Sunteți pe pagina 1din 109

“CRISTALION-PLUS”

Joint Stock Company


Address: Republic of Moldova, MD-2004,
mun.Chisinau, 182, Stefan cel Mare blvd.
Phone: (+373) 79 800 700,
e-mail: cristalionplus@gmail.com,

GHIDUL UTILIZATORULUI
pentru utilizatorii Sistemului Informațional de
Management în Educație (SIME)

Elaborat de
Compania „CRISTALION-PLUS”

Versiunea 1.98

Chișinău-2019
Ghidul utilizatorului SIME

CUPRINS:

INTRODUCERE ......................................................................................................................................5
Scopul Documentului ............................................................................................................................5
Date de contact ......................................................................................................................................5
Configurarea Sistemului ........................................................................................................................5
FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE.........................................................................................................6
Accesarea sistemului .............................................................................................................................6
Închiderea sesiunii de lucru în SIME ....................................................................................................6
Pagina principală ...................................................................................................................................7
1. ADMINISTRAREA SISTEMULUI SIME .........................................................................................9
1.1. Creare/modificare utilizatori .........................................................................................................9
1.1.1. Formatul parolei ................................................................................................................11
1.2. Blocarea/deblocarea utilizatorilor ...............................................................................................11
1.3. Modificare parolă ........................................................................................................................12
1.3.1. Modificarea parolei utilizatorului de către Administratorul Național ..............................12
1.3.2. Modificarea parolei de către utilizator ..............................................................................13
1.3.3. Modificarea forțată a parolei .............................................................................................13
1.4. Roluri...........................................................................................................................................14
1.4.1. Administrator Național .....................................................................................................14
1.4.2. Administrator Raional .......................................................................................................16
1.4.3. Administrator Instituție .....................................................................................................17
1.4.4. Diriginte de clasă ..............................................................................................................18
1.4.5. Analist Național, Raional, Instituție ..................................................................................18
1.5. Funcționalități..............................................................................................................................19
1.6. Modificarea statutului instituției .................................................................................................19
1.7. Administrarea portalului SIME ....................................................................................................20
1.7.1. Anii de studii pentru care se vor afișa date pe Portalul SIME: ..............................................21
1.7.2. Lista de rapoarte ce se va afișa pe Portalul SIME: ................................................................21
1.8. Etapele de introducere a datelor în SIME – confirmarea finalizării introducerii .........................21
1.8.1. Completitudinea introducerii datelor în SIME ......................................................................22
2. INSTITUȚII .......................................................................................................................................23
2.1. Deschiderea anului de studii .......................................................................................................23
2
Ghidul utilizatorului SIME

2.2. Introducere/Redactare date Instituții ...........................................................................................25


2.2.1. Clase cu predare simultană (CPS) .....................................................................................30
2.2.2. Grupe de disciplini opționale ............................................................................................30
2.2.3. TIC ....................................................................................................................................31
2.3. Închiderea anului de studii ..........................................................................................................31
2.4. Gestionarea Planului-cadru .........................................................................................................33
3. ELEVII ...............................................................................................................................................36
3.1. Interacțiunea cu Registrul de stat a populației (RSP) ...................................................................36
3.2. Statutul elevului............................................................................................................................37
3.3. Introducere/redactarea datelor despre elevi ..................................................................................37
3.3.1. Transferul elevului dintr-o clasă în alta, la același nivel, în același an de studii ..............44
3.3.2. Ștergerea elevilor ..............................................................................................................45
3.3. Introducere/redactare Note - anul de studii curent .......................................................................46
3.3.1. Introducerea notelor de tip caracterial ...................................................................................48
3.4. Gestionarea Planului-cadru elevului ............................................................................................48
3.5. Specificarea transferului elevului dintr-o instituție de învățământ în alta....................................50
3.6. Transfer din alte instituții .............................................................................................................52
3.7. Transfer din instituții reorganizate ...............................................................................................53
3.8. Transfer din clasă absolventă .......................................................................................................54
3.9. Transfer elevi exmatriculați..........................................................................................................56
3.10. Transfer din Instituții de Educație Timpurie (IET) ....................................................................58
4. CLASA ...............................................................................................................................................59
4.1. Notele ...........................................................................................................................................59
4.2. Promovarea în următorul an .........................................................................................................61
4.3. Promovarea elevilor absolvenți ....................................................................................................63
5. PERSONALUL ..................................................................................................................................66
5.1. Personal didactic .........................................................................................................................66
5.2. Transfer personal concediat (între instituții) ...............................................................................71
5.3. Transfer personal temporare (în cadrul aceleași instituții) ..........................................................72
6. CLASIFICATOARE ..........................................................................................................................74
6.1. Operațiuni asupra clasificatoarelor pentru toți utilizatorii SIME (excepție Administrator
Național) ..............................................................................................................................................74
6.2. Posibilități de gestionare a clasificatoarelor pentru Administrator Național ..............................76

3
Ghidul utilizatorului SIME

7. MODULUL DE COMUNICARE ......................................................................................................79


7.1. Comunicarea - schimbul de mesaje (chat) între utilizatorii activi ai sistemului .........................79
7.2. Gestionarea mesajului de întâmpinare de pe prima pagină .........................................................81
8. RAPOARTE .......................................................................................................................................84
8.1. Capacitățile Rapoartelor ..............................................................................................................84
8.2. Niveluri de acces a utilizatorilor .................................................................................................84
8.3. Proceduri tipice de generare a Rapoartelor .................................................................................84
8.4. Raportul Universal ......................................................................................................................85
8.5. Rapoarte generale ........................................................................................................................89
8.6. Rapoarte cu date statistice ...........................................................................................................92
9. FIȘELE ȘCOLILOR ..........................................................................................................................96
9.1. Activarea Fișelor începînd cu anul de studii 2016/2017 .............................................................96
9.2. Activarea Fișelor pînă la anul de studii 2015/2016 inclusiv .......................................................97
Anexa nr.1 ...............................................................................................................................................99
Anexa nr.2 .............................................................................................................................................103

4
Ghidul utilizatorului SIME

INTRODUCERE

Scopul Documentului
Scopul acestui document este de a prezenta o descriere detaliată a funcționalității sistemului
informațional de management în educație, versiunea 1.0. Acest ghid va servi drept bază pentru oricare
alte documente ce vor fi elaborate pe viitor pentru acest sistem pentru utilizatorii autorizați.
Documentul explică scopul, caracteristicile și funcționalitatea sistemului.
Prezentul document oferă o descriere detaliată atât a posibilităților funcționale cât și a celor non-
funcționale ale SIME, propuse de către Ministerul Educației din Republica Moldova.
Prezentul Document este îndreptat utilizatorilor sistemului SIME ce dețin tipurile de roluri:
Administrator Național, Administrator Raional, Administrator Instituție, Diriginte de clasă și Analiști
de toate nivelurile.
Toate datele indicate sunt ca exemplu pentru a ușura explicarea utilizării sistemului SIME.
Datele cu caracter personal sunt ascunse.
Prezentul Ghid, precum și versiunile actualizate vor fi plasate pe bara de instrumente al SIME.

Date de contact
Pentru organizarea unui feed-back cu utilizatorii sistemului, precum și înlăturarea cât mai rapidă a
defectelor depistate în sistem, se recomandă utilizatorilor de a expedia propunerile sau descrierea problemelor la
adresa electronică: cristalionplus+emis@gmail.com, telefon: 079800700 sau de utiliza modulul de comunicare
din cadrul SIME pentru a comunica problemele sau îmbunătățirile expuse. Elaboratorul sistemului asigură
procesele de mentenanță ale sistemului în cadrul obligațiunilor contractuale semnate.

Configurarea Sistemului
Interfața principală a utilizatorului acestui sistem este browser-ul web Internet ce se presupune că va
rula în orice sistem de operare, conectat la rețeaua globală Internet cu o viteză nu mai mică de
56Kb/sec.

Pentru o navigare confortabilă a SIME se recomandă de utilizat un internet browser modern (Chrome,
FireFox, Safari, etc.) și rezoluția minimă a ecranului de 1024x768 de pixeli.

În unele cazuri, pentru unele rapoarte, utilizatorii pot avea nevoie de Adobe Acrobat Reader și/sau
LibreOffice Calc sau Microsoft Excel și/sau LibreOffice Writer sau Microsoft Word.

5
Ghidul utilizatorului SIME

FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE

Accesarea sistemului

Accesarea SIME, la moment, este prin pagina Portalului de date deschise SIME sime.md, colțul
dreapta sus, butonul . Accesarea sistemului este posibilă numai pentru utilizatorii autorizați ai
SIME. La accesare la ecran va apărea următorul dialog, care propune utilizatorului să introducă numele
de utilizator (username) și parola (pasword).

La tastarea butonului Conectare sistemul verifică


dacă întradevăr există așa nume de utilizator și dacă
parola este validă. În caz că unul dintre câmpuri nu
coincide cu ceea ce este în baza de date,
utilizatorului i se va afișa mesaj de eroare, care-l va
informa că datele introduse nu sunt corecte.

Dacă utilizatorul introduce de 3 ori parola


greșită (numărul de cîte ori se poate de greșit
parola este gestionat de Administratorul Național
prin regimul ADMINISTRARE→Parametrii SIME),
sistemul va bloca acest utilizator și numai
Administratorul Național sau Raional va putea
debloca utilizatorul (procedură descrisă în punctul
1.2. al prezentului document).

Modul și adresa de accesare a aplicației SIME poate fi modificată ca rezultat al optimizării


procedurilor legate de hosting în MCloud.

Închiderea sesiunii de lucru în SIME

La finisarea lucrului în SIME pentru securitatea sistemului și a datelor, este obligatoriu ca utilizatorii
să se delogheze din sistem, prin accesarea butonului Log Out de pe bara de instrumente.

6
Ghidul utilizatorului SIME

Pagina principală
La accesarea sistemului, apare următoarea pagină sau fereastra principală. Mesajele de întâmpinare de
pe pagina principală sunt gestionate de către Administratorul Național.

ARIA 1 – reprezintă bara de instrumente.

1: La orice etapă de lucru în cadrul SIME este posibil de a schimba limba interfeței. SIME este
accesibil utilizatorilor în următoarele limbi: Română (Ro), Rusă (Ru), Engleză (En). În mod implicit
SIME se deschide în limba română.

2: La tastarea utilizator – nume și prenume utilizator curent de pe bara de instrumente, la ecran se


deschide o fereastră nouă, unde, informativ, se afișează rolurile disponibile utilizatorului curent și
valabilitatea acestora:

Închide fereastra curentă

7
Ghidul utilizatorului SIME

ARIA 2 – reprezintă meniul principal. Funcționalitatea SIME este grupată în următoarele categorii:

La apăsarea acestui buton, meniul principal se ascunde, la re-


apăsarea lui meniul apare din nou. Aceasta îi dă posibilitate
utilizatorului de a-și mări suprafața de lucru.

La tastarea butonului
sau denumirea categorii se
deschide regimurile din
categoria respectivă.

8
Ghidul utilizatorului SIME

1. ADMINISTRAREA SISTEMULUI SIME

1.1. Creare/modificare utilizatori


Accesarea compartimentului de creare sau modificare a conturilor de utilizatori ai sistemului SIME, se
face în felul următor:
Se accesează din Meniul Principal (partea stângă a ecranului), categoria ADMINISTRARE ->
Utilizatori. La ecran apare următoarea fereastră:

Pentru filtrarea listei utilizatorilor pot fi completate parametrii din Aria 2 – Parametrii de intrare

Pentru crearea unui utilizator nou se accesează butonul din Aria 3 – Utilizator nou.

La ecran apare fereastra de dialog, unde se propune de a introduce nume utilizator, parolă și verificare
parolă. La apăsarea butonului Ok aplicația verifică dacă:
- nu există deja așa nume de utilizator;

9
Ghidul utilizatorului SIME

- dacă coincid parolele introduse;


- condițiile obligatorii de introducere a numelui de utilizator și a parolei.
Dacă măcar una din condițiile de mai sus nu se satisfac, atunci sistemul afișează eroare și nu permite

înregistrarea unui utilizator nou. Butonul Cancel sau butonul permit închiderea ferestrei de dialog
fără salvarea datelor.

Condițiile obligatorii:

1) nume utilizator, se va compune din prima litera din Prenumele plus Numele de familie al
utilizatorului (exemplu: MPopescu). Registrul literelor nu are importanță.
2) parolă – formatul parolei trebuie să coincidă cu descrierea din punctul 1.1.1. al prezentului
ghid.

Dacă condițiile de mai sus se satisfac, atunci sistemul permite de a trece la etapa următoare de
înregistrare a utilizatorului.

Pentru redactarea datelor utilizatorului selectat se accesează butonul din Aria 4. În continuare
sistemul va afișa o fereastră nouă cu datele și opțiunile pentru redactare.

Câmpurile obligatorii de completat sunt


marcate cu . Dacă nu se completează
cîmpurile obligatorii (Nume, Prenume,
Email, Genul etc), atunci sistemul nu
permite de adăugat roluri la utilizatorul
respectiv, adică butonul nu va fi
activ(vizibil) în regim. Numai după
completarea tutror cîmpurilor obligatorii și
salvarea datelor prin tastarea butonului
se va putea adăuga roluri noi la
utilizator.

Alte opțiuni de redactare vor fi descrise în subcapitolele care urmează.

10
Ghidul utilizatorului SIME

1.1.1. Formatul parolei

Pentru securizarea SIME și a conturilor utilizatorilor, formatul parolei trebuie să satisfacă următoarele
condiții:
1) parola obligatoriu să conțină minim 8 caractere;
2) parola trebuie obligatoriu să conțină cel puțin o literă majusculă, o literă minusculă, o cifră.

Totodată, sistemul obligă ca:


- utilizatorul să-și modifice parola odată la 90 zile;
- utilizatorul să-și modifice parola la prima întrare după crearea lui în SIME;
- utilizatorul la modificarea parolei să nu i se permită stabilirea parolei din ultimele 3 parole
anterioare.

Toate conițiile numerice ale formatului parolei, așa ca lungimea minimă a parolei, perioada
minimă cînd utilizatorul este obligat să-și modifice parola etc, sunt gestionate de către
Administratorul Național prin fila ADMINISTRARE→Parametrii SIME. Utilizatorii vor fi anunțați cu
un mesaj pe pagina principală SIME despre modificările efectuate eventual în formatul parolei.
Totodată, și ghidul de utilizare va fi actualizat cu aceste modificări.

1.2. Blocarea/deblocarea utilizatorilor

Aplicația permite blocarea/deblocarea conturilor de utilizatori. Aceasta opțiune permite sau nu permite
accesarea sistemului de către utilizator, însă contul utilizatorului rămâne valid.

Pașii de blocare/deblocare a contului de utilizator:

1) Se găsește numele de utilizator în lista totală a utilizatorilor;


2) Se tastează regimul de editare ( )
3) Pentru blocarea temporară în fereastra apărută pe ecran se bifează câmpul ”Blocat temporar”
sau se scoate bifarea câmpului(deblocare). Acesta varianta presupune blocarea utilizatorului
temporar pe o perioada determinată. După expirarea acestei perioadei utilizatorul va fi deblocat
automat de către sistem.
4) Pentru blocarea utilizatorului pe o perioada nedeminată în fereastra apărută pe ecran se scoate
bifarea câmpului ”Activ” sau se bifează (deblocare)
5) Pentru salvare se tastează butonul Salvare.

11
Ghidul utilizatorului SIME

Contul utilizatorului poate fi blocat în mod automat de către aplicație, în cazul în care utilizatorul
greșește de trei ori parola la logarea în sistem. Această opțiune este necesară pentru a securiza sistemul
de accesări neautorizate.

1.3. Modificare parolă

Pentru securitate, aplicația SIME păstrează parola utilizatorului în format criptografic. În cazul în care
utilizatorul uită parola sa salvată în sistem, este imposibil de a vedea și restabili această parolă. Unica
soluție este modificarea parolei de către un utilizator cu drepturi superioare.

1.3.1. Modificarea parolei utilizatorului de către Administratorul Național


Pașii de modificare sunt următorii:
1) Se găsește numele de utilizator în lista totală a utilizatorilor (procedură descrisă în punctul
1.1 al prezentului ghid)

2) Se tastează regimul de editare ( ). În fereastra apărută pe ecran se tastează butonul


Modifică parola.

12
Ghidul utilizatorului SIME

3) Apare următoarea fereastră:


unde, utilizatorul cu drepturi de
Administrator Național poate
modifica parola utilizatorului selectat,
fără a o ști pe cea curentă.
Se completează câmpurile Parola și
Confirmare parola.
4) Pentru memorizare se tastează butonul Salvare. La activarea acestui buton sistemul
execută validarea corectitudinii formatului parolei (descris în punctul 1.1.1. al prezentului
ghid) și coincidenței parolelor introduse. Dacă condițiile nu sunt satisfăcute, atunci salvarea
parolei nu va avea loc și sistemul vă va afișa eroarea divergenței.
5) Dacă salvarea a avut loc cu succes, atunci sistemul vă va reîntoarce la fereastra cu detaliile
utilizatorului selectat.

1.3.2. Modificarea parolei de către utilizator

Pașii de modificare a parolei de fiecare utilizator în parte:


1) În partea de sus-dreapta a ecranului pe bara de
instrumente, se tastează regimul Modificarea
parolei.
2) Apare următoarea fereastră, care permite modificarea parolei curente a utilizatorului:

unde, se completează următoarele


câmpuri:
- Parola curentă
- Parola nouă
- Repetă parola nouă

3) Pentru salvare se tastează butonul Ok. La activarea acestui buton sistemul execută validarea
corectitudinii introducerii parolei curente, corectitudinii formatului parolei (descris în punctul
1.1.1. al prezentului ghid) și coincidenței parolelor nouă introduse. Dacă condițiile nu sunt
satisfăcute, atunci salvarea parolei nu va avea loc și sistemul vă va afișa eroarea divergenței.
4) Dacă salvarea a avut loc cu succes, atunci sistemul vă va afișa mesaj de salvare cu succes.

1.3.3. Modificarea forțată a parolei


Parola utilizatorului expiră peste 90 zile. Deasemenea, parola expiră la crearea utilizatorului nou
sau la modificarea parolei utilizatorului de către Administratorul Național. În aceste cazuri
utilizatorul este forțat de către sistem să-și modifice parola la intrare:

13
Ghidul utilizatorului SIME

Și numai după modificarea parolei, utilizatorului i se va


permite continuarea lucrului în SIME.

1.4. Roluri

Utilizatorii sistemului SIME pot avea următoarele roluri:

 Administrare la nivel național


 Administrare la nivel raional
 Administrare la nivel instituție
 Administrare la nivel de clasă (diriginți)
 Analiști pe rapoarte (la nivel Național, Raional, Instituție).

1.4.1. Administrator Național


Funcționalitățile principale ale utilizatorului cu drepturi de Administrator Național:
 Gestionarea utilizatorilor de/și orice nivel: creare, modificare, aprobare,
blocare/deblocare, modificare parolă, introducere/redactare roluri.
 Monitorizarea introducerii datelor de/și orice nivel;
 Gestionarea Clasificatoarelor;
 Gestionarea Instituțiilor (creare, modificare, ștergere);
 Gestionarea Personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar, nedidactic (creare,
modificare, ștergere);
 Gestionarea Elevilor (creare, modificare, ștergere);
 Gestionarea Claselor (creare, modificare, ștergere);
 Generarea rapoartelor de/și orice nivel;
 Gestionarea Plan-cadrului;
 Gestionarea modulluiui de administrare a sistemului.

Lista detaliată a funcționalităților Administrator Național:

Nr. Categoria Descriere


1 INSTITUȚII Pentru toată țara (RM)
Adăugarea instituției noi
Redactarea datelor instituției
Închiderea instituției
Vizualizarea instituțiilor
Deschiderea anului școlar
14
Ghidul utilizatorului SIME

Închiderea anului școlar


2 PERSONALUL Pentru toata țara (RM)
2.1 Personal de conducere
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.2 Personal didactic
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.3 Personal didactic auxiliar
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.4 Personal nedidactic
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
3 Elevii Pentru toata țara (RM)
Vizualizarea datelor elevilor
Redactarea datelor elevului selectat
Adăugarea elevului
Ștergerea elevului selectat
Transferarea elevului din clasă în clasă la același nivel (5A=>5B)
de instruire
Transferarea clasei la nivelul următor (3A=>4A)
Eliberarea elevului din instituția de învățământ actuală
pentru transferarea acestuia în altă instituție de
învățământ
4 Rapoarte Pentru toata țara (RM)
Vizualizarea rapoartelor dinamice
Vizualizarea rapoartelor statice
Managementul rapoartelor dinamice noi
Managementul rapoartelor statice noi
5 Fișele școlilor
Vizualizarea fișei școlare
Gestionarea fișelor școlare
6 Clasificatoare
Vizualizarea clasificatorilor din sistem
Gestionarea datelor clasificatoarelor SIME
7 Administrare Pentru toata țara (RM)
Administrare utilizatorilor SIME Vizualizarea și administrarea datelor despre
utilizatorii SIME
Activitatea utilizatorilor SIME Vizualizarea datelor despre activitatea utilizatorilor
SIME în sistem
Numărul de utilizatori SIME Vizualizarea datelor despre numărul utilizatorilor
SIME conform raioanelor și localităților din RM
Gestionarea funcționalităților rolurilor utilizatorilor de
toate tipurile
Gestionarea statutului instituțiilor de învățămînt
Gestionarea parametrilor SIME

15
Ghidul utilizatorului SIME

Generarea automată a fișelor


Gestionarea mesajelor de pe pagina principală
Monitorizarea SIME
Gestionare Restricționale logare utilizatori după IP-uri

1.4.2. Administrator Raional

Funcționalitățile rolului de Administrator Raional sunt definite și gestionate de către Administratorul


Național.

Nr. Grup/modul Descriere


1 Instituții Pentru Raion/Municipiu/UTA administrat
Vizualizarea instituțiilor
Redactarea datelor unei instituții
Redactarea denumirii unei instituții
Adăugarea unei instituții noi
2 Personal Pentru Raion/Municipiu/UTA administrat
2.1 Personal de conducere
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.2 Personal didactic
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.3 Personal nedidactic
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.4 Personal didactic auxiliar
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
3 Elevii Pentru Raion/Municipiu/UTA administrat
Vizualizarea datelor elevilor
Redactarea datelor elevului selectat
Adăugarea elevului
Ștergerea elevului selectat
Transferarea elevului din clasă în clasă la același nivel de (5A=>5B)
instruire
Transferarea clasei la nivelul următor (3A=>4A)
Exmatricularea elevului din instituția de învățământ actuală
pentru transferarea acestuia în altă instituție de învățământ
4 Rapoarte Pentru Raion/Municipiu/UTA administrat
Vizualizarea rapoartelor universale
Vizualizarea rapoartelor dinamice
Vizualizarea rapoartelor statice
Managementul rapoartelor dinamice noi
Managementul rapoartelor statice noi
5 Fișele școlilor
16
Ghidul utilizatorului SIME

Vizualizarea fișei școlare


6 Clasificatoare Pentru toate instituțiile de învățămînt
Vizualizare clasificatoare
7 Administrare Pentru Raion/Municipiu/UTA administrat
Utilizatori Vizualizarea și administrarea datelor despre
utilizatorii SIME
Activitatea utilizatorilor Vizualizarea datelor despre activitatea utilizatorilor
SIME în sistem
Numărul de utilizatori Vizualizarea datelor despre numărul utilizatorilor
SIME conform raioanelor și localităților din RM

1.4.3. Administrator Instituție

Funcționalitățile rolului de Administrator Instituție sunt definite și gestionate de către Administratorul


Național.

Nr. Grup/modul Descriere


1 Instituțiile Pentru instituția administrată
Vizualizarea instituțiilor
Redactarea datelor instituției selectate
Închiderea/deschiderea unui nou an de studii
2 Angajații Pentru instituția administrată
2.1 Cadre de conducere
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.2 Cadre didactice
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.3 Cadre nedidactice
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
2.4 Cadre didactice auxiliare
Vizualizarea datelor angajaților
Redactarea datelor angajatului selectat
Adăugarea angajatului
Ștergerea angajatului selectat
3 Elevii Pentru instituția administrată
Vizualizarea datelor elevilor
Redactarea datelor elevului selectat
Adăugarea elevului
Ștergerea elevului selectat
Transferarea elevului din clasă în clasă la același nivel de (5A=>5B)
instruire
Transferarea clasei la nivelul următor (3A=>4A)
Eliberarea elevului din instituția de învățământ actuală
pentru transferarea acestuia în altă instituție de învățământ
4 Rapoarte Pentru instituția administrată
Vizualizarea rapoartelor dinamice

17
Ghidul utilizatorului SIME

Vizualizarea rapoartelor statice


Managementul rapoartelor dinamice noi
Managementul rapoartelor statice noi
5 Fișele școlilor
Vizualizarea fișei școlare
Managementul fișelor școlare
6 Clasificatoare Pentru instituția administrată
Vizualizare clasificatoare
7 Administrare Pentru instituția administrată
Utilizatori Vizualizarea și administrarea datelor despre
utilizatorii SIME
Activitatea utilizatorilor Vizualizarea datelor despre activitatea
utilizatorilor SIME în sistem
Numărul de utilizatori Vizualizarea datelor despre numărul
utilizatorilor SIME conform raioanelor și
localităților din RM

1.4.4. Diriginte de clasă

Funcționalitățile rolului de Diriginte de clasă sunt definite și gestionate de către Administratorul


Național.

Nr. Group/module Descriere


1 Elevii Pentru clasa administrată
Introducere/redactare/vizualizare date elevi
Introducere/redactare/vizualizare Plan-cadru
Introducere/redactare/vizualizare evaluări (note) per elev
Ștergerea elevului făra istorie precedentă (introdus de la
zero)
Descarcarea datelor elevului după IDNP din RSP
Transfer elevi exmatriculați din alte instituții
2 Clasa Pentru clasa administrată
Introducere/redactare/vizualizare evaluări (note) per clasă și
discipline
Verificare note
Promovare clasă/elev în următorul an
Promovare elevi absolvenți
3 Rapoarte Pentru clasa administrată
Vizualizare rapoarte generale
Vizualizare rapoarte statistice
Vizualizare rapoarte cu date deschise Pentru toate instituțiile de învățămînt
Vizualizare Fișa școlii
4 Vizualizare clasificatoare Pentru toate instituțiile de învățămînt
(comune)

1.4.5. Analist Național, Raional, Instituție

1 Rapoarte Conform drepturilor de acces


Vizualizarea rapoartelor dinamice
Vizualizarea rapoartelor statice

18
Ghidul utilizatorului SIME

Funcționalitățile atribuite rolurilor de Administrator Raional, Administrator Instituție, Diriginte


de clasă, Analiști de/și orice nivel sunt gestionate de către utilizatorul care deține rolul de
Administrator Național. Astfel, în dependență de necesitățile sistemului, aceste funcționalități pot fi
modificate (incluse/excluse funcționalități).

1.5. Funcționalități

Securitatea aplicației SIME este construită în baza funcționalităților sistemului, care se acordă pe
fiecare rol în parte.

Utilizatorul cu rol de Administrator Național poate acorda sau retrage careva funcționalități de la un
rol anumit.

Pentru accesarea acestui regim din meniul principal se accesează categoria ADMINISTRARE și se
activează regimul Funcționalități.

2
1

1 regiunea 1 reprezintă funcționalitățile SIME

2 regiunea 2 reprezintă rolurile SIME.

Pentru a acorda o funcționalitate unui rol anumit, se bifează la intersecția celor două. Pentru salvare se
tastează butonul Confirmare.

1.6. Modificarea statutului instituției


Acest regim este accesibil numai utilizatorilor cu rolul de Administrator Național.
19
Ghidul utilizatorului SIME

Accesarea regimului: Meniul principal, categoria ADMINISTRARE=>Statut Instituție.

La accesare, se solicită completarea parametrilor de intrare, care ușurează


căutarea instituției sau instituțiilor și se tastează butonul Afișare. În partea
de jos a acestui regim apare lista instituțiilor găsite.

Pentru a modifica statutului unei instituții se tastează regimul editare ( ) în drept cu instituția
necesară. Se deschide următorul regim:

Poate fi modificat statutul instituției în felul următor:


 din Activă în Închisă
 din Activă în Modificare interzisă
 din Anul de studii finalizat în Activă
 din Anul de studii finalizat în Închisă
 din Modificare interzisă în Activă
La modificarea statutului instituției în Închisă are loc următoarele modificări automate în datele
elevului:
 Statutului elevilor activi(înmatriculat, învață) se va modifica în Exmatriculat;
 Motivul exmatriculării elevului se va completa cu Reorganizarea instituției.

1.7. Administrarea portalului SIME


Administrarea Portalul SIME este posibilă numai de către utilizatorii cu rolul de Administrator
Național.

20
Ghidul utilizatorului SIME

1.7.1. Anii de studii pentru care se vor afișa date pe Portalul SIME:
Utilizatorul cu dreptul de Administrator Național va gestiona datele căror ani de studii se vor afișa
pe Portalul Public SIME.

1: Se bifează în drept cu anul de studii,


pentru care se dorește să se afișeze datele
pe Portalul SIME.

2: Tastarea butonului Confirmare –


procesul de salvare a datelor.
3: Butonul Close se închide
regimul(fereastra) de selectare a anilor
de studii fără Lista
1.7.2. salvarea datelor. ce se va afișa pe Portalul SIME:
de rapoarte
Utilizatorul cu drepturi de Administrator Național va gestiona lista rapoartelor ce se vor afișa pe
Portalul Public SIME.

Se bifează în drept cu raportul, care va fi accesibil


pe Portalul SIME.

Tastarea butonului Confirmare – procesul de


salvare a datelor.

Butonul Close se închide regimul(fereastra) de


accesare a rapoartelor pe Portalul SIME, fără
salvarea datelor.

1.8. Etapele de introducere a datelor în SIME – confirmarea finalizării introducerii


În SIME sunt definite următoarele etape de introducere a datelor:
1) Deschiderea anului de studii
2) Introducerea notelor semestrul I
3) Introducerea notelor semestrul II
4) Introducerea notelor anuale
5) Închiderea anului de studii
Pentru confirmarea finalizării introducerii datelor în SIME pentru o anumită etapă se accesează
fila ADMINISTRARE→Etapele de introducere a datelor. Responsabili de confirmarea finalizării
introducerii datelor unei etape este Administratorul de Instituție.

21
Ghidul utilizatorului SIME

Se completează parametrii de intrare necesari, așa ca Anul de studii, Raion/Municipiu/UTA și


Localitate și se tastează butonul Afișare. Se vor afișa toate instituțiile conform parametrilor de intrare
selectați. Pentru confirmarea finalizării introducerii unei etape se tastează semnul +, se va deschide
următoarea fereastră:

unde, se bifează cîmpul Etapă completată ca Da și dacă este necesar se introduce și un


comentariu(notă) la acest regim. Pentru salvarea datelor și revenirea la fereastra precedentă se tastează
butonul Salvare. După salvare, în raportul precedent se va afișa cuvîntul Finalizat (vezi imaginea de
mai jos).

1.8.1. Completitudinea introducerii datelor în SIME


Utilizatorul cu dreptul de Administrator Național va putea în orice moment să vadă care este
situația instituțiilor cu referire la introducerea datelor în SIME. Pentru aceasta va acesa fila
22
Ghidul utilizatorului SIME

ADMINISTRARE→Etapele de introducere a datelor→Completitudinea introducerii datelor, unde se


va afișa care este situația introducerii datelor în SIME pe parcursul unui an de studii, pe fiecare
Raion/Municipiu/UTA în parte, cît și pe Republică (a vedea imaginea de mai jos).

2. INSTITUȚII

2.1. Deschiderea anului de studii

Deschiderea și gestionarea anului de studii:


1) La 01 septembrie a fiecărui an, automat de către sistemă, se creează anul de studii curent. Dar
utilizatorii nu au încă posibilitatea de a introduce sau redacta careva date.
2) La eliberarea ordinului de către Ministerul Educației de începere a introducerii datelor pentru
anul curent, utilizatorul cu dreptul de Administrator Național va efectua următoarele operațiuni:
2.1. Dacă există instituții de învățământ, care anul curent nu vor funcționa, atunci
Administratorul Național trebuie să le modifice statutul în Închise.
Clasificatorul Statut instituție și descrierea:
Activă - instituția este la etapa de introducere a datelor;
Închisă - instituția nu activează;
Anul de studiu finalizat - instituția a închis anul de studii și nu mai poate modifica date;
Modificare interzisă - instituția este activă, dar Administratorul Național i-a închis
accesul de modificare a datelor.

Pentru modificarea statutului se accesează regimul Statut instituție din Meniul principal,
Categoria ADMINISTRARE. Apare fereastra de mai jos:

Aici în prima parte a regiunii(Parametrii


de intrare) se completează parametrii de
intrare pentru a facilita căutarea
instituției și se apasă butonul Afișare.
Remarcă: În partea dreaptă a câmpului
Statut instituție la apăsarea ? se va

23
Ghidul utilizatorului SIME

deschide regimul de ajutor (Help) unde sunt descrise tipurile de statut ale instituției:

În partea de jos a regiunii se afișează instituțiile găsite conform parametrilor de intrare completați.
Pentru a modifica statutului instituției se tastează butonul redactare ( ) și apare următoarea
fereastră, care permite modificarea statutului:

unde în drept cu cîmpul Statutul instituției selectăm valoare Închisă (figura de mai jos) și pentru
salvarea valorii tastăm butonul Confirmare. Butonul Cancel este pentru închiderea ferestrei curente
fără salvarea datelor.

! Confirmarea statutului de Închisă este posibilă numai pentru instituțiile care au statut de Anul de
studiu finalizat.

Aceeași procedură de modificare se efectuează și pentru alte cazuri:


Din Activă în Modificare interzisă – atunci când instituția se află în proces de introducere/redactare a
datelor, dar la nivel de Administrator Național s-a luat hotărârea de ai interzice temporar instituției de
a introduce/redacta date.

2.2. Va accesa regimul Acces deschidere an de studii din Meniul principal, Categoria
ADMINISTRARE pentru permiterea deschiderii anului de studii de către instituțiile de
învățământ din toată Republica. Apare fereastra de mai jos:

24
Ghidul utilizatorului SIME

unde,

1: Se bifează în drept cu anul de studii, pentru care se deschide anul de studii pentru
SIME.
2: Tastarea butonului Confirmare – procesul de salvare a datelor.
3: Butonul Close ( ) se închide regimul(fereastra) de selectare a anilor de studii
fără salvarea datelor.

Aceeași funcționalitate este și pentru cazul când se dorește permiterea/interzicerea


modificării datelor SIME pentru toate instituțiile din SIME.

3) După realizarea punctului 2), la utilizatorii cu drepturi de Administrator Național, Raional și


Instituție în Categoria INSTITUȚII va apărea butonul Deschiderea anului de studiu. Butonul
Deschiderea anului de studiu va fi activ numai după ce anul de studii precedent este închis (finalizat).

Operațiunile efectuate de către sistem la tastarea acestui buton sunt descrise mai jos:

Operațiunile automate efectuate de sistem:


1) Clonare instituția de învățământ (date generale, circumscripția școlară, grupe de discipline
opționale, grupe cu program prelungit, cercuri, secții sportive, infrastructura) din anul
precedent în anul curent;
2) Clonarea rețeaua de clase;
3) Clonare cadrelor didactice, de conducere, auxiliare.
4) Transferul elevilor dintr-o clasă în următorul an;

2.2. Introducere/Redactare date Instituții

Pentru a introduce o instituție nouă sau a redacta una deja existentă în sistem se accesează din Meniul
principal, categoria INSTITUȚII.

Pentru introducerea unei instituții noi, utilizatorul trebuie să dețină rolul de Administrator Național.
Pentru redactarea datelor unei instituții deja existente, utilizatorul trebuie să aibă rolul de
Administrator Instituție sau Administrator Raional sau Administrator Național.

25
Ghidul utilizatorului SIME

La accesarea Categoriei Instituții, în partea dreaptă a meniului principal apare pagina de gestionare și
generare a listei instituțiilor la care utilizatorul are drepturi de administrare. Formatul exterior al
paginii este arătat în figura de mai jos:

Elementele principale ale paginii sunt:

Aria 1 - reprezintă regiunea unde se completează Parametrii de intrare:

Regiunea Parametrii de intrare reprezintă regiunea, unde se completează parametrii de intrare


necesari pentru a afișa o oarecare informație dintr-o categorie anumită.

Regiunea Parametrii de intrare poate fi ascunsă sau re-afișată. Acest lucru este util pentru a mări

suprafața de vizualizare a raportului. Aceasta este posibil prin tastarea butonului de pe această
regiune.

Toți parametrii de intrare propun liste cu date predefinite, așa numitele Clasificatoare. Toate
Clasificatoarele sunt completate în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație
(SIME) de către Administratorul Național.

Parametrii obligatorii sunt bifați cu caractere


aldine (bold) și/sau asterisc de culoare roșu (*).
În cazul dat, parametrul obligatoriu este Anul de
1
studii. Alți parametri se consideră Opționali,
2
pentru care se aplică în mod implicit valoarea
3 All. La selectarea All – în raportul generat se vor
afișa informații, care vor cuprinde date despre
toți parametrii din Clasificatorul respectiv.

Acest regim are trei parametri de intrare: Raion/Municipiu/UTA, Localitate, Anul de studii.

Ordinea de completare(selectare) a parametrilor de intrare:

26
Ghidul utilizatorului SIME

Parametrii de intrare se completează obligatoriu în ordinea amplasării pe pagină (ecran), deoarece


mulți din parametri depind de valoarea parametrilor selectați anterior. În cazul dat:

3) Anul de studii
4) Raion/Municipiu/UTA
5) Localitate

Date din parametrii indicați sunt propuși din liste predefinite, numite Clasificatoare, care sunt
gestionare de către Administratorul Național.

După ce au fost completați toți parametrii de intrare, pentru a afișa toate instituțiile
conform parametrilor indicați este necesar de tastat butonul Căutare, cum este
arătat în figura de mai jos:

Aria 2 - reprezintă regiunea, unde se afișează informația conform parametrilor selectați (completați).
Ea este afișată după ce este apăsat butonul Căutare. Dacă regiunea cu datele afișate conține multe
coloane care nu pot fi vizualizate concomitent pe ecran, atunci ne folosim de bara de defilare pentru
navigare în raport dreapta-stînga, sau sus-jos cînd avem afișate mai multe rînduri care nu se vad pe
ecran.

Dacă dorim să vizualizăm pe ecran numai datele afișate atunci tastăm butonul , ce se regăsește în
regiunea cu opțiuni speciale:

Urmează descrierea elementelor din această regiune:

Această opțiune permite să filtrăm datele raportului după


coloane. Putem să completăm câmpul de căutare, pentru a
afișa toate rândurile, care conțin această expresie.

Este posibil de ales mai multe criterii de filtrare a rândurilor. În


cazul indicat, sunt selectate toate rândurile, care în coloana
Raion/Municipiu/UTA conțin cuvântul CHISINAU, la coloana
Localitatea conțin cuvântul MUN.CHISINAU.

Dacă doriți să afișați datele, selectate după alt criteriu, atunci


27
mai întâi trebuie să anulați condiția care se aplică la moment.
Ghidul utilizatorului SIME

Aria 3 – butonul Adăugare. La tastarea acestui buton se deschide o fereastră nouă unde este necesar de
completate cu datele solicitate. Aceste sunt datele generale de spre Instituția nouă care dorim să o
creăm. De menționat, că adăugarea unei instituții noi este posibilă numai utilizatorilor care dețin rolul
de Administrator Național.

Se completează câmpurile solicitate care conțin date generale despre instituția de învățământ și cele
obligatorii (marcate cu asterisc de culoare roșie (*)) și pentru a salva datele se tastează butonul
Salvare.

Câmpul Anul de studii se va completa automat de către sistemă.

28
Ghidul utilizatorului SIME

Redactarea datelor instituțiilor de învățământ

Actualizarea datelor se efectuează în mod următor. Se activează regimul de redactare a rândului cu


instituția necesară cum este arătat în imaginea de mai jos:

Apasăm aici click

Se deschide o fereastră nouă precum este arătat în imaginea de mai jos:

Apăsați pe acest buton pentru a închide regiune


Redactare, fără salvarea datelor.

29

Apăsați pe acest buton pentru


salvarea datelor introduse
Ghidul utilizatorului SIME

Se modifică sau se completează datele necesare din toate categoriile indicate în Aria 1din imaginea de
mai sus și pentru salvarea datelor se tastează butonul Salvare.

Categoriile din Aria 1, reprezintă grupări de date după anumiți indicatori. Descrierea pe fiecare set de
date urmează mai jos:

2.2.1. Clase cu predare simultană (CPS)

Se activează Fila Clase cu predare simultană:

1) Pentru a adăuga o nouă Clasă de


predare simultană - se tastează butonul
din dreapta: Adăugare CPS.

2) Pentru a indica, care clase fac parte


din grupa Clasa de predare simultană
deja creată în p.1 sau pentru a șterge o
CPS - se tastează creionașul .

La activarea regimurilor din p.1 sau 2 se va deschide următoarea fereastră:

unde,

- pentru includerea/excluderea unei clase


în/din CPS - se bifează/exclude bifarea și
se tastează butonul Confirmare;
- pentru a șterge o CPS se tastează butonul
Ștergere CPS (se permite ștergerea dacă
nici o clasă nu este inclusă în această CPS).
- pentru reîntoarcerea în pagina precedentă -
butonul Cancel.

2.2.2. Grupe de disciplini opționale

Se activează fila Grupe de disciplini opționale

30
Ghidul utilizatorului SIME

Pentru a adăuga o grupă nouă de disciplini opționale se tastează butonul Adăugare.


Pentru redactarea/actualizare/ștergere a unei grupe deja existente se tastează butonul de redactare ( ).
La activarea ambelor regimuri se va deschide următoarea fereastră:

Se completează cîmpurile solicitate și pentru


salavarea datelor se tastează butonul Actualizare
sau Salvare, în dependență ce regim a fost activat.
În cazulul cînd se formează mai multe grupe pe
aceași disciplină opțională, este necesar de introdus
toate grupele și denumirile de grupe să fie distincte.
Și respectiv, la elevi se va indica grupa pe care o
frecventează.

Pentru revenirea la regimul anterior fără salvarea


datelor se tastează butonul Cancel sau .

Pentru ștergerea unei grupe se tastează butonul Ștergere.


Notă: Dacă grupa pe care doriți să o ștergeți este deja indicată la elevi, este necesar ca mai întîi de scos
de la elevi și apoi de șters grupa.

2.2.3. TIC

Se activează fila TIC:

Se completează cu date
regiunile solicitate prin
introducerea numărului sau
prin selectatrea din liste
predefinite ( de exemplu la
prestatorul de servicii Internet).
Pentru salvarea datelor se
tastează butonul Salvare.

2.3. Închiderea anului de studii

Pentru închiderea anului de studii sunt necesar de efectuat următorii pași:

1) Se accesează categoria
INSTITUȚII din meniul principal;
2) Se găsește instituția, prin
completarea parametrilor de intrare
și apăsarea butonului Căutare.

31
Ghidul utilizatorului SIME

3) În drept cu instituția necesară se tastează butonul redactare ( ).

4) La ecran apare fereastra de mai jos, unde pentru a accesa regimul de închidere a anului, se tastează
butonul Închiderea anului de studii.

Dacă instituția deja a închis anul de


studii curent, acest buton nu va mai
apărea la ecran.

5) La ecran va apărea fereastra de mai jos, unde utilizatorului i se atrage atenție despre acțiunile care
trebuie sa le întreprindă și ce se va avea în rezultat:

Dacă utilizatorul este sigur că este necesar de închis anul curent, atunci introduce Parola și/sau aplică
semnătura digitală și tastează Butonul Confirmare. În momentul tastării butonului Confirmare sistemul
validează parola introdusă, dacă este corectă - atunci are loc operațiunea de închidere a anului și
utilizatorului i se afișează mesajul de confirmare a închiderii anului cu succes .
Dacă parola nu este corectă, atunci utilizatorului i se afișează un mesaj de eroare, unde il anunță că

parola introdusă este incorectă și operațiunea de închidere a anului nu are loc.


Pentru renunțarea la închiderea anului sau revenirea la pagina precedentă se tastează butonul Cancel.

! După efectuarea operațiunii de închidere a anului de studii curent, sistemul nu va mai permite
utilizatorului de a redacta careva date. Dacă utilizatorul totuși a depistat că careva date nu au fost
introduse corect după închiderea anului și sunt necesare de redactat în sistemă, atunci el trebuie să se
adreseze la un utilizator cu drepturi mai mari: Administrator Raional sau Administrator Național
pentru a i se anula operațiunea de închidere a anului. După ce utilizatorul a redactat datele și le-a
salvat, atunci pentru închiderea anului el repetă din nou toată procedura descrisă mai sus (punctul 2.4).

32
Ghidul utilizatorului SIME

2.4. Gestionarea Planului-cadru

La eliberarea ordinului de către Ministerul Educației cu privirea la Planuri-cadru pentru anul școlar
nou, utilizatorul cu dreptul de Administrator Național va efectua următoarele operațiuni:

a) Introduce tipurile de planuri-cadru pentru anul școlar-nou


b) Introduce disciplinele prevăzute pentru fiecare plan-cadru

Pentru introducere datelor despre tipurile de planuri-cadru utilizatorul cu drepturi de Administrator


Național trebuie să efectueze următorii pași:

1) Accesează pagina ”Tip Planul-cadru” din Aria 1

2) La aceasta pagina va fi disponibilă pentru vizualizare lista planurilor-cadru introduse anterior.


3) Pentru a adăuga un plan-cadru pentru anul școlar nou, trebuie de ales butonul ”Adăugare” din
Aria 2. Drept răspuns sistemul va afișa o fereastră nouă cu următoarele date.

33
Ghidul utilizatorului SIME

4) Aici utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorie (Aria 1), care sunt marcate cu
semnul
5) Pentru a salva datele utilizatorul alege butonul ”Salvare” din Aria 2.

Pentru introducere datelor despre disciplinele de bază și cele opționale pentru tipurile de planuri-
cadru salvate anterior în sistem utilizatorul cu drepturi de Administrator Național trebuie să
efectueze următorii pași:

1) Accesează pagina ”Planul-cadru” din Aria 1

3.2
1

3.3
3.1

34
Ghidul utilizatorului SIME

2) Pentru vizualizarea/redactare a listei disciplinelor de bază și opționale utilizatorul completează


paramerele de intrare din Aria 2 și apasă pe butonul ”Căutare”.
3) Sistemul va afișa în Aria 3 datele despre disciplinele de bază și opționale pentru tipul planului
cadru ales.
4) În Aria 3.1 va fi afișată lista disciplinelor de bază (după acesta lista pe același pagina va fi
vizualizată și lista disciplinelor opționale)
5) În Aria 3.2 vor fi afișate clase pentru care pot fi aplicate planuri-cadru.
6) Pentru a introduce informația despre disciplinele prevăzute pentru fiecare an de studii
utilizatorul bifează celula la intersecția respectivă în Aria 3.3
7) Pentru salvare datelor introduse utilizatorul apasă butonul ”Salvare” din Aria 3.

35
Ghidul utilizatorului SIME

3. ELEVII

3.1. Interacțiunea cu Registrul de stat a populației (RSP)

Pentru extragere datelor automat din RSP se completează obligatoriu (conform specificației
tehnice):
 IDNP-ul elevului
 Numele de familie sau Data Nașterii.
La tastarea butonului Extrage, sistemul extrage datele personale ale elevului din RSP
(Registru) în baza celor 2 câmpuri completate și le completează pe următoarele:
 Numele de familie sau Data nașterii
 Prenumele elevului
 Genul
La completarea câmpurilor din RSP, sistemul nu mai permite redactarea acestor câmpuri.

Remarcă: Administratorul Național (utilizatorii CTICE) poate anula acțiunea Extragerea din RSP
ceea ce-i va permite utilizatorului să poate modifica din nou datele personale ale elevului (IDNP,
nume). După redactare este necesar din nou a tasta butonul Extrage sau Verificare. Această operațiune
este valabilă și pentru categoria PERSONALUL ( didactic, de conducere, didactic auxiliar, nedidactic).

36
Ghidul utilizatorului SIME

3.2. Statutul elevului

Statutul unui elev (Nomenclatorul este gestionat de către Administratorul Național), poate fi unul dun
următoarele:
 Înmatriculat, învaţă – este atribuit elevilor, care sunt înmatriculați și învață în instituția de
învățămînt respectivă. Utilizatorii responsabili de ținerea evidenței elevilor pot gestiona statutul
elevului prin regimul ELEVI→ Elevi (introducerea unui elev nou sau redactarea elevului) →
fila Detalii.
 Exmatriculat – este atribuit elevilor, care de la o dată anumită nu vor m-ai studia în instituția
respectivă. Utilizatorii responsabili de ținerea evidenței elevilor pot gestiona statutul elevului
prin regimul ELEVI→ Elevi (introducerea unui elev nou sau redactarea elevului) → fila
Detalii. La activarea acestui statut unui elev, obligatoriu se cere de completat cîmpurile Data
exmatriculării și Motivul exmatriculării.
 Data exmatriculării – se introduce data exmatriculării din ordinul Conducătorului
instituției privind exmatricularea. Dacă elevul a finisat complet anul de studii, iar apoi
se exmatriculează, atunci data exmatriculării introdusă trebuie să fie după 25 mai.
 Motivul exmatriculării – în sistem este inclusă o listă predefinită (Nomenclatorul
motivelor exmatricării este gestionat de către Administratorul Național) cu următoarele
valori:
A decedat
A plecat peste hotare
Altul – cazul cînd utilizatorul nu regăsește motivul necesar în lista predefinită
propusă de sistem.
Reorganizarea institutuției
S-a transferat într-o alta instituţie de învăţământ
Se află în închisoare
A absolvit clasa de cel mai înalt nivel din şcoala data - acest motiv li se atribuie
elevilor absolvenți ai instituției respective. Se atribuie automat numai la elevii
promovați prin regimul CLASA→ Promovarea elevilor absolvenți (a vedea
punctul 4.3. al prezentului ghid). Manual (fără a trece prin regimul indicat),
acest motiv nu poate fi atribuit nici unui elev.
 Înmatriculat, dar a abandonat studiile - este atribuit elevilor, care sunt înmatriculați dar au
abandonat studiile în instituția de învățămînt respectivă. Utilizatorii responsabili de ținerea
evidenței elevilor pot gestiona statutul elevului prin regimul ELEVI→ Elevi (introducerea unui
elev nou sau redactarea elevului) → fila Detalii.
 Promovat – acest statut li se atribuie elevilor, care sunt promovați în anul de studii următor. Se
atribuie automat numai la elevii promovați prin regimul CLASA→ Promovarea în următorul an
(a vedea punctul 4.2. al prezentului ghid). Manual (fără a trece prin regimul indicat), acest
statut nu poate fi atribuit nici unui elev.

3.3. Introducere/redactarea datelor despre elevi


37
Ghidul utilizatorului SIME

Descrierea compartimentului este realizată în baza datelor SIME introduse anterior, dar datele
personale ale elevilor vor fi ascunse.

Pentru a introduce sau redacta un elev se accesează Categoria ELEVI din


meniul principal și apoi se tastează pe fila Elevi. Apare următoarea
fereastră:

Remarcă: 2
În dependență de
rolul deținut de
utilizator,
categoria ELEVI
poate să conțină
diferite file.

Aria 1 - reprezintă regiunea cu parametrii de intrare, unde conform parametrilor selectați se vor
afișa elevii în partea de jos a regiunii – Aria 2.

Aria 2 - reprezintă regiunea cu lista elevilor conform parametrilor selectați.

Regiunea Parametrii de intrare poate fi ascunsă sau re-afișată. Acest lucru este util pentru a mări

suprafața de vizualizare a raportului. Aceasta este posibil prin tastarea butonului de pe această
regiune.Toți parametrii de intrare propun liste cu date predefinite, așa numitele Clasificatoare. Toate
Clasificatoarele sunt completate în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație
(SIME). Dreptul de a modifica sau adăuga date în Clasificatoare o are Administratorul Național.
Ceilalți utilizatori pot numai vizualiza, descărca sau tipări aceste Clasificatoare.

Parametrii obligatorii sunt bifați cu caractere aldine (bold) și/sau asterisc de culoare roșu (*).

Ordinea de completare (selectare) a parametrilor de intrare:

Parametrii de intrare se completează obligatoriu în ordinea amplasării pe pagină (ecran), deoarece


mulți din parametri depind de valoarea parametrilor selectați anterior. În cazul dat ordinea este
următoarea:

38
Ghidul utilizatorului SIME

1) Anul de studii
2) Raion/Municipiu/UTA
3) Localitate
4) Instituția de învățământ
5) Clasa
După ce au fost completați toți parametrii de intrare, pentru a afișa elevii conform
parametrilor este necesar de a tasta butonul Căutare, cum este arătat în figura de mai jos:

Aria 2 reprezintă regiunea, unde se afișează informația grupată conform parametrilor selectați
(completați). Ea este afișată după ce este apăsat butonul Căutare. Pentru comoditate, pentru a vizualiza
numai Aria 2 pe tot ecranul dispozitivului se apasă butonul de pe regiunea cu opțiuni speciale.

Opțiunile de limitare a afișării datelor din regiune:

Această opțiune permite să filtrăm datele raportului după


coloane. Putem să completăm câmpul de căutare, pentru a
afișa toate rândurile, care conțin această expresie.

Este posibil de ales mai multe criterii de filtrare a rândurilor.


În cazul indicat, sunt selectate toate rândurile, care în coloana
„Prenume” conțin cuvântul „Ion”, la coloana „Statutul
elevului” conțin cuvântul „exmatriculat”.

Dacă se dorește afișarea datelor, selectate după alt


criteriu, atunci mai întâi trebuie să anulați condiția care
se aplică la moment.

39
Ghidul utilizatorului SIME

Butonul Go Apăsăm pe acest buton,


pentru a face filtrare

Adăugarea unui elev nou:

Pentru a adăuga un elev nou în SIME se tastează butonul Adăugare :

La apăsarea butonului Adăugare, se deschide o altă regiune unde se introduc datele pentru câmpurile
solicitate despre elev, după este arătat în figura de mai jos:

La apăsarea acestui buton, fereastra se închide și


3 revine la precedenta, fără a salva datele.

La apăsarea acestui buton, fereastra se închide și


revine la precedenta, fără a salva datele.

Aria 1 – completarea acestei arii cu date se explică în punctul 3.1 al acestui Document.

Aria 2 – reprezintă câmpurile care conțin date generale despre elev. Toate câmpurile obligatorii care
trebuie completate conțin în partea stângă semnul asterisc de culoare roșie (*). Sub obligatoriu se va
înțelege momentul, că dacă utilizatorul nu va completa câmpul obligatoriu, atunci când va tasta

40
Ghidul utilizatorului SIME

butonul Adăugare pentru salvarea elevului în baza de date, sistemul nu-i va permite acest lucru și îi va
afișa mesaj de eroare: Nu ați completat câmpul XXXXX.

Toate datele sunt de mai multe tipuri: numerice (ex: absențe), caracteriale (ex: nume, prenume) sau
liste predefinite (ex: statutul elevului). Listele predefinite sunt niște date care sunt comune pentru toate
instituțiile de învățământ – așa numite Clasificatoare de date. Aceste Clasificatoare sunt actualizate
numai de către utilizatorii cu rol de Administrator Național.

Aria 3 – reprezintă regiunea cu mai multe grupări de date:

 Detalii sau date generale despre elev: date personale, clasa, statutul, Limba de instruire,
absențe motivate/nemotivate (se introduce numărul de ore absentate), limbi străine studiate, etc
– figura de mai sus.
 Adresa – conține datele despre adresa unde locuiește elevul.

 Părinții – se introduce numele și prenumele părinților elevului și dacă este necesar se scriu
careva comentarii. Ca comentariu pot fi: telefonul, ceva excepții despre părinți, etc.

41
Ghidul utilizatorului SIME

 Grupa cu program prelungit – dacă instituția are grupe cu program prelungit, atunci în
fereastra de mai jos va apărea ca o listă predefinită ce grupe sunt și respectiv ele pot fi selectate
pentru elevul curent.

 Date absolvenți – această filă(regim) apare numai la elevii absolvenți: clasa 9 și 12. La
accesare apare următoarele cîmpuri de completat, după cum este arătat în desenul de mai jos:

unde:

Pentru cîmpul Încadrarea absolvenţilor învăţământului gimnazial sistemul propune o listă


predefinită de valori:

În cîmpul Seria și Nr.document – se introduce seria și numărul documentului eliberat elevului.

Pentru salvarea sau redactarea datelor se tastează butonul Salvare. În caz contrar, datele nu sunt
salvate.
42
Ghidul utilizatorului SIME

De remarcat, că la afișarea fiecărui grup de date sunt prezente butoanele Adăugare și Cancel. Adică în
orice moment utilizatorul poate să salveze sau să închidă regimul de adăugare/redactare a unui elev
nou.

La tastarea butonului Adăugare sistemul face o serie de validări a datelor, care sunt urmate de mesaje
de eroare în caz de neconformitate, așa ca:

 IDNP introdus trebuie să fie unicul pentru instituție pentru anul de studii selectat. Adică un alt
elev cu același IDNP nu poate fi. Plus, se verifică dacă un alt elev cu statutul activ, cu acest
IDNP nu este în orice altă instituție.
 La adăugarea unui elev nou se verifică dacă acest elev nu este deja introdus în sistem. Dacă
este deja introdus, acest elev poate fi adăugat numai prin transfer.
 Toate câmpurile obligatorii trebuie să fie completate;

În dreapta fiecărui câmp, mai ales a celor obligatorii este plasat un buton , care conține comentarii
de completare a câmpului (Help). La tastarea lui apare un dialog unde este descris ce conține câmpul și
în ce format, ceea ce ajută utilizatorii să introducă datele corect și veridic.

Redactarea datelor elevului

Datele introduse pot fi modificate în modul următor:

Apasăm aici

43
Ghidul utilizatorului SIME

La accesarea butonului, la ecran apare o fereastră nouă, unde permite utilizatorilor de a redacta datele
elevului selectat, cum este arătat mai jos:

Procedura de redactare, salvare a datelor este explicată tot în acest punct la introducerea datelor.

Remarcă: Atunci cînd se selectează statutul elevului în Exmatriculat este obligatoriu de selectat și
data și motivul exmatriculării.

3.3.1. Transferul elevului dintr-o clasă în alta, la același nivel, în același an de studii

Pentru a trasnfera elevul dintr-o clasă în alta, la același nivel, ca exemplu din clasa 3C în clasa 3A este
necesar de efectuat următoarele:

Se accesează fila ELEVI -> Elevi:

1) se completează parametrii de intrare, apoi se tastează butonul Căutare;

2) se accesează elevul dorit pentru redactare prin tastarea ;


3) se accesează fila Detalii:

44
Ghidul utilizatorului SIME

4) La cîmpul *Clasa, se modifică clasa din 3C in 3A(ca exemplu)

Pentru salvare se tastează butonul Actualizare, pentru ieșire din regim fără salvare – butonul
Cancel.

3.3.2. Ștergerea elevilor

Elevii care au fost introduși de la ”zero”, adică elevii care nu au fost promovați din anul trecut sau
adăugați prin transfer din altă instituție de învățămînt (nu au istorie), pot și șterși din sistem de către
Administratori Naționali, Raionali, Instituție și Diriginte.

Elevii cu istorie, pot și șterși numai de către Administratorul Național.

Dirijarea ștergerii elevilor este condiționată în Funcționalități de către Administratorul


Național, care poate modifica care rol are sau nu are dreptul la ștergere.

Accesarea: Meniul principal → ELEVI → Elevi:

1) se completează parametrii de intrare, apoi se tastează butonul Căutare;


45
Ghidul utilizatorului SIME

2) se accesează elevul dorit pentru redactare prin tastarea ;


3) în fila Detalii, se tastează butonul Ștergere.

3.3. Introducere/redactare Note - anul de studii curent

Accesarea: Meniul principal → ELEVI → Elevi:

4) se completează parametrii de intrare, apoi se tastează butonul Căutare;

5) se accesează elevul dorit pentru redactare prin tastarea ;


6) se accesează fila Note – anul curent:

46
Ghidul utilizatorului SIME

În această filă apar toate disciplinile/disciplinile opționale și tipurile de evaluări pentru anul de
studii curent. În dependență de nivelul clasei elevului selectat sunt și accesibile și tipurile de
evaluări.
Remarcă: Disciplinile/Disciplinile opționale și tipurile de evaluări din această filă apar în
dependență de cele introduse în fila Planul-cadru. Gestionarea Planului-cadru general este descris
în p.2.5. al prezentului document, iar Planul-cadru pe un elev concret este descris în p.3.4. al
prezentului document.
Pentru introducerea unei note noi se tastează semnul + la intersecția disciplinei/disciplinei
opționale cu tipul evaluării. Se deschide următorul regim de introducere, unde se completează
cîmpul Nota sau Scutit. Pentru salvare se tastează butonul Creare, pentru ieșire din regim fără
salvare – butonul Cancel.

Pentru redactarea unei note deja introduse se tastează pe insăși nota de la intersecția
disciplinei/disciplinei opționale cu tipul evaluării. Apare regimul de mai jos, unde se modifică
cîmpul Nota sau cîmpul Scutit. Pentru salvare se tastează butonul Actualizare, pentru ieșire din
regim fără salvare – butonul Cancel.

47
Ghidul utilizatorului SIME

Ștergerea unei Note deja introduse se efectuiază prin tastarea butonului Ștergere.
Atenție: Nu este acceptată ștergerea notei deja introduse numai prin ștergerea ei din cîmpul
Nota. Este obligatoriu de tastat butonul Ștergere.

3.3.1. Introducerea notelor de tip caracterial


Atunci cînd în Planul-cadru elevului a fost introdusă o disciplină/disciplină opțională de tip
caracterial, atunci la adăugarea notei (se tastează semnul + la intersecția disciplinei/disciplinei
opționale cu tipul evaluării), utilizatorului i se propune o listă predefinită de valori, așa ca:
 pentru disciplina Educația fizică, se propune valorile:
- Admis
- Respins
 pentru disciplinele pentru elevii claselor primare, se propune valorile:
- Foarte bine
- Bine
- Satisfăcător
- Nesatisfăcător
Pentru salvare se tastează cîmpul Actualizare, pentru ieșire din regim fără salvare – butonul
Cancel.

3.4. Gestionarea Planului-cadru elevului


Completarea Planului-cadru unui elev concret se efectuiază prin cîteva metode:
1) în baza copierii Planului-cadru general. Se accesează fila Planul-cadru, se selectează Planul-
cadru din tipurile generale(listă predefinită) și apoi se tastează butonul Creare.

După tastarea Creare pentru elevul concret se vor copia toate disciplinele incluse in tipul Plan-
cadru selectat. Ca exemplu:

48
Ghidul utilizatorului SIME

unde, la necesitate, dacă pentru elevul dat careva din disciplini/disciplini opționale nu sunt
necesare sau trebuie de modificat tipul notei, se tastează creionașul ( ) din drept cu
diciplina/disciplina opțională, unde se va deschide un al regim care va permite ștergerea
disciplinei date din Plan-cadrul elevului(butonul Ștergere) sau de modificare a formtului notei
(salvare butonul Actualizare).
Dacă este necesar ca in Planul-cadru elevului selectat mai trebuie de adăugat o
disciplină/disciplină opțională atunci se tastează butonul Adăugare. Procedura de adăugare a
unei disciplini/disciplini opționale se descrie puțin mai jos în subpunctul 3)(metoda).

2) în baza copierii unui plan-cadru concret a unui elev. Este cazul cind Planul-cadrul creat pentru
un elev este utilizat pentru toată clasa. Se crează Plan-cadru pentru un elev din clasă prin
metodele 1) sau 3). Apoi pentru toți ceilalți elevi din clasă selectați din lista Planul-cadru Elev,
numele si prenumele elevului și se tastează butonul Copiere.

La elevul dat se va copia acealși Plan-cadrul de la care ați indicat să se copie.


unde, la necesitate, dacă pentru elevul dat careva din disciplini/disciplini opționale nu sunt
necesare sau trebuie de modificat tipul notei, se tastează creionașul ( ) din drept cu
diciplina/disciplina opțională, unde se va deschide un al regim care va permite ștergerea
disciplinei date din Plan-cadrul elevului(butonul Ștergere) sau de modificare a formtului notei
(salvare butonul Actualizare).
Dacă este necesar ca in Planul-cadru elevului selectat mai trebuie de adăugat o
disciplină/disciplină opțională atunci se tastează butonul Adăugare. Procedura de adăugare a
unei disciplini/disciplini opționale se descrie puțin mai jos în subpunctul 3)(metoda).

3) prin adăugarea disciplinelor:


Pentru aceasta se tastează butonul
Adăugare din fila Planul-cadru.

49
Ghidul utilizatorului SIME

Se deschide următoarea fereastră:

unde,
 se selectează Disciplina sau Disciplina opțională din liste predefinite (listele predefinite sunt
gestionate de Administratorul Național);
 se selectează Tipul evaluării. Se permite de selectat mai multe valori. Ținînd butonul Ctrl
apăsat se face click pe fiecare valoare care este necesară. Valorile selectate au fonul de o altă
culoare (de obicei, albastră);
 se selectează Formatul notei din următoarele valori:
- numeric întreg
- numeric fracționar
- caracterial
- fără notă
 Opțiunea Adăugare pentru toată clasa. La bifarea acestui cîmp, disciplina sau disciplina
opțională selectată se va adăuga în Planul-cadru pentru toți elevii din clasa elevului curent.
Salvarea datelor – butonul Adăugare.

3.5. Specificarea transferului elevului dintr-o instituție de învățământ în alta

Pentru a indica transferul unui elev dintr-o instituție de învățământ în alta, utilizatorul trebuie să
acceseze regimul de redactare al elevului( ) (a veea descrierea din p.3.2.). La fila Detalii pentru
cîmpul Motivul exmatriculării din această școală se selectează din lista predefinită valoarea S-a
transferat într-o altă instituție de învățământ.

50
Ghidul utilizatorului SIME

Sistemul execută următoarele operațiuni:


1) În câmpul Statutul elevului automat se va selecta valoarea Exmatriculat, pentru a se evita
lucrul dublu al utilizatorului și pentru a evita greșeli în date (cazul când utilizatorul poate
întâmplător să uite de a schimba statutul elevului).

2) Se activează câmpurile de căutare a instituției de învățământ unde se va transfera elevul.


Pentru ușurarea găsirii Instituției se selectează Raionul/Municipiul/UTA, Localitatea și se
selectează cîmpul Instituția de învățământ, care este un câmp obligatoriu (*). Cîmpul
Instituția de învățământ deține comentariu pentru situații posibile. Activare, prin tastarea
butonului Help ( )

51
Ghidul utilizatorului SIME

Pentru salvare se tastează butonul Actualizare.


În continuare instituția în care s-a indicat că se transferă elevul poate accepta elevul transferat în
instituția sa (a vedea descrierea din p.3.6. al prezentului document).

3.6. Transfer din alte instituții

Instituția de învățământ poate să verifice în orice moment, dacă are elevi transferați din alte
instituții. Pentru aceasta, accesează regimul Transfer din alte instituții din Categoria ELEVI meniul
principal.
Se completează Parametrii de intrare și se tastează butonul Afișare. Dacă există elevi transferați în
această instituție, atunci ei se vor afișa în formatul de mai jos.

Apoi, dacă instituția vrea să confirme transferul elevului și acceptarea în instituția sa tastează butonul
editare ( ) și la ecran îi apare fereastra de redactare a elevului completată cu datele din instituția de
unde s-a transferat.

52
Ghidul utilizatorului SIME

Aici se completează câmpurile obligatorii (*) sau se modifică careva date la discreția instituției și
pentru a exporta datele(a le salva) în instituția curentă se tastează butonul Actualizare.

Dacă instituția nu vrea să salveze datele atunci tastează butonul Cancel.

Remarcă: Dacă conform descrierii în p.3.5., elevului i se indică motivul exmatriclării ca Transferat în
altă instituție, dar nu se indică instituția unde se transferă, atunci elevul va fi vizibil pentru transfer în
în fila Transfer elevi exmatriculați (a vedea p.3.8. al prezentului document).

3.7. Transfer din instituții reorganizate


În cazul cînd o instituție de învățămînt se reorganizează(se închide), atunci este necesar ca elevii
din această instituție să fie preluați de către alte instituții de învățămînt din țară.
Atunci cînd Administratorul Național stabilește statutul instituției ca Închisă, toți elevii la acel
moment înmatriculați în instituția dată, vor primi statutul de Exmatriculați cu motivul exmatriculării
Reorganizarea uinstituției.
Toți acești elevi vor fi vizibil în fila ELEVI -->Transfer din instituții reorganizate.
Se completează Parametrii de intrare pentru a găsi elevii din instituția reoganizată, și pentru a
începe procesul de transfer și confirmare a elevului este necesar de tastat butonul redactare ( ).

La ecran va apărea regimul de confirmare a transferului elevului,

53
Ghidul utilizatorului SIME

unde este necesar de introdus:


- data de naștere al elevului transferat. Dacă data nu va coincide cu cea din sistem, atunci va fi
posibil de finalizat procesul de transfer al elevului în instituția voastră.
- se indică în ce An de studii, Raion/Municipiu/UTA, Localitate și Instituție va fi transferat
elevul. Este de menționat, că dacă conform anului de studiu selectat, raionului și localității, nu
există instituții active, atunci nu va apărea nimic în cîmpul Instituția de învățămînt.
Se tastează butonul Transfer, care verifică veridicitatea datei nașterii elevului și dacă totul coincide,
atunci la ecran va apărea fereastra de redactare a elevului completată cu datele elevului din instituția de
unde este transferat:

Aici se completează câmpurile obligatorii (*) sau se modifică careva date la discreția instituției și
pentru a exporta datele(a le salva) în instituția curentă se tastează butonul Actualizare.

Dacă instituția nu vrea să salveze datele atunci tastează butonul Cancel.

3.8. Transfer din clasă absolventă


Toți elevi cu statutul Exmatriculat din motivul A absolvit clasa de cel mai înalt nivel (cl.4 și cl.9)
sunt vizibili în aceată filă (ELEVI Transfer din clasî absolventă) pentru a fi posibil de preluat de
alte instituții (transfer).
Se completează Parametrii de intrare pentru a găsi elevii, și pentru a începe procesul de transfer și
confirmare a elevului este necesar de tastat butonul redactare ( ).

54
Ghidul utilizatorului SIME

La ecran va apărea regimul de confirmare a transferului elevului,

unde este necesar de introdus:


- data de naștere al elevului transferat. Dacă data nu va coincide cu cea din sistem, atunci va fi
posibil de finalizat procesul de transfer al elevului în instituția voastră.
- se indică în ce An de studii, Raion/Municipiu/UTA, Localitate și Instituție va fi transferat
elevul. Este de menționat, că dacă conform anului de studiu selectat, raionului și localității, nu
există instituții active, atunci nu va apărea nimic în cîmpul Instituția de învățămînt.
Se tastează butonul Transfer, care verifică veridicitatea datei nașterii elevului și dacă totul coincide,
atunci la ecran va apărea fereastra de redactare a elevului completată cu datele elevului din instituția de
unde este transferat:

55
Ghidul utilizatorului SIME

Aici se completează câmpurile obligatorii (*) sau se modifică careva date la discreția instituției și
pentru a exporta datele(a le salva) în instituția curentă se tastează butonul Actualizare.

Dacă instituția nu vrea să salveze datele atunci tastează butonul Cancel.

3.9. Transfer elevi exmatriculați


Toți elevi cu statutul Exmatriculat din motivele:
 S-a transferat într-o altă instituție de învățămînt(cazul cînd nu s-a indicat instituția
concretă unde se transferă)
 A plecat peste hotare
 Se află în închisoare
 Altul
sunt vizibili în fila ELEVI Transfer elevi exmatriculați pentru a fi posibil de preluat de alte
instituții (transfer).
Se completează Parametrii de intrare pentru a găsi elevii exmatriculați, și pentru a începe procesul
de transfer și confirmare a elevului este necesar de tastat butonul redactare ( ).

56
Ghidul utilizatorului SIME

La ecran va apărea regimul de confirmare a


transferului elevului, unde este necesar de
introdus:
- data de naștere al elevului transferat.
Dacă data nu va coincide cu cea din
sistem, atunci nu va fi posibil de
finalizat procesul de transfer al
elevului în instituția voastră.
- se indică în ce An de studii,
Raion/Municipiu/UTA, Localitate și
Instituție va fi transferat elevul. Este
de menționat, că dacă conform anului de studiu selectat, raionului și localității, nu există
instituții active, atunci nu va apărea nimic în cîmpul Instituția de învățămînt.
Se tastează butonul Transfer, care verifică veridicitatea datei nașterii elevului și dacă totul coincide,
atunci la ecran va apărea fereastra de redactare a elevului completată cu datele elevului din instituția de
unde este transferat:

Aici se completează câmpurile obligatorii (*) sau se


modifică careva date la discreția instituției și pentru a
exporta datele(a le salva) în instituția curentă se tastează
butonul Actualizare.

Dacă instituția nu vrea să salveze datele atunci tastează


butonul Cancel.

57
Ghidul utilizatorului SIME

3.10. Transfer din Instituții de Educație Timpurie (IET)


Introducerea elevilor clasei I se efectuiază prin regimul Transfer din IET. La moment, sunt numai 3
IET-ri care au introdus datele:
1) Școala-grădiniță nr.199, mun. Chișinău
2) Grădinița-creșă nr.183, mun. Chișinău
3) Grădinița-creșă nr.142, mun. Chișinău
Deci, la 01.09.2019, înmatricularea elevilor în clasa I, veniți din aceste 3 IET-ri, este necesar de
introdus prin transfer din aceste IET-ri.
Accesarea: meniul principal ELEVI → Transfer din IET.
Se completează Parametrii de intrare pentru a găsi copii absolvenți din IET → butonul Căutare
și pentru a începe procesul de transfer și confirmare a elevului este necesar de tastat butonul redactare (
).
La ecran va apărea regimul de confirmare a
transferului elevului, unde este necesar de introdus:
- data de naștere al elevului transferat. Dacă data nu va
coincide cu cea din sistem, atunci nu va fi posibil de
finalizat procesul de transfer al elevului în instituția
voastră.
- se indică în ce An de studii, Raion/Municipiu/UTA,
Localitate și Instituție va fi transferat elevul. Este de menționat, că dacă conform anului de
studiu selectat, raionului și localității, nu există instituții active, atunci nu va apărea nimic în
cîmpul Instituția de învățămînt.
Se tastează butonul Transfer, care verifică veridicitatea datei nașterii elevului și dacă totul coincide,
atunci la ecran va apărea fereastra de redactare a elevului completată cu datele elevului din instituția de
unde este transferat:

Aici se completează câmpurile obligatorii (*)


sau se modifică careva date la discreția
instituției și pentru a exporta datele(a le salva)
în instituția curentă se tastează butonul
Actualizare.

Dacă instituția nu vrea să salveze datele


atunci tastează butonul Cancel.

58
Ghidul utilizatorului SIME

4. CLASA

4.1. Notele

Pentru evaluarea elevilor în sistem sunt prevăzute 2 variante. Prima varianta propune utilizatorului
posibilitate de a introduce notele prin regimul de redactare al fiecărui elev în parte ( a vedea descrierea
din p.3.3.). A două varianta propune utilizatorului posibilitatea introducerii notelor pe o disciplină
selectată pentru toți elevii din clasa selectată.

Pentru aceasta utilizatorul accesează din meniul principal categoria CLASA → Notele. Se va afișa
următoarea fereastră:

După completarea parametrilor de intrare se tastează butonul Căutare. Sistemul va afișa


informația găsită despre toți elevii din clasa data (inclusiv exmatriculați, transferați) care au în planul-
cadru introdusă disciplina selectată. Pentru evaluarea elevilor se tastează butonul Evaluare clasă.
Remarcă: Acest buton nu este vizibil în cazul cînd clasa selectată conține la elevi formatul notei
Fără notă.
Ca rezultat, sistemul va deschide o fereastră nouă cu următorul conținut:

Pentru introducerea/redactarea
notelor, utilizatorul sau tastează
butonul Edit sau face dublu click pe
celula din coloana Nota. Sistemul
validează ca notele introduse să fie
intre 1 și 10. Pentru clasele primare,
unde formatul notelor în plan-cadru
este introdus ca caracterial, va
apărea coloana Calificativ, unde
59
Ghidul utilizatorului SIME

pentru completare/redactare se tastează dublu în celula din dreptul elevului și se va selecta valoarea
dintr-o listă predefinită. Pentru salvarea datelor introduse despre evaluarea elevilor se tastează butonul
Save. Revenirea la pagina anterioară – se tastează butonul .

60
Ghidul utilizatorului SIME

4.2. Promovarea în următorul an

Pentru promovarea elevilor în următorul an în cadrul sistemului SIME a fost elaborat


mecanismul de promovare a elevilor în pachet (pentru fiecare clasă). Se efectuiază după deschiderea
anului de studii nou și formarea rețelei de clase și acordare a rolurilor diriginților.

Remarcă: Elevii, care vor fi promovați în următorul an de studii, sunt lăsați cu statutul de
înmatriculat pînă la promovare.

Accesarea: Meniul princiapl CLASA → Promovarea în următorul an.


Completarea parametrilor de intrare:
- Anul nou de studii – reprezintă anul de studii nou deschis în care se vor promova elevii.
- Raion/Municipiu/UTA – listă predefinită, care ajută la căutarea mai rapidă a instituției.
- Localitatea – listă predefinită, care ajută la căutarea mai rapidă a instituției.
- Instituția de învățămînt – instituția de învățămînt
- Clasa din care elevii sunt promovați – reprezintă clasele de elevi din anul precdent de
studii, care sunt necesari de promovat în următorul an (anul selectat în parametrul Anul nou de
studii). În acest regim nu sunt incluse clasele de absolvenți, pentru aceasta există regim separat.
După completarea parametrilor de intrare se tastează butonul Căutare.

unde, se afișează:
1) Clasa
2) Numărul de elevi la finele anul de studii (elevii înmatriculați la sfîrșitul anului)
3) Numărul de elevi deja promovați la următorul nivel.
Dacă numărul de elevi din coloana 2 este mai mare ca 3, atunci aceasta înseamnă că nu toți elevii au
fost încă promovați. Pentru aceasta se tastează butonului din dreptul clasei care vă interesează.

Se deschide fereastra de promovare a elevilor.

61
Ghidul utilizatorului SIME

Pentru utilizator sunt accesibile următoarele obținui:

1) (Reset) --- aduce lista elevilor la starea inițială (înainte de începerea selectării pentru
promovare)
2) (Move All) --- selectează toți elevii din clasă pentru promovare
3) (Move) --- selectează careva elevi din listă.
4) (Remove) --- scoate din lista de promovare elevi selectați
5) (Remove All) --- scoate din lista de promovare toți elevii

Pentru selectarea a cîtorva elevi din listă, utilizatorul trebuie să tasteze simultan butonul CTRL și
Mouse Left Click pe fiecare din elevii care trebuie să fie selectat și se tastează butonul . Elevii care
au fost selectați pentru promovare apar în lista din partea dreaptă.

Obligatoriu este ca utilizatorul să indice clasa în care sunt promovați elevii. Se găsește în colț
dreapta ferestrei sub denumirea Clasa nouă. Implicit se selectează nivelul clasei din care se
promovează plus 1 (de ex. dacă elevul era în clasa 4A, atunci sistemul îi propune o clasă din a 5-a). La
apăsarea săgeții în jos din drept cu cîmpul Clasa nouă, atunci se va deschide lista claselor la care
utilizatorul are drepturi.

Pentru a finaliza procesul de promovare și salvare a datelor despre elevii promovați, utilizatorul trebuie
să tasteze butonul Promovare.

62
Ghidul utilizatorului SIME

La tastarea butonului Promovare, elevii promovați, pentru anul precedent, vor primi statutul de
Promovat cu motivul Promovat în următorul an.

Remarcă: promovarea elevilor din an în an este posibilă numai prin acest regim. Modalitatea de de
schimbare a statutului elevului în regimul Elevi (Detalii) a fost închisă.

4.3. Promovarea elevilor absolvenți


Pentru promovarea elevilor absolvenți în cadrul sistemului SIME a fost elaborat mecanismul de
promovare a elevilor în pachet (pentru fiecare clasă). Se efectuiază pînă la închiderea anului de studii.
Accesarea: Meniul princiapl CLASA -> Promovarea elevilor absolvenți.
Completarea parametrilor de intrare:
- Anul de studii – reprezintă anul de studii din care se vor promova elevii absolvenți.
- Raion/Municipiu/UTA – listă predefinită, care ajută la căutarea mai rapidă a instituției.
- Localitatea – listă predefinită, care ajută la căutarea mai rapidă a instituției.
- Instituția de învățămînt – instituția de învățămînt
- Clasa din care elevii sunt promovați – reprezintă clasele de elevi absolvenți în anul de
studii selectat în parametrul Anul de studii.
După completarea parametrilor de intrare se tastează butonul Căutare.

unde, se afișează:
63
Ghidul utilizatorului SIME

1) Clasa
2) Numărul de elevi la finele anul de studii
3) Numărul de elevi deja promovați la următorul nivel (clasele primare, gimnaziale).
4) Numărul de elevi promovați ca absolvenți
Dacă numărul de elevi din coloana 2 este mai mare ca 3+4, atunci aceasta înseamnă că nu toți elevii au

fost promovați ca absolvenți sau promovați în următorul an. Pentru aceasta se tastează butonului
din dreptul clasei care ne interesează.

Se deschide fereastra de promovare a elevilor.

Pentru utilizator sunt accesibile următoarele obținui:

1) (Reset) --- aduce lista elevilor la starea inițială (înainte de începerea selectării
pentru promovare)
2) (Move All) --- selectează toți elevii din clasă pentru promovare
3) (Move) --- selectează careva elevi din listă.
4) (Remove) --- scoate din lista de promovare elevi selectați
5) (Remove All) --- scoate din lista de promovare toți elevii

Pentru a selecta a cîtorva elevi din listă, utilizatorul trebuie să apese simultan butonul CTRL și Mouse
Left Click pe fiecare din elevii care trebuie să fie selectat și se tastează butonul . Elevii care au fost
selectați pentru promovare apar în lista din partea dreaptă.

Pentru a finaliza procesul de promovare și salvare a datelor despre elevii promovați, utilizatorul trebuie
să tasteze butonul Promovare.

64
Ghidul utilizatorului SIME

La tastarea butonului Promovare, elevii promovați vor primi statutul de Exmatricualți cu motivul A
absolvit clasa de cel mai înalt nivel din instituția dată.

65
Ghidul utilizatorului SIME

5. PERSONALUL

Reieșind din faptul că regimurile de introducere/redactare a personalului didactic, de conducere,


didactic auxiliar și nedidactic sunt realizate după un principiu unic, în continuare se va explica doar
regimul Personal didactic, celelalte fiind similare.

5.1.Personal didactic

Accesarea regimului:

După accesarea regimului necesar, în partea dreaptă a meniului apare pagina de gestionare și generare
a cadrelor didactice. Formatul exterior al paginii este arătat în figura de mai jos:

Aria 1 - reprezintă regiunea parametrilor de intrare;

Aria 2 - reprezintă regiunea unde se afișează datele prinvind cadrele didactice conform
parametrilor completați.

66
Ghidul utilizatorului SIME

Aria 3 – reprezintă butonul de aadăugare a unui cadru didactic nou.

Aria 1 - reprezintă regiunea unde se completează Parametrii de intrare. Această regiune poate fi
ascunsă sau re-afișată. Acest lucru este util pentru a mări suprafața de vizualizare a datelor. Aceasta

este posibil prin tastarea butonului de pe această regiune.

Toți parametrii de intrare propun liste cu date predefinite, așa numitele Clasificatoare. Toate
Clasificatoarele sunt completate în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație
(SIME) de către utilizatorul cu rol de Administrator Național.

Parametrii de intrare sunt: Anul de studii, Raionul, Localitatea, Instituția de învățământ, Statut cadre.

Ordinea de completare(selectare) a parametrilor de filtrare:

1) Anul de studii
2) Raion/Municipiu/UTA
3) Localitate
4) Instituție
5) Statutul angajatului

După completarea parametrilor de intrare se tastează butonul Căutare pentru a vizualiza angajații
conform parametrilor selectați.

Aria 2. După tastarea butonului Căutare se afișează toate cadrele didactice conform parametrilor
completați. Dacă regiunea conține multe coloane care nu pot fi vizualizate concomitent pe ecran,
atunci ne folosim de bara de defilare pentru navigare în regiune dreapta-stînga, sau sus-jos.
Pentru comoditate, pentru a vizualiza numai regiunea Aria 2 se tastează butonul ce se regăsește în
regiunea cu opțiuni speciale:

67
Ghidul utilizatorului SIME

Urmează descrierea elementelor din această regiune:

1. Această opțiune permite să filtrăm datele raportului


după coloane. Putem să completăm cîmpul de căutare,
pentru a afișa toate rîndurile, care conțin această
expresie.

Este posibil de ales mai multe criterii de filtrare a rîndurilor. În


cazul indicat, sunt selectate toate rîndurile, care în coloana
Funcția conțin cuvîntul Profesor.

Dacă doriți să afișați datele, selectate după alt criteriu, atunci


mai întîi trebuie să anulați condiția care se aplică la moment.

Executarea acțiunilor prin tastarea


butonului Go.

Adăugarea unui cadru didactic nou.

Pentru a adăuga(angaja) un cadru didactic nou se tastează butonul Adăugare – Aria 3. La activarea
butonului apare fereastra de mai jos:

Apăsați pe acest buton pentru a închide


regiune Adăugare, fără salvrea datelor.

Apăsați pe acest buton pentru Apăsați pe acest buton pentru


anularea introducerii datelor. salvarea datelor introduse.

68
Ghidul utilizatorului SIME

Se introduc datele solicitate, și câmpurile obligatorii, care sunt bifați cu caractere aldine (bold) și/sau
asterisc de culoare roșu (*). În cazul dat, parametri obligatorii sunt Nume, Prenume, IDNP, Data
Nașterii. Alți parametri se consideră Opționali.

Datele au fost grupate în secțiuni pentru comoditatea de introducere. Pentru a accesa(deschide) o


secțiune oarecare se face click pe ea.

Secțiunile Cadru didactic sunt următoarele:

 Detalii – conține date generale de cadrul didactic, inclusiv date personale.


 Angajarea – conține date despre postul ocupat, în ce clase predă, durata contractului, etc.
 Statutul – data angajării/eliberării, motivul eliberării, etc.
 Discipline predate – lista disciplinelor predate și numărul de ore.
 Studii secundar profesionale/ medii de specialitate
 Studii Universitare,
 Studii de recalificare.

Redactarea datelor unui cadru didactic anterior introdus:

Datele întroduse pot fi modificate prin accesarea butonului redactare ( ) din regiunea de mai jos:

Apasăm aici click

Se deschide următoarea fereastră de mai jos:

69
Ghidul utilizatorului SIME

Urmează actualizarea datelor, unde se ține cont că câmpurile care au în partea stângă a denumirii
asteriscul de culoare roșie (*), obligatoriu trebuie să conțină date.

La redactarea datelor, câmpurile obligatorii din secțiunea Detalii: Nume, Prenume, IDNP, Data
nașterii nu sunt permise pentru redactare.

Butonul Cancel – anularea modificărilor introduse.

Butonul Actualizare – salvarea datelor introduse.

70
Ghidul utilizatorului SIME

5.2. Transfer personal concediat (între instituții)

Acest regim se utilizează pentru a transfera rapid un/o listă de personal didactic, de conducere, didactic
auxiliar și nedidactic concediați din cadrul unei instituții în altă instituție. La accesarea regimului se
completează parametrii de intrare: Anul de studii, Raion/Municipiu/UTA, Localitatea, Instituția din
care se tranferă personalul și Categoria de personal (didactic, de conducere, didactic auxiliar și
nedidactic). La tastarea butonului Căutare se afișează tot personalul concediat conform categoriei
indicate din cadrul instituției selectate (a vedea imaginea de m-ai jos):

Pentru a iniția procedura de transfer se tastează butonul Tranfer. În partea stîngă apare personalul
concediat, în partea dreaptă se selectează anul de studii și instituția de învățămînt unde se transferă
personalul. De menționat că lista instituțiilor disponibilă, unde se va transfera personalul depinde de
rolul utilizatorului.
Pentru selectarea personalului necesar de transferat (mutarea din partea stîngă în partea dreaptă a
ferestrei), utilizatorul are următoarele posibilități:

(Reset) --- aduce lista personalului la starea inițială (înainte


de începerea transferului)

(Move All) --- mutarea întregului personal din anul


precedent

(Move) --- mutarea numai personalului selectat din listă.

(Remove) --- anulează mutarea personalului selectat.

(Remove All) --- anulează mutarea întregului personal.

Pentru finalizarea operațiunii de transfer(salvare) se tastează butonul Transfer. Aceasta înseamnă că


personalul a fost salvat în baza de date și automat sistemul salvează: statutul ca Încadrat, data angajării
01.09. anul curent și la vechimea muncii se adaugă automat 1 an.

71
Ghidul utilizatorului SIME

5.3. Transfer personal temporare (în cadrul aceleași instituții)

Pentru comoditatea utilizatorilor, în sistem a fost introdusă opțiunea de a transfera datele angajaților
concediați în cadrul aceleași instituții. Aceasta este cazul când cadrele sunt angajate temporar, pe un
an, ca apoi la anul viitor să fie angajați din nou.
Pentru aceasta utilizatorul alege din meniul principal categoria PERSONALUL și regimul Transfer
personal temporar (în cadrul aceiași instituții). La ecran apare următoarea fereastră:

unde utilizatorul trebuie să completeze parametrii de intrare pentru a găsi cadrele, care au fost
concediate anul precedent.

Se tastează butonul Căutare și în partea de jos a regiunii, dacă sunt cadre concediate conform
parametrilor selectați, atunci ele se vor afișa.

Următorul pas, se tastează butonul Transfer.

72
Ghidul utilizatorului SIME

Sistemul afișează lista cadrelor cu oferirea următoarelor posibilități:


1) (Reset) --- aduce lista elevilor la starea inițiala (înainte de începerea transferului)
2) (Move All) --- transferă toți elevii din anul precedent
3) (Move) --- transferă numai elevii selectați din listă.
4) (Remove) --- anulează transferul elevilor selectați
5) (Remove All) --- anulează transferul tuturor elevilor

Pentru finalizarea operațiunii de transfer(salvare) se tastează butonul Transfer. Aceasta înseamnă că


angajații au fost salvați în baza de date și automat sistemul salavează: statutul ca Încadrat, data
angajării 01.09. anul curent și la vechimea muncii se adaugă automat 1 an.

Dacă utilizatorul dorește să actualizeze careva date față de anul trecut, atunci el intră în regimul
PERSONALUL -> Personal didactic/Personal de conducere/didactic auxiliar/nedidactic și accesează
regimul de redactare (descriere în punctul 5.1. al prezentului document).

73
Ghidul utilizatorului SIME

6. CLASIFICATOARE

Categoria CLASIFICATOARE conține toate clasificatoarele de date care nu se modifică des.

Gestionarea Clasificatoarelor sistemului SIME este efectuată de utilizatorii cu rolul de Administrator


Național. Restul utilizatorilor pot numai să le vizualizeze, descarce și tipări.

6.1. Operațiuni asupra clasificatoarelor pentru toți utilizatorii SIME (excepție


Administrator Național)

Toate categoriile de utilizatori înregistrați în sistemul SIME vor avea posibilitatea de a vizualiza,
descărca și ulterior de a tipări clasificatorul selectat. Pentru aceasta utilizatorul trebuie să selecteze din
meniul principal categoria CLASIFICATOARE:

Sistemul SIME va afișa lista

Clasificatoarilor accesibile

Utilizatorul va selecta Clasificatorul necesar pentru a vizualiza datele. Ca exemplu, selectăm


Clasificatorul Raioanelor/Municipiilor/UTA.

74
Ghidul utilizatorului SIME

Sistemul afișează datele despre clasificatorul ales în formă de tabel. Pentru majoritatea
Clasificatoarelor din sistemul SIME este prevăzută traducere valorilor din limba romînă în limbele
rusă și engleză. La vizualizarea datelor din clasificatorul selectat, în afara de datele principale mai sunt
și cîmpuri speciale (Data întrării în vigoare și Data închiderii) care denotă starea valorilor din
clasificator. Pentru valori istorice din clasificator cîmpul (Data întrării în vigoare poate să nu fie
completat, dar pentru valori noi adăugate în cadrul sistemului nou acest cîmp va trebui completat. În
cazul dacă o valoare din clasificator nu mai este valabilă ea nu se șterge fizic din baza de date. Pentru
aceasta se completeaz cîmpul Data închiderii.

În cazul dacă utilizatorul vrea să filtreze datele afișate din clasificatorul selectat, sistemul propune
diferite posibilități de filtare și sortare a datelor afișate. La apăsare pe denumirea oricarei din coloanele
din clasificator sistemul va oferi următoarele posibilități:

1) Sortare datelor în ordine descrescătoare


2) Sortare datelor în ordine crescătoare
3) Posibilitate de a ascunde temporar coloana respectivă

În cazul, dacă utilizatorul are nevoie de a căuta datele în cadrul clasificatorului afișat, sistemul propune
diferite posibilități de căutare datelor după denumirea lor. La apăsare pe obiectul evidențiat la
imaginea următoare sistemul va oferi următoarele posibilități:

1) Căutare datelor în cadrul coloanei selectate


2) Căutare în toate datele clasificatorului

Este necesar de ales prima sau a două variata, de completat textul necesar pentru căutare și de apăsat
butonul ”Go”
75
Ghidul utilizatorului SIME

Alte posibilități de dirijare a datelor afișate sunt incluse în butonul-meniu Actions. Detaliat aceste
posibilități sunt descrise în Anexa nr.2 la acest Ghid de utilizator.

Modul de vizualizare a tuturor clasificatoarelor în linii generali este același.

6.2. Posibilități de gestionare a clasificatoarelor pentru Administrator Național

Administratorul Național este unicul tip de rol în sistemul SIME care poate să introducă modificări și
completări în datele clasificatoarelor din sistem. Adăugător la posibilitățile expuse în punctul 5.1 al
prezentului document, Administrator Național are următoarele posibilități:

1) Actualizarea valorilor în clasificator


2) Adăugarea valorilor în clasificator

Administrator național nu are posibilitate pentru a șterge fizic o valoare din clasificator. Dacă o valoare
din clasificator a devenit ne-actuală atunci Administratorul Național trebuie să completeze pentru ea
câmpul Data închiderii egală cu data nevalabilității valorii comfirm legislației în vigoare. Valorile din
clasificator pentru care este completat cîmpul Data închiderii(data este mai mică ca data curentă) nu
mai pot în continuare selectate pentru a introduce datele în sistem. Destinația lor este de a afișa

76
Ghidul utilizatorului SIME

informația în modul potrivit la accesare de către utilizator a datelor la anii precedenți.

Spre exemplu pentru a actualiza valorile din clasificatorul Raioane/Municipii/UTA utilizatorul


cu rolul de Administrator Național alege calsificatorul corespunător și pentru rîndul respectiv apasă
butonul cu pictograma de creion ( ), situată la partea stînga a rîndului.

77
Ghidul utilizatorului SIME

Sistemul deschide o fereastră nouă în care datele sunt accesibile pentru redactare. Câmpurile
obligatorii sunt evidențiate cu asterisc de culoare roșie (*) în partea stânga a denumirii. Salvarea
datelor introduse - tastarea butonului Salvare sau a anula schimbările introduse - butonul Cancel.

Pentru a adăuga o valoare nouă în clasificatorul selectat utilizatorul trebuie să tasteze butonul
Adăugare, situat la partea dreaptă de la datele din clasificator.

Sistemul deschide o fereastră nouă cu posibilitate de a introduce datele necesare. Câmpurile obligatorii
sunt evidențiate cu asterisc de culoare roșie(*) în partea stângă a denumirii. Salvarea datelor introduse
- tastarea butonului Salvare sau a anula schimbările introduse - butonul Cancel.

Modul de adăugare a unei valori noi este una și aceeași pentru toate tipurile de Clasificatoare.

78
Ghidul utilizatorului SIME

7. MODULUL DE COMUNICARE

Modulul de comunicare (Chat-ul) al sistemului reprezintă procesul de transmitere a informației sub


formă de mesaj dintre 2 sau mai mulți actori(persoane) ai sistemului.

7.1. Comunicarea - schimbul de mesaje (chat) între utilizatorii activi ai sistemului

Accesarea chat-lui este realizată prin apăsarea butonului din colțul dreapta-sus al aplicației.

După accesare, pe ecran apar următoarele regiuni:

unde,

Regiunea UTILIZATORI RECENȚI reprezintă lista de utilizatori cu care deja utilizatorul curent a
comunicat, în scris (trimis mesaje). Această regiune conține următoarele date:

- Nume de familie a utilizatorilor cu care s-a comunicat;


- Prenumele utilizatorilor cu care s-a comunicat;
- E-mailul utilizatorilor cu care s-a comunicat;

79
Ghidul utilizatorului SIME

- Mesaje necitite. În cazul descris nu sunt mesaje necitite. Dar dacă utilizatorului curent i s-a
trimis careva mesaje pe care încă nu le-a citit, atunci in această coloană se va afișa cantitatea de
mesaje necitite pe fiecare utilizator în parte.

Regiunea UTILIZATORI ACTIVI reprezintă lista totală de utilizatori activi ai sistemului SIME.

Această regiune conține următoarele date:

Nume de familie a utilizatorilor din SIME;


Prenumele utilizatorilor din SIME;
E-mailul utilizatorilor din SIME.

Reieșind din faptul că aplicația SIME conține în jur de


16 mii de utilizatori activi, sistemul conține o metodă
de căutare rapidă a utilizatorului după câmpurile
indicate mai sus: nume, prenume și e-mail. Pentru

căutare se accesează butonul .

La accesare butonului de mai sus, apare un


sub-meniu cu lista cîmpurilor necesare pentru
căutarea rapidă.

unde se introduce valoarea câmpului căutat. În cazul de


față s-a selectat căutare după numele de familie.

Ca exemplu, introducem numele de familie Ciobu

și apăsăm butonul Go pentru executarea căutării.

80
Ghidul utilizatorului SIME

La ecran vor apărea toate numele de familii, care


conțin combinația Ciobu.

După aceeași metodă se execută căutarea și după


Prenume sau e-mail.

Pentru a începe comunicarea cu un utilizator anumit, se apasă numele de familie al utilizatorului din
regiunea sau a utilizatorilor recenți sau cu toți utilizatorii activi, depinde unde s-a găsit utilizatorul
pentru convorbire:

La accesarea unui utilizator concret, în partea dreaptă a regiunii apare o regiune cu convorbirea în scris
anterioară – istoria convorbirii, dacă utilizatorul face parte din utilizatorii recenți, si câmpul pentru a
scrie mesajul curent de transmitere.
Partea de sus a regiuni conține instoria
convorbirilor cu utilizatorul selectat, sau nu
este nimic afișat dacă cu utilizatorul selectat
va fi prima convorbire și conține următoarele
date:
- de la cine este mesajul;
- către cine este adresat mesajul;
- data și timpul trimiterii sau primirii
mesajului;
- mesajul propriu-zis.
Partea de jos a regiunii conține câmpul, unde
se scrie mesajul și la apăsarea butonului Send
el se va trimite către utilizatorul selectat.

7.2. Gestionarea mesajului de întâmpinare de pe prima pagină


81
Ghidul utilizatorului SIME

Gestionarea și Administrarea modulului mesajelor de întâmpinare (mesajele de pe prima pagină) se


efectuează de către utilizatorii cu drept de Administrator Național.

Accesarea acestui modul se efectuează prin accesarea meniului


principal la apăsarea regimului Mesaje de întâmpinare din
Categoria ADMINISTRARE.

! Acces la acest regim au numai utilizatorii cu drept de


Administrator Național.

Modul de funcționare a modulului:

La accesare apar urătoarele câmpuri care trebuie completate. Toate câmpurile notate cu asterisc de
culoare roșu sunt obligatorii de completat.

Partea 1 a regiunii se completează:

 Adresat utilizatorilor instituțiilor: se


bifează pe școlare (instituțiile școlare). 1
 Mesajul activ de la: începând cu ce dată
mesajul se va afișa pe prima pagină
pentru toți utilizatorii activi ai
sistemului.
 Până la: până pe ce dată se vor afișa
mesajele pe prima pagină.
 Mesajul: conținutul mesajului.
Pentru salvarea mesajului, cu afișarea
ulterioară în dependență de perioada activă 3
2
indicată - se accesează butonul Send.
La apăsarea butonului Send, sistemul
execută validarea datelor introduse. Toate
câmpurile sunt obligatorii, deci, sistemul
nu va permite salvarea datelor dacă măcar un câmp enumerat în regiune nu va avea valoare.

Partea 2 a regiunii:

82
Ghidul utilizatorului SIME

Conține mesajele deja salvate în sistem și sunt active vizavi de ziua curentă. Dacă este necesar de a
modifica sau șterge un mesaj activ (este vizibil în partea 2 a regiunii) apăsăm pe conținutul mesajului
3.

La accesarea 3 la ecran apărea regiunea de mai jos:

Putem modifica toate datele afișate în


această regiune. Pentru a salva
modificările efectuate apăsăm butonul
Salvare.

Dar, dacă este necesar de a șterge tot


mesajul, atunci apăsăm butonul
Ștergere.

La apăsarea unuia dintre butoanele


menționate, sistemul execută
algoritmele necesare și se reîntoarce la
regiunea precedentă, de introducere a
unui mesaj nou.

La apăsarea butonului Salvare, sistemul execută încă o dată validarea datelor introduse. Toate
cîmpurile sunt obligatorii, deci, sistemul nu va permite salvarea datelor dacă măcar un cîmp enumerat
în regiune nu va avea valoare.

83
Ghidul utilizatorului SIME

8. RAPOARTE

8.1. Capacitățile Rapoartelor

Toate rapoartele accesibile din sistem sunt realizate într-un stil unic. De asemenea tehnologia design-
ului sistemului aplicată permite vizualizarea conținutului rapoartelor pe dispozitive cu rezoluție diferită
a ecranului. Toate rapoartele sistemului permit exportarea (descărcarea) informației primite în formate
externe.
În Categoria RAPOARTE sunt incluse toate tipurile de rapoarte solicitate:
Rapoarte Universale
Rapoarte generale
Rapoarte cu date statistice
Rapoarte cu date deschise

În continuare se vor explica doare unele din ele.

8.2. Niveluri de acces a utilizatorilor


La înregistrare în sistemul SIME utilizatorului i se dă un anumit rol, care generează drepturi de acces
la informația din baza de date SIME, inclusiv la vizualizarea rapoartelor din sistem.

Pentru Administrator Național și Analist Național sunt accesibile toate rapoartele cu posibilitatea
vizualizării, descărcării, tipăririi datelor pentru toate instituțiile de învățământ din republică.

Pentru Administrator Raional și Analist Raional sunt accesibile numai datele și rapoartele ce se referă
la Raion/Municipiu/UTA administrat.

Pentru Administrator Instituție și Analist Instituție sunt accesibile numai datele și rapoartele ce se
referă la Instituția administrată.

Pentru Diriginta de clasă sunt accesibile numai rapoartele ce se referă clasa administrată.

8.3. Proceduri tipice de generare a Rapoartelor

Pentru a genera oricare raport, utilizatorul trebuie să îl selecteze din lista rapoartelor sistemului dintr-o
categorie oarecare. Lista totală a rapoartelor din sistemă şi amplasarea lor pe categorii o găsiți în
Anexa nr.1 la prezentul document. Anexa menționată poate fi ulterior modificată din motivul
regrupării rapoartelor pe Categorii. Ulterior sistemul afișează pagina, pe care utilizatorului i se propune
să selecteze parametrii de intrare a raportului. Toți parametrii de intrare propun ucizătorilor selectarea
valorii din clasificatoare predefinite. Parametrii obligatorii ale raportului sunt evidențiați cu caractere
aldine și/sau cu * (asterisc roșu). În conformitate cu parametrii selectați, sistemul efectuează căutarea
informației în BD și ulterior afișează această informație utilizatorului.

84
Ghidul utilizatorului SIME

Informația primita sub forma de raport poate fi sortată după orice coloana. La fel prin utilizarea
butonului-meniu ”Actions” pot fi aplicate diferite filtrări ale datelor din raport. Prin această metodă
utilizatorul poate să creeze rapoartele proprii si a le salva pentru utilizare in viitor. Descriere detaliată a
posibilităților oferite de butonul-meniu ”Actions” o găsiți în Anexa nr.2.

În continuarea acestui capitol se va descrie detailat proceduri tipice de generare a rapoartelor din
sistem. Reieșind din faptul că în sistemul elaborat se utilizează același stil pentru toate rapoartele, vor
fi explicate detaliat numai câteva.

8.4. Raportul Universal


Raportul Universal este un tip de raport care este destinat pentru utilizatori avansați și le oferă
posibilități de vizualizarea a datelor după cerințe specifice/individuale foarte flexibile. După conținutul
raportul universal este caracterizat prin includerea in el unui număr maximal posibil de date despre
obiectul respectiv.
În sistem vor fi realizate rapoarte universale pentru fiecare categorie principală de evidența. Pentru
exemplu luăm raportul universal pentru Elevi.

Selectând raportul necesar, utilizatorul completează parametrii de intrare care


sunt solicitați și apasă butonul Afișare.

Sistemul va afișa datele conform parametrilor selectați.

După vizualizarea rezultatelor, utilizatorul poate efectua diferite operațiuni asupra datelor:

- Orderare după anumite coloane


- Afișarea a cîtorva coloane din lista totală
- Afișarea datelor pe tot ecranul
- Căutarea după anumiți indicatori sau coloane
- Afișarea a unui anumitor număr de rînduri pe pagină

85
Ghidul utilizatorului SIME

Toate butonele de acțiune pentru operațiunile enumerate sunt arătate în imaginea de mai jos:

Pentru a indica câte rânduri pe pagină se afișeze, utilizatorul selectează valoare din următoarea listă
predefinită:

O mulțime de operațiuni asupra datelor poate fi efectuată accesînd butonul Actions. Descrierea
detaliată a funcționalității butonului Actions este în Anexa nr.2 al acestui document.

86
Ghidul utilizatorului SIME

În cazul dacă utilizatorul are nevoie de a căuta datele în cadrul raportului afișat, sistemul propune
diferite posibilități de căutare datelor după denumirea lor. La apăsare pe obiectul evidențiat la
imaginea următoare sistemul va oferi următoarele posibilități:

1) Căutare datelor în cadrul coloanei selectate


2) Căutare în toate datele raportului

Este necesar de ales prima sau a două variantă, de completat textul necesar pentru căutare și de apăsat
butonul ”Go”

În cazul dacă utilizatorul vrea să sorteze datele afișate din raportul selectat, sistemul propune diferite
posibilități de sortare a datelor afișate. La apăsare pe denumirea oricarei din coloanele din raport
sistemul va oferi următoarele posibilități:
87
Ghidul utilizatorului SIME

1) Sortare datelor în ordine descrescătoare


2) Sortare datelor în ordine crescătoare
3) Posibilitate de a ascunde temporar coloana respectivă

88
Ghidul utilizatorului SIME

8.5. Rapoarte generale

Pentru selectarea rapoartelor din categoria RAPOARTE GENERALE utilizatorul alege categoria
respectivă din meniul principal.

Sistemul afișează rapoartele incluse în categoria selectată. Mai departe se accesează raportul dorit.

Utilizatorul trebuie să completeze parametrii de intrare obligatorii (marcați cu asterisc de culoare roșie
”*” și/sau scriși cu simboluri aldine).

Pentru completarea valorilor pentru parametrii de intrare utilizatorul selectează valoarea din lista
predefinită propusă.

Pentru a alege numărul rândurilor care vor fi afișate pe o pagina a raportului utilizatorul selectează
valoare din următoare lista:

89
Ghidul utilizatorului SIME

Descrierea funcționalității butonului Actions este accesibilă în Anexa nr.2 al prezentului document.

În cazul dacă utilizatorul are nevoie de a căuta datele în cadrul raportului afișat, sistemul propune
diferite posibilități de căutare datelor după denumirea lor. La apăsare pe obiectul evidențiat la
imaginea următoare sistemul va oferi următoarele posibilități:

1) Căutare datelor în cadrul coloanei selectate


2) Căutare în toate datele raportului

Este necesar de ales prima sau a două variata, de completat textul necesar pentru căutare și de apăsat
butonul ”Go”

90
Ghidul utilizatorului SIME

În cazul dacă utilizatorul vrea să sorteze datele afișate din raportul selectat, sistemul propune diferite
posibilități de sorttare a datelor afișate. La apăsare pe denumirea oricarei din coloanele din raport
sistemul va oferi următoarele posibilități:

1) Sortare datelor în ordine descrescătoare


2) Sortare datelor în ordine crescătoare
3) Posibilitate de a ascunde temporar coloana respectivă

91
Ghidul utilizatorului SIME

8.6. Rapoarte cu date statistice

Pentru selectarea rapoartelor din categoria STATISTICA utilizatorul alege categoria respectiva din
meniul principal.

Sistemul afișează rapoartele incluse în categoria selectată.

Utilizatorul trebuie să completeze parametrii de intrare obligatorii (marcați cu asterics de culoare roșie
”*” și/sau scriși cu simboluri aldine).

Pentru completarea valorilor pentru parametrii de intrare utilizatorul selectează valori din listă
predefinită propusă.

92
Ghidul utilizatorului SIME

Sistemul oferă diferite posibilități pentru filtrarea și sortarea datelor selectate în raport

Pentru a alege numărul rândurilor care vor fi afișate pe o pagina a raportului utilizatorul selectează
valoare din următoare listă:

93
Ghidul utilizatorului SIME

Descrierea funcționalității butonului ”Actions” este accesibilă în Anexa 2 al acestui document.

În cazul dacă utilizatorul are nevoie de a căuta datele în cadrul raportului afișat, sistemul propune
diferite posibilități de căutare a datelor după denumirea lor. La apăsare pe obiectul evidențiat în
imaginea următoare sistemul va oferi următoarele posibilități:

1) Căutare datelor în cadrul coloanei selectate


2) Căutare în toate datele raportului

Este necesar de ales prima sau a două variantă, de completat textul necesar pentru căutare și de apăsat
butonul Go.

94
Ghidul utilizatorului SIME

95
Ghidul utilizatorului SIME

9. FIȘELE ȘCOLILOR

În Categoria respectivă se conțin Fișele instituțiilor. La selectarea acestei categorii, în partea


dreaptă a meniului se deschide regiunea de lucru cu fișele, care este compusă din două părți (regiuni).

Prima regiune – regiunea din partea de sus a ferestrei, este regiunea parametrilor de intrare,
regiunea a doua - regiunea din partea de jos a ferestrei, regiunea ce conține lista fișelor instituțiilor de
învățământ pe toți anii care se conțin în cadrul Sistemului informațional de management în educație.

9.1. Activarea Fișelor începînd cu anul de studii 2016/2017

Pașii necesari de urmat pentru a vizualiza sau descărca Fișa unei instituții.

1) Se completează regiunea Parametrii de intrare: Anul de studii, Raion/Municipiu/UTA și Localitatea


și se tastează butonul Căutare. Se va afișa lista instituțiilor conform parametrilor de intrate completați:

unde, cîmpurile:

Instituția de învățămînt – reprezintă denumirea instituțiilor de învățămînt conform parametrilor de


intrare completați;

Data ultimei generări a fișei – reprezintă data cînd ultima dată Fișa o fost generată.

Creator (Utilizatorul ce a generat fișa) – este afișat numele și prenumele utilizatorului, care ultima
dată a generat Fișa instituției.

Generare - la tastarea acestui buton, are loc toate calculele necesare pentru formarea Fișei instituției.
Deoarece Fișa conține foarte multe calcule și algoritmi este necesar ca ea să fie generată
numai în cazul cînd au fost efectuate careva schimbări în datele deja introduse.

Descărcare – la tastarea acestui buton, utilizatorului i se propune de a salva sau deschide Fișa în
format *.doc. Utilizatorul singur decide, după
necesități, ce operațiune să întreprindă. Apoi,
deja pentru tipărire sau schimbare în alt tip de
document funcționează regulile LibreOffice
Writer sau Microsoft Word.

96
Ghidul utilizatorului SIME

9.2. Activarea Fișelor pînă la anul de studii 2015/2016 inclusiv

În ansamblu, regiunea arată în felul următor:

Pașii de căutare a unei fișe pentru a o vizualiza sau tipări:

1) Pentru a găsi și vizualiza sau tipări careva fișă, este obligatoriu ca utilizatorul să selecteze parametrii

Anul de studii și Raion/Municipiu/UTA din prima regiune.


Remarcă: Dacă în partea stângă, colț sus a parametrilor Anul de studii și Raion/Municipiu/UTA este
afișată asterisc * - aceasta înseamnă că parametrul este obligatoriu. Aceasta explică faptul că fișele pot
fi afișate în același timp pe ecran doar toate instituțiile de învățământ din cadrul unui singur
Raion/Municipiu/UTA.

Pentru a selecta Anul de studii sau Raion/Municipiu/UTA este necesar de tastat butonul care se
găsește în partea dreaptă a parametrilor. Se va deschide lista anilor cu date din SIME și
Raioanele/Municipii/UTA al Republicii Moldova:

Lista apărută la ecran este Clasificatorul Raioanelor/Municipiilor/UTA al


Republicii Moldova, sortată în ordine alfabetică.
Pentru căutarea unui Raion/Municipiu/UTA sunt posibile 2 metode:
1. Se mișcă cu ajutorul șoricelului (mouse-lui) bara de defilare în sus-jos
sau
2. Se scrie la tastatură prima, a doua literă cu care începe
Raionul/Municipiul/UTA.
2) După selectarea(alegerea) unui Raion/Municipiu/UTA din

Clasificator se tastează butonul . La ecran se vor afișa toate fișele de


Bara de
învățământ defilare din Raionul/Municipiu/UTA selectat – regiunea a doua (din partea de jos a
disponibile
ecranului).

97
Ghidul utilizatorului SIME

3) Din lista fișelor de învățământ apărute


la ecran se alege fișa pe instituția și
anul de învățământ care ne interesează.
Navigarea în listă se face cu ajutorul
barei de defilare.
Găsind-o, apăsăm (click) cu ajutorul
mouse-lui pe ea.
La ecran va apărea următorul mesajul
de mai jos:

Utilizatorului i se propune de a salva sau


deschide fișa de învățământ în format
*.DOC. Utilizatorul singur decide, după
necesități, ce operațiune să întreprindă.
Apoi, deja pentru tipărire sau schimbare în
alt tip de document funcționează regulile
LibreOffice Writer sau Microsoft Word.

98
Ghidul utilizatorului SIME

Anexa nr.1
Lista totală a rapoartelor grupate pe Categorii de rapoarte

Nr. de Denumire raportului


raport din
specificația
tehnică
Group-1 Rapoarte generale
RP0101 Numărul de instituții
RP0102 Numărul de clase
RP0103 Numărul de elevi
RP0104 Numărul de angajați
Group-2 Abandon si absente
RP0201 Înregistrări abandon/absente inițiate
RP0202 Absente
RP0203 Abandon
RP0204 Absente (Instituție)
RP0205 Abandon (Instituție)
Group-3 Statistica
RP0301 Numărul de elevi
RP0302 Numărul de instituții
RP0303 Numărul de instituții reorganizate
RP0304 Numărul de elevi per școala
RP0305 Numărul de clase
RP0306 Numărul de clase per școala
RP0307 Numărul de elevi per clase
RP0308 Numărul de posturi didactice
RP0309 Numărul de cadre didactice
RP0310 Numărul de cadre didactice după gradul didactic
RP0311 Numărul cadrelor didactice după gradul didactic și numărul de elevi per clasă
RP0312 Numărul de cadre didactice (modul de angajate-de bază), după vechimea în munca
didactică
RP0313 Numărul mediu de ore pe săptămână pentru care sunt tarifate cadrele didactice (modul de
angajate - de bază), după vechimea în munca didactică
RP0314 Numărul mediu de discipline școlare predate de un cadru didactic (modul de angajate -
de bază), după vechimea în munca didactică
RP0315 Numărul de posturi de conducere
RP0316 Numărul de cadre de conducere
RP0317 Numărul cadrelor de conducere după gradul managerial
99
Ghidul utilizatorului SIME

RP0318 Numărul cadrelor de conducere după gradul managerial și numărul de elevi per școală
RP0319 Numărul cadrelor de conducere după gradul managerial și numărul de elevi per clasă
RP0320 Numărul de posturi auxiliare
RP0321 Numărul de cadre auxiliare
RP0322 Raportul elevi per post didactic, elevi per post auxiliar și posturi auxiliare per post
didactic
RP0323 Raportul elevi per cadre și cadre auxiliare per cadre didactice
RP0324 Distribuția elevilor nou-veniți după motivele de înscriere în școala dată
RP0327 Numărul de elevi după distanța parcursă de ei până la școală
RP0328 Numărul de elevi in situație de risc
RP0329 Distribuția elevilor în situație de risc pe tipuri de risc
RP0330 Distribuția elevilor după numărul de părinți plecați în străinătate
RP0331 Distribuția elevilor ambii părinți ai cărora sunt plecați în străinătate după criteriul "în
grija cui a rămas elevul"
RP0332 Numărul de ore per elev absentate, pe nivele educaționale
RP0333 Numărul de ore per elev absentate, pe nivele educaționale, după numărul de elevi în clasă
RP0334 Distribuția elevilor după numărul de ore absentate
RP0335 Numărul de ore per elev absentate motivat, pe nivele educaționale
RP0336 Numărul de ore per elev absentate motivat, pe nivele educaționale, după numărul de
elevi în clasă
RP0337 Distribuția elevilor după numărul de ore absentate motivat
RP0338 Numărul de ore per elev absentate nemotivat, pe nivele educaționale
RP0339 Numărul de ore per elev absentate nemotivat, pe nivele educaționale, după numărul de
elevi în clasă
RP0340 Distribuția elevilor după numărul de ore absentate nemotivat
RP0341 Notele
RP0342 Notele după numărul de elevi per clasă
RP0343 Elevi cu cerințe educaționale speciale
RP0344 TIC instituție
RP0345 Învățământ simultan
RP0346 Dotarea instituțiilor de învățământ cu TIC
RP0347 Infrastructura școlară
RP0348 Cadre didactice pe discipline școlare
RP0349 Cadre didactice după vechime în muncă
RP0350 Participare la olimpiade/concursuri naționale/regionale/internaționale
RP0351 Transportarea elevilor
RP0352 Alimentarea elevilor

100
Ghidul utilizatorului SIME

RP0353 Asigurarea cu manuale a elevilor din familiile social-vulnerabile


RP0354 Înmatricularea elevilor în clasa a I-a
RP0355 Încadrarea absolvenților învățământului gimnazial la studii sau în câmpul muncii
RP0356 Date despre copiii romi
RP0357 Școlarizarea copiilor de 7-16 ani
RP0358 Limbi străine studiate (Limba I)
RP0359 Limbi străine studiate (Limba II)
RP0360 Elevi cu cetățenie străină
RP0361 Numărul de elevi candidați la examenele de absolvire a gimnaziului
RP0362 Numărul de elevi candidați la examenul de bacalaureat pentru fiecare profil și limbă de
instruire
RP0363 Numărul de elevi candidate la examenul de bacalaureat pentru fiecare profil şi limbă
străină (I)
RP0364 Numărul de elevi participanți la testarea națională din învățământul primar
RP0365 Servicii speciale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale
Group-4 Rapoarte FX (Documentele cu date deschise)
RP0401 F01 Numărul absențelor pe clase în instituțiile de învățământ general
RP0402 F02 Distribuirea etnică a elevilor pe clase în instituțiile de învățământ general
RP0403 F03 Distribuirea elevilor în instituțiile de învățământ general în dependență de limba de
instruire
RP0404 F04 Gradul de promovabilitate a examenelor de BAC
RP0405 F05 Distribuirea elevilor în instituțiile de învățământ general în dependentă de limba
străină studiată
RP0406 F06 Distribuirea elevilor în instituțiile de învățământ general în dependență de limba
maternă
RP0407 F07 Numărul de elevi pe genuri în fiecare clasă în instutuțiile de învățămînt general

RP0408 F08 Numărul de clase create pentru fiecare an de studii

RP0409 F09 Numărul absolvenților și repetenților în instituțiile de învățământ general


RP0410 F10 Numărul elevilor per schimb școlar
RP0411 F11 Numărul absolvenților ciclului primar și gimnazial și notele medii obținute
RP0412 F12 Numărul elevilor per profil de studii
RP0413 F13 Rata și motivul abandonului școlar per clasă în instituțiile de învățământ general
RP0414 F14 Media notelor per disciplină școlară în instituțiile de învățământ general
RP0415 F15 Modul de deplasare a elevilor spre instituția de învățământ
RP0416 F16 Vechimea în muncă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general
RP0417 F17 Vârsta cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general

101
Ghidul utilizatorului SIME

RP0418 F18 Numărul cadrelor didactice în clasele primare


RP0419.1 F19.1 Gradul de acoperire cu cadre didactice
RP0419.2 F19.2 Numărul de ore per disciplină
RP0420 F20 Nivelul de studii a cadrelor didactice
RP0421 F21 Numărul și calificarea cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general
RP0422 F22 Nivelul de studii ale cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ din țară
RP0423 F23 Vechimea în muncă și activitatea didactică a cadrelor de conducere
RP0424 F24 Cadrele auxiliare din cadrul instituțiilor de învățământul general
RP0425 F25 Infrastructura și dotările tehnice ale instituțiilor de învățământ general
RP0426* F26 Rezultatele financiare ale activității instituțiilor de învățământ general
RP0427 F27 Informații generale despre instituțiile de învățământ general
Group-5 Verificare notelor și elevilor
RP0501** Notele anuale
RP0502 Notele la testare națională
RP0503 Profilul claselor
RP0504 Elevii
Group-6 Rapoarte noi, care nu au fost prevăzute de ST
RP0601 Numărul de elevi pe instituții
RP0602 Numărul de clase: după ani si instituții

102
Ghidul utilizatorului SIME

Anexa nr.2
Butonul Actions

Acest buton este prezent în toate regimurile sistemului SIME: Elevi, INSTITUȚII, PERSONAL,
RAPOARTE. La orice pas a sistemului acest buton ajută utilizatorul la filtrare, sortare, căutare rapidă a
datelor.

Meniul Actions apare în partea dreaptă a butonului Go din bara de căutare.

1
2
3 3.1
4 4.1 3.2
5 4.2 3.3
6 4.3
7 7.1
8 7.2
9

Meniul Actions conține următoarele opțiuni:

1. Columns specifică coloanele care trebuie afișate și în ce ordine. Apăsăm click pe Columns și
apare regiune Select Columns.

Selectați coloanele pe care doriți să le mutați (care se


vor afișa în raport). Faceți click pe săgețile din centru
pentru a muta o coloană din caseta Display in Report
(care se vor afișa) în caseta Do Not Display (care nu se
vor afișa).

Pentru a muta toate coloane simultan, se tastează


butonul cu două săgeți , .

Pentru a schimba ordinea coloanelor, selectați o coloană


și faceți click pe săgețile Sus, Jos din partea dreaptă.
2. Filter modifică condiția de filtrare
Pentrua arîndurilor din raport.
aplica opțiunile alese, click Apply.
103
Ghidul utilizatorului SIME

Faceți click pe meniul Actions și selectați Filter. Se afișează regiunea Filter:

Pentru filtru pe o singură coloana, în Filter Type,


selectați Column.

În regiunea Filtru, specificați o coloană, un


operator și o expresie.

Click Apply.

De exemplu: putem să afișăm doar acele rînduri,


care la Coloană Localitate au valoarea
MUN.CHISINAU
3. Data
3.1 Sort - Modifică raportul pentru a ordona rândurile în ordine ascendentă (crescătoare) sau
descendentă (descrescătoare).
Faceți click pe meniul Actions și selectați Data și apoi Sort.

Se afișează regiunea de sortare:

Selectați o coloană, direcția de sortare


(Ascending sau Descending) și afișarea
răndurilor cu valoarea coloanei goală
(null) (Default, Nulls Always Last sau
Nulls Always First).

Click Apply.

3.2 Aggregate - Permite utilizatorilor să efectueze calcule matematice unei coloane.

Faceți click pe meniul Actions și selectați Data și apoi Aggregate.

Apare regiunea Aggregate:


a. Aggregation - Selectați o nouă agregare.
b. Function - Selectați una dintre
următoarele opțiuni: Sumă; Medie,
Numărul de rânduri, Numărul de rânduri
distinct, valoarea Minimală, valoarea
3.3 Maximală.
3.4 c. Column - Selectați coloana pentru care se
3.5 aplică funcția de mai sus.

Click Apply. 104


Ghidul utilizatorului SIME

3.6 Compute - Permite utilizatorilor să adauge coloane calculate în baza unei expresii în raport.

Faceți click pe meniul Actions și selectați Data și apoi Compute.

Se afișează regiunea Compute:

a. Computation - Selectați New


Computation.
b. Column Heading - Introduceți numele
coloanei noi care urmează să fie creată.
c. Format Mask - Selectați un model
Oracle pentru a fi aplicat coloanei noi.
(De exemplu: dd/mm/yyyy).

Apoi, creați expresia de calculare:

d. Columns - Selectați o coloană sau un


alias.
e. Keypad - Selectare rapidă ale
elementelor expresiei.
f. Functions – Selectare rapidă ale
funcțiilor expresiei.

Click Apply.

4. Format

4.1 Control Break - Creează interval între grupurile de rânduri, grupate după valorile coloanelor
selectate. Această funcție scoate coloanele selectate din tabela raportului și le afișează ca
înregistrări principale.
Faceți click pe meniul Actions și selectați Format și apoi Control Break.

Se afișează regiunea Control Break.

Selectați o coloană și apoi o


stare Enabled (Activare) sau
Disabled (Dezactivare).
Click Apply.

105
Ghidul utilizatorului SIME

4.2 Highlight - evidențiază prin culori rândurile care satisfac condițiile dorite.

Faceți click pe meniul Actions, selectați Format și apoi selectați Highlight.


Se afișează regiunea Highlight.

a. Name - Introduceți un nume care descrie această


condiție de colorare.
b. Sequence - Introduceți o valoare numerică pentru
a identifica secvență acestei condiției (dacă avem
mai multe).
c. Enabled – Selectați Yes.
d. Highlight Type – Selectați, celulă sau rândul ce
va fi colorat.
e. Background Color - Selectați o culoare nouă
pentru fundalul zonei evidențiate.
f. Text Color - Selectați o culoare nouă pentru
textul din zona evidențiată.
g. Highlight Condition - Selectați condiția de
colorare- o coloană, un operator și o expresie.
Click Apply.

4.3 Rows per page- Determină câte rânduri sunt afișate în raportul curent.
Faceți click pe meniul Actions și selectați Format și apoi selectați Rows per page:

Puteți specifica numărul de rânduri


afișate pe o pagină.

Selectați un număr din lista.

5. Chart- Afișează datele raportului ca diagramă.


106
Ghidul utilizatorului SIME

Faceți click pe meniul Actions și selectați Chart.

Apare zona Chart:

În regiunea Chart, sunt


specificați opțiunile
diagramei.

Următoarele atribute sunt pentru Chart:

a. Chart Type - Selectați tipul de diagramă care doriți să o creați (bara orizontală, bara verticală,
plăcuța sau linie.).
b. Label - Selectați coloana care va fi utilizată ca etichetă.
c. Axis Title for Label - Introduceți titlul care va fi afișat pe axa asociată cu coloana selectată
pentru etichetă (nu este disponibilă pentru diagrama plăcilor).
d. Value - Selectați coloana care va fi utilizată ca valoare. Dacă funcția este COUNT, nu este
necesară selectarea unei valori.
e. Axis Title for Value - Introduceți titlul care va fi afișat pe axa asociată cu coloana selectată
pentru Valoare (nu este disponibilă pentru diagrama plăcilor).
f. Function - (Opțional) Selectați o funcție care trebuie efectuată în coloana selectată pentru
Valoare.
g. Sort - Selectați o metodă de sortare.

Click Apply.

107
Ghidul utilizatorului SIME

6. Group By - Permite utilizatorilor să grupeze rezultatul după valorile din una sau mai multe
coloane și să efectueze calcule cu funcții de grup pentru aceste grupuri de rînduri.

Faceți click pe meniul Actions și selectați Group By.

Se afișează regiunea Group By.

Din regiunea Group By, selectați


coloană pentru condiția de grupare.

Pentru a include calculare, selectați


Function, Column, Label și Format
Mask.

Click Apply.

7. Report
7.1 Save Report- Salvează modelul raportului. În funcție de datele de conectare ale utilizatorilor,
utilizatorii pot salva modele pentru diverse tipuri de rapoarte.

Faceți click pe meniul Actions, selectați Report și selectați Save Report.

Se afișează regiunea Save Report.

108
Ghidul utilizatorului SIME

Ca utilizator, puteți salva un model de raport privat sau public. Un model de raport privat poate fi
văzut numai de utilizatorul care l-a creat. Mai jos se afișează lista de modele de rapoarte:

Acest exemplu prezintă două rapoarte:

Implicit – Primary Report. Acesta este raportul inițial creat de dezvoltatorul de aplicație. Implicit,
rapoartele primare nu pot fi redenumite sau șterse.

Private - 1. v.t Acesta este un raport privat. Numai utilizatorul care creează un raport privat își
poate vedea, salva, redenumi sau șterge.

7.2 Reset- Permite utilizatorilor să reseteze raportul la setările prestabilite ale raportului.

Faceți click pe meniul Actions, selectați Report și selectați Reset.

8. Download - Permite utilizatorilor să descarce datele unui raport. Formatele de descărcare


disponibile pot fi diferite.

Faceți click pe meniul Actions și selectați Download.

Se afișează regiunea Download.

Selectați un format de descărcare a raportului și


apăsați click.

Salvați raportul pe disc.

9. Help- Oferă descrieri despre modul de personalizare a rapoartelor interactive.

109