Sunteți pe pagina 1din 1

Serie MNIS Nr.

1058325 Pag: 1 /1

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU Client: DRAGAN CONSTANTIN SORINEL


CIF: RO27429315 CIF: Nr.Ord.Reg.Com:
Nr.Ord.Reg.Com: J04/789/2010 Localitatea: Bacau Bacau
Sediu: Narciselor (Str.), nr: 14 Str: Bicaz (Str.), nr: 13, bl.13, sc.C , ap.9
Localitatea: Bacau Contul:
Judet: Bacau Banca:
Capital social: 24047170 LEI
Cod Client: P - T811507
Punct lucru: Destinatar: DRAGAN CONSTANTIN SORINEL
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
Sediu: Narciselor (Str.), nr: 14
Localitatea: Bacau Str: Bicaz (Str.), nr: 13,bl.13,sc.C ,ap.9
Judet: Bacau
Contul: RO13BRDE040SV60027870400
Banca: BRD BACAU
Contul: RO61TREZ0615069XXX006578 Cod postal: 600293
Banca: Trezoreria Mun.Bacau Localitate: Bacau
Contul: RO51INGB0008008198508917 Banca: ING BACAU
Judet: Bacau
Tel: 0234.519921-Dispecerat,0334.401796-
Centrala,0755.048191-Relatii cu publicul
Fax: 0234.551175
Email: facturare@apabacau.ro

FACTURA NR 1058325 din data 24.08.2016


Data scadentei: 08.09.2016
Nr.CONTRACT 8959 din data 17.10.2011

Cota T.V.A.:9;20% Perioada de facturare: 15.07.2016-12.08.2016

Nr. Pret/Tarif aprobat Valoare Valoare


Produse /Servicii Facturate Cantitate UM
crt. (LEI/MC) fara TVA (LEI) TVA (LEI)

1 APA RECE (MC) 7,000 MC 3.7800 24,28 2,18


Contor:CG08317563/DN15,Indx V: 1015- Indx N: 1022

2 CANALIZARE 6,300 MC 3.0800 16,17 3,23


Canalizare ; Norma: 1.00000 MC; 90

Cod de bare pentru FACTURA CURENTA

FACTURA CURENTA 40,45 5,41


Avans:0 45,86
Temei Legal Pret: Act aditional nr. 24 la contractul de delegare
SOLD DEBIT ANTERIOR 0,00
nr. 556/2006/29.11.2010 TOTAL DE PLATA 45,86
Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,02 % pe zi incepand cu prima zi dupa
scadenta.Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii. Prezenta factura constituie titlu executoriu.
Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

Cod de bare pentru


TOTAL DE PLATA