Sunteți pe pagina 1din 6

USAMV

-Facultatea de Management si Inginerie Economica

in Agricultura si Dezvoltare Rurala

PROIECTE COMUNITARE
“Reabilitarea si modernizarea Parcului Vedea Alexandria”

LIȘU BOGDAN

2018
Obiective generale și specifice

Obiectiv general:

Dezvoltarea iniţiativelor comune ale mediului de afaceri şi administratiei publice si consolidarea


capacităţii acestora in a promova dezvoltarea durabilă, in scopul crearii de locuri de muncă şi coeziunii
sociale la nivel local.

Obiectivul general al proiectului poate fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective secundare:

-mentinerea, reabilitarea si modernizarea spatiului verde public, Parcul Vedea Alexandria, pentru
a oferi un parc modern, adecvat si coerent, corespunzător cu nevoile utilizatorilor;
- reorganizarea corecta a circulatiei in spatiul natural al parcului;
- modernizarea si extinderea cailor de acces si amenajarea locurilor de agrement, conform
cerintelor sociale si economico turistice actuale;
- stoparea proceselor de degradare ale vegetatiei si imbunatatirea conditiilor de mediu si
protectia mediului.

Obiective specifice :

-Consolidarea capacităţii ONG-urilor de cooperare cu autorităţile publice centrale şi locale,în vederea


promovării iniţiativelor comune pentru incluziune socială, inclusiv dezvoltarea serviciilor de voluntariat şi
caritate;
-Asistenţă şi sprijin pentru elaborarea planurilor de acţiune in scopul încurajarii in dezvoltarea
parteneriatelor public-privat.
- Cresterea atractivitatii spatiilor publice prin punerea în valoare a spatiilor verzi în Municipiul Alexandria

Obiective operaţionale:

 Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă


 Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică
 Crearea facilităților recreaționale
 Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului
Obiective cantitative:

 Reamenajarea podului
 Oferirea de spaţii de destindere (locuri pentru picnic,sah)
 Punerea la dispoziţie un centru de închiriere a materialelor sportive (biciclete,hidrobiciclete) in
care s epoate practica si gym indoor.

Obiective calitative:

 Creșterea facilităților recreaționale


 Creșterea calității serviciilor turistice
 Asigurarea protectiei peisajului natural si cultural prin revitalizarea zonelor degradate
 Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei

Scopul Proiectului

Obiectivele pe termen mediu şi lung (generale) sunt :

 asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice;


 asigurarea unor condiţii bune de odihnă şi recreere;
 valorificarea resurselor specifice;
 dezvoltarea potentialului turistic al zonei;
 dezvoltarea activitatii economice, cu posibilitatea realizării de noi locuri de muncă.
 asigurarea protecţiei peisajului natural şi cultural prin revitalizarea zonelor degradate
 creşterea atractivităţii turistice a zonei şi promovarea unui turism durabil

Obiective pe termen scurt:

 Promovarea unor produse unicat pe piaţa internă


 Integrarea europeană a turismului din această regiune prin dezvoltarea unui turism durabil
 Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei
 Asigurarea unor condiţii bune de odihnă şi recreere
 Cresterea valorii adaugate in activitatile de turism
 Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor

Impactul social estimat ca urmare a realizării proiectului si aplicării rezultatelor proiectului

Pe termen scurt: crearea de locuri de muncă in faza de realizare a investitiei


Pe termen lung
- cresterea gradului de confort, implicit cresterea calitătii vietii; ( va imbunatati
semnificativ sanatatea prin incurajarea unui stil de viata mai active,prin
plimbari,alergare,exercitii fizice,ciclism si va imbunatati calitatea muncii datorita
faptului ca populatia active va avea noi metode de relaxare).

- cresterea incluziunii sociale;

- imbunătătirea generală a esteticii urbane.

Pe termen lung, ca urmare a implementării proiectului:


􀂃 muncipiul Alexandria va deveni mai accesibilă şi atractivă, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii
vieţii în zonă,
􀂃 potenţialul turistic al patrimoniului natural va fi valorificat;
􀂃 rolul şi implicarea comunităţii locale în luarea deciziilor la nivel local şi în chestiuni de interes
public vor fi mai active;
􀂃 returul din experienţa implementării proiectului va putea fi utilizat în proiecte asemănătoare,
􀂃 colaborarea diferiţilor parteneri va contribui la o mai bună structurare şi interconectare a politicilor
locale, între partenerii implicaţi creându-se o reţea durabilă ce poate fi extinsă în viitor;

În domeniul dezvoltării sociale şi al dezvoltării personale:


􀂃 încurajarea comunităţii locale pentru o mai mare implicare în chestiunile publice, precum şi în
păstrarea, punerea în valoare şi promovarea patrimoniului local,
􀂃 încurajarea şi promovarea necesităţii investiţiilor în acţiuni destinate activitatilor de recreere,de
petrecere a timpului liber;
􀂃 organizarea de sesiuni de instruire/formare pentru specializarea resurselor umane disponibile la
nivelul comunităţii locale, în domenii prioritare pentru micro-regiune precum turism, atragerea
fondurilor externe, reabilitarea patrimoniului cultural.

În domeniul dezvoltării economice (turism si servicii) din perspectiva reabilitării şi


prezervării patrimoniului natural:
􀂃 atragerea de fonduri pentru realizarea obiectivelor viitoare ale planului de dezvoltare a localitatii;
􀂃 susţinerea unui dezvoltări viabile şi coerente pe termen lung şi dintr-o perspectivă integrată a
teritoriului;
􀂃 crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri turistice viabile şi durabile;
􀂃 exploatarea economică a resurselor locale, compatibilă cu priorităţile de dezvoltare ale regiunii,
care să încurajeze dezvoltarea şi crearea de activităţi capabile să se susţină şi să
genereze dezvoltare durabilă, în beneficiul întregii comunităţi locale.

În domeniul prezervării şi reabilitării peisajului, a patrimoniului natural:


􀂃 integrarea patrimoniului natural în planurile de dezvoltare locală;
􀂃 restaurarea şi reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, precum şi protejarea naturii;
􀂃 protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural;
􀂃 construirea unei identităţi europene bazate pe recunoaşterea diversităţii locale;
􀂃 încurajarea şi stimularea populaţiei tinere să rămână în localitate prin crearea de locuri de muncă;
􀂃 îmbunătăţirea percepţiei la nivelul comunităţii locale asupra importanţei patrimoniului natural al
regiunii, asupra oportunităţilor de dezvoltare a teritoriului pornind de la conservarea şi punerea în valoare
a acestui valoros patrimoniu

În domeniul infrastructurii, din perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă:


􀂃 îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona, precum şi a locuitorilor din mediul rural;
􀂃 asigurarea unor multiple posibilitati de petrecere a timpului liber prin generarea unor activităţi durabile
în concordanţă cu priorităţile de dezvoltare ale comunităţii locale
􀂃 valorificarea resurselor de mediu existente în teritoriu;
􀂃 crearea de locuri de muncă;

Efecte multiplicatoare

Acest project de investitie face parte din strategia pe termen lung a dezvoltarii durabile a
municipiului Calarasi si respecta recomandarile strategiei nationale in domeniul turismului.Toate aceste
impacturi se impart in: economice (cresterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),
sociale (reducerea somajului, nr. de locuri de munca pastrate, nr. de locuri de munca pierdute, nr.
populatie stramutata etc) sau de mediu (cresterea / reducerea poluarii, dupa caz).O parte din aceste
impacturi pot fi monetarizate (masurate in bani, dupa o anumitametodologie ce trebuie prezentat in
analiza). Ele vor fi incluse in tabelele analizei economice.

Rezultatele imediate, pe care le va genera proiectul, sunt enumerate in continuare:

-Venituri suplimentare la nivelul bugetului local

-Facilitarea accesului microintreprinderilor si IMM-urilor din zona la lucrarile deintretinere pentru


obiectivele de investitie. Beneficiarul va impune prin conditiile de licitatie ca ofertantii sa fie IMM-uri si
pe perioada de contract sa pastreze locurile de munca aferente lucrarilor efectuate.

-Reducerea ratei somajului la nivelul regiunii.

Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate in bani, acestea nu trebuiesc a fi ignorate, ci doar
prezentate explicit:

-infrastructura propusa prin intermediul proiectului va atrage investitii la nivelul centrului municipiului
Calarasi;
-atragerea de venituri suplimentare la nivel local prin efectul de multiplicare a cheltuielilor de chirie
coroborate cu crearea semnificativa de locuri de munca directe si indirecte
- cresterea gradului de competitivitate locala;
- prin dezvoltarea afacerilor la nivel local, proiectul va contribui la reducerea somajului local, va crea o
cerere suplimentarea de angajati calificati si indirect la cresterea calitatii resurselor umane.

In ansamblu,activitatile proiectului vor avea urmatorul impact :


- cresterea numarului de tineri implicati in activitati de recreere
- imbunatatirea colaborarii dintre ONG urile de tineret, reprezentantii autoritatilor locale

- stabilirea de contacte si parteneriate pentru alte proiecte de tineret

- imbunatatirea intelegerii importantei programelor de promovare a spatiului verde pentru dezvoltarea


integrata a valorilor moral-civice in randul tinerilor

- imbunatatirea abilitatilor de recreere ale grupurilor-tinta principale

S-ar putea să vă placă și