Sunteți pe pagina 1din 6

AUXILIAR CURRICULAR

LABORATOR

M 9 - Mentenanţa automobilului

CLASA a-XII-a

Profesor FRUNZA ADRIAN

AN 2014

1
Cuprins

1. Tabel corelare competente continuturi


2. Plan de evaluare trim I, II
3. Standardul de promovare
4. Structura caiet evaluare
5. Material de predare
6. Activitati de documentare / invatare
7. Activitati de evaluare

2
1.1.Tabel corelare competente –continuturi

Competente Continuturi Observatii


1.Selectează norme, prescripţii şi 1.Norme, prescripţii şi proceduri specifice mentenanţei
proceduri specifice întreţinerii
automobilelor
automobilului.
2.Coordonează lucrările de 1.1.Documentaţia tehnică: carte tehnică, manualul de întreţinere,
întreţinere în conformitate cu proceduri interne, fişa automobilului
procedurile de întreţinere. 1.2.Norme de rodaj
3.Aplică procedurile de calitate în 1.3. Reglementări referitoare la periodicitatea reviziilor
întreţinerea automobilului. 1.4. Planificarea operaţiilor şi resurselor în conformitate cu
4.Elaborează documente pe
procedurile de întreţinere
teme profesionale.
2.Întreţinerea curentă şi periodică a automobilului
2.1.Operaţii de întreţinere curentă: curăţire zilnică, verificare sistem
de direcţie, sistem frânare, lumini şi semnalizare, instalaţii auxiliare
2.2. Operaţii de întreţinere periodică
-reparaţii (curente, capitale)
-lucrări de conservare (periodice, ocazionale)
2.3.Operaţii de întreţinere corectivă
-reparaţii (curente, mijlocii, capitale)
-modificări constructive (pentru îmbunătăţirea parametrilor de
funcţionare, pentru schimbarea destinaţiei)
-completarea contractelor cu privire la norme de durata, costuri şi
recepţia automobilelor reparate
-rodajul automobilelor
-urmărirea consumului de combustibili şi lubrifianţi

3.Indicatori tehnico economici pentru evaluarea intervenţiei


-ritm de producţie
-ritm de intrare şi ieşire din reparaţie
-durata de imobilizare în reparaţie
-front de reparaţie
4.Monitorizarea calităţii lucrărilor de întreţinere a automobilelor
-controlul intern al produsului nonconform
-evaluarea/auditul calităţii
-îmbunătăţirea calităţii
-acţiuni preventive
-acţiuni corective

3
2.PLANUL STANDARD DE EVALUARE LABORATOR :51 ORE/3 ORE LAB
SEM 2=17 SAPTAMANI
Disciplină : M 9 - Mentenanţa automobilului 14h
CLASA a-XII-a

Unitate de invatare Nr. notelor Perioada / Metode și instrumente de


Termen evaluare
1.Selectează norme, prescripţii şi Nota 1 S18-26 Evaluare continuă, in fiecare ora
proceduri specifice întreţinerii Permanent TEST in format e-learning .
automobilului.
2.Coordonează lucrările de întreţinere
în conformitate cu procedurile de
întreţinere.
3.Aplică procedurile de calitate în
întreţinerea automobilului.
4.Elaborează documente pe teme
profesionale.

Nota 2 S18-26 Interviu in ora pe fisa de lucru


Permanent /evaluare din portofoliu.

Nota 3 S18-26 Evaluare continua saptamanala


Permanent (TEMA PENTRU ACASA) 15 teste
in format e-learning.
Nota 4 S 18 – S 26 Evaluare sumativa .
Evaluare elevi aflați în situație de
corigenta

3.STANDARDUL DE PROMOVARE / EVALUARE


3.1.STANDARD MINIM sem II nota 5 M 9
M1 BEA TEORIE LABORATOR INSTRUIRE
PRACTICA
NR.ORE 14
PONDERE 2-3 note
NOTARE

La laborator/practica minim o nota pe semestru .


Evaluarea elevului se va face cu ajutorul itemilor de mai jos. Elevul va
trebui sa prezinte PORTOFOLIUL PERSONAL AL ELEVULUI complet
(cu toate lucrarile de laborator). Pentru portofoliu, elevul va primi
…..………………………...……………………………………………………….1p

Rezolvati itemii de mai jos:

4
Exercitiul 1

5
4. CAIETULUI DE EVALUARE

Nume și SEMESTRUL I SEMESTRUL II Observ


prenume Test Evaluare Temă Evaluar Tez Proiect Test Evaluare Temă Evaluar Teză Proiect ații
elev inițial continuă pentru e scrisă ă inițial continuă pentru e scrisă
acasă acasă
1 2-3 9 1