Sunteți pe pagina 1din 9

Mircea cel Bătrân

1386
Înscăunarea lui
Mircea cel Bătrân

1388
Mircea cel Bătrân ali
Dobrogea Țării Româ
ân 1395
Cetatea Bran i-a fost ofe
1395 lui Mircea cel Bătrân,
Bătălia de la Rovine de către Sigismund.

1389
rân alipește Voievodul a stabilit o
Românești. alianță cu voievodul
Petru Mușat al Moldovei.
1417
ost oferită Dobrogea e
rân, cedată Imperiului
d. Otoman

1396 1418

1396 1418
Bătălia de la Mircea cel Bătrân
Nicopole moare, fiind îngropat la
mănăstirea Cozia.
visit twinkl.ro
Vlad Țepeș
1431
Se naște la Sighișoara
cel care va fi cunoscut
drept Vlad Țepeș.

1448
Vlad Țepeș urcă pen
prima dată pe tronu
Românești, unde ră
doar două luni.
1456 1461-1462
Urcă pentru a doua Campanie surpriză,
oară pe tronul Țării la sud de Dunăre
Românești.

1460

1462
că pentru 1460 E respinsă cam
e tronul Țării Vlad Țepeș încheie otomană de c
nde rămâne o alianță cu Matei (atacul de noa
ni. Corvin. Târgoviște).
1462
1476
Vlad Țepeș e arestat
Vlad Țepeș
sub acuzația de
e asasinat.
trădare.

1476

nsă campania 1475


ă de cucerire a țării Vlad Țepeș e eliberat
de noapte de la la cererea lui Ștefan
ște). cel Mare.
visit twinkl.ro
Ștefan cel Mare 1467
Are loc lupta de la B
oastea Moldovei con
1457 1463 de Ștefan cel Mare ș
Ștefan cel Mare este Ștefan cel Mare se căsătorește Ungariei, condusă d
înscăunat ca domn al cu Evdochia, fiica cneazului Corvinul.
Moldovei. Alexandru.

1465

1462 1465 1466


Are loc asediul nereușit al lui Ștefan cel Mare cucerește Este pusă piatra de temelie
Ștefan cel Mare asupra cetății cetatea Chilia. Mănăstirii Putna.
Chilia, apărată de o garnizoană
ungară.
1475 1476
upta de la Baia, între Are loc lupta de la Ștefan cel Mare
oldovei condusă Vaslui, menționată organizează lucrări
n cel Mare și oastea uneori drept Bătălia de consolidare și
, condusă de Matei de la Podul Înalt. amenajare a Cetății
. Sucevei.

1480

1476 1500
de temelie a Are loc lupta de la Este
. Războieni, dintre Ștefan de lu
cel Mare și sultanul cel M
Imperiului Otoman, preze
Mehmed al II-lea. Nați
Rom
1504 1957
Ștefan cel Mare se stinge din Un număr mare de
viață, fiind înmormântat la oameni participă la
1497 Mănăstirea Putna, ctitoria sa. Putna la comemorarea a
Are loc lupta de la Codrii 500 de ani de la urcarea
Cosminului, dintre Ștefan cel lui Ștefan cel Mare pe
Mare și Regele Ioan I Albert. scaunul Moldovei.

1500 1510

1500
Este realizat steagul
de luptă al lui Ștefan
cel Mare, păstrat în
prezent în Muzeul
Național de Istorie a
României.