Sunteți pe pagina 1din 1

TABELU DE CORELARE A COMPETENTELOR SI CONTINUTURILOR

UNITATEA DE COMPETENTE UNITATEA DE CONTINUT CONTINUTURI TEMATICE MODULUL


CPMPETENTA INDIVIDUALE
1.Isi 1.Obiective :calificari, competente, aptitudini necesare 1.1Autocunoasterea: programe educationale de dezvoltare a stimei de sine si auto- M1,M4
stabileste o unei calificari, spirit de initiativa eficientei in pregatirea pentru reusita personal si profesionala
strategie de 1.2 pregatire educationala: sistemul de inatamant post-obligatoriu:scoli postliceale, M4
dezvoltare a invatamant universitarde scurta/ lunga durata, educatia continua a adultilor. Tipuri
carierei de institutii, specificul educatiei, niveluri, conditii de acces, finalizate, echivalarea
profesionale diplomelor la nivel European
1.3pregatirea profesionala: deprinderi, competente, si aptitudini profesionale M4
1.4 Integrarea si amortizarea proprietatilor si obiectivelor(educationale, M4,M5
profesionale, familiale)
1.5 Componetele calitatii viatii.Resurse personale de imbunatatire a calitatii vitii. M4,M5
Impactul carierei si profesiei asupra calitatii vietii.
2.Surse si oportunitati de formare: centre de formare 2.1Inavarea premanenta prioritate a politicilor europene si nationale. Caracteristici, M4
profesionala, programa de formare continua la locul de prioritate apoliticilor europene si nationale, avantaje si dezavantaje, necessitate,
muca, programe de scurta durata, cursuri serale, importanta.
consultatnta de 2.2GAndira critica si auto control asupra propriei invatari M3
Specalitate, invatamant la distanta/frecventa redusa, 2.3Furnizori de formare: identificare, diferentieri, importanta. M4
conferinte, studio individual, invatare
2.4 Implicare comunitara si voluntariat: modalitati de dezvoltare a propriei cariere M4,M5
continua,voluntariat
2.5planul personal de dezvoltare viitoare a carierei M4
2.se 3.Informatii: cautare on-line pe Internet, articole si 3.1Evaluarea si clasificarea resurselor relevante cu privire la invatare, munca si M4
instruieste emisiuni ale mass-media, articole de specialitate, cariere.. Importanta, accesibilitate, utilitate.
continuu manual, consultanta specializata, afise, discutii, 3.2obstacole si dificultati in colectare informatiilor despre optiunile educationale M3,M5
pentru aprecierea propriilor performante sau profesionale: strategii de depasire a acestora si modalitati concrete de
deszvoltarea implementare.
carierei 3.3resurse de informare cu privire la invatare, munca si cariera: M4
profesionale  Profile educationale
 Clasificarea ocupatiilor din Romania
Dezvoltarea carierei profesionale

 Surse de informare privind educatia si piata muncii: MEdC, MMSSF,


ANOFM, ISE, CNROP, agentii de ocupare/ plasare private, publicatii,
portaluri europene(PLOTEUS, Fit for Europe), retele de consigliere(pre-
universitare, universitare, din cadrul AMOFM, Infotin), paginile web ale
UE, programelor Socrates siLeonardo
4.Evaluarea carierei: autoevaluari ale carierei pe baza 4.1Continuitatea traseului educational sau insertia profesionala:consecinte, M4
profilurilor ocupationale, a evolutiei calificarilor la nivel avantaje, limite
national si European, consultarea unor personae 4.2plamul pentru cariera dupa finalizarea ciclului superior al liceului:actualizare. M4
specializate (psihologi, consiglieri ai carierei  Portofoliul instrumentelor si resurselor pentru planificarea si
profesionale) (auto)evaluarea carierei
Consultarea unor agentii de recrutare de personal  Explorarea site-ului www.go.ise.ro