Sunteți pe pagina 1din 15

Ecuatii diferentiale

MULTIPLE CHOICE

1. Determinati solutia problemei Cauchy

2. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

3. Să se rezolve problema Cauchy :

4. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

5. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile :

6. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

7. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

8. Folosind eventual schimbarea de funcţie , să se transforme şi să se rezolve ecuaţia


diferenţială:

10. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

11. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

12. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:


13. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

14. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile:

15. Să se integreze:

16. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile:

17. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale:

care satisface condiţia iniţială .

18. Să se găsească soluţia problemei Cauchy:

19. Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

care trece prin punctul .

20. Utilizând schimbarea de funcţie să se rezolve ecuaţia diferenţială:


.

21. Utilizând, eventual, schimbarea de funcţie , să se rezolve


ecuaţia diferenţială:

22. Să se integreze:

23. Să se determine soluţia problemei Cauchy:


24. Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

care satisface condiţia iniţială: .

25. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

26. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

27. Rezolvaţi problema Cauchy:

28. Să se rezolve problema Cauchy:

29. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

30. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

31. Să se rezolve problema Cauchy:


(1 + ) = .

(0) = 0

32. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

33. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:


34. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

35. Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli:

36. Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli:

37. Integraţi ecuaţia lui Bernoulli:


= +
38. Rezolvaţi problema Cauchy
(2) = 1

40. Să se integreze ecuaţia neliniară:

reducând-o la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcţie:

41. Să se reducă ecuaţia neliniară:

la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcţie:

42. Să se reducă ecuaţia neliniară:

la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcţie:

43. Să se rezolve ecuaţia neliniară:

reducând-o la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcţie:
44. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:


− =

48.Utilizând schimbarea de funcţie necunoscută să se rezolve ecuaţia diferenţială

49. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

50. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

51. Să se rezolve ecuaţia:


=

52. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

53. Să se rezolve problema Cauchy

54. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

considerând ca funcţie necunoscută.

55. Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară:

56. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:


= −1
57. Utilizând, eventual, schimbarea de funcţie , să se determine soluţia
particulară a problemei:

58. Să se rezolve ecuaţia liniară:

59. Să se integreze ecuaţia:


( − ) − =0

60. Să se integreze ecuaţia liniară:

61. Să se integreze ecuaţia liniară:

62. Să se determine soluţia problemei Cauchy:

63. Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

care trece prin originea axelor de coordonate

64. Să se integreze:

65. Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară:

66. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:


+
=−

67. Să se determine soluţia particulară a ecuaţiei liniare:

care satisface condiţia iniţială


68. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:
4
= +
69. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:
(1 + ) =

70. Să se integreze ecuaţia liniară:

71. Să se integreze ecuaţia liniară:

72. Să se rezolve problema Cauchy:

(1 + ) = , (0) = 1

73. Să se determine soluţia particulară a ecuaţiei care satisface condiţia:


→ 0 pentru

74. Să se rezolve problema Cauchy:


(1 + )+ = 0, (1) = 0

75. Să se rezolve problema la limită:

76. Să se integreze:

77. Să se integreze:

78. Să se rezolve ecuaţia liniară :


79. Să se determine soluţia problemei Cauchy:

80. Să se integreze ecuaţia diferenţială reductibilă la o ecuaţie omogenă:


(3x + 3y − 1)dx + (x + y + 1)dy = 0

81. Să se rezolve problema Cauchy:


= (2 + 1)
| =

82. Să se integreze ecuaţia:


− + =0

84. Să se rezolve problema Cauchy:


−1
+2 = , (0) =
2
+

85. Să se integreze:

86. Să se rezolve ecuaţia liniară:

87. Să se rezolve problema Cauchy:

88. Să se rezolve ecuaţia liniară:

89. Să se rezolve ecuaţia liniară:

90. Determinaţi soluţia problemei Cauchy:


91. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei:

care satisface condiţia iniţială

92. Să se integreze ecuaţia liniară:

93. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

94. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:


= +

95. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

96. Să se integreze:

97. Să se integreze:

98. Să se integreze ecuaţia omogenă:

99. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

100. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

101. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

102. Să se integreze:
= +

103. Să se integreze:
=

104. Să se integreze:

105. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă:

106. Să se integreze:

107. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:


+ = 0, (1) = 0

108. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

− =

109. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

folosind, eventual, schimbarea de funcţie:

110. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale care verifică condiţiile


iniţiale:

111. Să se integreze:

112. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:


2
+ =
113. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă:

114. Folosind, eventual, schimbarea de funcţie:

să se integreze ecuaţia:

115. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:


= + +

116. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

117. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

118. Să se integreze:

119. Să se integreze:

120. Să se integreze:

121. Să se integreze:

122. Să se integreze:

123. Să se integreze:

124. Să se integreze:
125. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei:

126. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale:

care satisface condiţia iniţială

127. Să se integreze:

128. Să se integreze:

129. Să se determine curba integrală a ecuaţiei:

care trece prin punctul

130. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei:

131. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

132. Să se găsească familia de curbe integrale care satisface ecuaţia diferenţială:

133. Să se integreze:

134. Să se integreze:

folosind eventual schimbarea de funcţie şi variabilă independentă


135. Să se afle soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale:

136. Să se găsească soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale:

folosind schimbarea de funcţie şi de variabilă independentă:

137. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

folosind schimbarea de funcţie şi de variabilă independentă:

138. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

utilizând schimbarea de funcţie

139. Să se determine parametrul real pentru care schimbarea de funcţie

aduce ecuaţia diferenţială

la o ecuaţie omogenă

140. Utilizând schimbarea de funcţie să se rezolve ecuaţia diferenţială:

141. Să se precizeze valoarea parametrului real astfel încât schimbarea de funcţie

aduce ecuaţia diferenţială:

la o ecuaţie omogenă.
142. Utilizând schimbarea de funcţie să se rezolve ecuaţia diferenţială
.

143. Să se integreze sistemul de ecuaţii:

144. Să se integreze sistemul de ecuaţii:

145. Să se rezolve ecuţia omogenă + 16 = 0.

146. Să se rezolve ecuţia omogenă − = 0.

147. Să se rezolve ecuţia omogenă −3 +3 − = 0.

148. Să se rezolve ecuţia omogenă − − + = 0.

( )
149. Să se rezolve ecuţia omogenă −4 +6 −4 − = 0.

150. Să se rezolve problema Cauchy:

151. Să se rezolve ecuţia omogenă −5 + 6 = 0.

152. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:


−2 =2

153. Folosind soluţia particulară indicată,să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială:


+ + = 0, =

154. Folosind soluţia particulară indicată,să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială:


− ( + 1) − 2( − 1) = 0, =

155. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:


− =0
156. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:
− = 0, y(0)=2, (0) = 0

157. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:


+2 + =0

158. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:


+ 2 + = 0, (0) = 0, (0) = 1

159 . Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:


( )
−5 + =0

160. Să se integreze ecuaţia diferenţială:


+ =−