Sunteți pe pagina 1din 123

CUPRINS :

CAPITOLUL II. METODICA JOCULUI- COMPONENTA A DIDACTICII GENERALE 2.1. Continutul metodicii jocului 2.2. Importanta studierii metodicii jocului 2.3. Conceptul de joc didactic. Definire i caracterizare 2.4. Clasificarea jocurilor didactice 2.5. Conceptul de joc didactic matematic 2.5.1. Clasificarea jocurilor didactice matematice 2.5.2. Locul, rolul i importan a jocului didactic matematic

2.6. Metodologia organizarii si integrarii jocului didactic in structura lectiilor


CAPITOLUL III. JOCURI MATEMATICE PROPUSE SPRE UTILIZARE IN CADRUL LECTIILOR DE MATEMATICA

3.1. Ghicitori matematice 3.2. Poezii cu continut terminologic matematic 3.3. Probleme distractive 3.4. Jocuri matematice 3.4.1. Reguli nazdravane 3.4.2.Varstele/Soarecii-pisicii/Bobocii gastei 3.4.3. Formeaza numerele! 3.4.4. Numere ascunse 3.4.5. Calcule cu litere 3.4.6. Geometrie cu numere 3.4.7. Logica matematica 3.4.8. Prietenul meu, numarul necunoscut/De-a detectivul Mate 3.4.9. Calculam cu litere/ Mesajul cifrat 3.4.10.Numere pare si impare 3.4.11. Mic pictor, dar ce mare matematician! 3.4.12. Jocuri cu bete de chibrituri 3.4.13. Coloram, calculam, comparam si ne distram 3.4.14. Un joc vechi de mii de ani -patratul Tangram 3.4.15. Alte jocuri didactice
CAPITOLUL IV. ASPECTE METODICE 4.1. Proiecte didactice,unde jocul didactic matematic este preponderent, indiferent de tipul de curriculum(nucleu, aprofundat sau extins) 4.2. Fise de lucru 4.3. Observatii metodice privind eficienta jocului didactic 4.4. Evaluarea 4.41. Mijloace si tehnici de evaluare 4.4.2Fise (teste) de evaluare BIBLIOGRAFIE.

Definitia si caracteristicile jocului Omul este un om ntreg numai atunci cnd se joaca (Fr. Schiller) In literatura de specialitate, jocul este definit in moduri diferite si explicat, cateodata in mod complementar, alteori contradictoriu,dupa cim autorii au remarcat un aspect sau altul din provocarea la care incita copilaria. Jocul-scrie savantul olandez Jan Huizinga- este o actiune sau o activitate specifica, incarcata de sensuri si tensiuni, inlauntrul unor anumite limite stabilite, de timp si spatiu, si dupa reguli acceptate de buna voie si in afara sferei de utilitati sau necesitatii materiale, dar absolut obligatorii, avand scopul in sine insasi si fiind insotita de un sentiment de incordare, inaltare, voiosie, destindere si bucurie si de ideea ca este altfel decat in viata obisnuita(Homo ludens) .Este un fenomen antropologic complex, care in forme si continuturi specifice, se afirma la toate varstele si in toate civilizatiile. Din aceasta definitie rezulta ca jocul este o activitate specifica, opusa actiunilor de ordin practic.Precizarea ca jocul are scopul in sine , trebuie inteleasa in sensul katian al finalitatii fara scop , numai in opozitie cu actele utilitariste.Un alt paramentru referential il poate constitui proiectia in si prin joc a unor stari si pulsiuni venind din adancul fiintei, din inconstientul individului sau colectivitatii, ceea ce confera actului ludic o functiie catarctica, de defulare si autoproiectie psihologica(Evseev Ivan, Jocurile traditionale de copii ) Jocul este o scoala deschisa, cu un program tot att de bogat precum este viata. Prin joc, viitorul este anticipat si pregatit. Se apreciaza chiar ca jocul ndeplineste n viata copilului de 3-7 ani acelasi rol ca munca la adulti. Este forma specifica n care copilul si asimileaza munca si se dezvolta. Este suficient sa amintim concentrarea copilului prins n joc, precum si gravitatea cu care el urmareste respectarea unor reguli sau lupta n care se angajeaza pentru a cstiga. Copiii se joaca pentru a se juca. Jocul este o forma de activitate bine gndita, necesara si indispensabila procesului educatiei, este o activitate prin care continutul, forma si functionalitatea sa specifica nu se confunda cu nici o alta forma de activitate instructiv-educativa, motiv pentru care nu poate fi suplinita si nici nu este n masura sa suplineasca pe una din ele. Pentru a ntelege specificul jocului ca forma de activitate instructiv-educativa, trebuie sa cunoastem si celelalte sensuri ce i se atribuie jocului, cum ar fi: activitate specific umana, activitate dominanta la vrsta prescolara, factor hotartor n viata copilului prescolar. Aceste

sensuri indica, fie pozitia jocului n raport didactic cu celelalte forme de activitate specifice omului, fie aportul jocului n procesul educatiei. Jocul este o activitate specific umana, dominanta n copilarie, pentru ca numai oamenii l practica n adevaratul sens al cuvntului. Este una dintre variatele activitati desfasurate de om, fiind n strnsa legatura cu acestea. Este determinat de celelalte activitati nvatarea, munca, dar n acelasi timp este puternic implicat n acestea. nvatarea, munca, creatia, includ elemente de joc si n acelasi timp jocul este purtatorul unor importante elemente psihologice de esenta neludica ale celorlalte activitati specific umane. Jocul este o activitate bazala si o dimensiune esentiala a omului.Creativitatea ludica se inscrie drept constanta obligatorie a devenirii culturale a individului si societatii.Intrebarile referitoare la originea jocului, la locul ce-l ocupa ludicul printre alte activitati si functii specific umane tin de problematica fundamentala a antropologiei si filozofiei culturii. Multidimensionalitatea actului ludic face ca jocul sa fie obiect de studiu al istoriei culturii, etnologiei, psihologiei, esteticii, sociologiei, sau matematicii,sa suscite atat interesul reprezentantilor unor stiinte pozitive, cat si al cercetatorilor cu vocatie interdisciplinara. Viata diurna a oamenilor se desfasoara in doua forme de baza: munca si odihna, aceasta din urma asociata jocului si divertismentului.De aceea, incepand cu primele glosari filozofice pe tema jocului, se va lua in considerare tocmai aceasta diada complementara in care se reflecta tendintele contrare ale fiintei umane: seriozitatea si amuzamentul, obligativitatea si libertatea, utilitatea si gratuitatea, realismul si imaginatia. 1.3. Importan a i func iile jocului Sub influen a jocului se formeaz , se dezvolt dezvolt rii i perfec ion rii proceselor de cunoa tere. Prin joc se dezvolt personalitatea copilului, prin crearea i rezolvarea progresiv a diverse feluri de contradic ii: a) ntre libertatea de ac iune i conformarea la schema de joc; b) ntre invita ie i ini iativ ; c) ntre repeti ie i variabilitate; d) ntre dorin a de joc i preg tirea prealabil necesar ; e) ntre ceea ce este par ial cunoscut i ceea ce se cunoa te bine; f) ntre absen a vreunui rezultat material util i bucuria jocului; i se restructureaz ntreaga activitate

psihic a copilului. Modul serios i pasiunea cu care se joac copiii constituie indicatori ai

g) ntre operarea cu obiecte reale i efectuarea de ac iuni simbolice; h) ntre emo iile dictate de rolul ndeplinit i emo ia pozitiv participarea la joc. Putem afirma c , la vrsta pre colarit ii, jocul ofer cadrul pentru efort i dep ire a unor obstacole, iar moralitatea ludic contribuie la geneza comportamentului socio-moral, la asimilarea unor elemente de disciplin n ansamblul expresiilor comportamentale ale copiilor. Important este c jocul le ofer copiilor posibilitatea dezv luirii naturii autentice a copilului, a for elor sale, observndu-se o ultim cerin spre afirmare. Este suficient s prive ti copiii n timpul jocului pentru a- i face o impresie referitoare la conduita acestora i la particularit ile lor psihologice. Unii copii se exprim deschis, clar, dezinvolt, n timp ce al ii sunt mai re inu i, mai pu in activi. Primii sunt mai u or de cunoscut deoarece manifest rile lor sunt spontane, iar ceilal i exprim mai mascat tr s turile lor interne. Se poate afirma c , jocurile satisfac o anumit cerin implacabil care l stimuleaz pe copil la o activitate permanent . Valorificnd disponibilit ile interne, jocul propulseaz copilul pe traiectoria progresului n dezvoltarea sa. Solu iile adoptate n joc, inventivitatea i capacitatea de a g si strategiile cele mai nimerite pentru reu ita ac iunii odat cu corelarea cu partenerii de joc, denot arta interog rii n colectivitate i n via a social . Cu ct un pre colar este mai dezvoltat din punct de vedere psihologic, cu att se joac mai mult, mai bine i mai frumos, se remarc a fi un veritabil creator i ini iator de ac iuni, cu semnifica ii multiple pentru evolu ia ulterioar . Jocul contribuie la dezvoltarea intelectual a copiilor, la formarea percep iilor de form , m rime, spa iu, timp, la educarea spiritului de observa ie, a imagina iei creatoare, a gndirii i nu n ultimul rnd la dezvoltarea limbajului. Tot jocul este un mijloc eficient i suficient pentru realizarea sarcinilor educa iei morale a copilului, contribuind la dezvoltarea st pnirii de sine, autocontrolului, spiritului de independen , disciplinei con tiente, perseveren ei, precum i a multor altor calit i de voin i tr s turi de caracter. Valoarea jocului se observ de colectivitate, a rela iilor reciproce ntre copii. Jocul i are importan a sa n formarea colectivului de copii, n formarea spiritului de independen , n formarea atitudinii pozitive fa de munc , n corectarea unor abateri sesizate n comportamentul unor copii. Toate aceste efecte educative se sprijin , ca pe un adev rat i n dezvoltarea sociabilit ii, a spiritului provocat de

fundament, pe influen a pe care jocul o exercit asupra dezvolt rii psihice a copilului, asupra personalit ii lui. Jocul r spunde trebuin ei de crea ie a personalit ii, dar i a sinelui n raport cu via a i ipostazele ei fericite. Analiza jocului pune n eviden (oglinde te) statutul mintal, cel afectiv, cel de s n tate al copilului, dar i structura experien ei i a mediului de cultur . Prin toate jocurile, dar mai ales prin cele de mi care, se creeaz posibilit i multiple de dezvoltare armonioas a organismului. n plus, jocul determin o stare de veselie, de bun dispozi ie, cu efecte benefice pe planul dezvolt rii. Prin jocurile de mi care se realizeaz numeroase din sarcinile educa iei fizice. Prin joc copilul dobnde te deprinderi de autoservire, n scopul satisfacerii trebuin elor proprii i odat formate acestea permit ca jocul s devin mai complex cu o valoare formativ sporit . Participnd la joc, pre colarul este ini iat n tainele frumosului i nva realizndu-se astfel i sarcini de educa ie estetice. n concluzie, se poate spune c prin joc are loc o larg expansiune a personalit ii copilului, realizndu-se o absorb ie uria de experien i tr ire de via , de interiorizare i de i reprezint latura crea ie, conturarea de aspira ii, dorin e care se manifest direct n conduit s -l creeze,

proiectiv a personalit ii. Jocul i permite individului s - i realizeze eu-l, s - i manifeste personalitatea, s urmeze, pentru un moment, linia interesului s u major, atunci cnd nu o face prin alte activit i. Este bine cunoscut c acel copil care nu se joac r mne s rac din punct de vedere cognitiv, afectiv, al ntregii dezvolt ri a personalit ii. Ca coal a vie ii sociale, jocul face apel la optimismul specific vrstei, la dorin a copilului de a avea un rol, de a ndeplini o func ie, de a avea o pozi ie n grup, de a se afirma i de a- i face datoria. Diferite studii i observa ii efectuate asupra jocului au eviden iat faptul c acesta ndepline te multiple func ii. J. Piaget stabile te urm toarele func ii ale jocului: 1. func ia de adoptare realizat pe cele dou coordonate: asimilarea realului la eu i acomodarea, transformarea eu-lui n func ie de modelele exterioare; 2. func ia catarctic , de desc rcare energetic i rezolvare a conflictelor;

3. func ia de socializare, constnd n acomodarea copilului la ceilal i, asimilarea rela iilor cu cei din jur la propriul eu; 4. func ia de extindere a eu-lui, de satisfacere a multiplelor trebuin e ale copilului, de la trebuin ele cognitive de explorare a mediului la cele de valorificare a poten ialului de care dispune, de la trebuin ele perceptive i motorii la cele de autoexprimare n plan comportamental. Psihologul Ursula secundare i marginale. Func iile esen iale ale jocului sunt urm toarele: func ia de cunoa tere care se exprim n asimilarea practic i mental a caracteristicilor lumii i vie ii; func ia formativ-educativ exprimat n faptul c jocul constituie o coal a energiei, a educa iei, a conduitei, a gesturilor, a imagina iei. Jocul educ aten ia, abilit ile i capacit ile fizice, tr s turile de caracter (perseveren a, promptitudinea, spiritul de ordine), tr s turi legate de atitudinea fa de colectiv (corectitudinea, spiritul de competi ie, de mai dreptate, sociabilitatea, .a), modeleaz dimensiunile etice ale conduitei. func ia de exercitare complex , stimulativ a mi c rilor (pus n eviden ales de Gross i Carr) concretizat n contribu ia activ pe care jocul o are la cre terea i dezvoltarea complex . Aceasta apare ca func ie principal n jocurile de mi care, jocurile sportive, de competi ie i ca func ie secundar n jocurile simple de mnuire, proprii copiilor mici. n perioada copil riei i tinere ii este o func ie principal , devenind ulterior marginal . Printre func iile secundare ale jocului se nscriu urm toarele: func ia de echilibru i tonificare prin caracterul activ i compensator pe care-l ntre ine jocul fa func ia catarctic func ia distractiv . Ca func ie marginal este precizat func ia terapeutic ce se manifest cu succes n cazuri maladive. 1.4. Clasificarea jocurilor de activit ile cu caracter tensional; i proiectiv ; chiopu n lucrarea Probleme psihologice ale jocului i distrac iilor stabile te func iile jocului preciznd c acestea se pot grupa n func ii esen iale,

Clasificarea jocurilor a constituit i constituie n continuare o preocupare pentru mul i speciali ti, cu toate acestea, nu s-a ajuns la o clasificare unanim acceptat , date fiind perspectiva din care au fost investigate i criteriile diferite care au stat la baza diferen ierii jocurilor. S-a operat, astfel, cu criterii multiple de clasificare, cum ar fi: con inutul, forma, sarcina urm rit cu prioritate, materialele folosite, .a. n lucrarea Probleme ale adapt rii colare ghid pentru perfec ionarea activit ii educatoarelor i nv torilor, Editura All, Bucure ti 1999, autoarea, Elvira Cre u realizeaz urm toarea clasificare a jocurilor: jocuri n care sunt solicitate func iile psihofiziologice (senzoriale, motorii, intelectuale); jocuri tehnice (productive) care solicit fondul de reprezent ri, memoria, motricitatea i care dezv luie medii de via (agricole, industriale, me te ug re ti, coala); jocuri care exerseaz rela iile sociale (de familie, de grup colar); jocuri artistice (desen, muzic , arte plastice, .a.) J. Piaget abordeaz evolu ia jocului la copil i realizeaz o interesant clasificare a jocurilor, concludent pentru buna n elegere a func iilor sale: jocul exerci iu forma cea mai elementar a jocului, prezent n etapa inteligen ei senzorio-motorii i const n repetarea unei activit i nsu ite anterior pe alte c i pentru pl cerea activit ii; jocul simbolic (de imagina ie) ndepline te n cea mai mare m sur func ia de adaptare. Permite asimilarea realului la eu-l copilului f r constrngeri i sanc iuni, asigur retr irea unor realit i transformate dup propriile trebuin e; jocul cu reguli apare n stadiul gndirii preoperatorii (2-7 ani). Are un rol deosebit n socializarea copilului, deoarece realizeaz n elegerea reciproc prin intermediul cuvntului i disciplinei; jocul de construc ie care se dezvolt pe baza jocului simbolic dup vrsta de 56 ani. Jocurile de construc ie apar ca jocuri integrate n simbolismul ludic pentru ca mai trziu s devin autentice adapt ri, rezolv ri de probleme, crea ii inteligente O clasificare a jocurilor realizeaz i A.N. Leontiev, stabilind urm toarele tipuri: jocurile cu rol n care prim plan apare rolul asumat de copil, care reprezint de fapt o func ie social generalizat a adultului; jocurile cu rol i subiect n care copilul i asum o func ie social anume pe care o realizeaz prin ac iunile sale;

 jocurile cu reguli care apar mai trziu, n cadrul lor copilul subordoneaz unei ordini fixe i raporturi ntre participan i, includ o anumit structurarea personalit ii i n socializarea copilului; jocurile de tranzi ie spre activitatea de nv are (jocurile de grani ). Din aceast categorie fac parte: jocurile distractive, dramatiz rile, jocurile sportive, jocurile O clasificare mai complex distrac ie. Manual pentru colile normale. i mai nuan at , lund n considerare mai multe didactice. Acestea preg tesc nv area, ncep s substituie procesul de joc cu nv area. criterii ce opereaz succesiv, realizeaz autoarele lucr rii Activit i de joc i recreativsarcin , au un mare rol n

Ursula Schiopu face clasificarea dupa continutul jocului: a) Jocuri de reproducere a unor mici evenimente :

- jocuri cu subiect multiplu ; -jocuri cu subiect complex. b) Jocuri de miscare - simple , cu caracter imitativ ; - cu reguli pentru fiecare etapa. c) Jocuri de creatie d) Jocuri dramatice Sorin Cristea efectueaza clasificarea jocurilor dupa : a) obiectivele prioritare : - jocuri senzoriale(auditive, vizuale, motorii, tactile) ; b) continutul instruirii : - jocuri matematice ; - jocuri muzicale ; - jocuri tehnologice(de aplicatii, de constructii tehnice) ; - jocuri sportive ; - jocuri lingvistive ; c) forma de exprimare : - jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptuale, jocuri tip ghicitori, de cuvinte incrucisate ; d) resursele folosite : - jocuri materiale, orale, pe baza de intrebari, pe baza de fise individuale, pe calculator ; e) regulile instituite: - jocuri cu reguli transmise prin traditie, cu reguli inventate, jocuri spontane, protocolare ; f) competentele psihologice stimulate : - jocuri de miscare, de observatie, de atentie, de memorie, de gandire, de limbaj, de creatie. 1.5. Elemente psihologice ale jocului Cercetarile psihologice efectuate in secolul XX in problema jocului au pus in evidenta numeroase elemente psihologice care contureaza aceasta forma de activitate specific umana.

E vorba de acele elemente psihologice care definesc jocul in general si care sunt suficient de operante la copiii de varsta scolara.Prin prezenta si actiunea acestor elemente, copiii ies din anonimat si ni se infatiseaza ca fiinte cu personalitatea in formare, care gandesc, actioneaza motivat dupa posibilitati si aspira la perfectiune. Voi prezenta mai jos cateva din manifestarile psihice ale copiilor si ale oamenilor, in general, capabile sa explice jocul si, mai ales, sa arate de ce in anii scolaritatii mici jocul se prefigureaza ca o activitate dominanta, alaturi de invatare. a) Oamenii se refugiaza adeseori din limea reala(obisnuita) in una pe care si-o creeaza singuri( lumealor ), care le apartine in exclusivitate, o lume imaginara- supranumita de cercetatori paradisiaca ,unde restrictiile nu sunt asa severe,iar motivatia este intrinseca, o lume fara grijile si necazurile cotidiene.Omul poate face dovada ca este capabil sa-si creeze o asemenea lume incepand cu varsta de 3 ani.De retinut este faptul ca nimeni nu-l invata pe copil cum sa si-o creeze. b) In cladirea lumii imaginare, omul se foloseste de capacitatea sa de a transfigura realul in imaginar.In acest proces, el transfigureaza selectiv realul, dupa nevoi imediate si dupa posibilitati proprii.Aceasta capacitate e suficient de operanta la copilul ce depaseste varsta de 3 ani. c ) Omul ete inzestrat cu capacitatea de a opera frecvent cu simboluri accesibile, adica cu semne atribuite obiectelor, actiunilor si faptelor, care desemneaza altceva decat sunt toate acestea in realitate.El opereaza cu cuvinte, cu obiecte si imagini ale acestora, carora le acorda alta semnificatie decat care le apartine in exclusivitate. d) Capacitatea omului de a actiona in spirit creativ in diferite situatii concrete de viata este definitorie pentru evolutia personalitatii sale. De altfel, jocul adevarat, de la care se asteapta si performante, nu poate fi decat creativ.O comparatie intre creatia obisnuita si creatia ludica evidentiaza cert specificul si dimensiunile creatiei copilului scolar. Creatia este un proces care se sprijina pe cunoasterea stiintifica temeinica a domeniului supus cercetarii.In creatia ludica e suficienta doar informarea generala, empirica, nu lipsita de valoarea sa instrumentala specifica.. Creatia presupune logic saltul calitativ, ca irmare a unor acumulari cantitative cerute de realizarea originala a unei idei bine conturate ; creatia ludica se mentine in baza acumularilor cantitative, apropiindu-se mai mult sau mai putin de saltul calitativ, fara sa atinga nici macar pragul sau minim.Variantele existente in creatie irmeaza intotdeauna un drum ascendent sub aspectul perfectiunii, pana la gasirea variantei finale.In creatia ludica,

10

variantele se disting prea putin intre ele si nu pregatesc varianta finala(chiar daca urmeaza o cale ascendenta sub aspectul perfectiunii). Creatiapresupune realizarea unei anumite variante, in timp ce n creatia ludica se pot incerca mai multe, aceasta pentru faptul , ca n creatia ludica, nefiind prezenta constiinta creatiei, e prezenta doar ideea unei realizari de moment. Creatia obisnuita are in vedere colectivitatea(pe cea prezenta si pe cea viitoare), creatia ludica, dimpotriva, se limiteaza la satisfactia personala imediata.Procesul creatiei nu este intotdeauna continuu, el comportand deseori intreruperi si stagnari, fara sa dauneze actului in sine.Creatia ludica e mereu dramatica, sustinuta si volubila, stagnarile si intreruperile ii dauneaza si ii micsoreaza atractivitatea. Greseala in creatie inseamna un stop,o reluare, un sir de incercari mai mult sau mai putin reusite, dimpotriva, greseala in creatia ludica inseamna o noua inflacarare a imaginatiei, o crestere a interesului copilului pentru activitate. Cu alte cuvinte, creatia ludica a copilului este tot o creatie, dar una elementara.Se poate spune, fara exagerare, ca este o improvizatie autentica, deoarece improvizatia insasi este un act elementar de creatie.In istoria culturii, improvizatia a precedat creatia.In dezvoltarea individuala, prin improvizatie, se poate ajunge la creatie ; improvizand, copilul inainteaza in creatie. Toate aceste elemente psihologice pun in evidenta esenta jocului prezent in conduita omului in general si cea a copilului in special. 1.6. Elemente pedagogice ale jocului Jocul a inceput sa fie definit nu atat prin natura sa, cat prin efectele sale formative.Studiul conduitei ludice(de joc) a fost preluat de atat de specialistii in probleme psihologice dar si de specialistii in probleme pedagogice. Faptul ca exista o literatura pedagogica ce sugereaza normele de utilizare a jocului in familie, gradinita, scoala, precum si modele de jocuri, faptul ca au fost convocate congrese si simpozioane internationale ce au avut in intentie aspectele jocului, arata ca problema jocului nu este o problema marginala. Jocul inlatura plictiseala pricinuita de lipsa de actiune :functia jocului este in acest caz, aceea de a introduce elemente pe care mediul nu l eofera. Jocul ca element odihnitor poate fi explicat prin faptul ca odihna nu explica jocul, dar nu este mai putin adevarat ca jocul dupa munca ne odihneste.Este mai putin vorba de un

11

repais devenit indispensabil dupa oboseala, cat de o eleberare din constrangerea muncii.Jocul ne introduce intr-o alta sfera , trezeste brusc acea parte din eul nostru refulata de necesitatile muncii si in acelasi timp face sa tasneasca noi surse de energie, ceea ce ne da impresia ca jocul ne-a restaurat organismul sleit.Pe de alta parte, se stie ca jocul, desi adesea practicat cu mai multa intensitate decat munca, ce oboseste mai putin.Aceasta constituie o indicatie foarte pretioasa pentru pedagogie. Jocul este si un agent de manifestare sociala.Nu numai ca exercita mai dinainte la copil tendinte sociale,ci si pentru ca le mentine(reuniuni,serbari,etc.) Jocul este un agent de transmitere a ideilor, a obiceiurilor, de la o generatie la alta(legende , mituri, cantece, festivaluri istorice, ceremonii religioase).Este vorba aici ci adevarat de o functie accesorie.Se intelege ca s-a folosit jocul care exista deja, ca mijloc de educatie populara, dar nu nevoia de a mentine traditiile a creat instinctul jocului.Este interesant ca aceasta valoare educativa a jocului a fost inconstient exploatata, chiar din cea mai indepartata antichitate. Problemele rolului educativ al jocului prezinta numeroase aspecte.Intr-un studiu interesant L.S. Vigotski afirma ca activitatea de joc este formativa in deplinul inteles al cuvantului atunci cand cerintele manifestate fata de copil(prin regulile sau sarcinile stabilite) depasesc cu putin nivelul psihic al copilului. Jocul este un permanent si puternic izvor de conectare de relatii sociale la copii si tineri.Jocul se manifesta in numeroase feluri in viata sociala.El se practica activ,dar se poate consuma si pasiv.Unii copii se joaca , altii privesc jocul primilor.In jurul celor care joaca un joc sportiv sau un joc competitiv ca sahul , se creeaza mai intotdeauna un cerc de privitori ,de suporteri. Jocul, apare ca o activitate complexa a copiilor in care ei reflecta si reproduc lumea, societatea, asimilandu-le si prin aceasta adaptandu-le la dimensiunile lor multiple. Activitatea de joc pune in evidenta permanenta relativa a activitatii copilului si, intrucat evolutia societatii si a omului sunt fenomene deschise, jocul ca o reflectare a acestora are si el o evolutie deschisa.

12

CAPITOLUL II. METODICA JOCULUI- COMPONENTA A DIDACTICII GENERALE

2.1. Continutul metodicii jocului Aria de cuprindere a metodicii jocului este deosebit de larga, diferentiata si profunda.Ea se constituie in linii generale, din doua parti distincte : a) una cu caracter predominant teoretic ; b) alta cu caracter predominant practic-aplicativ. a) Sub aspect teoretic, metodica jocului ofera principalele informatii cu privire la geneza si esenta acestuia.Studiind-o, toti cei interesati afla care sunt elementele psihologice de baza ce faciliteaza jocul, cum apare si cum evolueaza el in viata omului,cum se diversifica si se coreleaza cu invatarea,munca, creatia si alte forme de activitate specific umana in copilarie si in restul vietii oamenilor. Metodica jocului mai ofera informatii cu privire la didactica instruirii prin joc, vizand direct activitatiile instructiv-educativ specifice gradinitei si scolii primare, de esenta ludica, la alegere sai centrate pe invatarea dirijata,prin toate acestea, jocul e aliniat la orientarile metodologice moderne, cu care el face corp comun in privinta instruirii si educarii copiilor(Neacsu Ioan, Metodica predarii matematicii la clasele primare). b) Sub aspect practic-aplicativ, metodica jocului arata cum se implica acesta in conceperea stiintifica si metodica a invatamantului actual, cum se armonizeaza jocul cu invatarea dirijata, cum se imbogateste si se adanceste continutul lui sub influenta instruirii, care sunt formele pe care le imbraca jocul, precum si cum se realizeaza trecerea treptata de la jocul pur la ocupatiile in spiritul jocului(Neacsu Ioan, Metodica predarii matematicii la clasele primare). 2.5. Importanta studierii metodicii jocului Teoria si metodica jocului au un ecou in organizarea asistentei sociale a copiilor, dar si in imbunatatirea integrarii elevilor in regimul scolar, facand-o mai lesnicioasa si mai eficienta.

13

De altfel, practica de zi cu zi

demonstreaza formatorilor ca simpla alternare a

activitatilor, desi e necesara, nu e suficienta pentru a inviora si stimula activitatea de invatare, mai ales la varsta claselor primare.Jocul indeplineste spectaculos aceasta preocupare pedagogica.E o mare arta si , in acelasi timp, multa stiinta in a construi strategii de invatare la diferite categorii de copii pe sistemul jocului. Numai cei care se familiarizeaza cu psihologia jocului si cu metodologia lui in procesul instruirii pot obtine performante. Cu alte cuvinte, metodica jocului ne ajuta sa eleboram anumite procedee de invatare bazate pe joc, in care acesta nu se confunda in nici un caz cu joaca. Intelegem, cu ajutorul metodicii jocului, ca acesta e integrat organic in viata si activitatea omului, iar joaca nu este altceva decat un simplu divertisment al comportamentului uman.

2.3. Conceptul de joc didactic. Definire i caracterizare Jocul didactic ac iune ce valorific la nivelul instruc iei finalit ile

adaptative de tip recreativ propriu activit ii umane.(Cristea S., - Dic ionar de termeni pedagogici, Edit. Didactic
y

i Pedagogic , Bucure ti, 1998)

Jocul didactic specie de joc care mbin armonios elementul instructivi Pedagogic , Bucure ti, 1979)

educativ cu cel distractiv.(Manolache A. i colaboratorii Dic ionar de pedagogie, Edit. Didactic


y

Jocul didactic un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea de joc la cea de nv are(Bache H., Mateia A., Popescu E., colile normale, Edit. Didactic erban F. i Pedagogic ,

dominant

Pedagogie pre colar .Manual pentru Bucure ti, 1994)


y

Jocul didactic un ansamblu de ac iuni i activit i care, pe baza bunei obiective ale educa iei intelectuale, morale, fizice, mntul pre colar-Sinteze,

dispozi ii i a deconect rii, realizeaz Edit. Polirom, Ia i 1999)

etc.(P duraru V. i colaboratorii Activit i matematice n nv

14

Termenul didactic asociat jocului accentueaz componenta instructiv a activit ii i eviden iaz c acesta este organizat n vederea ob inerii unor finalit i de natur informativ i formativ specifice procesului de nv Jocul didactic prezint ac iunea de joc. Aceast mbinare a elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca, pe tr iasc st ri afective complexe care declan eaz , participarea la activitate, cresc eficien a acesteia i contribuie la parcursul desf ur rii sale, copiii s stimuleaz , intensific ca not mnt. definitorie mbinarea armonioas a elementului i ntre sarcina didactic

instructiv cu elementul distractiv, asigurnd o unitate deplin

dezvoltarea diferitelor componente ale personalit ii celor antrena i n joc.

1. Jocuri didactice de formare de mul imi care implic scriere, selectare i formare de mul imi.

exerci ii de: grupare,

separare, exemplificare care vor duce la dobndirea abilit ilor de identificare, 2. Jocuri didactice de numera ie care contribuie la consolidarea, verificarea deprinderilor de a ezare n perechi, comparare, num rare con tient , de exersare a cardinalului i ordinalului, de familiarizare cu opera iile matematice de formare a ra ionamentelor de tip ipotetico-deductiv. 3. Jocuri logico-matematice care urm resc familiarizarea copiilor cu opera iile cu mul imi.

2.6. Metodologia organizarii si integrarii jocului didactic in structura lectiilor Organizarea si introducerea jocului didactic ca procedeu de baza in imbinarea activitatilor instructive cu cele educative la toate obiectele din plaja orara si in diferite secvente ale lectiei, a constituit o preocupare permanenta a dascalilor. Pentru aceasta e necesar sa fie respectate cateva cerinte de baza:

15

a) stabilirea prealabila, riguroasa a continutului jocului si amplasarea judicioasa a acestuia in sistemul activitatii instructive; b) accentuarea caracterului de responsabilitate si seriozitate ce trebuie imprimat fiecarui elev, spre a se evita tendinta de a considera activitatea o distractie oarecare; c) beneficierea tututror elevilor de informatia ce reprezinta obiectul jocului(rolurile in joc sa fie schimbate, iar cerintele impuse in masura egala tututror participantilor); d) cunoasterea exacta de catre invatator a regulilor si detaliilor jocului pentru a-l organiza si desfasura degajat, adaptandu-l la particularitatile clasei; e) pregatirea materialului impus de continutul si obiectivele urmarite prin joc. In general, orice joc didactic parcurge urmatoarele etape: 1) activitatea introductiva-elevii sunt orientati in directia sarcinii propuse prin joc; 2) comunicarea titlului jocului, a regulilor si a conditiilor de desfasurare;comunicarea regulilor impuse si asigurarea intelegerii lor de catre toti elevii (in caz contrar, participarea nu va fi de 100%) 3) explicatia si demonstratia-de claritatea si exactitatea lor depinde atingerea obiectivelor propuse(desi, de regula, se desfasoara simultan, uneori se succed-explicatia precede demonstratia, drumul cunoasterii se pargurge deductiv, de la regula la exemplu); 4) fixarea regulilor- se recomanda atunci cand jocul are o actiune mai complicata, impunandu-se o subliniere speciala a regulilor; 5) executarea jocului- invatatorul poate conduce direct(are rol de conducator al jocului) sau indirect (ia parte activa la joc), trebuind sa imprime jocului un anumit ritm, sa mentina atmosfera de joc, sa evite momentele de stagnare,sa urmareasca comportarea elevilor, sa activeze toti elevii la joc, sa urmareasca daca se respecta regulile etc; 6) incheierea jocului- se formuleaza concluzii si aprecieri, se fac recomandari si evaluari cu caracter individual si general(uneori prin tehnici Freinet sau de gandire critica, alteori prin metode traditionale).

16

CAPITOLUL III. JOCURI MATEMATICE PROPUSE SPRE UTILIZARE IN CADRUL LECTIILOR DE MATEMATICA

3.4. Jocuri matematice Matematica e ca urcusul pe munte.Efortul e rasplatit de privelisti marete.Ca si pe munte, ascensiunile in matematica sunt frumoase daca nu esti obsedat doar de locul unde vrei sa ajungi si daca esti in stare sa savurezi tot ce intalnesti pe parcurs. (Barbu,H. ;Popescu,E. ; Activitati de joc si recreativ distractive ) Cuvintele lui Solomon Marcus arata foarte bine rolul pe care il indeplineste jocul matematic in insusirea, consolidarea si sistematizarea cunostintelor din cadrul stiintei numerelor. Deoarece lumea este guvernata de numere (Pitagora), suntem obligati sa le trezim elevilor dragostea pentru ele, sa-i invatam sa se joace cu operatiile si conceptele abstracte, precum si sa descopere calea de a da raspuns unor probleme ce par imposibile la prima vedere.

17

3.4.6. Geometrie cu numere Sarcina didactica: completarea unor figuri geometrice cu numere care respecta o regula data pentru a obtine sumele cerute pe anumite directii; Obiective: a) sa completeze cu numere potrivite figurile geometrice pentru a obtine sumele cerute pe anumite directii; b) sa-si consolideze cunostintele despre operatiile aritmetice; c) sa-si dezvolte calitatile atentiei, viteza si corectitudinea calculului,capacitatea de reprezentare.

10

1 3

3 3 3

3 4 3 5

5 4

7 2 5

34

\ 8 13

14 7 2

15 10

Plaseaza in cerculete numere de la 1 la 12 (o singura data), astfel incat suma numerelor din cele patru cerculete de pe laturile stelutei sa fie egala cu 26.

18

Solutie:

10 5 6 2 11 12 1 3 8

Aseaza in cerculete numere naturale de la 0 la 5, astfel incat sa obtii aceeasi suma pe fiecare din laturi; asaza in cerculete numere naturale de la 0 la 9, astfel incat sa obtii suma 15 pe fiecare linie.

3.4.7. Logica matematica (exercitii de asezare tn spatiu / ordonare) Sarcina didactica: reconstituirea unor siruri (sau ordonari), alcatuirea unor clasamente dupa o serie de propozitii ce contin informatii; Obiective: a) sa extraga din fiecare propozitie informatia oferita; b) sa faca conexiuni logice intre informatiile primite; c) sa reconstituie sau sa alcatuiasca ordonari, clasamente.

19

Andrei, Bogdan, Cornel, Daniel si Eugen se pregatesc sa plece in cursa. Plasati-i corect la start stiind ca: Andrei se afla intre Cornel si Eugen; Eugen se afla intre Bogdan si Andrei: Bogdan este alaturi de Daniel.

Capitanul echipei de fotbal alcatuita din Andrei, Bogdan. Cornel, Daniel si Eugen va fi cel mai in varsta dintre ei. Bogdan: Eu sunt mai tanar doar decat Cornel. Eugen: Eu sunt mai tanar decat Bogdan si mai in varsta decat Andrei. Daniel: Eu sunt mai tanar decat Bogdan si Cornel.

La un concurs de schi s-au realizat urmatoarele punctaje: 93, 67, 65. 50, 75, 39 puncte. Precizati clasamentul si punctele acumulate, stiind ca: Daniela s-a plasat Intre Bogdan si Eugen. Bogdan a castigat si Corina a pierdut. Daniela are exact 10 puncte in plus fata de Florin.

III

II

IV

VI

Cele cinci case sunt zugravite in rosu, verde, maro, galben sj albastru. Stabiliti ondinea culorilor daca: Casa verde nu e vecina cu cea galbena. Casa galbena nu e vecina cu cea din mijloc.

20

Casa albastra nu e vecina cu cea rosie, Casa rosie e vecina cu cea verde. Prima casa este maro.

/\/

/\/\/

/\/

/\/

/\/

/\/

Vasile, Tudor si Dumitru sunt prenumele a trei elevi din clasa a IV-a. Aflati numele si prenumele fiecaruia daca: Numele lor de familie sunt tot Vasile, Tudor, Dumitru. Nici unul nu are numele de familie identic cu prenumele. Numele lui Dumitru nu este Tudor.

3.4.8. Prietenul meu, numarul necunoscut/ De-a detectivul Mate Sarcina didactica: aflarea necunoscutei in cadrul exercitiilor cu cele patru operafii sau de formare a numerelor ; Obiective: a) sa stabileasca rolul indeplinit de numarul necunoscut; b) sa aplice corect algoritmul de calcul specific fiecarei situatii; c) sa afle corect numarul necunoscut in situatii cunoscute sau atipice; d) sa verifice corectitudinea aflarii necunoscutei. Completeaz casetele: .- 12 99 .

63
.. - ........ ... . - ...

21

Completeaza: 7-1-n= 2

Termen Descazut Termen Scazator Suma Diferenta

238 127 133 789 538 987

Factor DeTmpartit Factor Impartitor Prod us Cat

60 5 4 8

56

392

8 -a

6 -a
1

a+1 6

a+3

a+5

1 9 7

Scrie pe fiecare colt al stelutei numere formate din zeci, astfel incat suma lor sa fie 100.

22

Gaseste numarul care se prezinta astfel: Sunt cel mai mic numar natural care adunat cu 3 da un numar mai mare decat 6. Sunt cel mai mare numar natural care scazut din 7 da un numar mai mare decat 3. Sunt un numar de doua cifre, mai mare decat 40 i mai mic decat 51. suma cifrelor mele este 9. Sunt un numar situat intre 50 si 70, la o distanta de 15 numere de numarul 76. Sunt un numar care se imparte exact pe 24, sunt impar si diferit de 1. Nu sunt nici cel mai mic, nici cel mai mare numar scris cu cifrele 2, 2, 3.

Completeaz c su ele piramidei adunnd cte dou numere:

23

10 12

13

12

3.4.9. Calculam cu litere/Mesaiul cifrat Sarcina didactica: efectuarea corecta a unor caicule, asocierea rezultatelor cu litere date si obtinerea unor mesaje ; Obiective: -sa efectueze corect calculele; -sa asocieze litera din cod cu rezultatul obtinut; -sa obtina si sa citeasca mesajul, dezvoltandu-si calitatile atentiei si spiritul de observatie.

De ce este vesel lonel?


Codul: A = 4; E = 6; L = 10; I = 8; I = 9; M = 12;N=14;R=18;S = 20;

24

Efectuand exercitiile in ordinea in care sunt scrise si apoi scriind rezultatele obtinute in tabel (tot in ordinea obtinerii lor), vei obtine codul dupa care poti descifra mesajul extraterestrilor. 32: 8 + 6 = 54 : 9 : 3 = 81:9-3 = 28: 7+ 1 = a 63 : 7 : 3 =

64 : 8 : 2 = 36 : 9 x 2 = 56:7+ 1 = d e i 1 n

81 :9 -8 = 49 : 7 + 0 = 27:9+9 = 45 : 9 + 6 = o P r s

42 : 6 x 2 = 18 : 6x0 = t u

24 : 6 x 4 = 30 : 6 x 3 =

3.4.10. Numere pare si impare Sarcina didactica: aplicarea informatiilor despre par - impar in situatii diferite, citirea si solutionarea unor probleme ; Obiective: a) sa. gaseasca aplicatii variate ale cunostintelor matematice; b) sa citeasca si sa-si reprezinte corect continutul unor probleme; c) sa-si educe si sa-si dezvolte calitatile atentiei, puterea de reprezentare si de imaginare, interesul pentru maternatica. Sipetul negustorului de perle Un negustor de perle avea un sipet cu 9 despartituri. Intr-o zi, un alt negustor l-a mtrebat cate perle are in el. Nu stiu, dar daca numar pe fiecare latura, gasesc cel mai mic numar par cuprins intre10 si 20. In despartitura din mijloc nu am nimic. Un matematician le spuse: In sipet vad 31 de perle, dar aranjate altfel, cu numai 26 obtin aceeai suma pe toate laturile, dar una impara. Cum a aranjat perlele in sipet matematicianul?

25

Numarand din 4 in 4, descoperi traseul spre minge.

Numara descrescator din 3 in 3 si coloreaza drumul fluturelui spre floare!

3.4.12. Jocuri cu bete de chibrituri Sarcina didactica: obtinerea unor figuri geometrice, egalitati sau cuvinte prin mijcarea betelor de chibrituri, calcule cu cifre romane; Obiective: a) sa rezolve probleme folosind betele de chibrituri; b) sa-si dezvolte spiritul de observatie, flexibilitatea gandirii, calitatile atentiei, capacitatea de reprezentare si imaginare, ingeniozitatea;

26

c) sa scrie cifre romane; d) sa corecteze egalitati in care apar cifrele romane.

1)Din cele 20 de chibrituri luati 6, astfel incat sa ramana 10.

2)Cate patrate poti construi cu 12 bete de chibrituri?

3)Egalitatile sunt gresite. Muta cate un betisor si vei obtine rezultate corecte.

4)Din aceste 3 betisoare, oare poti face patru?

27

3.4.13. Coloram, calculam, comparam si ne distram! Sarcina didactica: consolidarea deprinderilor de calcul cu cele patru operatii si de comparare a numerelor; Obiective: a) sa calculeze corect si rapid, respectand cerinta data; b) sa aseze corect semnele operatiilor matematice pentru a obtine rezultate diferite pornind de la aceleas. i cifre; c) sa traseze corespondenta intre rezultat si operatii; d) sa-si dezvolte calitatile atentiei si interesul pentru matematica; e) sa compare doua sau mai multe numere date.

1. Coloreaz desenul respectnd codul culorilor:

verde 29 7 =........ 21 5 =....... 25 6 =....... 20 8 =........ 22 16 =........ 13 13 =........

albastru 22 7 =........ 26 9 =....... 25 17 =........ 13 4 =....... 21 3 =........ 14 7 =........

maro 24 19 =........ 12 9 =........ 20 18 =........ 21 2 9 =........ 20 9 =........ 25 5 =........

galben 30 7 =........ 20 16 =........ 25 17 =........

28

2. Alege perechi de numere ale c ror sume s fie cele din mijlocul florii. Scrie-le n petale:

29

18

25

3. Vre i s afla i c i pa i sunt pn la floarea de nuf r? Urm ri i exerci iile i calcula i:

4. Furnicile Tina si Mara trebuie sa ajunga la musuroi. Prima alege calea din 2 in 2. cealalta cauta la fiecare pas numere de doua ori mai mari. Colorati diferit drumurile lor

30

5. Grivei trebuie sa manance doar oasele care arata jumatatea numarului osului ros anterior. Coloreaza ce oase alege Grivei!

6.Oachi

31

7. Flufy

8. Frunzele Compune exercitii a caror rezultat sa fie un numar de pe frunze, apoi numeroteaza frunzele.

2. 3. 4. 7. 8.

1.

( 4+ 2 ) x 2= 1 2

5. 6.

9. Robo Numerele date sunt transformate de robotel in numere de 5 ori mai mici. Urmareste sagetile si1 scrie numerele date de Robo.

32

10. Coloreaza numerele care fac adevarate relatiile:

11. Colorati casutele ce ne conduc la rezultat!

12. Completati etichetele scriind nurnerele urmatoare la locul potrivit: 60, 43, 38, 18,81,65,51.

33

13. Cei sase copii au greutatile conform tabelului de nai jos. Asezati-i pe leagan astfel incat acesta sa fie in echilibru.

Andrei Bogdan Costel Daniela 1 Eugenia Felicia 4.

25kg 30kg 28kg 29kg 28kg 32kg

Grupati numerele de mai jos cate trei, iar suma fiecarui grup sa fie 100

15. Care dintre cele cinci orase sunt cele mai apropiate intre ele si care sunt cele mai mdepartate?

3.4.14. Un joc vechi de mii de ani - patratul Tangram Sarcina didactica: obtinerea unor animale, figtiri umane, obiecte prin decuparea $j lipirea pieselor patratului Tangram, dezvoltarea creativitatii; Obiective: a) sa decupeze si sa recunoasca figurile componente ale patratului Tangram; b) sa asambleze prin lipire partile decupate pentru a obtine animale, obiecte, figuri umane; 34

c) sa utilizeze la construirea desenelor toate cele sapte tanuri (componente) ale patratului Tangram; d) sa-si dezvolte creativitatea construind imagini diferite, dar folosind aceleasi piese

35

36

3.4.15. Alte jocuri didactice 1. Une te forma geometric cu denumirea sa:

con

triunghi

cub sfer

dreptunghi

cilindru

p trat

2.

Pentru fiecare instrument de m sur , ncercuie te m rimea pe care o m soar : a) lungimea b) timpul c) capacitatea a) masa b) lungimea c) timpul a) valoarea b) masa c) capacitatea

3.

Une te fiecare opera ie cu rezultatul potrivit: 32 + 6 9 25- 5 24 29-20 27 46+ 13 38 48 21 59

14 + 10 20

4.

Calculeaz 10+ 33 +12

i completeaz : 69- 7 +11 49 - 8 -30 52+ 6 -12

5.

Completeaz tabelul:

15 +12 +11 27 38

42 33 64 11 76 17 7

37

6. 39 67

Calculeaz apoi coloreaz casetele cu rezultatul: 12 + 7 = 13 +5 5 = 13 + 25 = 25 +3 2 = 11 + 28 = 54 + 13 = 5 + 14 = 15 +4 4= 6 + 43 = 46 + 22 = 12 + 25 = 14 +4 3 =

10.

Scrie numarul corespunzator fiecarei multimi:    

12.

Calculeaza:

+ 371=

-150=

+434`

- 314=

200

START!
13. Completeaza` tabelul : Numarul 954 305 14. Scrie cu cifre romane urma`toarele numere : 38 Aproxima`ri la zeci Aproximari la sute Aproximari la mii

15 - .................. ; 1996 - .................... ; 2005 - ................... ; 15. Scrie cu cifre arabe numerele scrise mai jos:

197 - ................... .

XXV - ............ ; MDCXI - .............. ; MAMLIX - .............. ; XCXII - ..............

16.

Efectuati si apoi completatai tabelul : a 285 489 b 54 732 c 185 426 a+b+c a+b-c

17.

Scrie ce frac ie din desen reprezint suprafa a colorat n fiecare caz :

18.

ncercuie te frac iile corespunz toare p r ii colorate :

1 4

1 3

1 2

2 5

2 4

2 3 8

3 4

3 6

39

CAPITOLUL IV. ASPECTE METODICE


4.1 Proiecte didactice,unde jocul didactic matematic este preponderent, indiferent de tipul de curriculum(nucleu, aprofundat sau extins) 40

Proiect de lec ie

Data: Clasa: I Propun tor: Obiectul: Matematic Subiectul: Consolidare- Adunarea i scderea nr. naturale 0-100 Tipul lec iei: consolidare de cuno tin e Obiective opera ionale:
O1: s rezolve corect exerci iile de adunare i scdere;

O2: s compare perechile de numere; O3: s rezolve probleme cu una sau mai multe opera ii; O4: s compun probleme dup exerci iul dat; O5: s gseasc termenul necunoscut; O6: s realizeze legtura ntre floare i ghiveci; O7: s participe n mod activ i eficient n activitatea de rezolvare a sarcinilor individual i n perechi. STRATEGIA DIDACTIC : 1.RESURSE PROCEDURALE:
y

Procedurale: instructajul verbal, problematizarea, conversa ia euristic , observa ia dirijat , exerci iul, aprecierea verbal i scris Materiale: postere,fi e, plan e,markere,flip-chart
Organizatorice: frontal, individual, n perechi

y
y

3.FORME I TEHNICI DE EVALUARE : observarea sistematic , prob scris , autoevaluare, evaluare de c tre colegi

DESF URAREA ACTIVIT II Moment organizatoric


y y

Asigurarea unui climat adecvat bunei desf ur ri a lec iei; Verificarea temei cantitativ i calitativ. 41

Captarea aten iei se realizeaz o discu ie legat de ora precedent, de limba romn se prezint elevilor o plan ce reprezint Zna Fluturilor. Ea i-a chemat flutura ii s se bucure pe cmpul plin de flori alturi de albinu e. fiecare flutura se a az pe o floare. Florile ascund cte o surpriz. Elevii vor descoperi surprizele ascunse de flori. Se va anun a titlul lec iei ce urmeaz s fie nsu it : Consolidare- Adunarea i scderea nr. naturale 0-100 .IV. Dirijarea nv rii Anun area temei

elevii sunt mp r i i n 3 grupe: grupa florilor ro ii, grupa florilor galbene i grupa florilor portocalii; fiecare floricic are anumite sarcini pentru elevi:

1* Frontal
Pe o plan fiecare grup va avea cte o brcu care nu are pnz. Elevii trebuie s rezolve exerci iile de pe brcu i s caute pnza cu rezultatul potrivit. (ANEXA 1)

2* Frontal
Compar: GRUPA 1 45 + 4 .... 45 + 2 76-5....89-7 GRUPA 2 68-57.......31 + 67 12 +37.........42-21 GRUPA 3 99-45......13+23 45+3.....69-38

3* N PERECHI
Fiecare floare ascunde un numr. Descoper-l:

GRUPA 1
+ 32 = 77 98= 52

GRUPA 2
45 + = 90 - 25 = 55 42

GRUPA 3
- 56 = 33 53 + = 85

4*N PERECHI

GRUPA 1
Afl numerele cu 2 mai mari dect: 42, 62, 75,21, 30,56.

GRUPA 2

Afl numerele cu 6 mai mici dect: 29, 48, 38, 59, 96,78.

GRUPA 3
Afl numerele cu 32 mai mari dect: 42, 26,12,45,17,35.

43

5 *N PERECHI * Rezolv problemele: Fiecare problem este scris pe o floare. Grupa 1: 1. La o florrie s-au vndut 26 de garoafe i 43 de frezii. Cte flori s-au vndut la florrie? .. ..

2. Compune o problem dup exerci iuldat: Exerci iul este scris pe floare, iar elevii vor scrie problema pe frunza acesteia.

Grupa 2: 1. ntr-o livad sunt 35 de pruni i 23 de cai i. C i pomi sunt n livad?

.. ..

2. Compune o problem dup exerci iuldat: Exerci iul este scris pe floare, iar elevii vor scrie problema pe frunza acesteia.

44

Grupa 3: 1. Ovidiu a pescuit 26 de pe ti. Dintre ace tia, 20 de pe ti i-a dat Alinei. C i pe ti mai are Ovidiu? .. .. 2. Compune o problem dup exerci iul dat: Exerci iul este scris pe floare, iar elevii vor scrie problema pe frunza acesteia.

6* Frontal
Pe petalele florilor vor fi scrise problemele, urmnd ca mpreun cu elevii s le rezolvm:

45

Rezolvarea se va scrie pe ghiveci!!

7* Frontal
Gse te floarea potrivit pentru fiecare ghiveci!

ncheierea lec iei - Zna fluturilor le va oferi elevilor fi ele de lucru (ANEXA 2) - fac aprecieri frontale cu privire la modul de participare al elevilor la lec ie - transmit tema pentru acas - strng materialele utilizate n timpul activit ii 46

ANEXA 1
A az corect pnza conform rezultatului de la fiecare exerci iu:

41 36

75-34

ANEXA 2 FI A DE LUCRU

98-62

47

ANEXA 2 FI A DE LUCRU
Rezolv exerci iile i coloreaz flutura ul conform codului de culori:
87-galben 34- ro u 57-verde 23-portocaliu 96-maro

48

PROIECT DIDACTIC Data: Clasa: I Inv.: Disciplina: Matematic Unitatea de nv are: Numerele naturale de la 0 la 5 Subiectul lec iei: Num rul i cifra 3 Tipul lec iei: Predare-nv are-evaluare Durata : 45min . Obiective opera ionale: Pe parcursul i la sfr itul lec iei, elevii vor fi capabili: a) cognitive: O1 s stabileasc coresponden a ntre mul imile cu dou i trei elemente, indiferent de natura acestora; O2 s asocieze mul imii cu trei elemente num rul i cifra corespunz toarea; O3- s reprezinte prin puncte, cercule e, liniu e etc. mul imea cu trei elemente; O4- s scrie pe liniatura caietului cifra 3, respectnd forma , ncadrarea n spa iul grafic, distan a dintre cifre; O5- s completeze iruri cu jetoane potrivite, pe baza regulei date; b) afective OA1- s manifeste interes pentru utilizarea corect a numerelor, pentru o scriere ngrijit corect ; OA 2 -s colaboreze cu colegul de banc sau cu membrii echipei n rezolvarea sarcinilor; c) psiho-motorii - s adopte o pozi ie corect i comod a corpului pentru scris; -- s mnuiasc corect instrumentul de scris. Resurse: 1. Metodologice: a) strategie didactic : dirijat , inductiv ; b) metode i procedee: conversa ia, explica ia, exerci iul, demonstra ia,problematizarea, analiza, munca cu manualul;

c) forme de organizare: frontal , individual , pe grupe, n perechi; d) mijloace didactice: num r toare, , be i oare, bile colorate, jetoane cu cifre , fructe, legume, animale, plan e didactice ( predarea numerelor 1,2,3) 2. Surse bibliografice: y Curriculum Na ional. Programe colare pentru clasele I i a II-a, Bucure ti, 2004; y Dumitru S vulescu, Metodica pred rii matematicii n ciclul primar, Craiova, Ed. Gheorghe Alexandru, 2006; y Gabriela Vasiloanc ,Sorina Guzum, Gina Velcu- Activit i transdisciplinare-Exerci iijoc ,clasa I,.Ed Erc Presss Educativ, 2005 y www.didactic.ro 49

SCENARIUL DIDACTIC RESURSE ETAPELE LEC IEI 1 1. Moment organizatoric 2. Verificarea temei OB. OP. 2 1min. 1min. EVALUARE Durata CON INUTURI 3 Asigur condi iile necesare desf urarea eficient a lec iei. PROCEDURALE MATERIALE 4 pentru conversa ia 5 FORME DE ORGANIZARE 6 7

Verific tema cantitativ i calitativ, f cnd conversa ia, aprecieri verbale asupra modului de scriere, explica ia corectitudinii i calit ii temei.

observa ia sistematic

3.Reactualizarea cuno tin elor

O1 OA1 3min. OA2

Joc didactic Formeaz mul imi Se va efectua exerci iul-joc referitor la numerele i cifrele 1 i 2. Sarcina didactic este s ridice tot attea obiecte cte arat cartona ul, s stabileasc num rul corespunz tor.

conversa ia, explica ia, demonstra ia, jocul didactic, problematizarea

jetoane tabla magnetic cifrele 1 i 2

evaluarea de c tre colegi activitate frontal formativ

aten iei

4 Captarea

2min. O1

5. Anun atea obiectivelor

1min.

Propun elevilor s cnte primele dou demonstra ia strofe ale cntecului Elefan ii. Cer elevilor s asocieze num rul elefan ilor cu num rul semnelor de carte. Se adaug nc un element ( un semn de carte). Comunic titlul lec iei i a obiectivelor explica ia ntr-o manier accesibil elevilor. 50

semne de carte Elef n el , confec ionate la activitate ora de abilit i frontal practice

lec iei 6. Dirijarea nv rii O1 O2 O3 Atrag aten ia asupra ilustra iei din manual (Pnza cu elefan i) i asupra frunzelor colorate. Explic elevilor cum s-a format noul num r: prin ad ugarea unui element la cele precedente. Mul imea nou format are cu un element mai mult dect mul imea cu dou elemente. Spunem c aceast mul ime are un num r de trei elemente. Se observ imaginile din manual; se traseaz coresponden e astfel nct fiec rui iepura s -i revin o varz . Atrag aten ia asupra faptului c num rul 3 este un num r des ntlnit n pove tile cunoscute. Ia gndi i-v copii: mp ratu-are ....3 fii. Purcelu ii cei cumin i.... 3 sunt i ei la p rin i. n poveste, ca s vezi, Capra are tot....3 iezi! Solicit elevii s dea exemple , s formeze i alte mul imi cu dou elemente la care s adauge nc un element la tabla magnetic ( frontal) i cu ajutorul jetoanelor (n pereche). Se concluzioneaz c mul imile care au 2 elemente i nc unul sunt mul imi cu 3 elemente . Num rul trei se va reda cu ajutorul cifrei 3. Prezint plan a cu cifra 3 asociate mul imii cu 3 elemente. 51 conversa ia, observa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, manualul semne de carte Elef n el , confec ionate la ora de abilit i practice tabla magnetic , jetoane

activitate frontal

10min.

Observare sistematic activitate frontal

OA1

observa ia explica ia demonstra ia

exerci iul tabla magnetic , jetoane magnetice farfuriu e cu jetoane ce reprezint fructe, legume etc. Plan a didactic

O3

activitate frontal activitate n pereche

exerci iul

activitate

7. Ob inerea performan elor 8min. O2

Se observ plan a , se num r elementele de la fiecare mul ime. Se memoreaz versurile: observarea dirijat , 3 a fost un inelu explica ia, Pe deget nvrtecu . demonstra ia, exerci iul Me terul l-a rupt n dou S -i dea folosin nou . Precizez i demonstrez scrierea corect a cifrei 3. Elevii se mobilizeaz pentru scriere : i nc lzesc mu chii minilor, scriu n aer,, pe banc , cu creionul ntors , urm resc direc ia de scriere a cifrei 3 din manual, la tabl . Pentru nceput, elevii vor scrie, pe spa iul de scriere din manual, trei cifre, apoi vor completa un rnd. Dirijez scrierea corect . Urm resc i corectez pozi ia corect manualului i a corpului n timpul scrierii. Urm resc i apreciez elevii care scriu corect, ncurajez i ofer ajutor celorlal i. Expun ,,Povestea num rului 3.

frontal

manualul conversa ia, explica ia, exerci iul, demonstra ia activitate independent frontal exerci iul individual povestirea povestea num rului 3 activitate frontal

O4

8. Reten ia i transferul O2 O3

6 min.

Cer elevilor s numere pe num r toare 3 jocul didactic bile, s ridice 3 creioane colorate, 3carioci. Solicit elevii s deschid caietele speciale de matematic , s formeze mul imi de trei elemente i s deseneze attea elemente ct conversa ia conversa ia indic cifra. Se trece la scrierea cifrei 3 pe caietul 52

activitate independent caietul special activitate

O4

special(un rnd). Propun, spre gndire, o situa ie-problem : ,,n dou cutii sunt 3 mere. Cte mere pot fi n fiecare cutie? 9. Evaluarea cuno tin elor 6min. O2 O3 O4 5min. OA2

n pereche problematizarea jetoane cu mere activitate independent prob scris

Distribui fi ele indivuduale de lucru, exerci iul explic sarcina. Apreciez rezultatele. Identific gre elile . problematizarea Joc didactic:Toamna n gr din i livad Observ irurile ,descoper regula i completeaz ! Fiecare grup va primi cte un ir cu jetoane (legume/fructe/ frunze9 i cte o cutiu cu jetoane ce reprezint legume/ fructe/ frunze. Dup ce descoper regula, vor completa cu nc trei elemente fiecare ir. Scrierea cifrei 3 n caiete: 3 rnduri 1min. 1 min. Apreciez modul de desf urare a lec iei, eviden iez elevii care au r spuns foarte bine i i ncurajez pe ceilal i.

10. Activitate transdisciplinar

activitate pe Siruri cu grupe jetoane (legume, fructe, frunze) observare sistematic aprecieri verbale

11. Tema pentru acas 12. ncheierea activit ii

53

Povestea cifrei 3... Se poveste te c n momentul na terii Domnului cei trei magi erau pe drum, ndreptndu-se c tre locul magnific, a a cum i c l uzea steaua. Cel de-al doilea mag se afla la o distan aproximativ egal fa de primul i al treilea. Erau cu to ii cu privirea ndreptat spre cer, urm rind steaua care vestea na terea Fiului Domnului. Dar iat c un curcubeu i uni printr-un arc pe primul i pe al doilea mag, iar un alt curcubeu l uni pe al doilea de cel de-al treilea mag. F r s prind chiar de veste, cele dou curcubee se l sar la p mnt, arcuite cum erau, parc nchinndu-se i ele n fa a pe terei n care se n scuse Fiul Domnului. Magii au intrat sfio i, ducnd la picioarele pruncului trei daruri: aur, smirn i t mie. Urmele curcubeului au r mas ns la intrare, pe ele crescnd cele mai nmiresmate flori din lume, florile de busuioc. Cnd au privit oamenii urma aceea au spus c dac vor s scrie num rul care-i reprezenta pe cei trei magi, vor desena i ei cele dou semicercuri minunate, pline cu flori de busuioc.... i a a a ap rut cifra 3...

54

Descriptori de performan Suficient ncercuie te corect cifra corespunz toare num rului de elemente pentru cel pu in dou mul imi; Scrie corect cifra corespunz toare num rului de bile pentru cel pu in trei mul imi; Completeaz corect, cel pu in dou mul imi ,cu elemente ct indic cifra.

Bine ncercuie te corect cifra corespunz toare num rului de elemente pentru cel pu in patru mul imi; Scrie corect cifra corespunz toare num rului de bile pentru cel pu in 6 mul imi; Completeaz corect,cel pu in patru mul imi, cu elemente , ct indic cifra

Foarte bine ncercuie te corect cifra corespunz toarea num rului de elemente pentru toate mul imile date; Scrie correct cifra corespunz toare num rului de bile din fiecare mul imi Completeaz corect toate mul imile

55

Proiect didactic
Unitatea: Data: Institutor : Clasa: a II-a Disciplina: Matematica Unitatea de nv are: Recapitulare finala Tema: Adunarea i sc derea numerelor naturale n concentrul 0- 1000 cu trecere peste ordin Tipul: consolidare Obiective opera ionale: O1- s efectueze opera ii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 1000, fara si cu trecere peste ordin; O2- s efectueze exerci ii care presupun efectuarea probei adun rii, sc derii; O3 s cunoasc terminologia specific opera iei de adunare i sc dere; O4 - s rezolve probleme cu dou opera ii matematice aplicnd adunarea i sc derea numerelor naturale cu trecere peste ordin; O5 s afle termenul necunoscut dintr-o rela ie matematic ; O6 s participe cu constient ,activ si cu interes la lec ie. Strategia didactica: activ participativ a. Resurse procedurale: jocul didactic, observa ia, problematizarea, exerci iul, conversa ia. b. Resurse materiale: plan bolduri, hartie colorata c. Resurse informa ionale: Matematica manual clasa a II a , Stefan Pacearca,Mariana Mogos, Editura Aramis, Bucure ti 2004, Aritmetica. Culegere de exerci ii i probleme, C. Badea, D. Berechet, F. Berechet, M. Gardin, F. Gardin, Editura Paralela 45, Pite ti 2001 Mate 2000 + 4/5 ,Exercitii , probleme, teste ,jocuri,clasa a II-a , A. Dumitru, D. Bestiu, C Grigore, Editura Paralela 45 d. Forme de organizare: activitate frontal , individual , pe echipe. colorata cartonata, polistiren,jetoane,fi e de lucru, tabla, creta,

56

I. Moment organizatoric O1 II. Verificarea cuno tin elor anterioare

Durata

Momentele lec iei

Ob.

Con inutul lec iei Resurse de organizare Asigurarea lini tii i ordinii n clas . Preg tirea materialelor de lucru. Pun elevilor urmatoarele intrebari: -Ce lectie ati avut de pregatit pentru astazi? ( Recapitulare finala- Numerele naturale de la 01000) -Ce este predecesorul unui numar? -Ce este succesorul unui numar? -Numeste - predecesorul numerelor 234, 100, 45 -succesorul numerelor 567, 899,781 -Spune trei numere consecutive,care sa cuprinda numarul 37 ! -Ce intelegeti prin ordonare crescatoare, dar descrescatoare? Rog elevii sa fie atenti la jetoanele ce reprezinta numere naturale pentru a le aseza in ordine crescatoare ,apoi descrescatoare si sa compare perechile de numere date. Joc cu jetoane: frontal frontal

Strategii didactice Resurse Resurse procedurale materiale explica ii conversa ia conversa ia examinatoare

frontal

10

frontal

exerci iul

Joc didactic Ordoneaza crescator numerele de pe jetoane 945, 34, 456, 789, 123, 590, 8 frontal Panou, jetoane cu numere,

57

Ordoneaza descrescator numerele de pe jetoane 14, 789 , 21, 990, 157, 620, 5 

jocul didactic

semne de comparare

Compara perechile de numere date ,folosind semnele <, = , >.

Prin metoda Expozia stelara,verific cunostintele elevilor despre adunare si scadere ,elevii trebuind sa numeasca termenii matematici folositi la adunare si scadere( plus, minus, termen, descazut, scazator, cu atat mai mult,cu atat mai putin, rest,total)

SUMA

DIFERENTA

III. Anun area temei i a obiectivelor

Pe baza metodei folosite fac trecerea la lectia noua,anun and elevii titlul lec iei: Adunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin - Exerci ii i probleme

frontal

58

O2 IV. Dirijarea nv rii 30 Lec ia se va desf ura sub forma de concurs ntre echipe.Voi alege 3 grupe a cate 5 elevi si ii rog sa isi aleaga numele pentru grupa. Cu o grupa se va lucra la nivel de clasa I , deoarece cuprinde elevi cu CES. Pentru fiecare exerci iu rezolvat corect elevii vor primi recompens cte o floare . Floricele primite vor fi a ezate pe un suport. La sfr itul orei se vor num ra floricelele c tigate de fiecare echip . Se va desemna c tig torul.

frontal

explica ii concursul recompense

O5

panouri exerci iul frontal

O4 O3

Exercitul 1 (Anexa 1) Gaseste rezultatul corect si lipeste-l in caseta Fiecare grupa primeste o coala A4 ce cuprinde doua scheme cu cate 3 si 2 exercitii de aflare a numarului necunoscut si un plic in care se gasesc numerele lipsa.Castiga echipa ce a lipit corect intrun timp cat mai scurt(max. 10min)

exerci iul

fi a de lucru 478 +123 311 741 pe grupe exerci iul

59

problematizarea fi a de lucru 500 jetoane cu rezultatul corect

- 309

256

Pe grupe Pentru grupa cu CES vor fi urmatoarele exercitii: 2+4= 4+5= 13+3= Exercitiul 2: Fiecare grupa primeste o coala de polistiren,pe care este lipit un pom (cires),pe ale carui crengi sunt cirese cu adunari si scaderi . Elevii trebuie sa rezolve corect exercitiile si sa faca corespondenta intre frunzele cu rezultatul corect si adunarile si scaderile respective. (Anexa 2) Explicatia 10 - 5= 8 - 2= Exercitiul Fisa

Panou polistiren

60

Exercitiul 3: Se imparte cate o fisa fiecarei grupe cu cate 2 probleme de rezolvat . Echipa isi alege un secretar care sa scrie rezolvarea problemelor pe fisa.Castiga echipa care a rezolvat corect fisa in maxim 5 minute a) Din suma numerelor 250 si 345 , scade diferenta numerelor 197 si 38. b) Micsoreaza dublul numarului 330 cu cel mai mic numar natural scris cu 3 cifre diferite Conversatia,
Problematizarea

Exercitiul ,

Fisa

Pentru grupa cu CES a) Ana are 4 mere,iar fratele ei are 5 mere.Cate mere au cei doi frati in total? Fisa b) Pe un raft sunt 7 carti.Se vand 3 carti.Cate carti raman pe raft? V. Fixarea cunostintelor O1 5 Rog elevii sa isi reia locul in banci,dupa care impart cate o fisa ce contine un rebus(Anexa 3). Specific faptul ca timpul de lucru este de 3 minute. La expirarea timpului ,voi verifica cu ajutorul elevilor rezolvarea rebusului. individual Explicatia, observatia, conversatia , exercitiul

Fisa rebus

61

VI. ncheierea activitatii

Se va stabili echipa c tig toare. Voi face aprecieri verbale la adresa tuturor elevilor si voi imparti fisele cu tema pentru acasa (Anexa 4).

frontal

conversa ia Fisa

62

ANEXA 1

478 +123 311 741

500

- 309

256

ANEXA 1.2

2+4 = 4+5 = 13+3 =

10- 5= 8- 2=

63

64

ANEXA 3 Completand rebusul vei descoperi pe coloane A-B ca prietenele noastre in ora de matematica sunt niste

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Primul ordin al unui numar Formata din zece zeci. Formata din zece sute. Cel mai mic numar natural. Numere cu sot. Al doilea ordin al unui numar

A 1 2 3 4 5 6

65

ANEXA 4

TEMA

1. Alege rezultatul corect:

268+122 790- 29

389 390 395 760 759 761

2. Afla termenul necunoscut:

a+270=461 a= a=
3. Afla numarul:

a- 39=580 a= a=

a) cu 236 mai mare decat 346;

b)cu 59 mai mic ca 130.

66

ANEXA 4.1 Tema pentru copiii cu CES

TEMA

1). Calculati folosind imaginile de mai jos:

67

2).Coloreaza rezultatul corect:

PROIECT DIDACTIC
DATA: DISCIPLINA: Matematic CLASA: a III-a PROPUN TOR: UNITATEA DE NV ARE: Elemente intuitive de geometrie SUBIECTUL: Poligoane TIPUL LEC IEI: mixta OBIECTIVE DE REFERIN : 2.2. s recunoasca si s descrie forme plane si spatiale,sa clasifice obiecte si desene dup criterii variate; 2.9 s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere. OBIECTIVE OPERA IONALE: O1- s recunoasc si sa descrie poligoane ; O2-s identifice elementele componente ale unui poligon pe desene O3-s deseneze diferite poligoane O4- sa construiasca poligoane folosind axa de simetrie O5-s continue modele repetitive.

68

STRATEGII DIDACTICE: a) Metode i procedee: -conversa ia, explica ia, exerci iul, demonstra ia, jocul didactic b) Mijloace de nv mnt: -manualul, flipchart, coli de flipchart, fi e de lucru, planse, markere, creioane colorate c) Forme de organizare a colectivului: - frontal, n perechi, individual Bibliografie: 1. Dumitru,Alexandrina,Viorel-George Dumitru, MATEMATIC Manual pentru clasa a III-a, Ed Corint 2005, Bucure ti; 2. Neac u, Ioan, (coord), (1988), Metodica pred rii matematicii la clasele I-IV, E.D.P., Bucure ti; 3. Gardin, M.,Gardin, F., (2007), MATEMATIC culegere de exerci ii i probleme, Editura Paralela 45, Pite ti.

69

DESF

URAREA ACTIVIT

II Strategii Resurse Evaluare Forma de organiza-re

Momente-le lec iei Moment organizatoric

Con inutul nv

rii

Metode i procedee

Captarea aten iei Anun area subiectului i a obiectivelor

y Preg tirea clasei de elevi i a mijloacelor de nv mnt necesare desf ur rii lec iei. y Gruparea elevilor n 6 echipe: fluturi, rndunele, buburuze, albine,gospodari,ghiocei. y i invit pe elevi s participe la un joc: ,, otron(ANEXA1). Pentru ,,a s ri dintr-o c su n alta elevii vor trebui s rezolve o sarcin matematic . y Anun subiectul i obiectivele lec iei.

simboluri pentru echipe

jocul didactic Conversaia

otronul (figuri geometrice)

frontal frontal

70

Dirijarea nv rii

Scriu titlul lectiei pe tabla:Poligoane. Voi cere s observe pe plansa si in manual ce fel de linii v d, ce sunt segmentele de dreapt pentru formele respective, cum se numesc formele prezentate.Le denumesc celelalte elemente ale poligonului:latura,varf,axa de simetrie.Desenam pe tabla si in caiete cateva poligoane si notam elementele lor.: 3 laturi,- triunghi - 4 laturi,- patrulater - 5 laturi,- pentagon - 6 laturi -hexagon Vom reaminti despre interiorul i exteriorul formelor geometrice. Se prezint o plan pe care este desenat, folosindu-se numai figuri geometrice, un robotel. Sunt recunoscute diferitele figuri geometrice, cu stabilirea elementelor componente ale figurile geometrice. Revenim la ,,Sotronul nostru: Pe fiecare figur care formeaz otronul se afl scris o sarcin . Elevii recunosc figurile geometrice care formeaz otronul i apoi rezolv , pe rnd,pe grupe, cele sase probe reprezentnd exerci ii care vizeaz n elegerea elementelor intuitive de geometrie: 1. Coloreaz obiectele cu fe e n form de: P trat,dreptunghi, triunghi 2. Deseneaz , dup contur, figurile geometrice. 3. Stabile te regula i completeaz irul cu nc trei figuri geometrice. 4. A eza i: n interiorul cercului un p trat n exteriorul cercului un triunghi n interiorul triunghiului un dreptunghi n interiorul p tratului un cerc Conversatia Plansa Frontal

Observarea sistematica

Exercitiul schema planse fisa -anexa descoperirea

frontal

Realizarea feed-back-ului

Fisa-sotron Lucrul pe grupe Exercitiul Fise de lucru-anexa 2 Pe grupe

Produsele Activitatii

Evaluare formativa

71

5.Prive te cu aten ie c su a Scufi ei Ro ii, vezi din ce figuri geometrice este format , num r -le i scrie num rul lor n figurile corespunz toare din stnga. 6.Scufi a Ro ie a ajuns cu bine la casa bunicii. Pentru ca bunica s fie sigur c nu va fi iar p c lit i s -i dea drumul n c su a ei nepo elei, s rezolv m ultimul punct din fi . Scrie ce figur Conversageometric reprezint fiecare num r din c su . Monitorizez activitatea si anunt timpul de lucru.La final,sunt expuse tia posterele elevilor si raportorii le discuta,apoi sunt comentate. Ob inerea performan ei Conversaia exerci iul

postere

Aprecieri i recomand ri. Tema pentru acasa

Deseneaza: A ezi drept un p trat mic, Din triunghiuri nasturi faci Sub el unul mare, i din cercuri: ochi, nas, gur , Din dreptunghi i potrive ti Dac le a ezi cu tact, Bra e i picioare. Ob ii sigur o figur . Apreciez global i individual aportul elevilor la lec ie. Elevii au ca tema realizarea unui colaj din figuri geometrice.

individual

72

ANEXA 1

6 4 3 2 1 5

73

ANEXA 2
Fi a de evaluare 1. Coloreaz cu galben triunghiurile, cu albastru p tra tele, cu portocaliu cercurile i cu ro u dreptunghiurile.

2. Deseneaz , dup contur, figurile geometrice:

3. Continu modelul cu nc cinci figuri:

4.Asezati :in interiorul cercului un patrat,in exteriorul cercului un triunghi,in


interiorul triunghiului un dreptunghi,in interiorul patratului un cerc.

74

5.Prive te cu aten ie c su a Scufi ei Ro ii, vezi din ce figuri geometrice este format , num r -le i scrie num rul lor n figurile corespunz toare din stnga.

6.Scufi a Ro ie a ajuns cu bine la casa bunicii. Pentru ca bunica s fie sigur c nu va fi iar p c lit i s -i dea drumul n c su a ei nepo elei, s rezolv m ultimul punct din fi . Scrie ce figur geometric reprezint fiecare num r din c su .

1: ____________ 2: ____________ 3: ____________

4: ____________
75

Fisa-anexa 2
CRITERII DE ACORDARE A CALIFICATIVELOR : FOARTE BINE identific i coloreaz conform sarcinii toate figurile geometrice deseneaz dup contur 4 figuri geometrice continu modelul cu 5 figuri geometrice Aseaza corect in interior si in exterior toate 8 figurile geometrice Denumesc corect poligoanele si scriu nr lor Denumesc corect 4 figuri geometrice BINE identific i coloreaz conform sarcinii figurile geometrice cu 1-2 gre eli deseneaz dup contur 3 figuri geometrice continu modelul cu 4 figuri geometrice Aseaza corect in interior si in exterior 6 figuri geometrice Denumesc corect 3 poligoane si scriu nr lor Denumesc corect 3 figuri geometrice SUFICIENT identific i coloreaz conform sarcinii figurile geometrice cu 3-4 gre eli deseneaz dup contur 2 figuri geometrice continu modelul cu 3 figuri geometrice Aseaza corect in interior si in exterior 4 figuri geometrice Denumesc corect 2 poligoane si scriu nr lor Denumesc corect 2 figuri geometrice

1 2 3 4 5 6

76

A ezi drept un p trat mic, Sub el unul mare, Din dreptunghi i potrive ti Bra e i picioare. Din triunghiuri nasturi faci i din cercuri: ochi, nas, gur , Dac le a ezi cu tact, Ob ii sigur o figur .

77

Proiect didactic
Clasa : a IV-a Invatatoare: Aria curricular : Matematic Disciplina : Matematic Subiectul lec iei : mp r irea numerelor naturale n concentrul 0-1000 Tipul lec iei : de consolidare Obiective opera ionale : O1 -s efectueze opera ii de mp r ire cu numere naturale n concentrul 0-1000; O2 s rezolve exerci ii cu mai multe opera ii, respectnd ordinea efectu rii opera iilor; O3 s utilizeze limbajul matematic adecvat; O4 s rezolve probleme cu trei i cu mai multe opera ii O5 s compun probleme dup anumite cerin e; O6 s colaboreze n rezolvarea unor exerci ii i probleme. Strategia didactic : activ-participativ a) metode i procedee: exerci iul, munca independent , conversa ia, explica ia, elemente de problematizare;Cubul b) resurse materiale : fi e de lucru, plan c) Resurse informa ionale : - M.E.C.T., C.N.C. -Programa colar pentru clasa a IV-a - Constantin Petrovici - Metodica pred rii matematicii Tipuri de activitate : frontal , independent , n perechi Contextualizare: Activitatea se desf oar n sala de clas , n cadrul Comisiei metodice a nv torilor i tiin e ale naturii

78

Designul lec iei Secven ele lec iei 1. Moment organizatoric Captarea aten iei Ob. oper Con inut i strategie didactic Elevii i preg tesc cele necesare desf ur rii lec iei. Ghicitoare: i la joc i- n ez tori M - nso esc nou surori Calcule orict de grele Pot s fac numai cu ele. Rotofei , un prichindel Le e frate bun i el, Deopotriv le iube te i puterea le-nzece te. (Cifrele) Se poart discu ii cu elevii n leg tur cu lec ia anterioar i tema pentru acas . Anun titlul lec iei i obiectivele urm rite Un elev va citi obiectivele inscrise pe fe ele unui cub. 1-cuno tin e teoretice-demp r it, mp r itor, ct i rest; 2-condi ia restului;rela iile dintre termeni 3-calculul ctului i a restului; 4-reprezentarea a dou m rimi cnd se cunoa te raportul lor; 5-rezolvarea de probleme prin metoda grafic ; 6-ordinea opera iilor;compunerea de probleme. Verific cantitativ tema pentru acas , timp n care elevii vor rezolva independent exerci iul nr. 1 de pe fi . D 400 8 C r 696 3 75 8 3 1001 8 1 680 7 Metode i procedee Conversa ia Evaluare Aprecieri verbale

2. Reactualizarea cuno tin elor nsu ite anterior a) Anun area temei i a obiectivelor urm rite.

Aprecieri verbale

Conversa ia

Aprecieri scrise Exerci iul Autoevaluare FB-8 rez.corecte B-6-7 rez. c. S-3-5 rez. c. I-2 rez. corecte

b) Verificarea temei scrise acas .

O1

79

Verific activitatea independent , apoi tema calitativ. c) consolidarea cuno tin elor O1 Activitate frontal . Calcul mintal: 1. mp r iri pe principuil prelu rii tafetei, implicnd majoritatea elevilor clasei 70:2:5=35:5=7 17:3=5(rest 2) 2. Ce numere sunt de 8 ori mai mici dect 72;96;120? 3. njum t i i sfertul nr. 48. 4. Ctul este 8, restul 6, iar mp r itorul 7.Ct este demp r itul? 5. Demp r itul este 28, mp r itorul 7, iar restul 4. Ct este ctul? 6. De cte ori se cuprinde 9 n 73, 48, 87? 7. Afl toate nr. care mp r ite la 5 dau ctul 7? 8. Ce rest poate avea o mp r ire la 7? 9. Produsul a 2 nr. eszte 180, iar unul din factori este 9. Care e cel lalt factor? 10. Dac demp r itul este 30, ct poate fi mp r itorul astfel nct restul s fie zero?Dar restul 3? 11. Afl diferen a dintre treimea num rului 909 i sfertul num rului 808? Problem distractiv : Mama are 8 banane. Cum p oate s mpart cele 8 banane celor 4 copii ai s i, astfel ca 2 banane s r mn pe farfurie? Activitate independent : Ex. 2 Rezolv n 2 moduri: (848+456+424) : 4 = a) 848:4+456:4+424.4 = b) (1304-424) : 4 = R 220 Activitate frontal Calcula i respectnd ordinea opera iilor: 2007 : 3+[(390x5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5= Se va verifica corectitudinea efectu rii opera iilor, transformnd exerci iul ntr-unul care se rezolv pe baza ultimei opera ii. La tabl i pe caiete se va rezolva urm torul exerci iu:

Conversa ia

Aprecieri verbale

O2

03

Elevul care r spunde de cele mai multe ori corect, c tig dreptul de a citi problema distractiv scris pe reversul tablei.

Elemente de problemati zare

O1

Exerci iul

Apreciez cu calificative

O2

Aprecieri verbale

80

O4

2007 : 3+[(X 5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5=1918 Se va rezolva pe baza ultimei opera ii, cnd devine: 669+[(Xx5 : 6+88) : 7 +1000]+190 =1918 Pentru c elevii au lucrat correct au c tigat dreptul de g si o solu ie la o nou problem distractiv : Ce num r nu corespunde irului: 5496 5678 7289 4176 2874 Care e intrusul ? Activitate pe grupe: I. Rezolva i problema: Diferenta a 2 numere este 62. Dac mp r im primul num r la al doilea num r, ob inem ctul 4 i restul 2. Care sunt cele dou numere? II.Suma a dou numere este 126. Afl numerele tiind c diferen a dintre ele este o treime din num rul mai mic. III.ntr- o mp rire c tul este un sfert din mp r itor iar restul este jum tate din ct. Suma mp r itorului cu ctul i restul este 44. Reconstitui i mp r irea. IV. Suma a 4 numere este 963. Dac din primul sc dem pe 2, la al doilea ad ug m 2, pe al treilea l dubl m, iar pe al patrulea l njum t im, ob inem rezultate egale. Care sunt cele 4 numere? Elevii rezolv problemele pe grupe i prezint consecutiv rezolv rile la tabl . Se compun probleme pe baza reprezent rilor ntocmite de c tre elevi n rezolv rile problemelor, dup cum urmeaz : Repr.I Grupa nr.I Repr.II Grupa nr II Repr.I Grupa nr.III Repr.II Grupa nr IV Ex. Pag.

Exerci iul Aprecieri verbale

Elemente de problematiZare

Verific rezolv rile naintea prezent rii lor ntregii clase

O6

Conersa ia Explica ia

05

Notez cu calificative mai mul i elevi

3.ncheierea

81

activit ii A) Tema pentru acas b)Aprecieri asupra activit ii desf urate

Problema

Pag.

Se fac aprecieri collective, apoi individuale, nominaliznd elevii care s-au remarcat cu r spunsuri corecte.

FI

DE LUCRU

1. Completa i tabelul: D 400 8 C r 696 3 75 8 3 1001 8 1 680 7

2. Rezolv n 2 moduri: (848+456+424) : 4 =

3. Calcula i respectnd ordinea opera iilor: 2007 : 3+[(390x5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5=

4. Afl valoarea lui X: 2007 : 3+[(X 5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5=1918

82

4.2. Fise de lucru

Fi a 1

= = = 1 2
83

Fi a 2

= =

= = = = = 2

4 3

84

FISA DE LUCRU Numerele naturale de la 0 la 10 1.Scrie numarul corespunzator fiecarei multimi:


   

2.Deseneaza tot atatea elemente cate indica numarul:

10

3.Completeaza sirul de numere naturale: 0, 1, ., ., 4, ., 6, 7, ., ., 10. ., 9, ., 7, ., 5, 4, ., ., 1, .

4.Gaseste vecinii: ., 2, .

., 8,

., 6,

., 1,

., 9,

85

Numerele naturale de la 30 la 100 1. Completa i casetele cu numerele care lipsesc: 64______66 98______100 37_______39 2. Scrie i numerele : a) de la 48 la 55 __________________________________________________________________ b) de la 86 la 94 ___________________________________________________________ _______ c) de la 33 la 41 ___________________________________________________________________ 3. Sublinia i num rul mai mare : 64 i 46 39 i 19 48 i 58 69 i 70 43 i 50 89 i 84 58_____60 77______79 35_______37 41_______43 89________91 59_______61

4. Ordona i i scrie i numerele de la cel mai mic la cel mai mare : 29 , 54, 40, 51, 87, 94 5. Scrie i vecinii numerelor : ______ 33 _______ _______ 79 ______ _________60 _________ ______89 ________ _________41____ _______99 ___________

86

87

LABIRINT MATEMATIC Descoper n TABLOUL LITERELOR urm toarele cuvinte : SUM , PRODUS , DIFEREN , REST , CT , MINUS , ORI , TERMEN , PLUS , ADUNARE , DESC ZUT , FACTOR , SC Z TOR , NMUL IRE , MP R IRE , SC DERE

C P I C A T M F E R P L U S

A R M L A B I L A B A R E R

N O I T E R M E N P H H H B

H D R O I M U O I M I N U S

S U R M D E S C A Z U T F M

U M A H O N S M R N A S I A L S R E T P I L C E D I F E R E N T A A L U T L V O Y I L H D T N E A O I C M T I E A A R B P M R P A N R M R E S T S U A E M E L E L C R G A R L U C F M Z A I C R T J L E A R B Z M O T I A T O C M A A S R N R D I R T S M T T I R E N R T O S A O S B F E G E E R S E R B U M G U M

88

M SURAREA TIMPULUI
- fi de lucru la matematic -

1. Ionu este elev n clasa nti . El ncepe cursurile colare la ora _____ i le termin la ora _____ . Dup 5 ore, mpreun cu p rin ii , vizioneaz un spectacol care dureaz 2 ore , adic ncepe la ora _____ i se termin la ora _____ . Dup spectacol ntreaga familie se mai plimb o or i se ntoarce acas la ora _____ .

2. Cosmin s-a trezit la ora 7 , iar fr iorul s u a mai dormit 2 ore i jum tate . La ce or s-a trezit fr iorul lui Cosmin ? ....................................................................................................... 3. Un tren pleac din Craiova la ora 15 i ajunge n Deva la ora 17 . n cte ore parcurge trenul aceasta distan ? ............................ ........................................................................... 4. n orarul unui colar este trecut matematica n prima , a doua , a treia i a cincea zi a s pt mnii , iar desenul n a doua i a patra zi a s pt mnii . n ce zile are colarul matematica ? ........................................... n ce zile are orele de desen ? .................................................... 5. Ieri , Mariana i-a spus prietenei sale : i voi face o vizit poimine . ntlnirea a fost amnat cu dou zile . Dac ast zi este miercuri , precizeaz : a) cnd trebuia f cut vizita .................................................. ..........................

b) n ce zi se vor ntlni cele dou prietene 6. Ionu este mai mic dect Sorin cu 4 luni .

tiind c Sorin s-a n scut n luna februarie , precizeaz n ce lun s-a n scut Ionu . .................................................................

89

7. ntr-o scorbur erau 3 iepura i . Cel mijlociu este cu 5 luni mai n vrst dect cel mic i cu 4 luni mai tn r dect cel mare . Ce diferen , n luni , este ntre iepurele cel mic i iepurele cel mare ?

..................................................................................... 8. Mo Cr ciun i cheam spiridu ii cu 6 luni nainte de a mp r i darurile copiilor .

tiind c spiridu ii sosesc dup 3 zile i c Mo ul i-a chemat ntr-o zi de vineri , enumer n ce lun sunt chema i spiridu ii i n ce zi a s pt mnii sosesc ace tia . ............................................... ........................................................ 9. Bogd nel este n scut n luna februarie i are 7 ani ori . Anul acesta data de 1 februarie 2003 cade smb ta . tiind c Bogdan i aniverseaz ziua de na tere n a treia zi de duminic a lunii , spune i pe ce dat s-a n scut copilul . .......................................................................................................

90

FISA DE LUCRU Figurile geometrice 1. Ce figuri geometrice recunosti in desenul alaturat? Spune cate sunt de fiecare fel.

2. Deseneaza un bradut folosind 4 triunghiuri si un dreptunghi. Model :

3. Daca ai terminat, poti colora desenele !

91

Fi

de lucru

1.Afl suma perechilor de numere: 562 i 345 ; 612 i 176 ; 162 i 627 ; 271 i 418 ; 324 i 562 ;888 i 111

_______________________ __________________________ _______________________ __________________________ _______________________ __________________________ _______________________ __________________________


2.Afl diferen a perechilor de numere : 453 i 123 ; 788 i 455 ; 769 i 451; 564 i 142;

_______________________ ___________ _______________ _______________________ __________________________


3.Afl suma vecinilor num rului 434:

_________________________________________________
4. Afl diferen a dintre cel mai mare i cel mai mic num r scris cu trei cifre: ____________ ____________________________________ 5. Calcula i i colora i ! 444= ro u ; 562 =albastru ; 487 =maro; 358= verde ; 868=negru ; 999 - 641 = .. 212+ 232= 784 - 222 = .. 253 + 234 = . 151 + 411= 111+333 = 425 + 443 = .

444 358

562

487

444 562 868

92

Figuri geometrice - Fi

de lucru distractiv

yScrie cte figuri geometrice sunt din fiecare fel n desen,apoi coloreaz desenul.

93

Fi

de lucru Numere naturale 1000 1.000.000 ( formare, scriere, citire)

1.Scrie numerele date n tabel.9 273; 300 098; 1 000 000; 5 006; 945 313. clasa clasa miilor clasa unit ilor milioanelor U S Z U S Z U

2.Scrie cu cifre numerele: cinci sute cincizeci de mii trei:__________________ ________________ nou sute de mii patruzeci i trei: _______________________________ un milion: _________________________________________________ cincizeci de mii 0 sut treisprezece:_____________________________ patruzeci i patru mii patru sute paisprezece:______________________ 3.Scrie cu cifre i cu litere: anul n care te-ai n scut:_______=________________________________ anul n care ne afl m:_______ = _________________________________ 4.Completeaz tabelul: num rul cifra sutelor de mii 274 618 4 836 628 024 1 000 000

cifra miilor

cifra zecilor

5. Folosind cifrele 7, 4, 0, 1, 6 scrie: cel mai mic num r scris cu cinci cifre:____________________ cel mai mare num r scris cu cinci cifre:___________________ scrie nc trei numere folosind toate cifrele date:____________

____________________________________________________
6.Sublinia i numerele pare: 1 932; 6 657; 999 880; 6 248; 29 213; 13 648; 555 055; 633 750; 76 006; 45 045. 7. Sublinia i numerele impare: 843; 7 110; 89 722; 4 265; 67 007; 299 126; 647; 160 028; 11 011; 330 038.

Fi

de lucru Numere naturale 1 000 1 000 000


94

( comparare, descompunere,compunere)

1.Completeaz casetele libere:

2.Descompune numerele de mai jos dup model: 2851= 2 000 + 800 + 50 + 1 3 962=_______+_____+___+___ 7 529=_____+____+___+__ 3 003=_______+_____+___+___ 3.Deseneaz bilu e pentru a forma numerele notate dedesubt:

m s z u 2 325

zm m z s u 21 301

m s z u 5 124

zm m s z u 13 230

4.Scrie semnul potrivit ntre perechile de numere date:(< ;= ; > ): 1 000___2 000 2 002___2 020 34 800___13 800 8 567___7 568 73 208___173 208 1 000 000 ___1 000 5.Scrie n ordine cresc toare numerele: 102 374; 20 483; 87 845; 67 430; 1 023; 109 054. ______________________________________________________________ __________________________________________ 6.Scrie n ordine descresc toare numerele: 12 345; 7 345; 4 506; 80 901; 222; 1 000. ____________________________________________________ ____________________________________________________

Fi

de lucru Numere naturale 1 000 1 000 000


95

( comparare, descompunere,compunere)

1.Coloreaz cu galben baloanele pe care sunt scrise numere pare i cu ro u baloanele pe care sunt scrise numere impare:

8576 3 824

10 231 2 359

173 562 675

2 936 9 750

2. Scrie pe pe ti ori, n ordine cresc toare numerele date, apoi coloreaz -i: 7 591 3 333 , 12 860 , 321 464 , 212 .

3.Scrie pe flori, n ordine descresc toare, numerele date, spoi coloreaz le dup preferin : 707; 148 841; 27 653; 7 814; 1 356; 63.

Fi

de lucru-Unit i de m sur pentru capacitate


96

1.Realizeaz coresponden a dintre coloana nti i coloana a doua: unitatea principal decalitrul,hectolitrul, kilolitrul submultiplii litrului litrul multiplii litrului dacilitrul, centilitrul, milili trul 2.Completeaz unitatea de m sur corespunz toare: capacitatea unei g le i=10___ capacitatea unui pahar=200___ capacitatea unei pipete=5___ capacitatea unui butoi=1____ capacitatea unei cisterne = 10____ 3.La o cantin se aduc n fiecare zi cantit ile de lapte prezentate n graficul de mai jos.Observ cu aten ie graficul i rezolv cerin ele:

a.Scrie ce cantitate de lapte s - a adus n fiecare zi: luni;_____l mar i:_____l miercuri:______l joi:______l vineri:_____l smb t :______l b.n care zi s - a adus cantitatea de lapte cea mai mare? R:________________ c.n care zi s -a adus cantitatea cea mai mic de lapte? R:________________ d.Ce cantitate de lapte s a adus n total? ___________________________________________________ ____________________________ R:________________

Fi

de lucru Unita i de m sur pentru timp


97

1.Completa i: 1 minut = _____secunde 1 s pt mn =_____zile 1 an = ____ luni 1 or = _____ minute 1 lun = _____,_____ sau _____zile 1 an = _____sau_____zile Zilele s pt mnii sunt:________________________________ _________________________________ Lunile anului sunt:___________________________________ ___________________________________________________ 2.Ce or indic ceasul?Scrie ora de pe ceasul electronic,ca n exemplul dat:

3. tiind c pisica are durata medie de via de 15 ani,ursul de 25 ani i maimu a de 50 ani,ordoneaz cele trei animale n ordine cresc toare, dup durata de via . 1_______________2________________3__________________ 4.Tata c l tore te de la Bac u la Timi oara o zi i o noapte.Cte ore c l tore te tata? _____________________________________________ 5. tiind c ncepi orele la coal la ora 8,c ai ntr -o zi patru lec ii care dureaz fiecare cte 50 minute i pauza dintre ele este de 10 minute,scrie: a)Cte minute dureaz toate lec iile?__________________ ____ b)Cte minute dureaz cele 3 pauze dintre lec ii?____________ c)Cte minute stai la coal ?____________________________ d)La ce or pleci de la coal ?___________________________

FISA- Ordinea operatiilor


98

Efectuati respectand ordinea operatiilor, apoi colorati conform codului dat:


0 -verde deschis 12-galben 2 - verde inchis 14-alb 4rosu 16-maro deschis 6-r oz 18 - maro inchis 8-gr i 20 - albastru deschis 10-albastru inchis

4.3. Observatii metodice privind eficienta jocului didactic 99

La copii, aproape totul este un joc. A te ntreba de ce se joac copilul, nseamn a ne ntreba de ce este copil. Copil ria serve te pentru joc i imitare (Claparde, EduardPsihologia copilului i psihologia experimantal , E.D.P., Bucure ti, 1975). Prin joc copilul se dezvolt , i coordoneaz fiin a i i d vigoare. n cadrul jocului are loc dezvoltarea tuturor laturilor personalit ii copiilor: capacit ile intelectuale, calit ile motrice, spiritul creativ. Jocul didactic este una din formele de nv are cu cele mai bogate efecte educative, un foarte bun mijloc de activizare a colarului mic i de stimulare a resurselor lui intelectuale. Jocul didactic are bogate resurse de stimulare a creativit ii. Prin libertatea de gndire i ac iune, prin ncrederea n puterile proprii, prin ini iativ i cutezan , jocurile didactice devin, pe ct de valoroase, pe att de pl cute. n joc se dezvolt curajul, perseveren a, drzenia, combativitatea, corectitudinea, disciplina prin supunerea la regulile jocului, spiritul de cooperare, de via n colectiv, de comportare civilizat . Jocul favorizeaz dezvoltarea aptitudinii imaginative la copii, a capacit ii de a crea sisteme de imagini generalizate despre obiecte i fenomene, precum i de a efectua diverse combina ii mintale cu imaginile respective. n procesul jocului, copilul dobnde te numeroase i variate cuno tin e despre mediul nconjur tor prin care i se dezvolt procesele psihice de reflectare direct limbajul, gndirea. Unele jocuri ofer posibilitatea trat rii diferen iate a elevilor. Sunt jocuri i exerci ii distractive care solicit diverse solu ii de rezolvare. Elevii cu posibilit i mai mari vor g si o varietate de c i, solu ii mai ingenioase, iar cei cu posibilit i mai reduse vor fi ajuta i s nu se descurajeze. Jocurile realizate prin munc independent permit formarea unei imagini clare asupra lacunelor elevilor sau a progreselor nregistrate, ajutnd astfel la prentmpinarea r mnerii n urm la nv tur i stimularea unor aptitudini. Unele jocuri pot eviden ia mai bine valoarea practic a cuno tin elor matematice: La magazin, La libr rie, elevii efectueaz opera ii matematice subordonate unui joc practic, acela de a face cump r turi. Astfel de jocuri ofer atitudine civilizat . Att latura informativ ct i cea formativ a nv mntului pot fi realizate mai temeinic i mai pl cut prin intermediul jocului didactic. Jocul didactic nu nseamn o joac posibilitatea exers rii elevilor ntr-o i nemijlocit a realit ii: percep iile, reprezent rile, memoria, imagina ia,

100

de copii, el este o activitate serioas , care sprijin

ntr-un mod fericit n elegerea

problemelor, fixarea i formarea deprinderilor durabile, mplinirea personalit ii elevilor. F cnd prin nv area prin jocurile didactice un stil obi nuit de lucru cu elevii, am putut constata nu numai progrese la nv tur - mai ales cu elevii slabi sau cu un ritm lent de lucru - ci i o participare voluntar tot mai deschis a elevilor la lec ie, un interes sporit i o evident pl cere pentru lec iile n care a teptau jocuri de destindere. Num rarea i calculul nu reprezint obligatoriu primul i singurul mod de a introduce matematica. No iunea de num r nu trebuie s fie abordat f r ca gndirea s fi fost exersat dinainte de procesul de descoperire a rela iilor din realitate, de imaginare a altor rela ii n cadrul jocului. Opernd cu mul imi, concretizate prin piesele trusei, obiectivul principal este dezvoltarea unei gndiri cu calit i deosebite, a unui limbaj ct mai adecvat matematicii, valoarea lor r sfrngndu-se i asupra dezvolt rii i perfec ion rii tuturor proceselor psihice de cunoa tere. Jocurile logico-matematice fac o leg tur fireasc ntre matematica pre colar no iunii de num r. ncepute la gr dini , aceste jocuri se complic odat cu venirea copilului la coal , cnd drumul lor continu ascendent. F r a neglija programa colar sau capacitatea de efo rt i n elegere a copiilor de 6-7 ani, am abordat cteva modalit i personale de predare-nv are. Astfel, am rezervat mai multe ore de repetare a no iunilor transmise, tiut fiind faptul c repetarea este mama nv rii. Pentru a evita monotonia, am realizat fixarea cuno tin elor prin folosirea unor jocuri diverse. Pentru a antrena ntregul colectiv de elevi, am utilizat de cte ori a fost necesar, fi ele de munc independent . Este cunoscut faptul c obiectivul principal al pred rii matematicii n primele patru clase primare l constituie nv area i consolidarea celor patru opera ii cu numere naturale, mbog irea i completarea cuno tin elor i deprinderilor dobndite. La realizarea acestui obiectiv am ajuns numai printr-un proces de predare-nv are activ i sistematic ce a facilitat participarea con tient a elevilor la deducerea principiilor de baz , la sesizarea caracterului structurilor algebrice din care se deduc opera iile cu mul imea numerelor naturale. i cea colar prin intuirea i n elegerea no iunii de mul imi, rela ii, pn la preg tirea nsu irii

101

Procednd astfel, am creat condi ii favorabile realiz rii sarcinii de a dezvolta efectiv deprinderi de abstractizare i generalizare, de transfer al cuno tin elor de la un domeniu la altul. Pentru consolidarea i aprofundarea celor patru opera ii cu numere naturale, am insistat asupra suportului logico-matematic al cuno tin elor despre mul imi, ce se impun a fi actualizate i precizate riguros. n acest scop, prin exerci ii i jocuri, am c utat s precizez no iunile: mul imea i cardinalul ei, mul imea vid , reuniunea, intersec ia, diferen a a dou mul imi, etc. Am nceput cu elevii num r ri ale elementelor mul imilor rezultate din opera ii, sugerndu-le g sirea leg turilor dintre cardinalul mul imilor i cardinalul mul imii rezultate din opera ii. Toate aceste cuno tin e au putut fi nsu ite numai cu condi ia ca ele s fie traduse n modul de a gndi al copilului, iar modalitatea cea mai eficient de organizare a acestor activit i n scopul ob inerii unui randament maxim a fost jocul didactic. Situa iile problematice puse n fa a copilului prin jocurile logice le solicit un efort de gndire, exersnd capacitatea de a aplica n practic cuno tin ele matematice dobndite. Ele supun vederea la un antrenament sistematic, asigurnd o valoare opera ional cuno tin elor acestora. Prin practicarea jocurilor logice se acumuleaz o serie de experien e ce permit copiilor s integreze ntr-un sistem organic mul imile, conceptele logice i, n final, numerele. Valoarea lor formativ spore te cu ct cel care le conduce d curs liber principiilor de baz care le c l uze te. Jocul matematic este o form de munc independent utilizat n rezolvarea exerci iilor i n acela i timp, permite controlul n elegerii i al nv nv mntului. Se n elege c jocurile didactice nu reprezint un scop n sine, ci doar o metod de lucru al turi de celelalte, la care nv torul f r a abuza de ele apeleaz n diversele etape ale lec iei i eventual n afara orelor de clas , n cadrul activit ilor colare. 4.4. Evaluarea 4.4.1. Mijloace si tehnici de evaluare Evaluarea sau examinarea reprezint actul didactic complex, integrat ntregului proces de nv mnt care urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobndite, ca i valoarea, nivelul, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. A evalua rezultatele colare nseamn a determina m sura n care obiectivele rii, n condi ii de individualizare a

102

programului de instruire au fost atinse, precum i eficien a metodelor de predare nv are. Acesta este punctul final dintr-o succesiune de ac iuni, precum:
y y y

Stabilirea scopurilor pedagogice; Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor; M surarea rezultatelor aplic rii programului.

Rela iile func ionale dintre ac iunile de evaluare a rezultatelor colare, pe de o parte, i procesele de instruire i educare, pe de alt parte, relev func iile fundamentale ale evalu rii n activitatea colar . Prima dintre acestea este de constatare i apreciere a rezultatelor produse. Urm toarea vizeaz cunoa terea factorilor i situa iilor care au condus la ob inerea rezultatelor constatate, deci, o diagnosticare a activit ii desf urate. Rostul evalu rii rezultatelor colare nu se limiteaz , a adar, la cunoa terea acestora i la clasificarea i ierarhizarea elevilor n func ie de performan ele ob inute, ci const , mai ales, n a stabili elementele izbutite ale procesului, precum i aspectele nereu ite, punctele critice ce urmeaz s fie remediate. n continuare, constatarea i diagnosticarea ofer , prin datele i informa iile referitoare la starea procesului, sugestii pentru deciziile care urmeaz a fi adoptate cu privire la desf urarea activit ii n etapele urm toare i anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea ndepline te o func ie de predic ie (pronosticare). Prin urmare, cunoa terea rezultatelor, explicarea acestora prin factorii i condi iile care leau produs, precum i prevederea desf ur rii activit ii n secven ele urm toare, constituie sensul i func iile esen iale evalu rii. Aceste func ii sunt complementare. Evaluarea constituie o ac iune complex care presupune realizarea mai multor opera ii:
y y y

M surarea fenomenelor pe care le vizeaz evaluarea; Interpretarea i aprecierea datelor ob inute; Adoptarea deciziilor ameliorative.

Uneori, evaluarea este raportat numai la una din aceste opera ii, mai cu seam la aprecierea rezultatelor. M surarea const func ional n utilizarea unor procedee prin care se stabile te o rela ie i un ansamblu de obiecte, subiecte sau ntre un ansamblu de simboluri

evenimente, conform unei caracteristici observabile.

103

Aprecierea presupune emiterea unei judec i de valoare asupra rezultatului unei m sur tori, acordnd o semnifica ie unui rezultat pe baza unui criteriu sau a unei sc ri de valori. Decizia reprezint concluziile desprinse din interpretarea datelor evalu rii rezultatelor, mai ales din diagnosticarea activit ii care a produs rezultatele constatate, precum i m surile preconizate pentru nl turarea neajunsurilor, n general pentru mbun t irea activit ii n etapa urm toare. n desf urarea procesului evaluativ, m surarea importante) cap t semnifica ii i coeren i aprecierea (cele dou etape n func ie de metoda utilizat n sus inerea acestui

demers. n contextul metodologic ales pentru un anumit tip de evaluare, instrumentul n sine devine partea opera ional rela ional cu sarcina de lucru prin intermediul c reia elevul demonstreaz abilit i i capacit i specifice situa iei de nv are sau de evaluare. Instrumentul de evaluare este cel care pune n valoare att obiectivele de evaluare, ct i demersul ini iat pentru a atinge scopul propus, uneori reu ind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii evaluative curente sau a celei de examen. n func ie de obiectivele educa ionale urm rite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce mbin evaluarea continu cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esen ial ca aceste ac iuni de evaluare s fie judicios echilibrate, p strndu-se cu m sur raportul dintre aspectele informative i cele formative cuprinse n obiectivele procesului de predare-nv are. Folosirea echilibrat a strategiilor de evaluare men ionate impune, la rndul ei, diversificarea tehnicilor i a instrumentelor de evaluare:
y

metode tradi ionale:

- probe orale; - probe scrise; - probe practice.


y

metode alternative (complementare):

- observarea sistematic a elevilor; - investiga ia; - chestionarul; - proiectul (miniproiectul); - portofoliul; - tema pentru acas ; - tema de lucru n clas ;

104

- grile de evaluare; - scale de evaluare; - autoevaluarea. A)Metodele tradi ionale Progresul achizi iilor n domeniul pedagogiei se realizeaz ntotdeauna pornind de la ceea ce practica pedagogic a confirmat ca eficient. De aceea, n evaluarea continu , metodele tradi ionale nu reprezint ceva vechi, perimat. Ele sunt considerate acele metode care au dobndit acest apelativ datorit faptului c r mn cele mai des utilizate metode, cu condi ia de a se asigura calitatea corespunz toare a instrumentelor i echilibrul ntre probele scrise, orale i practice, prin prob n elegndu -se orice instrument de evaluare proiectat, administrat i corectat de c tre nv Din categoria metodelor tradi ionale fac parte:
y y y

tor.

Probele orale; Probele scrise; Probele practice.

a) Probele orale reprezint metoda cel mai des utilizat la clas . Unele dintre caracteristicile probelor orale pot fi percepute ca avantaje, cum ar fi: - flexibilitatea i adecvarea individual a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul ntreb rilor i gradul lor de dificultate n func ie de calitatea r spunsurilor oferite de c tre elev; - posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau nen elegeri ale elevului n raport cu un con inut specific; - formularea r spunsurilor urm rind logica i dinamica unui discurs oral, ceea ce ofer mai mult libertate de manifestare a originalit ii elevului, a capacit ii sale de nv torului de a realiza evalu ri de ordin atitudinal sau tor-elev. argumentare; - posibilitatea dat comportamental; - stabilirea unei interac iuni optime nv men iona: Alte caracteristici trebuie v zute ca limite ale acestor probe, dintre care se pot

105

- diversele circumstan e (factori externi) care pot influen a obiectivitatea evalu rii att din perspectiva nv torului, ct i a elevului; - nivelul sc zut de fidelitate i validitate; - consumul mare de timp, avnd n vedere c elevii sunt evalua i individual. b) Probele scrise sunt practicate i uneori chiar preferate, datorit unora dintre avantajele lor imposibil de ignorat n condi iile n care se dore te eficientizarea procesului de instruire i cre terea gradului de obiectivitate n apreciere. Ioan Cerghit consider c probele scrise se datoreaz unor considerente obiective (num r redus de ore la unele discipline, program i clase aglomerate) ct i unor considerente psihopedagogice deoarece lucr rile scrise dau posibilitatea elevilor s lucreze n ritm propriu, relevnd mai pregnant capacitatea lor de organizare a cuno tin elor lor dup un plan logic, expunere, disciplin n gndire, deprindere de munc , independen , putere de sintez dect cele orale. Probele scrise aduc desigur i dezavantaje i anume: - ofer elevului o slab retroinformare util ; - ngr desc sever sfera cuno tin elor ce urmeaz a fi verificate; - lipse te climatul psihologic i cel afectiv. c) Probele practice ofer posibilitatea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica cuno tin ele n practic , precum i a gradului de st pnire a priceperilor i a deprinderilor formate. Sunt cunoscute multiple forme de realizare: experien e de laborator, lucr ri experimentale, desene, schi e, grafice. Activit ile practice ofer posibilitatea elevului de a- i dezvolta att competen ele generale (comunicare, analiz , sintez , evaluare), ct i pe cele specifice, aplicative (utilizarea datelor, a instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor). Metodele tradi ionale de evaluare, concepute ca realiznd un echilibru ntre probele orale, scrise i cele practice, constituie la momentul actual elementele principale i dominante n desf urarea actului evaluativ. B) Metodele alternative (complementare) Cele mai importante finalit i ale evalu rii procesului instructiv-educativ, n ultimul timp, se concretizeaz n :
y y

i de exprimare n scris etc. Un alt

avantaj al probelor scrise ar fi acela c au o valoare de obiectivitate i impar ialitate mai mare

cuno tin e i capacit i; atitudini (practice, sociale, tiin ifice);

106

y y

interese; capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, adapt ri atitudinale comportamentale). i

Pornind de la aceast realitate, strategiile moderne de evaluare caut s accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative care s ofere elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu, dar, mai ales, ceea ce pot s fac . Principalele metode alternative sau complementare de evaluare al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea actului educa ional prin sprijinul elevului sunt : a) Observarea sistematic a activit ilor i a comportamentului elevilor; b) Investiga ia; c) Proiectul; d) Portofoliul; e) Autoevaluarea. a) Observarea sistematic a activit ilor i a comportamentului elevilor n timpul torului o serie de informa ii,

activit ii didactice este o tehnic de evaluare ce furnizeaz nv Observarea este adeseori nso it elevilor. Pentru a nregistra informa iile de care are nevoie, nv cinci modalit i: - fi a de observa ii curente; - fi a de evaluare (calitativ ); - scara de clasificare; - lista de control/verificare; - fi a de caracterizare psiho-pedagogic (la final de ciclu). Fi a de evaluare este completat de c tre nv despre evenimentele cele mai importante pe care nv ntmplate. de aprecierea verbal

diverse i complete, greu de ob inut prin intermediul metodelor de evaluare tradi ional . asupra activit ii/r spunsurilor torul are la dispozi ie practic

tor, n ea nregistrndu-se date factuale torul le identific n comportamentul torului asupra celor

sau n modul de ac iune al elevilor s i, precum i interpret rile nv

Scara de clasificare nsumeaz un set de caracteristici (comportamentale) ce trebuie supuse evalu rii.

107

Lista de control/verificare de i pare asem n toare cu scara de clasificare ca manier de structurare, se deosebe te de aceasta prin faptul c prin intermediul ei doar se constat prezen a sau absen a unui comportament, f r a emite o judecat de valoare orict de simpl . b) Investiga ia - ofer elevului posibilitatea de a aplica n mod creator cuno tin ele nsu ite i de a explora situa ii noi de nv are pe parcursul unei ore de curs. Metoda presupune definirea unei sarcini de lucru cu instruc iuni precise, n elegerea acestora de c tre elevi nainte de a trece la rezolvarea propriu-zis , practic , prin care elevii i pot demonstra un ntreg complex de cuno tin e i de capacit i. c) Proiectul este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complex nuan at a nv rii, ajutnd la identificarea unor calit i individuale ale elevilor. Este o form i

de evaluare puternic motivant pentru elevi, de i implic un volum de munc sporit inclusiv activitatea individual n afara clasei. Proiectul reprezint o form de evaluare complex , ce conduce la aprecierea unor capacit i i cuno tin e superioare, precum: - apropierea unor metode de investiga ie tiin ifice; - g sirea unor solu ii de rezolvare originale; - organizarea i sintetizarea materialului; - generalizarea problemei; - aplicarea solu iei la un cmp mai vast de experien e; - prezentarea concluziilor. d) Portofoliul este un instrument de evaluare complex, ce include experien a i rezultatele relevante ob inute prin celelalte metode de evaluare. El reprezint cartea de vizit a elevului urm rind procesul global nregistrat de acesta, nu numai n ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o unitate mare de timp, dar i atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individual a elevului, ac ionnd ca factor al dezvolt rii personalit ii, rezervndu-i elevului un rol activ n nv are. Portofoliul poate fi de dou tipuri: portofoliu de nv are i de evaluare. n func ie de caracterul s u, se modific i con inutul acestuia. Portofoliul surprinde i evalueaz elevul n complexitatea personalit ii sale, componentele lui nscriindu-se n sfera interdisciplinarit ii. e) O metod de evaluare care d rezultate din ce n ce mai bune este autoevaluarea. Explicndu-le elevilor criteriile de autoevaluare, oferindu-le modele i cerndu-le s se autoevalueze, cre te gradul de con tientizare de c tre ace tia a elurilor c tre care trebuie s tind . S-a demonstrat c folosit autoevaluarea dubleaz cuno tin ele dobndite, dac este frecvent. Ea ncurajeaz obi nuin a de autoanaliz , ceea ce este esen ial pentru

108

perfec ionare, asigur faptul c elevii preiau responsabilitatea nv

rii, concentreaz aten ia

asupra efortului i st ruin ei. Autoevaluarea are drept scop s -i ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele nv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte un program propriu de nv are, s - i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente. Unii teoreticieni includ examenele ca modalitate de evaluare extern n lista metodelor alternative de evaluare. Examenele certific , la sfr it de ciclu ntr-un ciclu colar, cuno tin ele i competen ele elevilor care le permit acestora s accead ntr-o nou form de nv sau nestandardizate, interviul, probele orale. n ceea ce prive te tipurile de evaluare, dup cantitatea de informa ii ncorporabile de c tre elevi i dup perspectiva temporal , se ntlnesc dou tipuri de evaluare : evaluarea cumulativ , denumit i sumativ este cea care se realizez prin verific ri par iale de sondaj, pe parcursul programului, ce se ncheie cu aprecieri de bilan asupra rezultatelor. evaluarea formativ (continu ) are loc pe tot parcursul procesului didactic, metod are drept scop ameliorarea realizndu-se pe secven e mai mici, prin verificarea performan elor tuturor elevilor i a con inutului esen ial al materiei parcurse. Aceast procesului de nv are, permi nd g sirea neajunsurilor, lipsurilor i greut ilor, ajungndu-se astfel la perfec ionarea activit ii didactice. Acest tip de evaluare creeaz rela ii de cooperare ntre profesori i elevi, dezvoltnd att capacitatea de evaluare, ct i cea de autoevaluare n rndul elevilor. Evaluarea formativ este comentariul care ofer elevilor informa ii legate de munca acestora pe toat durata parcurgerii unei lec ii. Aceste informa ii vor fi folosite de c tre elevi pentru a- i mbun t i nv area. De cele mai multe ori profesorul pred lec ia, fixeaz tema, o noteaz ndreptat vreuna din deficien e. Apoi profesorul trece la urm toarea lec ie. O supozi ie obi nuit n spatele acestei metode este aceea c att cantitatea, ct i calitatea nv rii depind de talent sau aptitudine, i c rolul evalu rii este acela de a m sura aceast nv area are deficien e, acestea se datoreaz lipsei de aptitudine, de aptitudine. Dac i apoi indic ce este incorect ntr-un mod mai mult sau mai pu in constructiv, dar nu verific dac elevul i-a mnt, sau

colar superior. Ca instrumente de evaluare, se folosesc testele standardizate

perspicacitate sau de inteligen .

109

Se consider c att cantitatea, ct i calitatea nv

rii, depind de timpul i efortul depus

pentru perfec ionare i c rolul evalu rii este acela de a diagnostica deficien ele n a a fel , nct timpul i efortul s fie concentrate pe perfec ionare. De fapt, prin depistarea exact a deficien elor i concentrarea efortului asupra lor, perfec ionarea se poate face cu un efort minim. n cazul unui rezultat nesatisf c tor, se cere un efort mai mare i pe mai lung durat . Cercet torii sus in ns c supozi ia bazat pe timp i efort este superioar celei bazate pe talent, chiar i n domenii cum ar fi muzica, unde s-ar putea presupune c talentul este important. Talentul este adesea un rezultat al timpului i efortului depus n nv are, probabil datorit unui interes deosebit. Profesorii din orient, de exemplu din rile de pe coasta Pacificului, sunt surprin i de obsesia rilor vestice legat de talent. Sistemul lor de educa ie, att de reu it, se bazeaz ferm pe modelul depist rii gre elilor i ndrept rii lor. Geoff Petty, autorul celui mai bine vndut ghid de predare Predarea ast zi Ghid Practic, sugereaz o abordare diferit . O lec ie este predat i se fixeaz o sarcin de lucru. Att elevul, ct i profesorul folosesc aceast sarcin pentru a diagnostica deficien ele i a fixa obiectivele pentru perfec ionare. Aceast perfec ionare se monitorizeaz . n noua sa carte Predarea bazat pe eviden , Geoff Petty eviden iaz dou modalit i principale de mbun t ire a procesului didactic i implicit al evalu rii. Acestea sunt : prin autoevaluare ; profesorul i descoper calit ile i sl biciunile i ac ioneaz asupra lor profesorul poate ac iona asupra principalilor factori care fac diferen a n nv are :
y y

nv area activ ofer elevilor provoc ri i le verific progresul feedback-ul elevii trebuie s tie ceea ce fac bine i cum s progreseze.

Profesorul John Hattie sus ine c feedback-ul are cel mai mare efect n evaluare. n accep iunea acestuia, reluat includ : medalii sunt informa ii despre ceea ce elevul a realizat corect sarcini date sunt informa ii despre ceea ce elevul trebuie s mbun t easc sau s corecteze. Dac profesorul fixeaz tehnici de nv are, acest fapt asigur un comentariu pozitiv chiar i pentru elevii cu rezultate slabe. ndeplinirea scopurilor finale medaliile i sarcinile trebuie oferite n rela ie cu obiectivele, de obicei anun ate n avans. Dac elevii sunt ncuraja i s se autoevalueze i s i de Geoff Petty n Predarea ast zi, feedback-ul trebuie s

110

i fixeze singuri obiective pentru perfec ionare, atunci profesorul poate face comentarii asupra progresului nregistrat de elevi din punctul de vedere al acestor obiective. Scopurile finale trebuie s fie foarte clare. Elevii trebuie s n eleag ce se a teapt de la ei pentru notele primite. Comentariile pe care profesorul le face ar trebui s fie doar att, comentarii, nu critici. Ele trebuie s fie concentrate pe tema dat , nu pe aptitudinile elevului, s priveasc n perspectiv , pozitiv i constructiv. Trebuie acceptat nivelul actual al elevilor i evitat concuren a sau compara ia cu al i elevi. Un exemplu de comentariu constructiv ar fi acela al ncuraj rii elevilor s intre n competi ie cu tema dat i cu ei n i i. S-a dovedit constant c notele i fac pe cei care ob in rezultate sc zute s i piard motiva ia. De asemenea, notele nu reu esc s i fac pe cei cu rezultate foarte bune s simt provocarea unei concuren e, f cndu-i adesea s fie mul umi i de sine. Deci, notarea trebuie evitat cu excep ia cazurilor absolut necesare! Aceasta nu este u or de realizat. Oricum, rar s fie necesar, i aproape niciodat de dorit, s se noteze fiecare activitate n parte. O metod neconven ional care poate nlocui notarea permanent sunt comentariile concentrate pe nv are: recompense i noi sarcini. Recompense pentru ceea ce elevii au f cut sau fac bine. Printre criterii sunt incluse efortul st ruitor i deprinderi bune de nv are. Noile sarcini sunt ceea ce au nevoie s fac elevii pentru a se perfec iona. Aceasta poate fi o perfec ionare a unei lucr ri existente sau o tem nou (obiectiv de viitor) pentru urm toarea lucrare. Alte metode neconven ionale ar putea fi:
y y

lauda de tip sandvi , adic : laud , indica ii constructive, apoi iar laud . tehnicile de nv are. Acestea constau ntr-o serie de teste u oare bazate pe probleme

cheie i fixate la fiecare patru sau ase s pt mni, cu teste de recuperare pentru acei elevi care nu au trecut testele. Este un proces de durat , dar d rezultate foarte bune.
y

Metode de predare formative care depisteaz gre elile, le corecteaz

i urm resc

rezultatul final. Toate aceste metode complementare de evaluare asigur o alternativ la formulele tradi ionale, a c ror prezen este preponderent n activitatea curent la clas , oferind alte s fac o trecere n revist a metodelor i tehnicilor de op iuni metodologice i instrumentale care mbog esc practica evaluativ . Am ncercat n referatul de fa folosite deocamdat n nv clas evaluare de la tradi ional la modern, dar am amintit i o serie de metode de evaluare mai pu in mntul romnesc. Unele dintre acestea eu le-am folosit deja la i func ioneaz . ncet, dar sigur.

111

Recunosc, experien a n nv

mntul privat, bazat pe curriculum-ul britanic, mi-a

u urat destul de mult munca la acest material. Oricum ar fi, tradi ional sau modern , bazat pe metode vechi sau noi, conven ionale sau nu, evaluarea este un moment n cadrul nv rii, la fel de important ca i predarea, de aceea ea trebuie aplicat att asupra elevilor, ct i asupra profesorilor. Cu alte cuvinte, n viitor avem nevoie de mai multe cadre didactice care s fie capabile ini ial s se autoevalueze, iar apoi s aplice elevilor metodele de evaluare adecvate fiec rui moment al lec iei i fiec rei discipline n parte. 4.4.2. Fise de evaluare

Numele i prenumele: ...............................................

Data: .......................

Calificativul:

TEST DE EVALUARE INI IAL CLASA a III-a

1. Scrie: a)cu cifre numerele: optsprezece -............. trei sute apte-........... cinci sute doisprezece-...........

b)cu litere numerele: 53-....................................................................... 600 -..................................................................... 9 38-.....................................................................

2. Scrie numerele naturale : a)de la 419 pn la 427 ............................................................................................................................. ............. b)cuprinse ntre 945 i 935 ............................................................................................................................. ............. 3.Precizeaz cte sute, zeci i unit i sunt n fiecare numar: 319 405 846 ......... ......... ......... . ........ ........ ........ . ... ... ...

4.Compar perechile de numere(folosind semnele <, > sau = ): 26 ..........62 871..........817 104..........96 699..........799 486.........486 317..........213

112

5.Calculeaz : 17+ 12= 49+ 37= 123+414=

38 -26 = 93 -68 = 587 -362=

6.Efectueaz apoi f proba : 455+309= 997 -844= . 581- 290= . ................................ ............................ .............................. 7. Afl termenul necunoscut: a+ 31=69 b- 123= 459 681 -c = 351 . b= c= . a= a= b= ... c= .

8. Realizeaz chipul unui om din figurile geometrice nv ate , preciznd ce figure a i folosit i cte.

CHIPUL OMULUI

Figura geometric folosit

Num rul

9. ncercuie te m rimea pe care o m soar fiecare instrument de m sur : a) capacitatea b) lungimea c) timpul a)timpul b)masa c) capacitatea d) lungimea a)lungimea b)masa c)timpul d)valoarea

a)capacitatea b)valoarea c)lungimea

113

10.Rezolv urm toarea problem : ntr-o bibliotec , pe un raft se afl 326 de c r i. Pe un alt raft sunt cu 18 mai multe. Cte c r i sunt pe cele dou rafturi? Rezolvare: ............................................................................................................................. .................... ................. ............................................................................................................................. ... ............................................................................................................................. .................... .................................................................................................................... 11. Compune o problem care s se rezolve printr-o opera ie de sc dere. ................................................. ................................................................................................ ............................................................................................................................. ...... ........................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......

Numele: Calificativ ob inut: Test de evaluare

Data:

1. ncercuie te porumbul din stnga ta!

2.Scrie cu un X mai mult dect num rul piticilor!

3.Coloreaz attea stelu e cte indic cifra!

4.Marcheaz feti a mai nalt !

114

5. ncercuie te al aptelea oricel!

6.Bifeaz coroni a ngust !

7. Marcheaz creionul mai gros!

8.Creeaz o problem pornind de la imaginea dat i scrie opera ia corespunz toare.

DESCRIPTORI DE PERFORMAN

SUFICIENT y ncercuie te obiectul aflat n partea stng a imaginii; y stabile te num rul de elemente al mul imii date, scriind cu un X mai mult; y identific obiectul mai nalt; y identific obiectul mai ngust. BINE y ncercuie te obiectul aflat n partea stng a imaginii; y stabile te num rul de elemente al mul imii date, scriind cu un X mai mult; y identific obiectul mai nalt; y identific obiectul mai ngust; y marcheaz obiectul mai gros; y recunoa te al aptelea obiect dintr-o mul ime; FOARTE BINE y ncercuie te obiectul aflat n partea stng a imaginii; y stabile te num rul de elemente al mul imii date, scriind cu un X mai mult; y identific obiectul mai nalt; y identific obiectul mai ngust; y marcheaz obiectul mai gros; y recunoa te al aptelea obiect dintr-o mul ime; y identific mul imea de elemente corespunz toare unei cifre; y compune o problem i o rezolv .

115

Data..

Numele si prenumele

Test de evaluare sumativa


Adunarea numerelor naturale pana la 10 1.Scrie adunarile si rezultatele corespunzatoare imaginilor:

116

2.Completeaza:

Termen Termen Suma

3 5

4 6

2 4

1 3

8 2

. 8 10

2 . 9

. 4 8

6 . 8

0 . 5

. 7 10

3 . 9

. 5 7

3.Observa regula,apoi completeaza: 4+ 3= 7 7= 4+3 6+ 2=. 8=...+ 5+ 4=. 9=+ 3+ 3=. 6=+ 7+ 3=. 10=+ 2+ 5=. 7= + 2+ 3+ 4=. 9=++ 4+ 4+ 1=. 9=++ 3+ 4+ 1=. 8=++

4.Daca ai terminat,coloreaza:

117

BIBLIOGRAFIE:

1.Anucuta. P rtenie; Aprodu, M i t e l 2.Barbu, H.; Popescu, E.; erban, F. joc i recreativ-distractive, Editura P Didactic o Bucures i, 1993. v e 3.B descu, Anina; Iaurum, Gabriela t i I

matice distractive, Editura Excelsior, Timi oara, 1998. Activit i de Pedagogic ,

S deslu im tainele matematicii (fise de lucru pentru

i i o c u 4.Bogdan, Madalina r i m a t e

claseleI-IV), Editura Aramis, Bucure ti, 2003. Culegere de exerci ii matematic pentru ciclul primar, Editura Coresi, i probleme de

118

B u c u r e t i , 1 9 9 6 6. Cojoaca, L; Arghirescu, A; Cojoaca, M . 5. C lug ri , A n g e l i c 7. Cristea, Sorin a ; C l u g r

i ,C t lin Mate matic (teste de evaluare si preg tire pentru concursurile scolare), Editura Mondocart, Bucure ti, 1998. Matematic distractiv pentru clasele I-IV (seria op ionale), Editura Carminis, Pite ti, 1999 Pedagogie pentru preg tirea examenelor de definitivat, gradul didactic I, II i reciclare, de

119

E 8.Dancila, loan; Dancila, Eduard, d i t u r a H a 9.Decker, Walter r d i s c o m , 10.Dumitru, Viorel George P i t e t i , 1 9 9 7 .

Matematica - exerci ii i probeme pentru ciclul primar, Editura Teora, Bucure ti, 1997. Curriculum and aims, Teacher College, Columbia University, N.Y London, 1996. Probleme gi iocuri distractive pentru copii, Editura Niculescu SRL, Bucure ti, 1995. Matematic distractiv , Editura Niculescu SRL, and

120

B u c u r e 12. Dzitac,I; Mistor, Moise t i , 2 0 0 2 . 13. Enache, M.;Tutulan, Gh.;Serbu, C 11.Dumitru, Viorel ;Rosu, M i h a i l M 14. Evseev, Ivan a t e m a t

ic distractiv , Editura All Educa ional, Bucure ti,20 00. 1500 exercitii de si

probleme de matematica pentru clasele I-IV, Editura Convex, Oradea, 1992. 999 exercitii probleme pentru ciclul primar, Editura PortoFranco, Galati, 1990 Jocurile traditionale de copii, Editura Excelsior, Timisoara,1 994. de si

121

15. Iftime, Gheorghe Jocuri logice pentru prescolari si scolari mici 16. Jinga, loan;Negret, loan ( e d i t i 17. Neacsu, loan a a I l a ) , 18. Nicola, loan E d i t u r a D 19. Onetiu, Sofia;Garboni, Achim i d a c

tica si Pedagogica, Bucuresti, 1987. Invatarea eficienta, Editura Editis, Bucuresti. 1994. Metodica predarii matematicii la I-IV, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1988. Tratat pedagogic generala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. de clasele

Exercitii si jocuri didactice pentru

122

m a t 20. Padureanu,Victoria;Singer, M e Matematica distractiva, Editura All m a Educational, Bucuresti,2000. t i 21. Schneider, M;Schneider, Gh. A c a , E d i t u r a 22. Stoica, Ana T elevilor - posibilitati de h e si educare,Editura Didactica si

SRL, Alexandria, 1997

Culegere de probleme de aritmetica pentru clasele primare,Edi tura Hyperion, Craiova, 1994 Creativitatea cunoastere Pedagogica,

B e s t

Bucuresti, 1983.

123

S-ar putea să vă placă și