Sunteți pe pagina 1din 2

Scrisoare de inaintare,

Domnului
PRIMAR AL SECTORULUI 3

Prin prezenta Subsemnatul_PMB – DGDIPU si SC SQUARE PARKING


SRL cu domiciliul(sediul) in judetul, municipiul/orasul/comuna Bucuresti, sectorul 5
strada B-dul Regina Elisabeta nr. 47, solicit eliberarea avizului ADMINISTRATIA
STRAZILOR BUCURESTI, cerut prin Certificatul de urbanism nr. 308899165 din
23.03.2010, (in baza prevederilor Legii 453/2001), in vederea lucrarilor de Realizare
parcaj subteran Piata Universitatii pe terenul situat in municipiul Bucuresti,
sectorul 3, B-dul Regina Elisabeta, Str. Toma Caragiu si Str. Ion Ghica – carou
topografic nr. 5051(B14)
Proiectul este elaborat de S.C. PROINTEC ROMANIA S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Iancului nr._31, persoana de contact Arhitect Adrian
Andrei, tel: 021 539 11 31 si 0723374878
Anexez prezentei cereri:
1). Procura de reprezentare;
2). Pagina de Capat si Semnaturi;
3). Contract concesiune;
4). Memoriu Tehnic;
5). Certificatul de urbanism insotit de Plan Incadrere in Zona / Accese avizat
spre neschimbare (copie);
6). Plan cota ±0.00;
7). Plan Subsol -1;
8). Plan Subsol -2.

DATA____/___________/20

Semnatura,

_______________________

Adresa : Strada Domnita Ancuta nr. 1


Program : 8.30 – 15.30
Doamna Marinescu 0720990745

Sediul central : Strada Constantin Mille nr.10 sector 1


Telefon birou circulatie : 021 310 180 60