Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

DISCIPLINA: COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA TRANSPORTURILOR


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA TRANSPORTURILOR
COMPETENȚE SPECIFICE: Să utilizeze indicatorii specifici pentru optimizarea transportului; Să prelucreze datele numerice
Nr.ore alocate: 3 ore

DETALIERI DE COMP. COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE


CONȚINUT SPEC. TEMEI ÎNVĂȚARE
3.2. Documente de Să utilizeze  Să analizeze documentele  Analizarea Conversația Fișe de evaluare
transport utilizate indicatorii de transport documentelor de Expunerea
în activitățile de specifici  Să identifice documentele transport didactică
coordonare și pentru specifice activității de  Analizarea Materiale:
monitorizare optimizarea coordonare și monitorizare caracteristicilor - Calculator
transportului; a transporturilor mijloacelor de - Documente de
3.3. Mijloace de Să  Să analizeze caracteris- comunicație transport
comunicație prelucreze ticile mijloacelor de comu- - Caiet de notițe
specifice activ. de datele nicație
transport numerice

3 ore