Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Puteţi folosi balansarea pentru aşezarea optimă şi rapidă a sarcinii într-un punct ce nu
poate fi deservit normal de macara?
a) da
b) nu
2. Instruirea legătorilor de sarcină se face periodic şi la schimbarea locului de muncă
(încărcare – descărcare) de către:
a) macaragiu (stivuitorist);
b) conducătorul locului de muncă respectiv.
3. Legătorul de sarcină trebuie:
a) să cunoască şi să aplice regulile de verificare a elementelor de legare;
b) să cunoască normele şi instrucţiunile de exploatare a macaralei.
4. Codul de semnalizare internaţional poate fi, eventual, completat cu semnale acustice,
sau de altă natură, funcţie de condiţiile de manevrare?
a) da
b) nu
5. Legătorul de sarcină poate fi ajutat de către alte persoane la semnalizare?
a) da
b) nu
6. Verificarea elementelor de legare şi a dispozitivelor de prindere va fi efectuată:
a) săptămânal;
b) zilnic.
7. Transportul de persoane pe instalaţiile de ridicat sau pe sarcină (legători de sarcină,
ajutoare) este:
a) interzis;
b) permis până la locul de depozitare.
8. La legarea sarcinii, legătorul de sarcină este obligat să verifice existenţa marcajului
(masa, centrul de greutate):
a) da
b) nu
9. Obiectele de lungime mare pot fi legate:
a) într-un punct (centrul de greutate);
b) în cel puţin două puncte
10.Pachetele de tablă, prefabricatele, etc, pot fi legate cu :
a) dispositive de prindere ;
b) cabluri, lanțuri înnodate.

R : 1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a.