Sunteți pe pagina 1din 2

Iulia Maria DELCEA

Sustenabilitate locală și re-teritorializare -


revizitarea proiectului de oraș balnear
Abstract:

Teza de doctorat în curs are ca scop fundamentarea unei metodologii de studiu adaptate
contextului patrimoniului balnear din România, pentru a fi realizate ulterior strategii de
reactivare a stațiunilor balneare de pe litoral sau a regiunilor termale.

Pe parcursul acestui articol și în relație cu cercetarea realizată, propunem o abordare


„teritorialistă” ca suport pentru demersul științific, prezentând pe scurt implicațiile ei. Astfel,
alegem ca puncte de reper cercetările școlii teritorialiste italiene (Alberto Magnaghi, Vittorio
Gregotti, Paola Vigano), care susține o critică a conceptelor contemporane de sustenabilitate
globală și ecologie strictă, promovând o auto-sustenabilitate locală, un demers calitativ
superior în ceea ce privește consolidarea și dezvoltarea complexă a relațiilor teritoriale
pornind de la valori locale. În acest sens, vom susține ideea că un oraș balnear trebuie să
funcționeze în cadrul unui ecosistem regional, în interiorul căruia nu este izolat, ci este
generat de teritoriul său aferent sau chiar regenerat de către o bio-regiune. De asemenea, vom
analiza rolul actorilor locali în cadrul planificării teritoriale și modul în care intervențiile
punctuale adaptate contextului local pot contribui la punerea în valoare a patrimoniului
existent.

Conceptul de sustenabilitate presupune dificultăți și probleme specifice, care fac necesară o


abordare de re-teritorializare. Aceasta pornește de la o cultură locală capabilă de a valoriza
identitatea orașelor apei. Vom analiza mărcile spațiale și denominative ale proiectului
balnear.

Conceptele de identitate urbană și teritorială sau cel de ecosistem regional prezentate pe


parcursul acestei comunicări științifice pot fi suportul teoretic al unei metodologii de
diagnostic și de elaborare de strategii de reactivare dedicate stațiunilor balneare. În spiritul
realizării unei dezvoltări sustenabile care pune în valoare patrimoniul balnear al acestor orașe
particulare, credem că perspectiva coeziunii teritoriale și a consolidării identitare reprezintă o
misiune și o miză adecvată a strategiilor de planificare urbană și teritorială.