementelor în pagină în CSS

1. Să se construiască arborele următorului document HTML:


<HTML><HEAD>
<STYLE>
P {background:yellow; height:50px; width:550px; border_width:10px;}
B {background:cyan height:10px; width:100px;}
I {{background:red; height:10px; width:150px}
</STYLE> </HEAD>
<BODY>
<P> Pozitionarea caseteleor in <B>flux normal</B> si crearea <I>Arborelui
paginii</I></P>
<P> Semn de Eclamare <IMG src=exclam.gif height=50 width=50>
<TABLE cellspacing=5 height=20 border=3 bordercolor=red>
<TR ><TD>a11<TD>a12
<TR><TD>a21<TD>a22
</TABLE> Tabel 1
</P>
<P> Tabel 2
<B>

12
<TABLE cellspacing=5 height=20 border=4 bordercolor=brown>
<TR><TD>b11<TD>b12
<TR><TD>b21<TD>b22
</TABLE>
</B>
<TABLE cellspacing=5 height=20 border=5 bordercolor=darkblue>
<TR><TD>C11<TD>C12
<TR><TD>C21<TD>C22
</TABLE>
</P>
</BODY>
</HTML>

2. Să se scrie toate elementele in_line şi apoi in_block


3. Să se schimbe fluxul normal aliniind imaginea şi a primului tabel la
dreapta
4. Sa se poziŃioneze imaginea absolut faŃă de colŃul stânga sus

5. Să se poziŃioneze absolut elementu TD care contine imaginea

13
6. Cum va poziŃiona browser-ul elementele confor codului HTML ?
<STYLE>
P {background:yellow; height:50px; width:300px;
border_width:10px;}
B {background:cyan height:10px; width:100px;}
I {{background:red; height:10px; width:150px}
Table {position:absolute; left:100 ;top:100;}
IMG {position:absolute; left:40; top:50}
</STYLE>
7. Să se poziŃioneze relativ imaginea astfel :

8. Ce va afişa browserul la intilnirea proprietăŃi Z-index


<STYLE>
#table{position:absolute;background-color:cyan; top:50; left:50; z-
index:1;}
#table2{position:absolute; background-color:yellow;top:70; left:70;z-
index2;}
#table3{position:absolute;background-color:coral;top:100;left:100;z-
index:3;}
</STYLE>?
9. ScrieŃi cod HTML pentru a obŃine rezultatul de mai jos(imaginile din tabele
pot fi oarecare)

14
10. SchimbaŃi poziŃia tabelelor din imagine !

JavaScript

PROBLEME INTREBARI
1. JavaScript este o versiune
a. a.. Java
b. LiveScript
c. C++
d. VBScript
2. Un program JavaScript trebuie să fie inclus în
a. Eticheta <object>
b. Eticheta <applet>
c. Eticheta <script>
d. Eticheta <cgi>
3. Butonul Submit este
a. Obiect
b. Metodă
c. Proprietate
d. Variabilă
4. Culoarea de fundal a unui document este
a. Obiect
b. Metodă
c. Proprietate
d. Variabi
5. write( ) este :
a. Obiect
b. Metodă
c. Proprietate
d. Variabilă

15
6. Un punct este folosit pentru
a. A identifica un comentariu JavaScript
b. A separa liniile unui program JavaScript
c. A încheia o instrucŃiune JavaScript
d. A separa numele unui obiect de o proprietate sau de o metodă

7. Cum este denumită acŃiunea de executare a unui clic pe un buton al unui


formular afişat de programul dumneavoastră JavaScript?
a. Eveniment
b. ReacŃie
c. Element de tip rollover
d. Rollover al mouse-ul
8. Apelati memoria calculatorului utlilizand un
a. Operator
b. Nume de variabila
c. Valoare literala
d. Tip de variabila
9. Ce anume face browserul să întreprindă o acŃiune?
a. O expresie matematică
b. O expresie JavaScript
c. O instrucŃiune JavaScript
d. O expresie logică
10. In expresia 1 + 1, ce parte din expresie sunt numerele?
a. Operandul
b. Operatorul
c. Restul
d. Incrementatorul
11. In expresia 1 + 1, ce parte din expresie este semnul plus?
a. Operandul
b. Operatorul
c. Restul
d. Incrementatorul
12. Ce se întâmplă în expresia ++a?
a. Valoarea lui a creşte cu 2.
b. Valoarea lui a creşte cu 1.
c. Valoarea lui a este înmulŃită cu sine.
d. Nimic; aceasta nu este o expresie JavaScript validă.
13. Ce face operatorul &&?
a. Este true dacă expresiile din dreapta şi din stânga sa sunt ambele adevărate.
b. Este true dacă expresiile din dreapta sau din stânga sa sunt adevărate.

16
c. Este true dacă nici una din expresiile din dreapta şi din stânga sa nu este
adevărată.
d. Combină expresia din dreapta sa cu expresia din stânga sa.
14. ++ poate fi şi la dreapta (c = a++) şi la stânga (c = ++a)
unei expresii, fără ca acest lucru să aibă vreo influenŃă asupra expresiei.
a. TRUE
b. FALSE
15. Expresia x + = y adună valoarea lui x cu cea a lui y şi
stochează suma în y.
a. TRUE
b. FALSE
16. Operatorul ! = transformă ceva adevărat în ceva fals.
a. TRUE
b. FALSE
InstrucŃiuni JS

1. Ce ciclu execută instrucŃiuni indiferent de valoarea de adevăr sau fals a


unei expresii condiŃionale?
a. ciclul do...while
b. ciclul while
c. ciclul for
d. ciclul for in
2. Adevărat sau Fals. O instrucŃiune switch...case nu poate avea un caz
prestabilit.
a. TRUE
b. FALSE
3. Ce fel de ciclu determină browserul să execute cel puŃin o dată instrucŃiunile din
cadrul ciclului?
a. ciclul do...while
b. ciclul while
c. ciclul for
d. ciclul for in
4. Contorul ciclului for este folosit pentru a:
a. Creşte valoarea expresiei cu 1
b. Creşte sau descreşte valoarea contorului din ciclu cu 1
c. Limita numărul de instrucŃiuni din cadrul blocului de program
d. Limita rezultatele instrucŃiunilor din cadrul blocului de program
5. Un ciclu poate deveni ciclu infinit.
a. TRUE
b. FALSE
6. Ce ciclu este folosit pentru a parcurge un număr necunoscut de
elemente dintr-o listă?
a. ciclul do...while
b. ciclul while

17
c. ciclul for
d. ciclul for in
7. Adevărat sau Fals. Clauza default este folosită într-o instrucŃiune if pentru
a atribui variabilelor valorile prestabilite.
a. TRUE
b. FALSE
8. Care este scopul lui else într-o instrucŃiune if...else?
a. ConŃine instrucŃiuni ce sunt executate dacă expresia
condiŃională este true
b. Defineşte o altă expresie condiŃională pe care o evaluează browserul în
cazul în care prima expresie condiŃională este false
c. ConŃine instrucŃiuni care sunt executate dacă expresia
condiŃională este false
d. Se foloseşte pentru a imbrica o instrucŃiune if
9. Este necesară includerea unui iniŃializator în cadrul unui ciclu?
a. TRUE
b. FALSE
10. Browser-ului i se poate cere să evalueze fiecare caz în cadrul unei
instrucŃiuni switch...case, chiar dacă valoarea de schimb este egală cu o
valoare de caz.
a. TRUE
b. FALSE
11. In cadrul definiŃiei unei funcŃii, argumentele trebuie separate două câte
două prin virgulă?
a. TRUE
b. FALSE
1 2. Un bloc de program este folosit într-un
a. Apel de funcŃie
b. DefiniŃie de funcŃie
c. Valoare returnată
d. Argument
13. Domeniul de valabilitate al unei variabile înseamnă
a. Mărimea unei variabile
b. Tipul de date al unei variabile
c. Partea dintr-o aplicaŃie JavaScript care poate accede la variabilă
d. Variabila este folosită ca valoare returnată pentru o funcŃie
14. InstrucŃiunea care apelează o funcŃie poate ignora o valoare
returnată de o funcŃie?
a. TRUE
b. FALSE
15. La o variabilă globală se poate accede
a. Doar din funcŃiile definite în programul JavaScript
b. Doar din afara unei funcŃii

18
c. Doar din funcŃia care a definit-o
d. Din orice parte a aplicaŃiei JavaScript
16. La o variabilă locală se poate accede
a. Doar din funcŃiile definite în programul JavaScript
b. Doar din afara unei funcŃii
c. Doar din funcŃia care a definit-o
d. Din orice parte a aplicaŃiei JavaScript
17. O funcŃie poate fi apelată de codul HTML dintr-o pagină web?
a. TRUE
b. FALSE
1 8. Toate funcŃiile trebuie definite în eticheta <head>?
a. TRUE
b. FALSE
19. Valorile transferate unei funcŃii trebuie să corespundă ca tip
de date argumentelor din definiŃia funcŃiei?
a. Adevărat
b. Fals
20. O variabilă este în afara domeniului de valabilitate dacă
a. InstrucŃiunea care apelează o funcŃie ignoră valoarea retumată de funcŃie
b. La variabilă nu se poate accede dintr-o instrucŃiune
c. O variabilă nu este definită într-o funcŃie
d. O variabilă este transferată unei funcŃii

FuncŃii JS

c. Ce ciclu execută instrucŃiuni indiferent de valoarea de adevăr sau fals a


unei expresii condiŃionale ?
d. ciclul do…while
e. ciclul while
f. ciclul for
g. ciclul for in
h. Adevărat sau Fals. O instrucŃiune switch...case nu poate avea un caz
prestabilit.
i. TRUE
j. FALSE
k. Ce fel de ciclu determină browserul să execute cel puŃin o dată
instrucŃiunile din
cadrul ciclului?
l. ciclul do…while
m. ciclul while
n. ciclul for
o. ciclul for in
p. Contorul ciclului for este folosit pentru a :
q. Creşte valoarea expresiei cu 1

19
r. Creşte sau descreşte valoarea contorului din ciclu cu 1
s. Limita numărul de instrucŃiuni din cadrul blocului de program
t. Limita rezultatele instrucŃiunilor din cadrul blocului de program
u. Un ciclu poate deveni ciclu infinit.
v. TRUE
w. FALSE
x. Ce ciclu este folosit pentru a parcurge un număr necunoscut de elemente
dintr-o listă ?
y. ciclul do…while
z. ciclul while
aa. ciclul for
bb. ciclul for in
cc. Adevărat sau Fals. Clauza default este folosită într-o instrucŃiune if
pentru a atribui variabilelor valorile prestabilite.
dd. TRUE
ee. FALSE
ff. Care este scopul lui else într-o instrucŃiune if...else ?
gg. ConŃine instrucŃiuni ce sunt executate dacă expresia condiŃională este
true
hh. Defineşte o altă expresie condiŃională pe care o evaluează browserul în
cazul în care prima expresie condiŃională este false
ii. ConŃine instrucŃiuni care sunt executate dacă expresia condiŃională este
false
jj. Se foloseşte pentru a imbrica o instrucŃiune if
kk. Este necesară includerea unui iniŃializator în cadrul unui ciclu?
ll. TRUE
mm. FALSE
nn. Browser-ului i se poate cere să evalueze fiecare caz în cadrul unei
instrucŃiuni switch…case, chiar dacă valoarea de schimb este egală cu o
valoare de caz.
oo. TRUE
pp. FALSE
12. In cadrul definiŃiei unei funcŃii, argumentele trebuie separate două câte
două prin virgulă?
qq. TRUE
rr. FALSE
1 2. Un bloc de program este folosit într-un
e. Apel de funcŃie
f. DefiniŃie de funcŃie
g. Valoare returnată
h. Argument
ss. Domeniul de valabilitate al unei variabile înseamnă
e. Mărimea unei variabile

20
f. Tipul de date al unei variabile
g. Partea dintr-o aplicaŃie JavaScript care poate accede la variabilă
h. Variabila este folosită ca valoare returnată pentru o funcŃie
14. InstrucŃiunea care apelează o funcŃie poate ignora o valoare
returnată de o funcŃie?
c. TRUE
d. FALSE
tt. La o variabilă globală se poate accede
e. Doar din funcŃiile definite în programul JavaScript
f. Doar din afara unei funcŃii
g. Doar din funcŃia care a definit-o
h. Din orice parte a aplicaŃiei JavaScript
uu. La o variabilă locală se poate accede
e. Doar din funcŃiile definite în programul JavaScript
f. Doar din afara unei funcŃii
g. Doar din funcŃia care a definit-o
h. Din orice parte a aplicaŃiei JavaScript
vv. O funcŃie poate fi apelată de codul HTML dintr-o pagină web ?
ww. TRUE
xx. FALSE
1 8. Toate funcŃiile trebuie definite în eticheta <head>?
yy. TRUE
zz. FALSE
19. Valorile transferate unei funcŃii trebuie să corespundă ca tip
de date argumentelor din definiŃia funcŃiei?
aaa. Adevărat
bbb. Fals
ccc. O variabilă este în afara domeniului de valabilitate dacă
ddd. InstrucŃiunea care apelează o funcŃie ignoră valoarea retumată de
funcŃie
eee. La variabilă nu se poate accede dintr-o instrucŃiune
fff. O variabilă nu este definită într-o funcŃie
ggg. O variabilă este transferată unei funcŃii

21
OBIECTE

1. Folosind obiectul Math să se scrie un script pentru a afişa:


- Aria unui cerc de raza 10
- [1.78] (parte întreagă)
- | -7.89| valoare absoluta
2. ScrieŃi codul care afişează

Metode ale obiectului Math


3. ScrieŃi cod pentru aflarea modululi unui numar complex

Tablouri şi siruri
Probleme întrebări
1. Acesta este primul element al tabloului products: products[l]?
a. TRUE
b. FALSE
2. Ce metodă aŃi folosi pentru a crea un şir din elementele unui tablou, separându-
le prin cratimă?
a. shift()
b. join()
c. concat ()
d. str join()
3. Ce metodă este folosită pentru a şterge un element de la sfârşitul (baza) unui
tablou?
a. push( )
b. pop ()
c. reverse ()
d. shift()

22
4. Ce metodă este folosită pentru a şterge primul element al unui tablou?
a. push( )
b. pop ()
c. reverse ()
d. shift()
5. Ce metodă e folosită pentru a adăuga un nou element la sfârşitul unui tablou?
a. push( )
b. pop ()
c. reverse ()
d. shift()
6. Metoda sort ( ) nu face altceva decât să sorteze textul?
a. TRUE
b.FALSE
7. Adevărat sau fals: dimensiunea unui tablou este egală cu indicele ultimului
element al tabloului?
a. TRUE
b.FALSE
8. In JavaScript un clement de tablou poate fi folosit la fel ca o
variabilă?
a. TRUE
b. FALSE
9. Ce metodă e folosită pentru a inversa elementele unui tablou?
a. reverse( )
b. div()
c. splice()
d. s h i f t ( )

10. Ce efect produce următorul cod_


n=parseInt(prompt("Dim. vect n= ", 0))
v= new Array()
for(i=0;i<n;i++)
v[i]=parseInt(prompt("v[" +i +"]=", 0))
a. iniŃializează un vector cu zero
b. iniŃializează un vector cu o valoare cerută
c. crează un vector
d. declară un vector şi il iniŃializează cu o valoare cerută sau implicit cu zero

1. Primul caracter al unui tablou de şir este sir[ 1] ?

23
a. TRUE
b. FALSE
2. Un număr în virgula mobilă este
a. Un număr întreg
b. O valoare zecimală
c. Un număr Unicode
3. Ce metodă se foloseste pentru a împărŃi un şir de date cu delimitare prin virgulă într-
un tablou de date?
a. parseFloat()
b. split()
c. parselnt()
d. charCodeAt()
4. Ce indică argumentul ce reprezintă poziŃia finală în metoda substring ( )''.
a.. PoziŃia ultimului caracter care este copiat în subşir
b. PoziŃia primului caracter care este copiat în subşir
c. PoziŃia caracterului care urmează după ultimul caracter copiat în subşir
d. PoziŃia caracterului care precede ultimul caracter din subşir
5. Ce indică al doilea argument al metodei substr () ?
a. PoziŃia ultimului caracter care este copiat în subşir
b. Numărul de caractere care trebuie copiate din şir în subşir
c. PoziŃia caracterului care precede ultimul caracter copiat în subşir
d. PoziŃia caracterului care precede ultimul caracter din subşir
6. Care este valoarea length a unui obiect şir?
a. Numărul total de caractere din şir
b. Indicele ultimului caracter din şir
c. Lungimea şirului, exclusiv spaŃiile
d. Lungimea şirului, exclusiv spaŃiile de la sfârşit
7. Indicele ultimului element din tabloul şirului are aceeaşi valoare cu lungimea şirului?
a. TRUE
b. FALSE
8. Metoda parseint() nu poate fi utilizată în cazul unui număr zecimal?
a. TRUE
b.FALSE
9. Un şir de delimitare este utilizat de metoda split ( ) pentru a crea un tablou
cu elemente de informaŃie?
a. TRUE
b.FALSE
Evenimente
1. O casetă de validare este un element de formular?
a. TRUE

24
b. FALSE
2. Care este programul ce prelucrează un formular?
a. Common Gateway Interface
b. Common Program Interface
c. Common Web Server Interface
d. Common Web Server Gateway
3. Ce eveniment are loc când un element intră în atenŃie?
a. onblur
b. onfocus
c. onselect
d. onchange
4. Ce eveniment are loc când un element iese din atenŃie?
a. onblur
b. onfocus
c. onselect
d. onchange
5. Ce eveniment are loc când un utilizator evidenŃiază text într-un câmp de text?
a. onblur
b. onfocus
c. onselect
e. onchange
6. Toate atributele, exceptând atributul de nume, pot fi schimbate
de un program JavaScript?
a. TRUE
b. FALSE
7. Valorile unui element nu pot fi schimbate după ce un
utilizator execută clic pe butonul Submit?
a. TRUE
b.FALSE
8. O funcŃie JavaScript poate schimba doar atributele unui element care apelează funcŃia
JavaScript?
a. TRUE
b.FALSE
9. O funcŃie internă
a. Trebuie definită în eticheta <head>
b. Trebuie definită în eticheta <body>
c. Trebuie definită de programator fie pentru a înainta, fie pentru a reseta
formularul
d. Nu e definită de programator

25
10 Să se scrie un formular care să conŃină un buton pe care e afişt la interval de 2 secunde
alternativ, apasă şi mesaj. La apasăsare se va scrie “Bine ati venit la firma noastra”.
11. Să se realizeze un buton cu o imagine, pe care e scris un mesaj cu albastru de
dimensiune 20.

12. Sa se scrie o functie care să deschide/inchide o ferestra care are menubar, resizable,
scollbar, status, toolbar, height=40%, width50% . Functia este apelata cu ajutorul a
2 butoane actionate de evenimentul onclick

<BODY>
<INPUT type="button" name="Deschide"
onclick="Deschide_fereastra()"> <BR>
<INPUT type="button" name="Inchide"
onclick="Inchide_fereastra()">
<BODY></HTML>

13. Să se deschidă mai multe ferestre vide, apoi să se închidă


14. Să se deschidă o nouă fereastră care va insera o pagina web. În fereastra principală
se crează trei butoane pentru: deschiderea ferestrei, activarea ei şi respectiv
dezactivarea ei.
15. Să se scrie un cod pentru a apela metoda scrollTo(x,y) şi un buton în corpul
programului care să apeleze funcŃia

Obiectul Document

16. Ce va afişa scriptul?


<Script language=”JavaScript”>
document.write(“<A href=”http://www.edu.ro> Informatii MEC</A>)
document.write(“<BR>”)
document.write(“<IMG src=casa.jpg>”
</Script
17. Să se creeze o funcŃie care atunci când va fi apelată cu ajutorul evenim onclick va colora în
cyan documentul, textul cu verde şi legăturile cu brown..
<INPUT type="button" name="Culoare" value="Coloreaza"
onclick="Coloreaza()">
</BODY></HTML>

18. Codul HTML următor ce va afişa ?


<HTML><HEAD>
<SCRIPT language="JavaScript">
function Afiseaza()
{alert(document.all.item("button").value)}
</SCRIPT></HEAD>
<BODY>
<INPUT type="button" id="button" value="Activeaza" onclick="Afiseaza()">
</BODY></HTML>

26
19. Să se returneaze un vector de un tip dat folosind funcŃia tags(tip). De exemplu, să se
numere toate elemente de tip DIV dintr-o pagina şi le colorează în violet.

20. Obiectul IMG recepŃionează evenimentul onclick. Să se scrie o funcŃie care se apelează
cu evenimentu onclick, şi care să evidenŃieze imaginea, înconjurând-o cu un chenar de
grosimea 3.

21. Să se măreasca continuu o imagine în laŃime când ne aflăm cu mouse-ul deasupra ei


folosind evenimentul onmousemove, prin două metode, directă şi indirectă:

22. Să se folosească evenimentul onmouseover pentru a aduce o imagine (un rollover) pe


ecran când mouse-ul trece peste o imagine. Se va reveni asupra modificărilor făcute de
producerea evenimentului onmouseover, se utilizează evenimentul onmouseout care are loc
atunci când mouse-ul părăseşte obiectul respectiv.

23. Să sse creeze o animaŃie folosind evenimentele onmouseover sau onclick. Intr-un
vector se încarcă 3 poze pe rând la 1 secundă , creind impresia de animaŃie. Orice
obiect are metodele constructor şi destructor, înseamnă că obiectele image şi array au
constructorul new Image() şi new array.

PHP
1. Care este operatorul de concatenare a mai multor siruri?
a. +
b. 
c. &
d. *
2. Ce va afisa urmatorul script PHP:
“Buna ”. “sunt ”. “PHP”
a. Bunasunt PHP
b. Eroare
c. Buna sunt PHP
d. Buna.sunt.PHP
3. Cum se introduce in PHP text la linie noua?
Ex.: Buna
sunt
PHP
a. <? Php
echo “Buna <BR> sunt <BR> PHP”;
?>
b. <? Php
echo “Buna”<BR>”sunt” <BR>”PHP”;
?>
c. <? Php

27
echo “Buna
sunt
PHP”;
?>
d. print “Buna”,<BR>,”sunt”,<BR>,” PHP”;
4. Comentariile in PHP nu se pot introduce cu:
a. #…....
b. //…....
c. /*…........
…...........
…..........*/
d. <!…...!>
a. #…....
b. //…....
c. /*…........
…...........
…..........*/
d. <!--…...-->
5. Ce va afisa scriptul
<? Php
$a=10;
$b=”a”;
echo $$b;
?>
a. nimic
b. 10
c. a
d. “a”
6. Care varianta este corecta pentru definirea unei constante?
a. def Pi=3.1415926535;
b. define (Pi=3.1415926535);
c. define (“Pi”,3.1415926535);
d. define (“Pi=3.1415926535”);
7. Ce va afisa urmatorul script PHP?
<? Php
$x =”1 sir”;

28
$y=”2 siruri”;
$x=(int) $x;
$y=(int) $y;
echo ($x+$y);
a. 1 sir 2 siruri
b. 3
c. “1+2”
d. eroare
8. Care dintre variante afiseaza “Java Script”, daca avem $ Text=”Java”?
a. echo “Acest curs prezinta $TextScript”;
b. echo “Acest curs prezinta {$Text}Script”;
c. echo “Acest curs prezinta ($Text)Script”;
d. Print ‘Acest curs prezinta”, $TextScript;
9. Care dintre variante nu afiseaza x=10 cu salt la rand nou?
a. echo “x= “,$x,”<BR>”;
b. echo “x=$x <BR>”;
c. echo “x= “,”$x”,<BR>;
d. print (“$x <BR>”);
10. Care dintre variante nu afiseaza “Numarul x=100”?
$x=100;
$y=”x”;
a. echo “Numarul x = $$y”;
b. echo “Numarul x = ${$y}”;
c. echo “Numarul x =”,$$y;
d. print("numarul x= ${$y}");
11. Care este operatorul combinat de concatenare si atribuire?
a. + =
b. =
c. ^ =
d. ~ =
12. Ce va afisa urmatorul script PHP?
>?.php
$a=$b=$c=$d=1;
echo $a++,”;”,++$b,”;”,$c--,”;”,--$d;
?>
a. 1;2;1;0
b. 1;2;1;0
c. 1;2;1;0

29
d. 2;2;0;1
13. Care dintre operatori de mai jos nu este un operator de comparare?
a. = =
b. =
c. = = =
d. ! = =
14. Care dintre operatorii logicii are prioritate mai mare?
a. OR
b. XOR
c. ||
d. AND
15. Daca variabilele $a si $b sunt coeficientii ecuatiei de gradul 1 (ax+b=0),
atunci ce varianta va afisa solutia?
a. $x=$a!=0? echo -$b/$a: echo “nu exista solutie”;
b. $x=$a!=0 : echo -$b/$a: echo ”nu exista solutie”;
c. $x=$a!=0 ! echo -$b/$a: echo ”nu exista solutie”;
d. $x=$a!=0? -$b/$a: “nu exista solutie”;
16. Ce va afisa scriptul PHP:
<?php
$a=100;
$b=”100”;
$rez=a= = =b?”egali”:”inegali”;
echo $rez;
?>
a. 100=”100”
b. inegali
c. egali
d. eroare
17. Ce va afisa scriptul PHP?
<?php
$x=7;
$x=6;
switch ($x) {
case 7:
case 8: echo "Nota buna"; break;
case 9:
case 10: echo "Nota Foarte buna"; break;
default : echo "Nota mica"; }
?>
a. eroare instructiune
b. Nota mica
c. Nota buna
d. Nota foarte buna

30
18. Ce va afisa scriptul?
<? php
for($i=1 ;$i<=10; $i++) : $s +=$i; endfor;
echo $s ;?>
a. 10
b. 55
c. 45
d. eroare
19. Ce va afisa scriptul?
<? Php
for( $y=-2; $y<=2; $y++)
{
if ($y!=0)
echo "inversul lui $y = ", 1 / $y, "<BR>";}
a. 1,2
b. –0.5 - 1, 1, 0.5
c. -1,1
d. -0,5 ,0,5
20. Care varianta a instructiuni FOR este gresita?
a. FOR ($i=0;$i<10;$i++):
echo “se repeata de 5 ori”; endfor;
b. FOR ($i=0;$i<10;$i++)
{ echo “se repeata de 5 ori” };
c. FOR($i=0;$i<10;$i++)?
echo (“se repeata de 5 ori”);
d. FOR($i=0;$i<10;$i++)
echo “se repeata de 5 ori”;
21. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$sir= “Un exemplu”;
echo strlen ($sir), “;”;
echo chr(65),chr(66),chr(67), “;”;
echo strtoupper ($sir), “;”;
echo strtolower ($sir);
?>
a. 10; xyz; Un Exemplu; un exemplu
b. 9; abc; UN EXEMPLU; Un exemplu
c. 10; ABC; UN EXEMPLU; un exemplu
d. 10;abc; un exemplu; UN EXEMPLU
22. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$sir= “Facultatea de Matematica_Informatica”;

31
echo strpos($sir, “ma”), “;”;
echo stripos ($sir, “ma”), “;”;
echo strrpos ($sir, “Ma”), “;”;
echo strripos ($sir, “Ma”);
?>
a. 14;14;30;30
b. 18;14;14;30
c. 18,18,30,30
d. 14,18,30,18
23. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$sir= “un exemplu”
echo strstr ($sir, “ex”), “;”
echo substr ($sir, 3), “;”;
echo substr ($sir, 3, 2);
echo substr_replace ($sir, “t”, 3, 2);
?>
a. ex, ex, exemplu, templu
b. exemplu, exemplu, ex, un templu
c. ex, exemplu, ex, un templu
d. ex, ex, ex, templu
24. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$x=-7.45;$y=-40;
printf (“x=%f ”, $x);
printf (“x=%,6.2f ”, $x);
printf (“y=% ‘.7d”, $y);
printf (“y=% ‘. - d; $y);
?>
a. x= -7.450000 x= -7.45 y=....-40 y= -40....
b. x= -7.45 x= -7.45 y= -40 y=.....-40
c. x= -7.4500 x= -7.45 y= -40 y= -40....
d. x= -7.45 x= -7.45 y=.......-40 y= -40
25. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?
<? php
print sprintf (“Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari”, 5, 3);
?>
a. Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari
b. Semestrul acesta avem 5 examene si 3 verificari
c. Eroare

32
d. Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari 5,3
26. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$x=+47;
print ($x);
printf (“in baza 8=% o si in baza 16=% x, $x, $x);
?>
a. 47
b. 47 in baza 8=57 si in baza 16=3A;
c. 47 in baza 8=5 si in baza 16=2;
d. 47 in baza 8=57 si in baza 16=2F;
27. Ce va afisa executarea urmatoarei secvente?
<?
$EXAM[0]= “Baze”;
$EXAM[1]= “Web”;
$EXAM[2]= “Algoritmi”;
$EXAM[]= “PO”;
for ($i=0; $i< count($EXAM); $i++)
echo $EXAM[$i], “;”;
a. Baze; Web; Algoritmi;
b. Baze; Web; Algoritmi; PO;
c. Nimic
d. EXAM[0];EXAM[1];EXAM[2];
28. Ce va afisa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$EX=array ( “Baze”, “Web”, “SO”, “PO”);
unset ($EX[1]);
foreach ($EX as $key =>$Value)
echo $key, “=>”, $value, “;”;
?>
a. 0=>Baze; 2=>SO 3=>PO;
b. Baze; Web; SO; PO;
c. 0=>Baze; 1=>SO; 2=>PO;
d. 1=>Baze; 2=>Web; 3=>SO; 4=>PO;
29. Ce va afisa executarea urmatoarei secvente?
<? php
$fruct [“bun”]= “banane”;
$fruct [“acru”]= “lamaie”;
$fruct [“gustos”]= “ananas”;
$fruct [“zemos”]= “pepene”;

33
arsort($fruct);
print_r($fruct);
?>
a. pepene lamaie banane ananas
b. Array ([0]=>pepene [1]=>lamaie [2]=>banane [3]=>ananas)
c. Array ([zemos]=>pepene [acru]=>lamaie [bun]=>banane [gustos]=>ananas)
d. ananas banane lamaie pepene
30. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<? php
$fruct [“bun”]= “banane”;
$fruct [“acru”]= “lamaie”;
$fruct [“gustos”]= “ananas”;
$fruct [“zemos”]= “pepene”;
ksort ($fruct);
print_r($fruct);
?>
a. acru bun gustor zemos
b. Array([acru]=>lamiae [bun]=>lamiae [gustos]=>ananas [zemos]=pepene)
c. ananas lamiae lamiae pepene
d. Array ([gustos]=>ananas [bun]=>banana [acru]=>lamiae [zemos]=>pepene)
31. Care este functia care transforma o matrice int-un sir?
a. Implode
b. Explode
c. String
d. Math
32. Care este functia care transforma un sir int-o matrice?
a. Str
b. String
c. Explode
d. Implode
33. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$ sir = “mere,pere,portocale,cirese”;
$ vect = explode (“,”,$sir);
print_r($vect);
a. Array ([0]=>mere [1]=>pere [2]=>portocale [3]=>cirese)
b. mere pere portocale cirese
c. mere, pere, portocale, cirese
d. Array(mere,pere,portocale,cirese)
34. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
for ($i=0;$i<10;$i++) $x[$i]=$i;
$sir=implode(“,”,$x);

34
echo $sir.
?>
a. Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
b. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
c. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
e. Eroare

35. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
for($i=1;$i<4;$i++)
for($j=1;$j<4;$j++) $matr[$i][$j]=$i+$j;
for($i=1;$i<4;$i++) {
for($j=1;$j<4;$j++) echo ($matr[$i][$j] . " ");
echo ("<BR>");}
?>
a. 1 2 3
234
345
b. 2 3 4
345
456
c. 0 1 2 3
1234
2345
3456
e. Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

36. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=10;
function f($x) {echo ($x) ;}
echo f($x);
echo (f(100));
?>
a. 10100
b. 10
c. 100
d. Eroare
37. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$sir="Facultatea de matematica ";
function concat(&$text) {$text .="-informatica";}
concat($sir);
echo $sir;
?>
a. Facultatea de matematica

35
b. Eroare
c. Facultatea de matematica -informatica
d. -informatica
38. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$text="Buna";
salut( );
function salut( $text) {echo $text ;}
?>
a. Nimic
b. Buna
c. Text
d. $textBuna
39. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
situatie ("Ion");
situatie ("Pop", 7);
situatie ("Ene", 5, "Slab");
situatie ("Popa", 9, "Foarte bun");
function situatie ($nume, $nota=8, $calif="Bun")
{echo " $nume $nota $calif <br>" ;}
?>
a. Eroare
b. Ion 8 Bun
Pop 7 Bun
Ene 5 Slab
Popa 9 Foarte bun
c. on Pop 7 Ene 5 Slab Popa 8 Bun
d. Ion
Pop 7
Ene 5 Slab
Popa 9 Foarte bun
40. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$x=10;
f($x);
echo $x;
function f($x) {$x++ ;}
?>
a. 10
b. 11
c. Nimic
d. 1011
41. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$x=10;

36
f($x);
echo $x;
function f(&$x) {$x++ ;}
?>
a. 10
b. 11
c. Nimic
d. 1011
42. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$nota[0]=9;
$nota[1]=8;
$nota[2]=8;
$nota[3]=7;
medie ($nota);
function medie($vector) { for($i=0; $i < count($vector) ; $i++) {$s +=
$vector[$i];}
echo "mediea= ", $s/ count($vector) ; }
?>
a. s/4
b. 8
c. 32
d. Eroare
43. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
function f1()
{echo "sunt prima functie! \n" ;
function f2() {echo "sunt a doua functie!";} }
f1(); f2();
?>
a. Eroare
b. sunt prima functie!
c. sunt a doua functie!
d. sunt prima functie! sunt a doua functie!
44. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
function p($n)
{if ($n==0) return 1;
else return $n*p($n-1);}
echo p(5);
?>
a. 1
b. 2
c. 120
d. Nimic
45. Daca finclus.inc este următorul fisier:

37
<? Php
define(“pi”, 3.14159)
?>
Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
include ("finclus.inc");
function aria($r)
{return pi*$r*$r ; }
$raza=10;
echo aria($raza);
?>
a. 31.4
b. 314
c. 3.14
d. Nimic
46. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$vect=array(1,2,3,4);
list($a, $b, $c, $d)=patrate($vect);
echo "$a $b $c $d" ;
function patrate($v) { for($i=0; $i < count($v) ; $i++) $v[$i] *=
$v[$i];
return $v;}
?>
a. 1 4 9 16
b. 2 4 6 8
c. Eroare
d. 2 6 12 4
47. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$refer=10;
$ref= referinta($refer);
$ref++;
echo $ref;
function referinta(&$x) { return $x;}
?>
a. 10
b. 11
c. X
d. Eroare
48. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$x=8; $y=-16;
function ec1($a,$b) {if ($a!=0) return TRUE;
else return False;}
if( ec1($x,$y)) echo "solutia= ", -$y/$x ;

38
else echo "ecuatia nu are solutie";
?>
a. Eroare
b. solutia=2
c. ecuatia nu are solutie
d. Nimic
49. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$x=100;
echo f();
function f() {global $x; $x++; return $x; }
?>
a. 100
b. 101
c. 102
d. Nimic
50. Daca fisierul fnume.text este
Ionescu Alina
Popescu Dan
Ene Marius
Ce va arata fisierul fnume.textdupa rularea scriptului?
<?php
$f=fopen("fnume.txt", "a");
$sir="\r\nMarin \t Maria";
fwrite($f, $sir);
fclose($f);
?>
a. Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius
b. Ionescu Alina
Popescu Dan
Ene Marius
Marin Maria
c. Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Marin Maria
d. Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Marin MariaI
51. Daca ftest.txt este
Ionescu 10
Popescu 9
Ene 7
Popa 8
Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$f=fopen("ftest.txt", "r");
while(!feof($f) ){$sir=fgets($f);
echo $sir;}
fclose($f);
?>

39
a. Ionescu 10 Popescu 9 Ene 7 Popa 8
b. Ionescu 10
Popescu 9
Ene 7
Popa 8
c. Ionescu 10
d. Eroare
52. Ce va contine fisierul ftext.txt, dupa executarea urmatoarei secvente?
<?php
$f=fopen("ftext.txt", "w+");
for ($i=1;$i<=2;$i++)
{fwrite($f, "linia: ");
fwrite($f, $i);
fwrite($f, " ");
for ( $j=1; $j<=3;$j++) { fwrite($f, $i*10+$j); fwrite($f, " ");}
fwrite($f, "\r\n");}
fclose($f);
?>
a. linia: 1 111213
linia: 2 212223
b. linia: 1 11 12 13
linia: 2 21 22 23
c. linia: 1 11 12 13 linia: 2 21 22 23
d. Nimic
53. Ce va contine fisierul fnumere dupa executarea urmatoarei secvente?
<?php
$x=10; $y="un sir"; $z=100.47;
$sir=sprintf("x= %5d y = %10s z= %10.2f", $x, $y, $z);
$f=fopen("fnumere.txt", "w");
fwrite($f, $sir);
fclose($f);
?>
a. x= 10 y = un sir z= 100.47
b. x=10 y=un sir z= 100.47
c. x=10 y=un sir z= 100.47
d. x=10 y=Un sir z=100.47
54. Fisierul f2_text.php contine un formular cu 3 rubrici de text ca in
secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel2_text.php" method="POST">
<input type="text" name = "a"> <br>
<input type="text" name = "b"> <br>
<input type="text" name = "c"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite se vor introduce numerele inregi: a=1 si

40
b=-5, c=6, valori ce reprezinta coeficientii ecuatiei de gradul II.
Ce va afisa script-ul prel12_text.pxp:
<?php
$d= $_POST["b"] * $_POST["b"] - 4* $_POST["a"]*$_POST["c"];
if ($d>=0) echo "x1= ", (- $_POST["b"]+ sqrt ($d) )/ (2* $_POST["a"]), "
; x2= " , (- $_POST["b"]-sqrt ($d) )/ (2* $_POST["a"]);
else echo " Radacini complexe";
?>
a. x1=5 ; x2= 6
b. eroare
c. x1= 2 ; x2=3
d. Radacini complexe
55. Daca fisierul f3_text.php contine un formular cu 2 rubrici de text ca in
secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prell3_text.php">
<input type="text" name = "nume"> <br>
<input type="text" name = "virsta"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
si prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor introduce nume=Ionescu Dan
virsta=25, ce va afisa scriptul prell3_text.php:
<?php
echo $_POST["nume"] , " ; " , $_POST["virsta"];
?>
a. The page cannot be found
b. ;
c. Ionescu Dan 25
d. Ionescu Dan ; 25
56. Fisierul f4_ctext.php contine un formular cu o caseta de text ca
in secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel4_ctext.php"' method="GET">
<TEXTAREA name = "Studenti" cols=10 rows=3>
</TEXTAREA>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor introduce urmatoarele date:
Ionescu Ion
Popescu Florentina
Marinescu Madalina
Ce va afisa scriptul urmator?
<?php
echo $_REQUEST["Studenti"] , "<br>";
?>
a. Ionescu Ion Popescu Florentina Marinescu Madalina

41
b. Ionescu Ion
Popescu Florentina
Marinescu Madalina
c. Ionescu Ion
Popescu Fl
Mainescu
d. Ionescu Ion Popescu Fl Marinescu
57. Fisierul f5_cbox.php contine un formular cu 2 casete de validare ca in
secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel5_cbox.php"' method="POST">
<input type="checkbox" name = "casuta1" value="DA"> DA <br>
<input type="checkbox" name = "casuta2" value="NU"> NU<br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va bifa doar casuta DA.
Ce va afisa scriptul prel5_cbox.php?
<?php
echo " S-a tastat ", $_POST["casuta2"], "<BR>";
?>
a. S-a tastat NU
b. S-a tastat
c. S-a tastat DA NU
d. S-a tastat DANU
58. Fisierul f6_cbox.php contine un formular cu 2 casete de validare , ca
in secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel6_cbox.php"' method="POST">
<input type="checkbox" name = "casuta1" value="DA"> DA <br>
<input type="checkbox" name = "casuta2" value="NU"> NU<br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va bifa ambele casute: DA si NU.
Ce va afisa scriptul prel6_cbox.php?
<?php
If (isset($_REQUEST["casuta1"])) echo "S-a tastat ", $_REQUEST["casuta1"] ,
"<br>";
If (isset($_REQUEST["casuta2"])) echo "S-a tastat ", $_REQUEST["casuta2"] ,
"<br>";
?>
a. S-a tastat DA S-a tastat NU
b. S-a tastat DA
S-a tastat NU
c. S-a tastat DA
d. S-a tastat NU
59. Fisierul f7_radio.php contine un formular cu 3 butoane radio, ca in

42
secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel7_radio.php">
<input type="RADIO" name = "BUTON" value="[5-6]"> [5-6]<br>
<input type="RADIO" name = "BUTON" value="[7-8]"> [7-8]<br>
<input type="RADIO" name = "BUTON" value="[9-10]"> [9-10]<br>
<input type="submit" value ="Trimite>
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va selecta butonul [7-8].
Ce va afisa scriptul prel7_radio.php?
<?php
echo "S-a selectat butonul ", $_REQUEST["BUTON"];
?>
a. S-a selectat butoanele [5-7][7-9][9-10]
b. S-a selectat butonul [5-7]
c. S-a selectat butonul [7-8]
d. S-a selectat butonul
60. Fisierul web f8_radio.php contine un formular cu o lista, ca in
secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel8_lista.php">
<SELECT name = "Lista[]" multiple>
<OPTION>mandarine</OPTION>
<OPTION>portocale</OPTION>
<OPTION>kivi</OPTION>
<OPTION>lamai</OPTION>
</SELECT >
<input type="submit" value ="trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor selecta elementele 2 si 4 din
lista. Ce va afisa scriptul prel8_lista.php?
<?php
echo "S-au selectat " , $_GET["Lista"];
//foreach ( $_GET["Lista"] as $fructe) echo $fructe, " , ";
?>
a. S-a selectat portocale , lamai ,
b. S-a selectat mandarine , portocale , kivi , lamai ,
c. S-a selectat
e. S-a selectat portocale .

61. Daca fisierul f9_pass.php contine un formular cu o rubrica de tip


parola ca in secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel9_pass.php"' method="POST">
<input type="PASSWORD" name = "PASS"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">

43
</form> </body> </html>
si prin apasarea pe butonul "Trimite" se va introduce parola florentina,
ce va afisa scriptul urmator:
<?php
echo "Parola este " , $_POST["PASS"];
?>
a. Parola este
b. Parola este florentina
c. Parola este florenti
f. Parola este floren

62. Ce rol are functia isset()?


a. intoarce True sau False daca un element se afla respectiv nu se afla intr-o lista
b. intoarce True sau False daca un control al unui formular este , respectiv nu este completat
c. intoarce True sau False daca un caracter se afla respectiv nu se afla intr-un sir

44