Sunteți pe pagina 1din 4

APROB

Prim-prorector ASEM, ORAR


Prorector cu activitate didactică Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Prof. univ.,dr.hab., Specialitățile „Business şi Administrare”
__________________ A.Cotelnic Anul de studii 2019 – 2020
“____”____________ 2019 Învățământ cu frecvență redusă, anul IV, semestrul VII
BA 161 rom BA 162 rom BA 164 rus BA 165 rus
ora
13.30 - 15.00
Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I. Curs. Managementul corporativ, conf.univ. I. Dorogaia
Sâmbătă, 15.10 - 16.40 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I. Curs. Managementul corporativ, conf.univ.I. Dorogaia
14.09.2019 16.50 - 18.20 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
18.30 - 20.00 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
08.00-09.30 Sem.Sisteme de planificare sem. Managementul corporativ,
în afaceri, conf.univ. Negru I. conf.univ.Dorogaia I.
Sem.Sisteme de planificare sem. Managementul corporativ,
09.40-11.10
în afaceri, conf.univ. Negru I. conf.univ.Dorogaia I.
Duminica, 11.20-12.50 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I. Curs. Managementul corporativ, conf.univ.Dorogaia I.
15.09.2019 13.30-15.00 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I. Curs. Managementul corporativ, conf.univ.Dorogaia I.
Sem.Sisteme de planificare sem. Managementul corporativ,
15.10 - 16.40
în afaceri, conf.univ. Negru I. conf.univ.Dorogaia I.
Sem.Sisteme de planificare sem. Managementul corporativ,
16.50 - 18.20
în afaceri, conf.univ. Negru I. conf.univ.Dorogaia I.
Sem. Managementul
14.40-16.10
corporativ, Curs. Managementul corporativ, conf.univ. I. Dorogaia
asist.univ.Vornovițchi D.
Luni, 16.20-17.50 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul corporativ, conf.univ. I. Dorogaia
16.09.2019 18.00-19.30 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
Sem. Managementul
19.40-21.50 corporativ, Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
asist.univ.Vornovițchi D.
Marți, 14.40-16.10 Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M. sem. Managementul corporativ,
17.09.2019 conf.univ.Dorogaia I.
Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M.
16.20-17.50 Curs. Managementul corporativ, conf.univ. I. Dorogaia

18.00-19.30 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I. Curs. Managementul corporativ, conf.univ. I. Dorogaia
sem. Managementul corporativ,
19.40-21.50 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
conf.univ.Dorogaia I.
14.40-16.10 Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M. Sem. Managementul calității,
conf.univ.I.Dorogaia
Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M.
Miercuri, 16.20-17.50 Curs. Managementul corporativ, conf.univ. I. Dorogaia
18.09.2019
18.00-19.30 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
Sem. Managementul calității,
19.40-21.50 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D.
conf.univ.I.Dorogaia
14.40-16.10 Sem. Managementul corporativ, Sem. Managementul calității,
asist.univ.Vornovițchi D. conf.univ.I.Dorogaia
16.20-17.50 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
Joi, 18.00-19.30 Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D. Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
19.09.2019 Sem. Managementul
Sem. Managementul calității,
19.40-21.50 corporativ,
conf.univ.I.Dorogaia
asist.univ.Vornovițchi D.
Sem., Managementul Sem. Managementul calității,
14.40-16.10
inovațional, conf.univ. Șendrea conf.univ.I.Dorogaia
M.
Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M.
16.20-17.50 Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
Vineri,
20.09.2019 Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M.
18.00-19.30 Curs. Managementul calității, conf.univ.I.Dorogaia
Sem., Managementul Sem. Managementul calității,
19.40-21.50 inovațional, conf.univ. conf.univ.I.Dorogaia
Șendrea M.
Sâmbătă, Curs, Managementul inovațional, conf.univ. Șendrea M. sem. Sisteme de planificare în
8.00 - 9.30
21.09.2019 afaceri, conf.univ. Negru I.
9.40 - 11.10 Sem., Managementul Sem. Managementul Curs Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
inovațional, conf.univ. Șendrea calității,
M. asist.univ.Vornovițchi D
Sem., Managementul Sem. Managementul Curs Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
11.20 - 12.50 inovațional, conf.univ. Șendrea corporativ,
M. asist.univ.Vornovițchi D.
Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D sem. Sisteme de planificare în
13.30 - 15.00
afaceri, conf.univ. Negru I.
15.10 - 16.40
sem. Sisteme de planificare în
8.00 - 9.30
afaceri, conf.univ. Negru I.
9.40 - 11.10 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
11.20 - 12.50 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
13.30 - 15.00 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
Duminică,
15.10 - 16.40 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
22.09.2019
sem. Sisteme de
16.50 - 18.20 planificare în afaceri,
conf.univ. Negru I.

Sem., Managementul Sem.Managementul inovațional,


14.40-16.10
inovațional, conf.univ. conf.univ.Dorogaia I.
Șendrea M.
Sem., Managementul Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I.
Luni, Sisteme de planificare în
16.20-17.50 inovațional, conf.univ.
23.09.2019 afaceri, conf.univ. Negru I.
Șendrea M.
18.00-19.30 Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I. Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I.
Sem.Managementul inovațional, sem. Sisteme de planificare în
19.40-21.50
conf.univ.Dorogaia I. afaceri, conf.univ. Negru I.
14.40-16.10 Sem. Managementul calității, Sem.Managementul inovațional,
asist.univ.Vornovițchi D conf.univ.Dorogaia I.
Marți, 16.20-17.50 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I.
24.09.2019
18.00-19.30 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I.
Sem.Managementul inovațional,
19.40-21.50
conf.univ.Dorogaia I.
Miercuri, Sem. Managementul Sem.Managementul inovațional,
14.40-16.10
25.09.2019 calității, conf.univ.Dorogaia I.
asist.univ.Vornovițchi D.
16.20-17.50 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I.
18.00-19.30 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I
Sem. Managementul calității, Sem.Managementul inovațional,
19.40-21.50
asist.univ.Vornovițchi D. conf.univ.Dorogaia I.
14.40-16.10 Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
Curs. Managementul corporativ, asist.univ.Vornovițchi D.
Joi, 16.20-17.50 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
26.09.2019 18.00-19.30 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
sem. Sisteme de planificare în
19.40-21.50
afaceri, conf.univ. Negru I.
14.40-16.10 Sem. Managementul calității, Curs. Managementul inovațional, conf.univ.Dorogaia I.
asist.univ.Vornovițchi D.
16.20-17.50 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
Vineri,
18.00-19.30 Curs. Managementul calității, asist.univ.Vornovițchi D Curs. Sisteme de planificare în afaceri, conf.univ. Negru I.
27.09.2019
Sem. Managementul sem. Sisteme de planificare în
19.40-21.50 calității, afaceri, conf.univ. Negru I.
asist.univ.Vornovițchi D.
Decan facultate „Business şi Administrarea Afacerilor” A. Solcan
Doctor, prof. univ.
Şeful SSDCMC S. Baciu
Doctor hab., conf. univ.