Sunteți pe pagina 1din 15

Capitole speciale de matematica

Licenta vara 2010 – iarna 2011

MULTIPLE CHOICE

1. Fie grupul simetric ( S3 ,  ) . Atunci numărul subgrupurilor lui S3 este


a. 1
b. 2
c. 4
d. 6

2. Fie grupul simetric ( S3 ,  ) . Atunci numărul subgrupurilor normale ale lui S3 este
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

3. Fie grupul ( Z , +) si multimea 5Z = {5m m ∈ Z } . Care din urmatoarele afirmatii este


adevarată?

a. 5Z este subgrup al grupului ( Z , + ) , dar nu este normal


b. 5Z este subgrup normal al grupului ( Z , + )
c. 5Z nu este subgrup al grupului ( Z , + )

4. Fie M 2 ( R ) multimea matricilor cu două linii, două coloane si elemente din multimea
 0 0  
numerelor reale. Multimea I =   a, b ∈ R  este
 a b  
a. ideal la stânga al inelului ( M ( R ) , +, ⋅) , dar nu este ideal la dreapta al acestui inel
2

( )
b. ideal la dreapta al inelului M ( R ) , +, ⋅ , dar nu este ideal la stânga al acestui inel
2

(
c. ideal bilateral al inelului M ( R ) , +, ⋅
2 )

5. Fie Q ( 2 ) = {a + b }
2 a, b ∈ Q . Atunci Q ( ( 2 ) , +, ⋅) este
a. inel comutativ fără divizori ai lui zero
b. inel comutativ cu divizori ai lui zero
c. corp comutativ
d. corp necomutativ

6. Fie f = 2ɵ X + 2ɵ ∈ Z 4 [ X ] . Atunci
a. ∀g ( X ) ∈ Z 4 [ X ] , f ( X ) g ( X ) ≠ 0ɵ
b. ∀g ( X ) ∈ Z 4 [ X ] , g ( X ) f ( X ) ≠ 0ɵ
c. ∃g ( X ) ∈ Z 4 [ X ] astfel încât f ( X ) g ( X ) = 0ɵ

7. Fie A un inel si I, J, L ideale bilaterale în A astfel încât I + J = A si I ⊇ JL . Atunci


a. I ≠ J
b. I ⊆ J
c. I ⊇ J

123456789 
8. Fie permutarea τ ∈ S9 ,τ =   . Descompunerea acestei permutări în produs de ciclii
 469732185 
disjuncti este

a. (1,4,7)(2,6,)(3,9,5)(8)
b. (1,5,4)(3,6,9,2)(7,8)
c. (2,6,7)(1,4,9,3)(5,8)
d. nici una din variantele de mai sus

9. Care din polinoamele următoare este ireductibil ?


a. X 3 + X + 1∈ Z [ X ]
2
b. X + 1∈ Z3 [ X ]
5

c. X 4 − 1∈ Z 7 [ X ]
d. nici unul din polinoamele de mai sus

123456 
10. Fie permutarea τ ∈ S6 ,τ =   . Atunci ordinul permutării τ este
2

 512436 
a. 6
b. 12
c. 2
d. 3

11. Fie ( S3 ,  ) grupul permutarilor de ordin 3 si H un subgrup cu 3 elemente al acestui grup. Câte
elemente are grupul factor S3 / H ?

a. 3
b. 2 B este raspunsul corect !
c. 4
d. 1

123456 
12. Fie permutarea τ ∈ S6 ,τ =   . Atunci ordinul permutării τ este
−1

 512436 
a. 6
b. 4
c. 2
d. 3

13. Fie permutarea are descompunerea

a. c.
b. d.

14. Fie permutarea are descompunerea

a. c.
b. d.

15. Elementele inversabile ale inelului sunt


a. c.
b. d.

16.
Fie DeterminaŃi mulŃimea elementelor sale inversabile,
.

a. c.
b. d.

17. Daca definim aZ + bZ ={x+y | x ∈ aZ, y ∈ bZ}, unde prin Z am notat multimea numerelor
intregi, atunci 25Z + 20Z este egal cu :

a. 45Z c. 20Z

b. 25Z d. 5Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18. Se considera permutarea σ ∈ S10 , σ =   . Ordinul
3 5 1 4 7 10 8 2 6 9 
permutarii este :

a. infinit c. 12
b. 10 d. 4
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5
19. Se considera permutarile σ,τ ∈ S5, σ =   , τ =   . Permutarea
3 4 2 1 5  2 5 4 1 3
x ∈ S3 cu proprietatea ca x o σ = τ este :

a. 1 2 3 4 5 c. 1 2 3 4 5
x =   x =  
3 4 2 1 5  1 4 2 5 3 
b. 1 2 3 4 5 d. 1 2 3 4 5
x =   x =  
2 5 4 3 1  1 2 3 4 5 

20. Se considera permutarile σ,τ ∈ S4, . Sa se rezolve

ecuatia

a. c.

b. d.

 1 2 3 4 5
21. Se considera permutarea σ ∈ S5, σ =   . Atunci σ120 este egala cu:
3 4 2 1 5

a. σ c. σ2
b. permutarea identica d. σ-1

22. Solutiile ecuatiei 3x2 – 4x + 1 =0 in Z5 sunt :

a. x = 1̂ , x = 3̂ c. x1 = 1̂ , x2 = 2̂
1 2

b. x = 2̂ , x = 3̂
1 2

23. Solutiile ecuatiei x2 – x + 5 =0 in Z17 sunt :

a. x = 4̂ , x = 3̂ c. x1 = 4̂ , x2 = 14̂
1 2

b. x1 = 2̂ , x2 = 14̂

24. Care este polinomul g ∈ Z8[X] astfel incat (2̂ X + 3̂) g = 1̂

a. g(X) = 4̂ X 2 + 6̂ X + 3̂ c. g(X) = 4̂ X 2 + 4̂ X + 3̂
b. g(X) = 6̂ X 2 + 6̂ X + 3̂

25. Solutiile ecuatiei 3x2 – 4x + 1 =0 in Z19 sunt :

a. x1 = 1̂ , x2 = 13̂ c. x1 = 1̂ , x2 = 2̂
b. x = 2̂ , x = 13̂
1 2

26. Stabiliti daca .... in


a. c.

b.

27.
Sa se afle a ∈ Z 7 astfel incat polinomul X 6 + aX + 5ɵ ∈ Z 7 [ X ] sa fie ireductibil

a. a = 2ɵ c. a = 5ɵ
b. a = 3ɵ d. nu exista

28.
Fie polinomul f = X 3 − X + 1 . Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. polinomul are radacini întregi c. polinomul are radacini rationale


b. polinomul nu are radacini întregi

29.
3 2 1
 
Fie matricea A =  6 4 2  . Rangul matricei este
9 6 3
 

a. 0 c. 2
b. 1 d. 3

30. Determinati parametrii a si b reali astfel încat matricea de mai jos sa aiba rangul 2:
 a 1 2 4
 
 1 b 2 3
 1 2b 2 4 
 
a. a=1, b = 1/2
b. a = 1, b = 1
c. a = 0, b = 1
d. a = b = 0

31. Care dintre urmatoarele valori pentru parametrii a si b reali fac ca matricea de mai jos sa nu aiba rangul
3:
 a 1 2 4
 
 1 b 2 3
 1 2b 2 4 
 
a. a = 1, b = 0
b. a = 1, b = 1/2
c. a=b=1
d. a = 0, b = 1

32. Care este rangul matricii:


1 3 0 3 8
 
 0 0 12 16 9 
 1 3 2 1 − 1
 
 1 3 − 2 5 17 
 4 12 6 6 5 
 
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

33. Care este rangul matricii:


 −1 2 1 0 2
 
− 2 4 2 2 0
−3 6 3 2 2
 
 − 5 12 6 4 4 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

34. Determinati a real astfel încat matricea de mai jos sa nu fie inversabila:
 2 −1 0
 
 a 1 3
 1 0 2
 
a. a = 1/2
b. a = 3/4
c. a = 2/3
d. a = -1/2
35. Fie grupul permutarilor de grad , grupul altern de grad , si permutarea identica.
Se considera , unde este signatura permutarii . Care este imaginea lui ?
a.
b.
c.
d.

36. Elementul zero al inelului Z8 × Z este

a. (0̂,0) c.
b. d.

1. Se considera functia . Atunci derivata mixta de ordin 2 data de


este egala cu
a. c. 1
b. d. 2y

2. Derivata partiala de ordin 2 a lui in raport cu variabila y este egala cu


a. c.
b. d. 6y

3. Derivata partiala la lui in raport cu variabila x este egala cu


a. c.
b. d.

4. Derivata partiala a lui in raport cu variabila y este egala cu


a. c.
b. d.

5. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte


critice) ale lui f(x,y)
sunt
a. (0,0) c. (1,1,),(0,0)
b. (1,0),(0,1) d. nu exista puncte stationare

6. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite


deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt
a. (0,0) c. (1,2)
b. (1,2),(0,0) d. nu exista puncte stationare
7. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite
deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt
a. (0,0) c. (2,3)
b. (2,3),(0,0) d. nu exista puncte stationare

8. Se considera functia . Atunci


punctul (-2,-2) este un punct
a. de minim local pentru f(x,y) c. nu este punct de extrem local
b. de maxim local pentru f(x,y)

9. Care din urmatoarele functii are o o infinitate de puncte stationare


a. f(x,y)=x+y c. f(x,y)=x+2y
b. f(x,y)=sin(x) d.

10. Se considera functia . Atunci


punctul (-5,-2) este un punct
a. de minim local pentru f(x,y)
b. de maxim local pentru f(x,y)
c. nu este puncte de extrem local

11. Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai pentru urmatoarea functie:


f ( x, y ) = x 2 + 2 xy − y 2
/

/
a. f x ( x, y) = 2 ( x + y ) ; f y ( x, y ) = 2 ( x − y ) c. f x ( x, y) = 2 ( x + 2 y ) ; f y ( x, y ) = 2 ( x − y )
/

b. f x ( x, y) = 2 ( x − 2 y ) ; f y ( x, y) = 2 ( x + y ) d. alt raspuns.

12. Scrieti diferentiala de ordinul intai a functiei


1 1
f ( x, y ) = + + 2( x + y − 1)
x y

a. c.

b. d.

13. Se da functia de doua variabile f ( x, y ) = x 2 − xy + y 2 − 3 x + 3 y .Derivata partiala de ordinul al


doilea a lui f in raport cu x este:
/
/

/
/

a. f
x2
( x, y ) = 2 c. f
x2
( x, y ) = 0
/
/

/
/
b. f
x2
( x, y ) = −1 d. f
x2
( x, y ) = −2 x

14. Se da functia de doua variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3 x + 3 y .Alege valoarea corecta pentru


2 2

/
/
f xy ( x, y )

/
/

/
/
a. f xy ( x, y ) = 0 c. f xy ( x, y ) = xy
/
/

/
/
b. f xy ( x, y ) nu exista d. f xy ( x, y ) = −1

15. Se da functia de doua variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) .


2 2

Functia are punct stationar pe:

a. M(1,-6) c. M(0,0)

b. M(-1,6) d. M(1,0)

16.
400
Fie f(x,y) = 10x + 4y + 2xy + , x >0, y >0 . Derivatele partiale de ordin I sunt:
xy

a.  ' 400 c.  ' 400


 f x ( x , y ) = 10 + 2 y −  f x ( x , y ) = 10 + 2 y +
x2 y x2 y2
 400  400
 f y' ( x, y ) = 4 + 2 x − 2  f y' ( x, y ) = 4 + 2 x + 2 2
 xy  x y
b.  f ' ( x, y ) = 10 x + 4 y + 2 d.  ' 400
 x  f x ( x, y ) = 10 + 2 y + xy 2
 f ' ( x, y ) = 10 x + 2 y + 400
 y  400
x2 y2  f y' ( x, y ) = 4 + 2 x + 2
 xy

17. Functia f (x,y)= arctg( + ) verifica

a. y f ' (x ,y) + xf ' (x ,y) = 0


x y

b. y f ' (x ,y) - xf ' (x ,y) = 0


x y

c. f 'x (x ,y) + f 'y (x ,y) = 0

d. 2x f ' (x ,y) - 2yf ' (x ,y) = 0


x y
18. Se da functia de doua variabile f ( x, y ) = xy .
Diferentiala de ordinul I a lui f este

a. df = dx + dy c. df = ydx + dy
b. df = dx + xdy d. df = ydx + xdy

19. Se da functia de doua variabile f ( x, y ) = x + y


2 2

Diferentiala de ordinul I a lui f este

a. df = x 2 dx + y 2 dy c. df = 0
b. df = dx + dy d. df = 2 xdx + 2 ydy

20. Pentru functia , punctul M(5,2) este

a. punct sa;
b. punct de maxim local;
c. punct de minim local.

21. Calculeaza ( eventual folosind proprietatile integralelor euleriene )

a.

b.

c.

d.

22. Aria domeniului plan marginit de curbele si , este:


a. ;
b.
;
c.
;
d.
.

23. Se considera unde . Valoarea lui I

este:
a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

24. Valoarea integralei duble , unde , este

a. 1;
b. 2;
c. 3;
d. 4.

25. Prin calcul direct sau folosind formula lui Green rezulta ca integrala unde

, cu si este egala cu
a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

26. Valoarea integralei , unde este

a. 0;
b. 1;
c. 2;
d. 3.
27. Sa se calculeze , unde .

a.
;

b.
;

c.
;

d.
.

28. Folosind o schimbare de variabila adecvata, sa se calculeze integrala dubla , unde este

domeniul marginit de elipsa .


a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

29. Calculeaza integrala .

a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

30. Calculeaza integrala .


a.
;
b.
;
c.
;
d.

31. Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza integrala dubla

sunt
a.

b.

c.

32. Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla

a.

b.

c. alt raspuns

33. Fie unde , . Valoarea lui este

a. 0;
b.
;

c.
.
34. Fie , unde . Valoarea lui este

a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

35. Fie . Valoarea lui I este

a.
;
b.
;
c.
.

36. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea , unde

este
a.
;
b.
;
c.
;
d. 0.
37. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea , unde

este
a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

38. Fie integrala curbilinie de tipul al doilea , unde C este curba simpla si rectificabila

care are ca imagine portiunea din parabola , cuprinsa intre punctele si , care are
primul capat in B. Valoarea ei este
a.
;
b.
;
c. ;
d. .

39. Fie unde C este conturul dreptunghiului ale carui varfuri sunt .
Valoarea lui I este
a. 22
b. 23
c. 24

40. Calculeaza , unde C este circumferinta , .


a.
b.
c.