Sunteți pe pagina 1din 5

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Bacalaureat
Simulare Bacalaureat 2013 Bucuresti 1.02.2013
Matematica M_st-naturii
Subiecte rezolvate Simulare Bacalaureat 2013 Bucuresti 1.02.2013,
M_st-naturii

Rezolvarea detaliata a subiectelor simulare Bacalaureat 2013 Bucuresti 1.02.2013,
M_st-naturii
Subiectul I
1. Calculati 3 ( 3 27 ) -
3
27 .
Rezolvare:
3 ( 3 27 ) -
3
27 = 81 - 9 - 3 = 9 3 3 = 3

2. Determinati solutiile intregi ale inecuatiei 3x
2
- 2x - 8s 0
Rezolvare:
3x
2
- 2x - 8 s 0, A = 4 + 96 = 100, x
2 , 1
=
6
10 2
x
1
= -
3
4
, x
2
= 2.
3x
2
- 2x - 8 s 0 xe
(

2 ,
3
4
Z S = {-1 , 0, 1, 2}

3. Rezolvati in R ecuatia 5
2 x+
= 0,2.
Rezolvare:
5
2 x+
= 0,2 5
2 x+
=
10
2
5
2 x+
=
5
1
5
2 x+
= 5
1
x + 2 = - 1 x = - 3

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
4. Calculati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea {0, 1, 2, 3, ... , 50} acesta sa fie
divizibil cu 6.
Rezolvare:
P =
posibile cazuri de numarul
favorabile cazuri de numarul


Numarul cazurilor posibile = numarul total al elementelor multimii.
Numarul cazurilor favorabile = numarul elementelor multimii care sunt divizibile cu 6.

Numarul total al elementelor multimii este 51.
50 = 86 + 2.
Deci avem 9 numere divizibile cu 6 in aceasta multime: 0, 61 = 6, 62= 12, ..., 68 = 48.
Deci P =
51
9
=
17
3
.
5. In reperul cartezian xOy, se considera punctul A(-4, 3). Determinati coordonatele punctului
B stiind ca O este mijlocul segmentului [AB].
Rezolvare:
O est mijlocul segmentului [AB] x
O
=
2
x x
B A
+
si y
O
=
2
y y
B A
+

0 =
2
x 4
B
+
si 0=
2
y 3
B
+
x
B
= 4 si y
B
= - 3. Deci avem B(4, -3).
6. Calculati cos x, stiind ca sin x =
5
1
si xe |
.
|

\
| t
2
, 0
Rezolvare:
cos
2
x + sin
2
x = 1 cos
2
x = 1 - sin
2
x . Deoarece xe |
.
|

\
| t
2
, 0 cos x = x sin 1
2
=
=
25
1
1 cos x =
25
24
cos o =
5
6 2
.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Subiectul II
1. In multimea M
2
(R) se considera matricea A =
|
|
.
|

\
|
1 1
a 0
, aeR.
a) Determinati aeR astfel incat A
2
+ A = I
2
.
b) Pentru a = 1, determinati inversa matricei A.
c) Pentru a = 1, rezolvati ecuatia AX =
|
|
.
|

\
|
1 3
2011 2010
.
Rezolvare:
a) A
2
=
|
|
.
|

\
|
1 1
a 0

|
|
.
|

\
|
1 1
a 0
=
|
|
.
|

\
|
+

1 a 1
a a
,
A
2
+ A = I
2

|
|
.
|

\
|
+

1 a 1
a a
+
|
|
.
|

\
|
1 1
a 0
=
|
|
.
|

\
|
1 0
0 1

|
|
.
|

\
|
a 0
0 a
=
|
|
.
|

\
|
1 0
0 1
a = 1


b) a = 1 A =
|
|
.
|

\
|
1 1
1 0
si conform punctului a) avem A
2
+ A = I
2
A(A + I
2
) = I
2

De asemenea avem (A + I
2
)A = I
2
. Rezulta ca A + I
2
este inversa matricei A.
Deci A
1
=
|
|
.
|

\
|
1 1
1 0
+
|
|
.
|

\
|
1 0
0 1
=
|
|
.
|

\
|
0 1
1 1


c) Din punctul b) A este inversabila si A
1
=
|
|
.
|

\
|
0 1
1 1

AX =
|
|
.
|

\
|
1 3
2011 2010
. Inmultim la stanga cu A
1
si obtinem A
1
AX = A
1
|
|
.
|

\
|
1 3
2011 2010

X =
|
|
.
|

\
|
0 1
1 1
|
|
.
|

\
|
1 3
2011 2010
X =
|
|
.
|

\
|
2011 2010
2012 2013


2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie x*y = xy 4x - 4y + 20.
a) Demonstrati ca x*y = (x - 4)(y - 4) + 4, oricare ar fi x, yeR.
b) Demonstrati ca legea data este asociativa.
c) Calculati 1*2*3*...*2013.

Rezolvare:

a) Fie x, yeR oarecare.
x*y = xy - 4x - 4y + 20 = x(y - 4) - 4y + 16 + 4 = x(y - 4) + 4(y - 4) + 4 =(x - 4)(y - 4) + 4
Deci x*y = (x - 4)(y - 4) + 4, oricare ar fi x, yeR.

b) Legea de compozitie * este asociativa (x*y)*z = x*(y*z) pentru orice x, y, zeR
Fie x, y, zeR oarecare. (x*y)*z = (xy 4x - 4y + 20) z =
= xyz 4xz 4yz + 20z 4xy + 16x + 16y - 80 4z + 20 =
= xyz 4(xz + yz + xy) + 16(x + y + z) 60

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
x*(y*z) = x*(yz 4y 4z + 20) = xyz 4xy 4xz + 20 4x 4xy + 16y + 16z 80 + 20 =
= xyz 4(xz + yz + xy) + 16(x + y + z) - 60

Deci pentru orice x, y, zeR avem (x*y)*z = x*(y*z). Deci legea * este asociativa

c) Se observa ca x*4 = 4 *x = 4 pentru orice xeR
Legea de compozitie * este asociativa 1*2*3*...*2013 = (1*2*3)*4*(5*6*...*2013) =

a b
= a*4*b = (a*4)*b = 4*b = 4


Subiectul III
1. Se considera functia f: RR, f(x) = x
5
+ x
3
+ x + 5
x

a) Demonstrati ca f(0) = ln 5e.
b) Demonstrati ca functia f este crescatoare pe R.
c) Demonstrati ca 5
b
- 5
a
> a
5
-b
5
+ a
3
- b
3
+ a b, oricare ar fi numerele reale a, b, cu as b.

Rezolvare:

a) f este suma de functii elementare deci f este derivabila pe R.
f'(x)=( x
5
+ x
3
+ x + 5
x
)' = 5x
4
+ 3x
2
+ 1 +5
x
ln 5 .
f'(0)= 0+ 0+ 1 +5
0
ln 5 = 1 +ln 5 =ln e + ln 5 = ln 5e.

b) 5x
4
> 0, 3x
2
> 0, 1 +5
x
ln 5 > 0 pentru orice xeR
f'(x) = 5x
4
+ 3x
2
+ 1 +5
x
ln 5 > 0 pentru orice xeR f este crescatoare pe R

c) Fie a, b doua numere reale oarecare cu a s b.
f este crescatoare pe R (conform punctului b) f(a) s f(b)
a
5
+ a
3
+ a + 5
a
s b
5
+ b
3
+ b + 5
b
5
b
- 5
a
> a
5
-b
5
+ a
3
- b
3
+ a b
Deci oricare ar fi a, b doua numere reale cu as b avem 5
b
- 5
a
> a
5
-b
5
+ a
3
- b
3
+ a b.

2. Se considera functiile f, F: (0, +) R, f(x) = 1 x 3 + , F(x) =
9
2
(3x+1) 1 x 3 + .
a) Demonstrati ca functia F este o primitiva a functiei f.
b) Calculati
}
2
0
dx ) x ( f .
c) Calculati
}
1
0
2
dx ) x ( xf .

Rezolvare:

a) F este o primitiva a lui f F este drivabila pe (0, +) si F(x) =f(x) pentru orice xe(0, +).
F este produs de functii elementare care sunt derivabile F este derivabila pe (0, + ).www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
F(x) = ' 1 3x 1) + (3x
9
2
|
.
|

\
|
+ =
9
2
(3x+1)' 1 x 3 + +
9
2
(3x+1)( 1 x 3 + )'=
=
9
2
3 1 x 3 + +
9
2
(3x+1)
1 x 3 2
3
+
=
3
2
1 x 3 + +
3
1
1 x 3 + = 1 x 3 + . Deci F este o primitiva
a functiei f.

b) Conform a) F este o primitiva a functiei f
}
2
0
dx ) x ( f = F(x)
2
0
= F(2) F(0) =
9
2
7 7 -
9
2
=
9
2 7 14


c)
}
1
0
2
dx ) x ( xf =
}
+
1
0
2
dx 1 x 3 x
u = 3x
2
+ 1 du = 6xdx,
x = 0 u =1,
x = 1 u =4,

}
+
1
0
2
dx 1 x 3 x =
6
1
}
+
1
0
2
dx 1 x 3 x 6 =
6
1
}
4
1
du u =
6
1
}
4
1
2
1
du u =
6
1

1
4
1
2
1
1
2
1
u
+
+
=
1
4
9
u u
=
9
8
-
9
1
=
9
7
.

S-ar putea să vă placă și