Sunteți pe pagina 1din 15

Capitole speciale de matematica Licenta vara 2010 – iarna 2011

Capitole speciale de matematica Licenta vara 2010 – iarna 2011

MULTIPLE CHOICE

1. Fie grupul simetric

a. 1

b. 2

c. 4

d. 6

(

)

S , . Atunci numărul subgrupurilor lui

3

S

3

este

2. Fie grupul simetric

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

(

)

S , . Atunci numărul subgrupurilor normale ale lui

3

S

3

este

3.

Fie

adevarată?

grupul

(Z, +)

si

multimea

5Z

=

{

5m m

Z

}

.

Care

a. 5Z este subgrup al grupului (Z, +) , dar nu este normal

b. 5Z

c. 5Z nu este subgrup al grupului (Z, +)

este subgrup normal al grupului (Z, +)

din

urmatoarele

afirmatii

4.

Fie

M

2

(

R

)

multimea matricilor cu două linii, două coloane si elemente din multimea

numerelor reale. Multimea

I =

 

 



0

a

0

b


a b

,

R

este

a. ideal la stânga al inelului (

b. ideal la dreapta al inelului (

c. ideal bilateral al inelului (

M

M

2

M

2

(

R , +,, dar nu este ideal la dreapta al acestui inel

(

)

)

2 (

)

)

R , +,, dar nu este ideal la stânga al acestui inel

R ,+,

)

)

5. Fie

Q (

2
2

)

=

{

a

+

b

2
2

a b

,

Q

} . Atunci (

Q (

2
2

)

)

, +,este

a. inel comutativ fără divizori ai lui zero

b. inel comutativ cu divizori ai lui zero

c. corp comutativ

d. corp necomutativ

6.

Fie

a.

f

= 2X ɵ + 2 ɵ

Z

)

g

(

X

4

[

4

[

X

]

. Atunci

 
 

ɵ

 

]

, f

(

X

)

g

(

)

Xπ

0

Z

X

este

7.

8.

9.

10.

11.

12.

b.

c.

g

g

(

(

X

)

)

X

Z

4

Z

4

[

[

X

X

]

]

, g

(

X

)

f

(

)

Xπ

ɵ

0

ɵ

astfel încât f ( X ) g ( X ) = 0

Fie A un inel si I, J, L ideale bilaterale în A astfel încât I + J = A si I

a. I π J

b.

c.

I

I

J

J

JL . Atunci

Fie permutarea

disjuncti este

S

9

,

=

123456789

469732185

a. (1,4,7)(2,6,)(3,9,5)(8)

b. (1,5,4)(3,6,9,2)(7,8)

c. (2,6,7)(1,4,9,3)(5,8)

d. nici una din variantele de mai sus

   . Descompunerea acestei permutări în produs de ciclii

Care din polinoamele următoare este ireductibil ?

a.

b.

c.

d.

X

X

X

3

5

4

+ X +1

+1

Z

Z

3

7

1

[

[

Z

2

X

X

]

]

[

X

]

nici unul din polinoamele de mai sus

Fie permutarea

a. 6

b. 12

c. 2

d. 3

S

6

,

=

123456

512436

   . Atunci ordinul permutării

2

este

Fie (

elemente are grupul factor

S ,

3

)

grupul permutarilor de ordin 3 si H un subgrup cu 3 elemente al acestui grup. Câte

S

3

/ H

?

a.

3

b.

2

B este raspunsul corect !

c.

4

d.

1

Fie permutarea

S

6

,

=

123456

512436

   . Atunci ordinul permutării

1

este

b.

4

13.

14.

15.

16.

17.

18.

c. 2

d. 3

b. 4 13. 14. 15. 16. 17. 18. c. 2 d. 3 c. d. Fie permutarea

c.

d.

Fie permutarea

a.

b.

are descompunerea

18. c. 2 d. 3 c. d. Fie permutarea a. b. are descompunerea c. d. Fie
18. c. 2 d. 3 c. d. Fie permutarea a. b. are descompunerea c. d. Fie
18. c. 2 d. 3 c. d. Fie permutarea a. b. are descompunerea c. d. Fie

c.

d.

Fie permutarea

a.

b.

a. b. are descompunerea c. d. Fie permutarea a. b. Elementele inversabile ale inelului a. b.

Elementele inversabile ale inelului

a.

b.

permutarea a. b. Elementele inversabile ale inelului a. b. sunt c. d. are descompunerea Fie .
permutarea a. b. Elementele inversabile ale inelului a. b. sunt c. d. are descompunerea Fie .

sunt

c.

d.

are descompunerea

inversabile ale inelului a. b. sunt c. d. are descompunerea Fie . a. b. Determina Ń

Fie

.
.
ale inelului a. b. sunt c. d. are descompunerea Fie . a. b. Determina Ń i

a.

b.

ale inelului a. b. sunt c. d. are descompunerea Fie . a. b. Determina Ń i

DeterminaŃi

mulŃimea

c.

d.

descompunerea Fie . a. b. Determina Ń i mul Ń imea c. d. elementelor sale inversabile,

elementelor

sale

inversabile,

Daca definim aZ + bZ ={x+y | x

intregi, atunci 25Z + 20Z este egal cu :

aZ, y

a. 45Z

b.

25Z

bZ}, unde prin Z am notat multimea numerelor

c.

d.

20Z

5Z

Se considera permutarea σ

permutarii este :

a.

b.

infinit

10

S 10 ,

1

3

=

c.

d.

2

5

3

1

12

4

4

4

5

7

6

10

7

8

8

2

9

6

10

9

. Ordinul

19. Se considera permutarile σ,τ

S

5 ,

1

3

=

x

S 3 cu proprietatea ca x o σ = τ este :

1

3

a. 3

b.

x =

x =   1

2

2

4

2

5

2

3

4

4

1

4

3

5

5

5

1

2

4

c.

d.

3

2

x

4

1

1

1

=

x =   1

1

5

5

,

2

4

2

2

1

=

2

3

2

3

3

4

5

4

4

2

5

5

3

5

5

3

4

20. Se considera permutarile σ,τ

ecuatia

  3 4 20. Se considera permutarile σ , τ ecuatia a. b. S 4

a.

b.

 3 4 20. Se considera permutarile σ , τ ecuatia a. b. S 4 ,

S 4 ,

Se considera permutarile σ , τ ecuatia a. b. S 4 , c. d. 4 1

c.

d.

considera permutarile σ , τ ecuatia a. b. S 4 , c. d. 4 1 5

4

1

5

3

. Permutarea

. Sa se rezolve

21. Se considera permutarea σ

S

5 ,

a. σ

b. permutarea identica

=   1

3

2

4

c.

d.

3

2

4

1

σ 2

σ

-1

5

5

. Atunci σ 120 este egala cu:

22. Solutiile ecuatiei 3x 2 – 4x + 1 =0 in Z 5 sunt :

a.

ˆ

x 1 = 1 ˆ , x 2 = 3

ˆ

b. x 1 = 2 , x 2 = 3

ˆ

c.

x 1 = 1 ˆ , x 2 = 2

ˆ

23. Solutiile ecuatiei x 2 – x + 5 =0 in Z 17 sunt :

ˆ

a. x 1 = 4 , x 2 = 3

ˆ

b.

ˆ

x 1 = 2 , x 2 =

1

ˆ

4

c.

ˆ

x 1 = 4 , x 2 =

1

ˆ

4

24. Care este polinomul g

Z 8 [X] astfel incat

a.

g(X) =

ˆ

4 X

2

+

ˆ

6

ˆ

X + 3

 

ˆ

ˆ

ˆ

(

2

X +

3)

g = 1

 

ˆ

c.

g(X) =

4 X

2

+

ˆ

4

ˆ

X + 3

25.

26.

27.

28.

29.

30.

b.

g(X) =

ˆ

6 X

2

+

ˆ

6

ˆ

X + 3

Solutiile ecuatiei 3x 2 – 4x + 1 =0 in Z 19 sunt :

a. x 1 = 1 ˆ , x 2 =

b. x 1 = 2 , x 2 =

ˆ

1 3

ˆ

ˆ

1 3

Stabiliti daca

a.

x 1 = 2 , x 2 = ˆ 1 3 ˆ ˆ 1 3 Stabiliti

b.

1 = 2 , x 2 = ˆ 1 3 ˆ ˆ 1 3 Stabiliti daca

a.

b.

Sa se afle

a = 2 ɵ

ɵ

a = 3

a

Z

7

in

a. b. a. b . Sa se afle a = 2 ɵ ɵ a = 3

c. x 1 = 1 ˆ , x 2 =

c.

a = 3 a Z 7 in c . x 1 = 1 ˆ , x

astfel incat polinomul

X

6

ɵ

+ aX + 5

ɵ

c.

d. nu exista

a = 5

ˆ

2

Z

7

[

X

]

sa fie ireductibil

Fie polinomul

f

= X

3 X+ 1. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. polinomul are radacini întregi

b. polinomul nu are radacini întregi

c.

polinomul are radacini rationale

a.

b.

Fie matricea

A

=   

3

6

9

2

4

6

1

2

3

 

. Rangul matricei este

0

c.

2

1

d.

3

Determinati parametrii a si b reali astfel încat matricea de mai jos sa aiba rangul 2:

a. a=1, b = 1/2

b. a = 1, b = 1

a

1

1

1

b

2

b

2

2

2

4

3

4

d.

a = b = 0

31. Care dintre urmatoarele valori pentru parametrii a si b reali fac ca matricea de mai jos sa nu aiba rangul

3:

a.

a = 1, b = 0

b.

a = 1, b = 1/2

c.

a = b = 1

d.

a = 0, b = 1

32. Care este rangul matricii:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

33. Care este rangul matricii:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

1

0

1

1

4

a

1

1

3

0

3

3

12

1

2

3

5

1

b

2

b

0

12

2

2

6

2

2

2

2

4

6

12

1

2

3

6

4

3

4

3

16

1

5

6

0

2

2

4

8

17

9

1

5

2

0

4

2

34. Determinati a real astfel încat matricea de mai jos sa nu fie inversabila:

a. a = 1/2

b. a = 3/4

c. a = 2/3

2

a

1

1

1

0

0

3

2

35. Fie

35. Fie grupul permutarilor de grad , grupul altern de grad , si permutarea identica. Se

grupul permutarilor de grad

35. Fie grupul permutarilor de grad , grupul altern de grad , si permutarea identica. Se
,
,

grupul altern de grad

, si
,
si

permutarea identica.

Se considera

a.

b.

c.

d.

, unde

este signatura permutarii

. Care este imaginea lui

d. , unde este signatura permutarii . Care este imaginea lui ? 36. Elementul zero al

?

, unde este signatura permutarii . Care este imaginea lui ? 36. Elementul zero al inelului

36. Elementul zero al inelului

a.

b.

(0,0) ˆ

lui ? 36. Elementul zero al inelului a . b. ( 0,0 ) ˆ Z 8

Z

8

Z

este

1. Se considera functia

este egala cu

( 0,0 ) ˆ Z 8 Z este 1. Se considera functia este egala cu c.

c.

d.

) ˆ Z 8 Z este 1. Se considera functia este egala cu c. d. .

. Atunci derivata mixta de ordin 2 data de

a.

a. c. 1

c.

1

b.

d.

2y

mixta de ordin 2 data de a. c. 1 b. d. 2y 2. Derivata partiala de

2. Derivata partiala de ordin 2 a lui

a.

b.

b. d. 2y 2. Derivata partiala de ordin 2 a lui a. b. c. d. 6y
c.
c.

d.

6y

in raport cu variabila y este egala cu

3. Derivata partiala la lui

a.

b.

variabila y este egala cu 3. Derivata partiala la lui a. b. in raport cu variabila
variabila y este egala cu 3. Derivata partiala la lui a. b. in raport cu variabila

in raport cu variabila x este egala cu c.

d.

la lui a. b. in raport cu variabila x este egala cu c. d. 4. Derivata

4. Derivata partiala a lui

a.

b.

x este egala cu c. d. 4. Derivata partiala a lui a. b. in raport cu
x este egala cu c. d. 4. Derivata partiala a lui a. b. in raport cu

in raport cu variabila y este egala cu c.

d.

a lui a. b. in raport cu variabila y este egala cu c. d. 5. Se

5. Se considera functia

critice) ale lui f(x,y) sunt

c. d. 5. Se considera functia critice) ale lui f(x,y) sunt . Atunci punctele stationare(numite deasemenea

. Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte

a. (0,0)

c.

(1,1,),(0,0)

b. (1,0),(0,1)

d.

nu exista puncte stationare

6. Se considera functia

d. nu exista puncte stationare 6. Se considera functia deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt

deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt

. Atunci punctele stationare(numite

a. (0,0)

c.

(1,2)

b. (1,2),(0,0)

d.

nu exista puncte stationare

7.

7. Se considera functia deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt . Atunci punctele stationare(numite a.

Se considera functia

deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt

. Atunci punctele stationare(numite

a. (0,0)

c.

(2,3)

b. (2,3),(0,0)

d.

nu exista puncte stationare

8.

9.

10.

11.

12.

13.

d. nu exista puncte stationare 8. 9. 10. 11. 12. 13. c. Se considera functia punctul

c.

Se considera functia

punctul (-2,-2) este un punct

a. de minim local pentru f(x,y)

b. de maxim local pentru f(x,y)

. Atunci

nu este punct de extrem local

Care din urmatoarele functii are o o infinitate de puncte stationare

a. f(x,y)=x+y

b. f(x,y)=sin(x)

c.

d.

f(x,y)=x+2y

stationare a. f(x,y)=x+y b. f(x,y)=sin(x) c. d. f(x,y)=x+2y Se considera functia punctul (-5,-2) este un punct
stationare a. f(x,y)=x+y b. f(x,y)=sin(x) c. d. f(x,y)=x+2y Se considera functia punctul (-5,-2) este un punct

Se considera functia

punctul (-5,-2) este un punct

a. de minim local pentru f(x,y)

b. de maxim local pentru f(x,y)

c. nu este puncte de extrem local

. Atunci

Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai pentru urmatoarea functie:

f

a.

b.

(

x, y

)

/

x

/

x

f

f

2

= x

(

(

x

x

,

,

y

y

)

)

+ 2xy

y

2

=

=

2(

2(

x + y

x

2

/

y

);

y

f

(

/

);

f

y

x

(

,

x

y

,

)

y =

)

=

2(

x

2(

x+

y

)

y

)

c.

d.

Scrieti diferentiala de ordinul intai a functiei

f

( x, y )

=

1

+

1

+

2( x

+

y

1)

 

x

y

/

x

f

(

x

,

y

)

=

2(

x +

2

y

);

alt raspuns.

/

y

f

(

x

,

y

)

=

2(

x

y

)

a.

b.

x + 2 y ) ; alt raspuns. / y f ( x , y )

Se da functia de doua variabile f (x, y) doilea a lui f in raport cu x este:

a. f

/

x

/

2 (

x

,

y

)

=

2

=

2

x

c.

d.

cu x este: a. f / x / 2 ( x , y ) = 2

xy

+

y

2

3x

+

3y .Derivata partiala de ordinul al

c. f

/

x

/

2 (

x

,

y

)

=

0

14.

15.

16.

17.

b.

/

x

/

f

2

(

x

,

y

)

=

1

Se da functia de doua variabile f (x, y)

/

/

f

xy

a.

b.

(

x

,

y

/

xy

/

f

/

/

f

xy

)

(

(

x

x

,

,

y

y

)

)

= 0

nu exista

=

d.

2

x

c.

d.

/

x

/

f

2

xy

+

/

/

f

xy

/

/

f

xy

(

x

,

y

2

(

(

x

x

,

,

y

y

y

)

)

)

=

3x

2 x

+

3y .Alege valoarea corecta pentru

= xy

1

=

Se da functia de doua variabile

Functia

f (x, y) = (x 1)

de doua variabile Functia f ( x , y ) = ( x 1) are punct

are punct stationar pe:

2

+ (y + 6)

a.

b.

M(1,-6)

c.

M(0,0)

M(-1,6)

d.

M(1,0)

2

.

a.

b.

Fie f(x,y) = 10x + 4y + 2xy +

400 , x >0, y >0 . Derivatele partiale de ordin I sunt:

xy

f


(

x

,

y

)

=

'

y

(

x

'

y

f

(

'

x

x

,

(

,

x

y

,

)

=

)

=

y

y

)

f

 

f'

x

10

4

+

+

2

y

2

x

400 c.

2

x

y

400

2

xy

=

10

10

x

x

+

4

+

2

y

y

+

+

2

400

2

x

y

2

d.

 


 


'

x

f

(

x

,

'

y

f

(

x

'

x

f

(

x

,

'

y

f

(

x

,

,

y

)

y

)

y

)

y

)

= 2

10

+

y

= 2

4

+

x

= 2

10

+

y

= 2

4

+

x

+

400

2

x

400

y

2

+

2

x

y

2

400

+

2

xy

400

+

2

xy

Functia f (x,y)= arctg(

+
+

) verifica

a. y f ' x (x ,y) + xf ' y (x ,y) = 0

b. y f ' x (x ,y) - xf ' y (x ,y) = 0

c. f ' x (x ,y) + f ' y (x ,y) = 0

d. 2x f ' x (x ,y) - 2yf ' y (x ,y) = 0

18. Se da functia de doua variabile f (x, y) = xy . Diferentiala de ordinul I a lui f este

a. df =

dx + dy

c.

df = ydx + dy

b. df = dx + xdy

d.

df = ydx + xdy

19. Se da functia de doua variabile

f (x, y) = x

2

Diferentiala de ordinul I a lui f este

a.

df

=

2

x dx

+

y

2

dy

b. df = dx + dy

+ y

2

c.

df = 0

d.

df = 2xdx + 2 ydy

20. Pentru functia

= 0 d. df = 2 xdx + 2 ydy 20. Pentru functia a. punct sa;

a. punct sa;

b. punct de maxim local;

c. punct de minim local.

, punctul M(5,2) este

21. Calculeaza

de minim local. , punctul M (5,2) este 21. Calculeaza a. b. c. d. ( eventual

a.

b.

c.

d.

( eventual folosind proprietatile integralelor euleriene )

22. Aria domeniului plan marginit de curbele a.

b.

c.

eventual folosind proprietatile integralelor euleriene ) 22. Aria domeniului plan marginit de curbele a. b. c.

si

eventual folosind proprietatile integralelor euleriene ) 22. Aria domeniului plan marginit de curbele a. b. c.

, este:

23.

d.

.
.

Se considera

este:

a.

b.

c.

d.

23. d. . Se considera este: a. b. c. d. unde . Valoarea lui I 24.

unde

23. d. . Se considera este: a. b. c. d. unde . Valoarea lui I 24.

. Valoarea lui I

24. Valoarea integralei duble

a. 1;

b. 2;

c. 3;

d. 4.

lui I 24. Valoarea integralei duble a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. , unde

, unde

24. Valoarea integralei duble a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. , unde , este

, este

25. Prin calcul direct sau folosind formula lui Green rezulta ca integrala

direct sau folosind formula lui Green rezulta ca integrala a. b. c. d. , cu si

a.

b.

c.

d.

, cu

si
si

este egala cu

Green rezulta ca integrala a. b. c. d. , cu si este egala cu 26. Valoarea

26. Valoarea integralei

a. 0;

b. 1;

c. 2;

d. 3.

rezulta ca integrala a. b. c. d. , cu si este egala cu 26. Valoarea integralei

, unde

rezulta ca integrala a. b. c. d. , cu si este egala cu 26. Valoarea integralei

este

unde

; ; ; .
;
;
;
.

27. Sa se calculeze

a.

b.

c.

d.

, unde

.
.

28. Folosind o schimbare de variabila adecvata, sa se calculeze integrala dubla

domeniul marginit de elipsa . a. ; b. ;
domeniul marginit de elipsa
.
a.
;
b.
;

c.

d.

.dubla domeniul marginit de elipsa . a. ; b. ; c. d. ; 29. Calculeaza integrala

;

29. Calculeaza integrala

a.

b.

c.

d.

;
;

.de elipsa . a. ; b. ; c. d. . ; 29. Calculeaza integrala a. b.

;

30. Calculeaza integrala

. .
.
.
de elipsa . a. ; b. ; c. d. . ; 29. Calculeaza integrala a. b.

, unde

de elipsa . a. ; b. ; c. d. . ; 29. Calculeaza integrala a. b.

este

a.

b.

c.

d.

;a. b. c. d. ; ; 31. Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza

;

;a. b. c. d. ; ; 31. Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza

31. Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza integrala dubla

sunt

a.

domeniul pe care se calculeaza integrala dubla sunt a. b. c. 32. Schimbati ordinea de integrare

b.

c.

32. Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla

a.

b.

32. Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla a. b. c. alt raspuns 33. unde Fie

c. alt raspuns

Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla a. b. c. alt raspuns 33. unde Fie a.
Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla a. b. c. alt raspuns 33. unde Fie a.

33. unde

Fie

a. 0;

b.

; .
;
.

c.

,
,
. Valoarea lui
. Valoarea lui

este

Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla a. b. c. alt raspuns 33. unde Fie a.
34. , unde Fie a. b. c. d. . Valoarea lui este 35. Fie a.

34. , unde

Fie

a.

b.

c.

d.

. Valoarea lui
. Valoarea lui

este

35. Fie

a.

b.

c.

; ; .
;
;
.

. Valoarea lui I este

36. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea

a. ; b. ; c. ;
a.
;
b.
;
c.
;

d.

0.

este

; . . Valoarea lui I este 36. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea a.

, unde

37.

38.

39.

40.

Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea este
Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea
este

a.

b.

c.

d.

; ; ; .
;
;
;
.

, unde

de tipul al doilea este a. b. c. d. ; ; ; . , unde Fie

Fie integrala curbilinie de tipul al doilea

, unde C este curba simpla si rectificabila

si
si

, care are

care are ca imagine portiunea din parabola primul capat in B. Valoarea ei este

a.

, cuprinsa intre punctele

b.

c.

d.

unde C este conturul dreptunghiului ale carui varfuri sunt C este conturul dreptunghiului ale carui varfuri sunt

Fie

Valoarea lui I este

a. 22

b. 23

c. 24

.
.
carui varfuri sunt Fie Valoarea lui I este a. 22 b. 23 c. 24 . Calculeaza

Calculeaza

a.

b.

c.

, unde C este circumferinta

, .
,
.