Sunteți pe pagina 1din 15

Ecuatii diferentiale

Ecuatii diferentiale

MULTIPLE CHOICE

1.

Determinati solutia problemei Cauchy

Determinati solutia problemei Cauchy
 

2.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

 
2. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :   3. Să se rezolve problema Cauchy :  

3.

se rezolve

problema Cauchy :

 
 

4.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

:   4. Să se rezolve ecuaţia diferenţială : 5. Să se rezolve ecuaţ ia cu

5.

Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile :

 
 
 

6.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

    6. Să se rezolve ecuaţia diferenţială : 7. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

7.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

 
 

8.

Folosind eventual schimbarea de funcţie diferenţială:

8. Folosind eventual schimbarea de funcţ ie diferenţială: , să se transforme şi să se rezolve

, să se transforme şi să se rezolve ecuaţia

, să se transforme şi să se rezolve ecuaţ ia 10. Să se rezolve ecuaţia diferenţială

10.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială :

 
ecuaţ ia 10. Să se rezolve ecuaţia diferenţială :   11. Să se rezolve ecuaţia diferenţială

11.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

diferenţială :   11. Să se rezolve ecuaţia diferenţială : 12. Să se rezolve ecuaţia diferenţială
13. Să se rezolve ecuaţia diferenţială : 14. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile:

13. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

13. Să se rezolve ecuaţia diferenţială : 14. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile: 15.

14. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile:

: 14. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile: 15. Să se integreze: 16. Să se

15. Să se integreze:

ecuaţia cu variabile separabile: 15. Să se integreze: 16. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile:

16. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile:

16. Să se rezolve ecuaţia cu variabile separabile: 17. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei

17. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale:

găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale: care satisface condiţia iniţială . 18. Să se găsească

care satisface condiţia iniţială

.
.

18. Să se găsească soluţia problemei Cauchy:

. 18. Să se găsească soluţia problemei Cauchy: 19. Să se determine curba integrală a ecuaţiei

19. Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale: care trece prin punctul . 20. Utilizând schimbarea

care trece prin punctul

.
.

20. Utilizând schimbarea de funcţie

.
.
prin punctul . 20. Utilizând schimbarea de funcţie . să se rezolve ecuaţia diferenţială: 21. Utilizând,

să se rezolve ecuaţia diferenţială:

21. Utilizând, eventual, schimbarea de funcţie ecuaţia diferenţială:

eventual, schimbarea de funcţie ecuaţia diferenţială: , să se rezolve 22. Să se integreze: 23. Să
eventual, schimbarea de funcţie ecuaţia diferenţială: , să se rezolve 22. Să se integreze: 23. Să

,

să se rezolve

22. Să se integreze:

funcţie ecuaţia diferenţială: , să se rezolve 22. Să se integreze: 23. Să se determine soluţia

23. Să se determine soluţia problemei Cauchy:

24. Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale: care satisface condiţia iniţială: . 25.

24. Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale: care satisface condiţia iniţială: . 25. Să se

care satisface condiţia iniţială:

.
.

25. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

iniţială: . 25. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 26. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 27. Rezolvaţi

26. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

diferenţială: 26. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 27. Rezolvaţi problema Cauchy: 28. Să se rezolve

27. Rezolvaţi problema Cauchy:

ecuaţia diferenţială: 27. Rezolvaţi problema Cauchy: 28. Să se rezolve problema Cauchy: 29. Să se rezolve

28. Să se rezolve problema Cauchy:

problema Cauchy: 28. Să se rezolve problema Cauchy: 29. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 30.

29. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

problema Cauchy: 29. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 30. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

30. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

lui Bernoulli: 30. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 31. Să se rezolve problema Cauchy: (1

31. Să se rezolve problema Cauchy:

(1 + ) = .

(0) = 0

32. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

+ ) = . (0) = 0 32. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 33. Să

33. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

34. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 35. 36. 37. 40. Să se integreze ecuaţia

34.

Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

34. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 35. 36. 37. 40. Să se integreze ecuaţia lui

35.

36.

37.

40.

Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli:

35. 36. 37. 40. Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli: Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli:

Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli:

lui Bernoulli: Să se integreze ecuaţia lui Bernoulli: Integraţi ecuaţia lui Bernoulli: 38. Rezolvaţi problema

Integraţi ecuaţia lui Bernoulli:

38.

lui Bernoulli: Integraţi ecuaţia lui Bernoulli: 38. Rezolvaţi problema Cauchy ′ = + (2) = 1

Rezolvaţi problema Cauchy =

+

(2) = 1

Să se integreze ecuaţia neliniară:

′ = + (2) = 1 Să se integreze ecuaţia neliniară: reducând- o la o ecuaţie

reducând-o la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcţie:

41.

42.

43.

liniară cu ajutorul schimbării de funcţie: 41. 42. 43. Să se reducă ecuaţia neliniară: la o

Să se reducă ecuaţia neliniară:

de funcţie: 41. 42. 43. Să se reducă ecuaţia neliniară: la o ecuaţie de tip Bernoulli

la

o

ecuaţie

de

tip

Bernoulli

sau

una

liniară

cu

ajutorul

schimbării

de

funcţie:

 
 

Să se reducă ecuaţia neliniară:

 
 
 

la

o

ecuaţie

de

tip

Bernoulli

sau

una

liniară

cu

ajutorul

schimbării

de

funcţie:

liniară cu ajutorul schimbării de funcţie: Să se rezolve ecuaţia neliniară: reducând- o la o

Să se rezolve ecuaţia neliniară:

de funcţie: Să se rezolve ecuaţia neliniară: reducând- o la o ecuaţie de tip Bernoulli sau

reducând-o la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de funcţie:

ecuaţia neliniară: reducând- o la o ecuaţie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării

44. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

48.Utilizând schimbarea de funcţie necunoscută

48. Utilizând schimbarea de funcţie necunoscută ′ − = 49. Să se rezolve ecuaţia lui

=

schimbarea de funcţie necunoscută ′ − = 49. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:   50.

49.

Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

 
49. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:   50. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 51.

50.

Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

  50. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: 51. Să se rezolve ecuaţia : ′ =

51. Să se rezolve ecuaţia:

=

52.

Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

 
 

53.

Să se rezolve problema Cauchy

lui Bernoulli:   53. Să se rezolve problema Cauchy 54. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:
lui Bernoulli:   53. Să se rezolve problema Cauchy 54. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

54.

Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

Cauchy 54. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli: considerând ca funcţie necunoscută. 55. Să se

considerând

ca funcţie necunoscută.

ca funcţie necunoscută.

55.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară:

55. Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară: 56. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: = − 1

56. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

= 1

să se rezolve ecuaţia diferenţială

57.

58.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

67.

Utilizând, eventual, schimbarea de funcţie particulară a problemei:

eventual, schimbarea de funcţie particulară a problemei: Să se rezolve ecuaţia liniară: 59. Să se integreze

Să se rezolve ecuaţia liniară:

particulară a problemei: Să se rezolve ecuaţia liniară: 59. Să se integreze ecuaţia: ( − )
particulară a problemei: Să se rezolve ecuaţia liniară: 59. Să se integreze ecuaţia: ( − )

59. Să se integreze ecuaţia:

( ) = 0

Să se integreze ecuaţia liniară:

) − = 0 Să se integreze ecuaţia liniară: Să se integreze ecuaţia liniară: Să se

Să se integreze ecuaţia liniară:

ecuaţia liniară: Să se integreze ecuaţia liniară: Să se determine soluţia problemei Cauchy: Să se determine

Să se determine soluţia problemei Cauchy:

liniară: Să se determine soluţia problemei Cauchy: Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale:

Să se determine curba integrală a ecuaţiei diferenţiale: care trece prin originea axelor de coordonate Să

care trece prin originea axelor de coordonate

Să se integreze:

trece prin originea axelor de coordonate Să se integreze: Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară: 66.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară:

integreze: Să se rezolve ecuaţia diferenţială liniară: 66. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: = − +

66. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

=

+

Să se determine soluţia particulară a ecuaţiei liniare:

Să se determine soluţia particulară a ecuaţiei liniare: care satisface condiţia iniţială , să se determine

care satisface condiţia iniţială

se determine soluţia particulară a ecuaţiei liniare: care satisface condiţia iniţială , să se determine soluţia

, să se determine soluţia

68. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

4

= +

69. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

(1 + ) =

70. Să se integreze ecuaţia liniară:

(1 + ) = 70. Să se integreze ecuaţia liniară: 71. Să se integreze ecuaţia liniară:

71. Să se integreze ecuaţia liniară:

ecuaţia liniară: 71. Să se integreze ecuaţia liniară: 72. Să se rezolve problema Cauchy: (1 +

72. Să se rezolve problema Cauchy:

(1 + ) = , (0) = 1

73. Să se determine soluţia particulară a ecuaţiei

0 pentru 0 pentru

determine soluţia particulară a ecuaţiei → 0 pentru care satisface condiţia: 74. Să se rezolve problema
determine soluţia particulară a ecuaţiei → 0 pentru care satisface condiţia: 74. Să se rezolve problema

care satisface condiţia:

74. Să se rezolve problema Cauchy: (1 + ) + = 0, (1) = 0

75. Să se rezolve problema la limită:

= 0, (1) = 0 75. Să se rezolve problema la limită: 76. Să se integreze:

76. Să se integreze:

Să se rezolve problema la limită: 76. Să se integreze: 77. Să se integreze: 78. Să

77. Să se integreze:

Să se rezolve problema la limită: 76. Să se integreze: 77. Să se integreze: 78. Să

78. Să se rezolve ecuaţia liniară :

Să se rezolve problema la limită: 76. Să se integreze: 77. Să se integreze: 78. Să

79. Să se determine soluţia problemei Cauchy:

79. Să se determine soluţia problemei Cauchy: 80. Să se i ntegreze ecu aţia diferenţială reductibilă

80. Să se integreze ecuaţia diferenţială reductibilă la o ecuaţie omogenă:

(3x + 3y 1)dx + (x + y + 1)dy = 0

81. Să se rezolve problema Cauchy:

= (2 + 1)

|

=

82. Să se integreze ecuaţia:

+ = 0

84. Să se rezolve problema Cauchy:

85. Să se integreze:

84. Să se rezolve problema Cauchy: 85. Să se integreze: 86. Să se rezolve ecuaţia liniară:

86. Să se rezolve ecuaţia liniară:

Să se integreze: 86. Să se rezolve ecuaţia liniară: 87. Să se rezolve problema Cauchy: 88.

87. Să se rezolve problema Cauchy:

ecuaţia liniară: 87. Să se rezolve problema Cauchy: 88. Să se rezolve ecuaţia liniară: 89. Să

88. Să se rezolve ecuaţia liniară:

problema Cauchy: 88. Să se rezolve ecuaţia liniară: 89. Să s e rezolve ecuaţia liniară: +

89. Să se rezolve ecuaţia liniară:

ecuaţia liniară: 89. Să s e rezolve ecuaţia liniară: + 2 = , (0) = +

+ 2 = , (0) =

+

1

2

90. Determinaţi soluţia problemei Cauchy:

89. Să s e rezolve ecuaţia liniară: + 2 = , (0) = + − 1

91.

Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei:

91. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei: care satisface condiţia iniţială 92. Să se integreze

care satisface condiţia iniţială

a ecuaţiei: care satisface condiţia iniţială 92. Să se integreze ecuaţia liniară: 93. Să se

92.

Să se integreze ecuaţia liniară:

iniţială 92. Să se integreze ecuaţia liniară: 93. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă: 94.

93.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

93. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă: 94. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă: =

94.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

= +

95.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

= + 95. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 96. Să se integreze: 97. Să se integreze:

96.

Să se integreze:

se rezolve ecuaţia diferenţială: 96. Să se integreze: 97. Să se integreze: 1 98. Să se

97.

Să se integreze:

96. Să se integreze: 97. Să se integreze: 1 98. Să se integreze ecuaţia omogenă: 99.

1

98.

Să se integreze ecuaţia omogenă:

se integreze: 1 98. Să se integreze ecuaţia omogenă: 99. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

99.

Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

99. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă: 100. Să se integreze ecuaţia diferenţială: 101.

100.

Să se integreze ecuaţia diferenţială:

omogenă: 100. Să se integreze ecuaţia diferenţială: 101. Să se integreze ecuaţia diferenţială: 102.

101.

Să se integreze ecuaţia diferenţială:

Să se integreze ecuaţia diferenţială: 101. Să se integreze ecuaţia diferenţială: 102. Să se integreze:

102.

Să se integreze:

= +

103. Să se integreze:

=

104. Să se integreze:

= + 103. Să se integreze: = 104. Să se integreze: 105. Să se integreze ecuaţia

105. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă:

105. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă: 106. Să se integreze: 107. Să se rezolve ecuaţia

106. Să se integreze:

ecuaţia diferenţială omogenă: 106. Să se integreze: 107. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă: +

107. Să se rezolve ecuaţia diferenţială omogenă:

+ = 0, (1) = 0

108. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

=

109. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

: − = 109. Să se integreze ecuaţia diferenţială: folosind, eventual, sch imbarea de funcţie: 110.

folosind, eventual, schimbarea de funcţie:

diferenţială: folosind, eventual, sch imbarea de funcţie: 110. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei

110. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale iniţiale:

soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale iniţiale: 111. Să se integreze: 112. Să se rezolve ecuaţia

111. Să se integreze:

a ecuaţiei diferenţiale iniţiale: 111. Să se integreze: 112. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: + 2

112. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

+ 2

=

iniţiale: 111. Să se integreze: 112. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: + 2 = care verifică

care verifică condiţiile

113. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă:

113. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă: 114. Folosind, eventual, schimbarea de funcţie: să se

114. Folosind, eventual, schimbarea de funcţie:

omogenă: 114. Folosind, eventual, schimbarea de funcţie: să se integreze ecuaţia: 115. Să se rezolve ecuaţia

să se integreze ecuaţia:

eventual, schimbarea de funcţie: să se integreze ecuaţia: 115. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: = +

115. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

= + +

116. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

+ + 116. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 117. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 118. Să

117. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

117. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 118. Să se integreze: 119. Să se integreze: 120. Să

118. Să se integreze:

se rezolve ecuaţia diferenţială: 118. Să se integreze: 119. Să se integreze: 120. Să se integreze:

119. Să se integreze:

118. Să se integreze: 119. Să se integreze: 120. Să se integreze: 121. Să se integreze:

120. Să se integreze:

integreze: 119. Să se integreze: 120. Să se integreze: 121. Să se integreze: 122. Să se

121. Să se integreze:

integreze: 120. Să se integreze: 121. Să se integreze: 122. Să se integreze: 123. Să se

122. Să se integreze:

120. Să se integreze: 121. Să se integreze: 122. Să se integreze: 123. Să se integreze:

123. Să se integreze:

120. Să se integreze: 121. Să se integreze: 122. Să se integreze: 123. Să se integreze:

124. Să se integreze:

125. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei: 126. Să se găsească soluţia particulară a

125. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei:

125. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei: 126. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei

126. Să se găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale:

găsească soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale: care satisface condiţia iniţială 127. Să se integreze:

care satisface condiţia iniţială

ecuaţiei diferenţiale: care satisface condiţia iniţială 127. Să se integreze: 128. Să se integreze: 129. Să

127. Să se integreze:

care satisface condiţia iniţială 127. Să se integreze: 128. Să se integreze: 129. Să se determine

128. Să se integreze:

iniţială 127. Să se integreze: 128. Să se integreze: 129. Să se determine curba integrală a

129. Să se determine curba integrală a ecuaţiei:

129. Să se determine curba integrală a ecuaţiei: care trece prin punctul 130. Să se găsească

care trece prin punctul

curba integrală a ecuaţiei: care trece prin punctul 130. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei:

130. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei:

130. Să se găsească integrala generală a ecuaţiei: 131. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 132. Să

131. Să se rezolve ecuaţia diferenţială:

a ecuaţiei: 131. Să se rezolve ecuaţia diferenţială: 132. Să se găsească familia de curbe integrale

132. Să se găsească familia de curbe integrale care satisface ecuaţia diferenţială:

de curbe integrale care satisface ecuaţia diferenţială: 133. Să se integreze: 134. Să se integreze: folosind

133. Să se integreze:

satisface ecuaţia diferenţială: 133. Să se integreze: 134. Să se integreze: folosind eventual schimbarea de

134. Să se integreze:

133. Să se integreze: 134. Să se integreze: folosind eventual schimbarea de funcţie şi variabilă

folosind eventual schimbarea de funcţie şi variabilă independentă

135. Să se afle soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: 136. Să se găsească soluţia generală

135. Să se afle soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale:

Să se afle soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: 136. Să se găsească soluţia generală a ecuaţiei

136. Să se găsească soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale:

se găsească soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: folosind schimbarea de funcţie şi de variabilă

folosind schimbarea de funcţie şi de variabilă independentă:

schimbarea de funcţie şi de variabilă independentă: 137. Să se integreze ecuaţia diferenţială: folosind

137. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

137. Să se integreze ecuaţia diferenţială: folosind schimbarea de funcţie şi de variabilă

folosind schimbarea de funcţie şi de variabilă independentă:

138. Să se integreze ecuaţia diferenţială:

138. Să se integreze ecuaţia diferenţială: utilizând schimbarea de funcţie 139. Să se determine

utilizând schimbarea de funcţie

ecuaţia diferenţială: utilizând schimbarea de funcţie 139. Să se determine parametrul real aduce ecuaţia

139. Să se determine parametrul real

de funcţie 139. Să se determine parametrul real aduce ecuaţia diferenţială la o ecuaţie omogenă pentru
de funcţie 139. Să se determine parametrul real aduce ecuaţia diferenţială la o ecuaţie omogenă pentru

aduce ecuaţia diferenţială

se determine parametrul real aduce ecuaţia diferenţială la o ecuaţie omogenă pentru care schimbarea de funcţie

la o ecuaţie omogenă

pentru care schimbarea de funcţie

140. Utilizând schimbarea de funcţie

de funcţie 140. Utilizând schimbarea de funcţie să se rezolve ecuaţia diferenţială: 141. Să se
de funcţie 140. Utilizând schimbarea de funcţie să se rezolve ecuaţia diferenţială: 141. Să se

să se rezolve ecuaţia diferenţială:

141. Să se precizeze valoarea parametrului real

141. Să se precizeze valoarea parametrului real aduce ecuaţia diferenţială: la o ecuaţie omogenă .

aduce ecuaţia diferenţială:

valoarea parametrului real aduce ecuaţia diferenţială: la o ecuaţie omogenă . astfel încât schimbarea de

la o ecuaţie omogenă.

valoarea parametrului real aduce ecuaţia diferenţială: la o ecuaţie omogenă . astfel încât schimbarea de funcţie

astfel încât schimbarea de funcţie

142.

143.

144.

150.

Utilizând schimbarea de funcţie

.
.
142. 143. 144. 150. Utilizând schimbarea de funcţie . Să se integreze sistemul de ecuaţii: să

Să se integreze sistemul de ecuaţii:

de funcţie . Să se integreze sistemul de ecuaţii: să se rezolve ecuaţia diferenţială Să se
de funcţie . Să se integreze sistemul de ecuaţii: să se rezolve ecuaţia diferenţială Să se

să se rezolve ecuaţia diferenţială

Să se integreze sistemul de ecuaţii:

diferenţială Să se integreze sistemul de ecuaţii: 145. Să se rezolve ecuţia omogenă + 16 =

145. Să se rezolve ecuţia omogenă + 16 = 0.

146. Să se rezolve ecuţia omogenă = 0.

147.

se

rezolve

ecuţia

omogenă

148.

se

rezolve

ecuţia

omogenă

149.

se

rezolve

ecuţia

omogenă

Să se rezolve problema Cauchy:

3 + 3 =

+

= 0.

0.

( ) 4 + 6 4 = 0.

0. ( ) − 4 + 6 − 4 − = 0. 151. Să se rezolve

151. Să se rezolve ecuţia omogenă 5 + 6 = 0.

152. Să se rezolve ecuaţia lui Bernoulli:

2 = 2

153. Folosind soluţia particulară indicată,să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială:

+ + = 0, =

154. Folosind soluţia particulară indicată,să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială:

( + 1) 2( 1) = 0, =

155. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:

= 0

156. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:

= 0, y(0)=2, (0) = 0

157. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:

+ 2 + = 0

158. Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:

+ 2 + = 0, (0) = 0, (0) = 1

159 . Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi:

( ) 5 + = 0

160. Să se integreze ecuaţia diferenţială: +

=