Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL APROB

de studiu pentru medicii rezidenti Anul 3 Rector USMF " N. Testemitanu"


specializarea "CHIRURGIE - BALTI Academician ASRM, profesor universitar
/ UNGUREANU S./"
pentru anul de invatamint 2018 - 2019 ______________________ Ion Ababii

Nr. Denumirea stagiului Chirurg.Balti/Ungur/ 301


Ord. Ungureanu Sergiu
1 (Boian Gavril) Chirur.Pediatrica /Boian G._ E.Gudumac/ 22.05.2019 [5] - 16.07.2019 (40)
2 (Romancenco Andrei) Abil.lapor.Iinstr.virt.,simul./Romancenco/ 13.09.2019 [7] - 19.09.2019 (5)
3 (Sofroni Dumitru ) Chirurg. Oncologica / Sofroni D./ 20.03.2019 [3] - 16.04.2019 (20)
4 (Ungureanu Sergiu ) Chirurg. Endoscopica / Gereg A. / 17.04.2019 [4] - 21.05.2019 (20)
5 (Ungureanu Sergiu ) Chirurg.Gen.+ Ex.transf./Ungureanu S./ 20.09.2019 [8] - 26.09.2019 (5)
6 (Ungureanu Sergiu ) Chirurg.Gen.+ St.Pr.Rai. /Ungureanu S./ 26.11.2018 [2] - 19.03.2019 (75)
7 (Ungureanu Sergiu ) Chirurgie Toracala /Ungureanu S./ 01.10.2018 [1] - 23.11.2018 (40)
8 (Ungureanu Sergiu ) Chirurgie Generala / Ungureanu S./ 17.07.2019 [6] - 12.09.2019 (20)
NOTA. C.3. 1/ In luna august rezidentii se afla in concediu. 2/ Responsabilul de rezidenti la catedra previne la timp catedra respectiva unde rezidentii trebuie sa-si
efectueze stagiul urmator. 3/ Fiecare stagiu se finiseaza cu colocviu cu nota indicata in matricola rezidentului. 4/ Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la
sfirsitul stagiului conex se prezinta imediat la catedra de baza si la decanat. 5/ Ultima saptamina a anului de studii este destinata darilor de seama, consultatiilor si
examenelor de promovare. 6/ Raportul despre rezultatul examenelor de promovare se prezinta imediat la decanat impreuna cu matricolele si borderourile primite din
decanat pentru a fi semnata promovarea de catre rector. 7/ Stagiul practic raional si examenul de transfer se planifica din contul stagiului de baza, concordind datele
cu vicedecanul respectiv. 8/ Catedra are dreptul de a schimba timpul efectuarii stagiului in limita catedrei.

DECAN
Facultatea Rezidentiat si Secundariat clinic
dr.hab. st.med., profesor universitar

________________ Liviu Grib

USMF "N.T." PanDid --- 17/9/2018 --- 09:21:04 Executor __________