Sunteți pe pagina 1din 11

Scenariu didactic

Activitatea Forme de Forme de


Etapele lecţiei Activitatea elevilor Durată
profesorului organizare evaluare
Organizarea Profesorul face Elevii îşi pregătesc cele Frontală 2 min
colectivului şi prezenţa elevilor şi necesare lecţiei
captarea asigură climatul de
atenţiei lucru

Actualizarea Ce este basmul? - opera epică în proză, în 10 min


cunoştinţelor care se narează întâmplări
anterioare fantastice ale unor
personaje imaginare şi
reale aflate în luptă cu
forţele răului pe care, în
cele din urmă, le înving.
Enumeraţi câteva - plasarea acţiunii într-un
trăsături ale timp şi spaţiu neprecizat
basmului. - fantasticul dat de
împletirea elementelor Frontală
reale cu cele fabuloase
- conflictul dintre bine şi
rău, cu triumful binelui
- formulele specifice Orală
- prezenţa cifrei trei
Prin ce se deosebeşte - existenţa unui autor
basmul popular de cunoscut ce îşi exprimă
cel cult? viziunea proprie, dând
unicitate textului
Ce reprezintă - - reprezintă drumul spre
călătoria fiului maturizare a personajului
craiului? principal
Ce aţi avut ca temă?- - de comentat vorbele Sf.
Duminici -Când vei ajunge
şi tu odată mare şi tare, îi
căuta să judeci lucrurile
de-a fir-a-păr şi vei crede
celor asupriţi şi necăjiţi,
pentru că ştii acum ce e
necazul.
- - fişa de lucru-
Particularităţile basmului
Pregătirea şi Identificaţi instanţele 1.autorul – persoană reală Frontală 3 min
anunţarea comunicării în basm ce creează o operă literară
subiectului – I.Creangă
2.naratorul – vocea
autorului, cel care

1
comunică faptele narate -
omniscient
3.personajul – principalul
element al unei opere
epice; determină acţiunea;
se află în centrul
evenimentelor: Harap-
Alb,Spânul,SfDuminică
4.cititorul – receptorul
unui text
Comunicarea Se prezintă elevilor Elevii sunt atenţi şi îşi Frontală 2 min
subiectului şi a tema noii lecţii şi notează titlul lecţiei în
obiectivelor obiectivele propuse, caiete
noii învăţări într-o formă adecvată.

Dirijarea Ce este personajul O fiinţă sau un element Frontală 30min


învăţării literar? personificat care participă
direct la actiune ( lat.
persona-rol, mască de
teatru,actor.
Câte tipuri de personaj a)după importanţa sa în
cunoaşteţi? acţiune : Evaluare
- principal curentă,
- secundar orală
- episodic
b)după valoarea morală :
- pozitiv
- negativ

Se împarte elevilor Elevii îşi completează


cunoştinţele.
Anexa I- Tipuri de
personaje

Profesorul prezintă Elevii exemplifică cu


tipologia personajelor personaje din basmul
de basm după studiat.
Vladimir Propp.

Care sunt Elevii sunt atenţi şi


modalităţile de identifică :
caracterizare a unui - caracterizarea directă
personaj? - de către autor
- de către alte personaje
- autocaracterizarea
- caract. indirectă
- - numele personajului
- prin faptele personajului

2
- prin comportarea,
gândurile şi frământările
lui sufleteşti
- prin relaţia cu celelalte
personaje;
- prin aspectul fizic şi
vestimentar
- prin încadrarea într-un
anumit mediu
- prin nume şi felul lui de
a vorbi

Delimitaţi Elevii descoperă şase


principalele secvenţe secvenţe distincte.
din acţiunea
basmului.

Identificaţi modul de Elevii sunt împărţiţi pe


caracterizare şi grupe şi rezolvă
trăsătura de caracter cerinţele.Fiecare
ce reiese din citatele reprezentant al grupei va
de pe fişa de lucru – citi răspunsurile.
Anexa II

În caracterizarea unui
personaj literar trebuie
să avem în vedere un
anumit scenariu -
Anexa III -discută Anexa III

Asigurarea Are loc pe tot Individuală


feedback-ului parcursul lecţiei.
Temă pentru Realizaţi o compunere - notează tema de casă Individuală 2 min
acasă de 30-50 de rânduri în
care să caracterizaţi
personajul principal al
basmului Povestea
lui Harap-Alb.
Notarea Profesorul notează Individuală 1 min
elevilor răspunsurile elevilor,
argumentându-le.

3
ANEXA II

Povestea lui Harap-Alb

de Ion Creangă

Caracterizarea personajului principal

ACASĂ-GRUPA 1

Citat din Povestea lui Trăsături de caracter Modalitate de caracterizare

Harap-Alb

,, Fiul craiului cel mai mic


, făcându-se atunci roş cum
îi gotca , iese afară în
grădină şi începe a plânge
în inima sa, lovit fiind în
adâncul sufletului de
apăsătoarele cuvinte ale
părintelui său . ’’

,, Fiul craiului , fărmăcat


de vorbele babei , scoate
atunci un ban şi zice :Ţine ,
mătuşă , de la mine puţin şi
de la Dumnezeu mult . ’’

- De mi-i duce ca gîndul, tu


mi-i prăpădi, iar de mi-i
duce ca gândul, tu mi-i
folosi, căluţul meu, zise fiul
craiului.

4
LA POD-GRUPA 2

Citat din Povestea lui Trăsături de caracter Modalitate de caracterizare

Harap-Alb

Şi când trece prin dreptul


podului, numai iaca îi iese în
cale ursul, mornăind
înfricoşat. Calul atunci dă
năvală asupra ursului şi fiul
craiului, ridicînd buzduganul
să deie, numai iaca ce aude
un glas de om.....

- Fătul meu, bun tovarăş ţi-


ai ales... Mergi de-acum
tot înainte că tu eşti
vrednic de împărăţie"

Numai ţine minte sfatul ce-ţi


dau: în călătoria ta ai să ai
trebuinţă şi de răi şi de buni,
dar să te fereşti de omul roş,
iară mai ales de cel spân, cât
îi pute; să n-ai de-a face cu
dînşii că sunt foarte sugubeţi.

5
ÎN PĂDURE- GRUPA 3

Citat din Povestea lui Trăsături de caracter Modalitate de caracterizare

Harap-Alb

.- Apoi dă , Spânule , nu
ştiu cum să fac , zise fiul
craiului . Din copilăria mea
sunt deprins a asculta de
tată şi tocmindu-te pe tine ,
parcă-mi vine nu ştiu cum .
’’

Fiul craiului , boboc în


felul său la trebi de aieste ,
se potriveşte Spânului şi se
bagă în fântână , fără să-l
trăsnească prin minte ce i se
poate întâmpla .

Aşa ar trebui să urmez, om


bun, zise fiul craiului, dar ţi-
oiu spune drept :tata mi-a
dat în grijă cînd am pornit
de acasă ca să mă feresc de
omul roş, iară mai ales de
cel spân...şi dacă n-ai fi
spân, bucuros te-aş tocmi.

6
LA ÎMPĂRATUL VERDE- GRUPA 4

Citat din Povestea lui Trăsături de caracter Modalitate de caracterizare

Harap-Alb

„- Auzit-ai ce am spus,
slugă netrebnică ? zise
Spânul...
- Da, stăpâne, răspunse
Harap-Alb cu umilinţă: sunt
gata la poronca luminării-
voastre.

„- Măicuţă, răspunse
Harap-Alb (Sfintei Dumi-
nici), Spânul vrea să-mi
răpuie capul cu orice preţ.
Şi de-aş muri mai degrabă,
să scap odată de zbucium;
decât aşa viaţă,mai bine
moartea... "

„ - Ia, să am eu o slugă aşa


de vrednică şi credincioasă
ca Harap-Alb, aş pune-o la
masă cu mine, că mult
preţuieşte omul acesta!"
răspunse împăratul Verde
uimit. "

7
ÎN TIMPUL PROBELOR- GRUPA 5

Citat din Povestea lui Trăsături de caracter Modalitate de caracterizare

Harap-Alb

„- Vai de mine şi de mine,


Harap-Alb, zise Sfânta
Duminică, parcă nu te-aş fi
crezut aşa de slab de înger,
dar, după cât văd, eşti mai
fricos decât o femeie!"

,, - Fii încredinţat că nu eu ,
ci puterea milosteniei şi
inima ta cea bună te ajută ,
Harap-Alb , zise Sfânta
Duminică (…) .’’

,,- Harap-Alb , fiindcă eşti


aşa de bun , de ţi-a fost milă
de viaţa noastră , când
treceam pe pod , şi nu ne-ai
stricat veselia , vreu să-ţi fac
şi eu un bine (…) .

Harap-Alb îi... şi zboară


capul cât colo de la trup şi se
aruncă fără sine în groapă.

Atunci sângele cerbului


odată şi-ncepu a curge
gîlgîind şi a se răspândi în
toate părţile, îndreptîndu-se
şi năboind în groapă peste
Harap-Alb, de cât pe ce era
să-l înece...dar acesta tace
molcum şi de-abia îşi putea
descleşta picioarele din
sângele închegat..

8
.- Ei, apoi să nu pufneşti de
râs ? zise Harap-Alb...Râzi,
tu râzi, Harap-Alb...

9
LA FINALUL BASMULUI- GRUPA 6

Citat din Povestea lui Trăsături de caracter Modalitate de caracterizare

Harap-Alb

Fata vesel îi zâmbeşte, luna-


n ceriu au asfinţit.Dar în
pieptul lor răsare...Ce
răsare? Ia, un dor;soare ,
mândru, luminosşi în sine
arşătoriu, ce se naşte din
scânteia unui ochi
fărmăcătoriu!...şi de ce
mergeau înainte, de ce lui
Harap-Alb i se tulburau
minţile, uitându-se la fată şi
văzând-o cât era de tânără,
de frumoasă şi de plină de
vino-ncoace.

Iară fata împăratului Răş


pune capul lui Harap-Alb la
loc...şi atunci acesta îndată
învie...

Şi apoi, îngenunchind
dinaintea Împăratului Verde,
îşi jură credinţă unul altuia,
primind binecuvântarea de
la dânsul şi împărăţia toată.

10
ANEXA III
Caracterizarea personajului
(algoritm pentru redactarea compunerii)

I. Introducere
1. Autorul – informaţii sumare (2 enunţuri).
2. Textul – informaţie succintă.
3. Aspectul care trebuie abordat:
- numele personajului, situaţia socială;
- mărturii ale autorului cu privire la geneza personajului;
- opinii ale criticii.

II. Cuprins
4. Locul şi rolul personajului în operă; tipologia.
5. Plasarea personajului în timpul şi spaţiul operei literare.
6. Modurile de expunere (succint).
7. Realizarea portretului personajului (fizic şi moral) prin modalităţi de caracterizare:
directă - de către narator
- de către alte personaje
- autocaracterizare / monolog interior
indirectă - prin fapte, gânduri
- mediul în care trăieşte
- acţiuni la care participă
- tipuri de conflict
- modul în care se exprimă (limbajul), gândeşte
- numele
- îmbrăcămintea
Alegerea secvenţelor relevante din text, prezentarea a cel puţin patru trăsături şi
argumentarea lor cu citate din text; sublinierea trăsăturilor desprinse prin intermediul
figurilor de stil.
8. Simbolul, tipul reprezentat
(Personajul X întruchipează ...
- simbolizează ...
- reprezintă ...
- transfigurează în literatură imaginea omului / ...)
9. Compararea ( două asemănări şi o deosebire) cu personaje din alte opere şi galeria de
personaje (arhetipuri) unde ar putea fi plasat, încadrat (din literatura naţională şi cea
universală).

III. Încheiere
10. Sentimentele autorului/naratorului faţă de personaj.
11. Angajarea motivată a 1-2 interpretări ale istoricilor / criticilor literari.
12. Argumentarea opiniilor proprii.

11