Sunteți pe pagina 1din 2

Intrebare:

Pentru plata drepturilor de autor in UE (Franta, Italia) respectiv fotografii pentru editarea de catre
editura noastra a unui album se plateste TVA ? Mentionam ca pentru achizitii intracomunitare
(Declaratia 390) nu se plateste TVA.

Raspuns:
Sumele platite de firma dvs. se incadreaza la redevente asa cum sunt definite la punctul 28 din cadrul
articolului 7 litera a) din Codul fiscal . Astfel, redeventa reprezinta suma care trebuie platita in bani
sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al dreptului de autor pentru:

 lucrari literare, artistice sau stiintifice;


 filme, benzi pentru emisiunile de radio sau de televiziune;
 efectuarea de inregistrari audio, video;

In Romania, aceste drepturi sunt guvernate de prevederile legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe.

Prin articolul 7, se face precizarea ca obiectul dreptului de autor il reprezinta operele originale de
creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul
sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor.

Pentru a nu se crea confuzii de interpretare, in continuare textului de lege sunt enumerate operele de
creatie intelectuala, printre care se regasesc si “operele fotografice, precum si orice alte opere
exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;”.

Deoarece este supusa platii drepturilor de autor catre persoane fizice sau juridice nerezidente,
reproducerea pe teritoriul Romaniei a unor fotografii se taxeaza in baza prevederilor articolului 133
alineatul 2 litera g) la locul in care este stabilit clientul. Acest serviciu este reglementat la punctul 3
care se refera la “transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale si a altor drepturi similare;”.

Astfel de servicii sunt impozabile in Romania d.p.d.v. al TVA chiar daca firma dvs. in calitate de
beneficiar a comunicat firmei din Franta sau Italia codul sau valabil de TVA emis de autoritatea fiscala
din Romania.

Faptul ca firmele din Franta sau Italia sunt inregistrate in scopuri de TVA nu are relevanta asupra
regulii de taxare aplicata pentru serviciile de natura celor enumerate, deoarece astfel de servicii se
taxeaza de catre beneficiarul serviciilor la “locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este
stabilit sau are un sediu fix, ….”,

Daca firma dvs. este inregistrata in scopuri de TVA, serviciul se impoziteaza prin aplicarea regimului
de taxare inversa

4426 = 4427.

Fiecare factura primita de la partenerul extern se evidentiaza atat in jurnalul pentru vanzari cat si in
jurnalul pentru cumparari in coloana de operatiuni supuse taxarii inverse. Aceste sume se preiau in
decontul de TVA cod 300 reglementat prin O.M.E.F. nr. 1746 din 16 decembrie 2008, la randul 6
(corespunzator rulajului creditor al contului 4427) si la randul 17 (corespunzator rulajului debitor al
contului 4426) “Bunuri si servicii achizitionate pentru care beneficiarul din Romania este obligat la
plata TVA (taxare inversa)”.

In situatia in care autorii respectivi nu emit factura pentru inregistrarea veniturilor din drepturile de
proprietate intelectuala, in calitate de beneficiar al acestor drepturi, va recomand sa emiteti autofactura
cel mai tarziu pana in data de 15 a lunii urmatoare celei in care ati beneficiat de serviciul respectiv.
Drepturile de autor sunt considerate prestari de servicii asa cum sunt enumerate la titlul VI TVA,
articolul 129, alineatul 3, litera b “transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor,
brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;”

In acest caz, elementele obligatorii ale unei autofacturi sunt:

- numarul de ordine si data emiterii;


- denumirea partilor participante la tranzactie;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA al ambelor parti;
- data faptului generator (data prestarii serviciului);
- cota de TVA, baza de impozitare si suma taxei datorate;
- numarul de inregistrare in jurnalul de cumparari;

Daca firma dvs. nu este inregistrata in scopuri de TVA, in baza contractelor incheiate sau a comenzilor
transmise, suma TVA aferenta serviciului se achita efectiv la bugetul de stat si se depune la organul
fiscal decontul special cod 301.

In ambele situatii, cursul valutar utilizat pentru calcularea sumei TVA datorate si efectuarea
inregistrarilor contabile si fiscale este cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil in data in care a fost
emisa factura de catre autorul din Franta sau Italia .

Considerate prestari de servicii, drepturile de autor de care beneficiaza firma dvs. in anul 2009 nu se
raporteaza prin formularul Declaratia recapitulativa trimestriala cod 390. Trebuie sa aveti in vedere, ca
incepand cu anul fiscal 2010, prestarile de servicii se vor raporta in baza acestei declaratii.

In baza proiectului de modificare a Codului fiscal, declaratia cod 390 se va depune lunar, atat pentru
achizitiile intracomunitare de bunuri cat si pentru prestarile de servicii in relatiile cu partenerii stabiliti in
state membre. De asemenea, in situatia in care astfel de servicii vor avea loc si in anul 2010, va trebui
reconsiderata regula de taxare in baza modificarilor care vor fi efectuate si publicate in monitorul
oficial.