Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul IV

Educaţia nonformală-suport pentru cadrele didactice în integrarea copiilor proveniţi din medii
dezavantajate, inclusiv a celor cu risc de abandon şcolar şi prevenire timpurie a şcolii

Tema 4: Concepeţi un chestionar de satisfacţie a elevilor privind desfăşurarea activităţilor din


săptămâna ,,Şcoala Altfel.”

Chestionar de satisfacţie a elevilor:

1.Săptămâna ,,Şcoala Altfel” reprezintă pentru tine:


a. un prilej de relaxare constructivă fără note şi catalog;
b. o altă modalitate de instruire;
c. posibilitatea de a exersa, a experimenta, a pune în practică, a socializa, a participa etc. la
activităţi educative variate care să-mi valorifice cu adevărat potenţialul;
d.altele:………………………………………………………………………………………..

2. Încercuiţi cel puţin 2 activităţi care v-au stârnit interesul de a participa activ, de a vă implica:
a. excursia tematică;
b. vizita la Grădina Zoologică;
c. întrecerile sportive;
d. activitatea de voluntariat;
e. atelierele de lucru pe domenii de interes: artistice, plastice, muzicale, teatrale, de dans
tradiţional şi modern etc.;
f. jocuri distractive: de atenţie, de îndemânare, de logică, de construcţii etc.

3. Enumeră trei aspecte pozitive ale activităţilor menţionate la punctul 2:


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Enumeră trei aspecte negative sau care pot fi îmbunătăţite la activităţile care s-au desfăşurat
în săptămâna ,,Şcoala Altfel”:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

5. În săptămâna ,,Şcoala Altfel”:


a. am învăţat:.............................................. d. m-a impresionat:............................................
b. am descoperit:........................................ e. am fost atras/ă de:.........................................
c. am observat:........................................... f. m-a dezamăgit:.................................................

6. Pe o scală de la 1 la 5 notez activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Şcoala Altfel” cu: ...........


SAU:

Chestionar de satisfacţie a elevilor:

1.Săptămâna ,,Şcoala Altfel” reprezintă pentru tine:


a. un prilej de relaxare constructivă fără note şi catalog;
b. o altă modalitate de instruire;
c. posibilitatea de a exersa, a experimenta, a pune în practică, a socializa, a participa etc. la
activităţi educative variate care să-mi valorifice cu adevărat potenţialul;
d.altele:………………………………………………………………………………………..

2. Încercuiţi cel puţin 2 activităţi care v-au stârnit interesul de a participa activ, de a vă implica:
a. excursia tematică;
b. vizita la Grădina Zoologică;
c. întrecerile sportive;
d. activitatea de voluntariat;
e. atelierele de lucru pe domenii de interes: artistice, plastice, muzicale, teatrale, de dans
tradiţional şi modern etc.;
f. jocuri distractive: de atenţie, de îndemânare, de logică, de construcţii etc.

3. Mi-au plăcut aceste activităţi, pentru că:


a……………………………………………………………………………………………
b……………………………………………………………………………………………
c……………………………………………………………………………………………

4. Nu mi-au plăcut activităţile:


a………………………………………………………………………………………;
b………………………………………………………………………………………;
c………………………………………………………………………………………, pentru că:
a………………………………………………………………………………………,
b………………………………………………………………………………………,
c……………………………………………………………………………………….
şi propun următoarele măsuri de îmbunătăţire/ameliorare a aspectelor negative identificate:
………………………………………………………………………………………………..

5. În săptămâna ,,Şcoala Altfel”:


a. am învăţat:.............................................. d. m-a impresionat:............................................
b. am descoperit:........................................ e. am fost atras/ă de:.........................................
c. am observat:........................................... f. m-a dezamăgit:.................................................

6. Pe o scală de la 1 la 5 notez activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Şcoala Altfel” cu: ...........