Sunteți pe pagina 1din 39

FIŞE – pentru învăţărea şi consolidarea cifrelor 0-10

Ajută broscuţa să sară din piatră în piatră până la mal. Notează fiecare
piatră şi numără în ordine crescătoare şi apoi descrescător, când broscuţa
se întoarce de unde a plecat
Scrie cifrele care lipsesc
Scrie vecinii
Colorează atâtea fructe câte arată cifra

Scrie în fiecare căsuţă


numărul de elemente
Scrie pe fiecare zar numărul corespunzător elementelor, sau poţi
reprezenta printr- un număr de tot atâtea puncte
Scrie în fiecare căsuţă numărul elementelor. Poţi colora apoi!
Ne jucăm, desenăm, cifrele
consolidăm.
Dacă aveţi şi alte idei puteţi
transforma cifrele în diferite
animăluţe sau alte obiecte
simpatice.

TOTUL ŢINE DE IMAGINAŢIE


Fişe pentru portofoliu
Scrie în fiecare căsuţă numărul elementelor, apoi colorează
Fă corespondenţa între cifră şi mulţimea cu tot atâtea elemente, apoi
colorează elementele care sunt număr cu soţ
Încercuieşte numărul care corespunde numărului de elemente din fiecare mulţime
Planşe pentru portofoliu sau de utilizat în clasă