Sunteți pe pagina 1din 13

Activitati prioritare pentru dezvoltarea ecoturismului

Dezvoltarea activitatii de ecoturism impune promovarea unui turism care sa


aduca venituri fara sa afecteze negativ zonele protejate. Aceasta va duce la cresterea
respectului pentru valorile arealului, care sa incorporeze valorile culturale si traditionale
ale zonei in circuitul turistic a zonelor protejate. Pentru atingerea acestui obiectiv se
impun mai multe directii de dezvoltare care urmaresc realizarea unui plan de activitati.
1 - Cresterea constiintei publice cu privire la practicarea ecoturismului
Informarea grupurilor, variate ca varsta si profesie, ce domiciliaza in apropierea
Parcului cu privire la rolul ecoturismului in dezvoltarea regiunii.
Aceasta actiune se justifica prin faptul ca, constientizarea importantei dezvoltarii
ecoturismului este la fel de importanta ca si conservarea si promovarea resurselor
ecoturistice, iar aceasta forma de utilizare durabila a resurselor va aduce comunitatii
locale importante beneficii.
Rezultate asteptate:
Populatia locala va cunoaste si va aprecia resursele naturale si culturale
existente pe teritoriul zonei protejate sau in apropiere;
Implicarea populatiei locale in initiativele de voluntariat si in campaniile de
conservare;
Reflectarea evenimentelor referitoare la dezvoltarea ecoturismului in mass-
media locala;
tabilirea si multiplicarea unui !pac"et de bune practici! capabile sa formeze o
atitudine pozitiva in randul populatiei locale cu scopul protejarii resurselor
ecoturistice din cadrul ariei protejate.
Actiuni:
Dezvoltarea de programe de constientizare a beneficiilor generate de
practicarea ecoturismului pentru populatia locala si a rolului acestei forme de
turism in conservarea resurselor naturale;
Dezvoltarea de programe destinate copiilor, prin intermediul carora acestia vor
fi informati cu privire la obiectivele turistice din zona si li se vor forma
aptitudini pentru protejarea naturii;
Integrarea unor teme referitoare la ecoturism inca din ciclul primar si
gimnazial de invatamant #pentru scolile aflate in apropierea ariilor protejate$;
Dezvoltarea si publicarea unor materiale educationale;
Informarea mass-mediei locale cu privire la organizarea unor intalniri
periodice si realizarea unor materiale referitoare la dezvoltarea ecoturismului
in zona;
Realizarea unor !tururi jurnalistice! in cadrul Parcului.
Indicatori:
%umarul de scoli implicate in program;
%umarul de articole&reportaje realizate in mass-media locala referitoare la
ecoturism;
%umarul de voluntari atrasi in campaniile de ecologizare a parcului.
2 - Dezvoltarea si intretinerea infrastructurii generale si a structurilor
ecoturistice
e refera la planificarea si realizarea unor activitati de sistematizare pentru
constructii noi sau de intretinere a infrastructurii existente.
Aceasta activitate se justifica prin facilitarea accesului la obiectivele naturale si
antropice de pe teritoriul Parcului, cresterea posibilitatilor de cazare si agrement, iar acest
lucru este o prima conditie pentru atragerea turistilor.
Rezultate asteptate:
'resterea numarului de vizitatori.
'resterea impactului atractiilor turistice si diversificarea produselor
ecoturistice oferite;
Imbunatatirea accesului spre aria protejata.
Actiuni:
Realizarea unui sistem de centre de informare turistica in principalele puncte de
acces in Parc;
'rearea unui sistem inteligibil de indicatoare
Restrictionarea accesului catre unele obiective importante cum sunt unele lacuri
glaciare sau rezervatii stiintifice;
Realizarea unor panouri in punctele de intrare, cu "arta masivului, pe care sa fie
conturat Parcul %ational (untii Rodnei;
Restaurarea structurilor vec"i si nefunctionale) cabane, refugii, locuri de campare
- se urmareste in principal renovarea&restaurarea cladirilor existente, decat
construirea unora noi, utilizand materialele locale si reflectand ar"itectura
traditionala;
Refacerea anumitor trasee turistice degradate, realizarea, acolo unde este nevoie, a
unor bare de sustinere, scari, podete, puncte de belvedere etc.;
(odernizarea drumurilor nationale, judetene si comunale din imediata apropiere a
Parcului;
Amenajarea unor trasee speciale pentru mountain bi*e si a unor platforme
destinate sariturilor cu parapanta;
Amenajarea pentru vizitare a unor pesteri.
Indicatori
Accesul populatiei la resursele si facilitatile turistice;
'resterea numarului de trasee marcate;
%umarul de centre de informare create;
'resterea numarului de turisti individuali;
'resterea posibilitatilor de agrement turistic in cadrul Parcului.
3 - Realizarea unei baze de date referitoare la resursele ecoturistice din Parc
e urmareste realizarea unei baze de date care sa contina informatii despre toate
resursele turistice si despre serviciile ecoturistice oferite in zona Parcului.
+aza de date va contine informatii up-datate referitoare la resursele si serviciile
turistice, va contribui la diversificarea si promovarea ofertei ecoturistice si va incuraja
cooperarea intre entitati separate ce ofera servicii si produse ecoturistice.
Rezultate asteptate:
Informatiile referitoare la atractiile si serviciile oferite sunt cuprinzatoare, up-
datate si usor disponibile potentialilor utilizatori. Informatiile sunt folosite atat pentru
oferirea unui produs particular, cat si pentru a realiza contactul intre ofertanti diferiti.
Actiuni:
Proiectarea bazei de date si selectarea unui format optim si a unui mecanism de
acces;
'olectarea informatiilor necesare;
Introducerea unui sistem de mentinere si de innoire periodica a bazei de date;
Publicarea bazei de date;
Promovarea bazei de date.
Indicatori:
%umarul de obiective si de servicii ecoturistice prezentate;
%umarul de turisti ce viziteaza baza de date;
atisfactia utilizatorilor cu privire la continutul si prezentarea informatiilor.
4 - Realizarea unui sistem eficient de informare
Realizarea unui sistem eficient de informare & avertizare cu privire la regulile de
vizitare a Parcului %ational (untii Rodnei - Rezervatie a +iosferei.
Rezultate asteptate
Reducerea impactului negativ produs de dezvoltarea turismului asupra naturii.
Actiuni:
Realizarea de materiale informative - pliante, postere, 'D-uri, reviste;
Realizarea de panouri informative cu privire la principalele reguli de vizitare in
punctele de intrare;
Publicarea regulilor de vizitare pe siturile ,-+ destinate promovarii acestei
zone turistice.
Indicatori:
%umarul de vizitatori informati;
Reducerea numarului de contraventii;
Reducerea c"eltuielilor necesare pentru protejarea naturii.
5 - ntegrarea ecoturismului in planurile locale si regionale de dezvoltare
Reprezinta implementarea sau imbunatatirea planurilor de dezvoltare locala
referitoare la turism si introducerea unei ectiuni de -coturism, ce va reflecta si
activitatile din trategia de -coturism a Romaniei.
'um dezvoltarea ecoturismului este una dintre posibilitatile reale de dezvoltare
durabila a regiunii, politica administratiilor locale si judetene trebuie sa reflecte
oportunitatile oferite de cadrul natural deosebit al P%(R si va gasi expresie in alocarea
resurselor locale pentru atingerea acestui scop.
Rezultate asteptate:
ustinerea procesului de dezvoltare integrata;
.egatura eficienta intre initiativelor locale si nevoile de dezvoltare ecoturistica;
Realizarea programelor de dezvoltare ecoturistica adoptate de consiliile locale.
Actiuni:
'onsiliile locale vor infiinta grupuri de lucru, care vor implementa
sectiunile din planurile locale ce se refera la ecoturism.
Indicatori:
Planurile locale ce contin sectiuni referitoare la dezvoltarea ecoturismului
in cadrul P%(R.
! - Asigurarea de servicii de turism
'omunitatile locale ar trebui stimulate in practicarea unor activitati turistice sau
conexe turismului. Acestea trebuie sa constientizeze ca practicarea acestor activitati le va
aduce un plus de venituri.
Rezultatele asteptate:
'resterea numarului de societati comerciale locale, de mici dimensiuni, ce
ofera servicii turistice;
'resterea veniturilor, atat la nivelul gospodariilor, cat si la nivelul
administratiei locale;
'onservarea valorilor culturale, traditiilor si obiceiurilor locale.
Actiuni:
Asigurarea de servicii turistice prin spatii de cazare proprii, cu respectarea
cerintelor de protectie a mediului;
Asigurarea de servicii de g"izi turistici;
Promovarea de programe turistice complexe - in Anexa / sunt date cateva
exemple de programe turistice, ce pot fi realizate;
Incurajarea initiativelor locale de transport persoane catre punctele de acces in
Parc;
Realizarea unor centre mestesugaresti;
Realizarea unor centre de inc"iriat ec"ipament sportiv.
Indicatori:
%umarul de structuri de primire nou infiintate de localnici;
%umarul de g"izi turistici;
%umarul mijloacelor locale de transport #de preferinta nepoluante$ ce sunt
folosite in scop turistic;
%umarul de centre mestesugaresti;
%umarul de centre de inc"iriat material sportiv.
" - Cresterea pregatirii profesionale a persoanelor care realizeaza servicii
ecoturistice
'onsta in dezvoltarea de programe educationale si de calificare acoperind un
spectru larg de domenii, pentru a mari competentele celor ce ofera servicii ecoturistice, in
asa fel incat sa mentina competitivitatea acestora. Programele specializate vor fi
concepute pentru profesii precum manageri de restaurant, manageri de "otel, angajati ai
centrelor de informare turistica, g"izi si interpreti locali etc.
Aceasta activitate se justifica prin faptul ca prin cresterea aptitudinilor si a
calificarii celor de furnizeaza servicii ecoturistice se vor diminua punctele slabe legate de
oferta de forta de munca si va creste calitatea si competitivitatea produselor oferite.
Rezultate asteptate
'resterea cunostintelor si aptitudinilor diferitelor segmente in urmatoarele
domenii)
Intreprinzatori privati - mar*eting, dezvoltarea produselor ecoturistice, planuri de
afaceri, management de I((uri, servirea clientilor;
Angajatii centrelor de informare turistica - interactiunea cu intreprinzatorii locali,
cu mass-media, realizarea unor programe turistice, folosirea si intretinerea unor
baze de date.
Actiuni
-valuarea nevoilor curente de training in domeniul ecoturismului;
Pregatirea programelor de training si a cursurilor;
0rainingul instructorilor locali;
Realizarea materialelor necesare;
Publicarea unor manuale care sa contina teme relevante, studii de caz si practici
locale pozitive;
c"imb de experienta la nivel regional, national si international cu scopul de a
impartasi experienta si de a studia practici de succes in domeniu.
Indicatori:
%umarul de traininguri realizate;
%umarul de participanti la traininguri;
%umarul instructorilor locali instruiti;
%umarul de localnici angajati ca g"izi sau interpreti de turism.
# - Realizarea unor aliante intre $eco-investitorii$ locali
Aceasta activitate urmareste realizarea unor aliante intre intreprinzatorii din zona
ce lucreaza in domeniul ecoturismului si stimularea parteneriatelor ce au ca scop
protejarea intereselor lor.
Activitatea are drept scop reprezentarea intereselor intreprinzatorilor locali pe
plan regional si national, stabilind si mentinand un sistem de sc"imb de informatii. Prin
intermediul acestui sistem se va realiza o promovare concentrata a acestei destinatii
ecoturistice, vor fi identificate mai usor problemele comune si isi vor uni eforturile de
rezolvare a acestora etc.
Rezultate asteptate:
1nificarea intreprinzatorilor interesati si o colaborare activa intre ei;
Informarea intreprinzatorilor cu privire la oportunitatile oferite de afilierea la
acest sistem.
Activitati:
Identificarea si atragerea intreprinzatorilor locali;
2rganizarea unui sistem de informare comunitara, prin care sa poata fi
informati toti potentialii beneficiari;
Realizarea unor intalniri de lucru prin care sa se dezvolte misiunea, strategia,
planul de lucru si principiile aliantei.
Indicatori:
%umarul de intreprinzatori locali atrasi;
%umarul de intalniri realizate;
%umarul de asociatii ce au luat fiinta.
% - Asigurarea surselor de finantare
In procesul de conservare a ariilor protejate, dar mai ales de in cel de valorificare
economica a acestora prin practicarea ecoturismului, asigurarea surselor de finantare
joaca un rol foarte important.
Rezultate asteptate:
'resterea fondurilor aflate in posesia factorilor interesati de dezvoltarea
ecoturismului si de protejarea naturii;
'rearea unor oportunitati de finantare a activitatii P%(R.
Activitati:
Realizarea unui fond de contributii ale operatorilor turistici locali pentru
conservarea Parcului;
timularea contributiilor voluntare private pentru dezvoltarea ecoturismului si
pentru protejarea naturii;
Alocarea de fonduri de la bugetul administratiei centrale si locale pentru
protejarea patrimoniului natural si cultural;
Realizarea unor facilitati pentru finantarea investitiilor #dobanzi reduse$, care
au ca rezultat promovarea ecoturismului si conservarea naturii;
Introducerea unei taxe pentru vizitarea P%(RR+;
Accesarea unor surse de finantare exterioare pentru conservare si promovarea
obiectivelor Parcului.
Indicatori:
3aloarea fondurilor de la buget;
3aloarea contributiilor voluntare;
4onduri nerambursabile accesate;
Rata dobanzii la creditele acordate pentru dezvoltarea ecoturismului si pentru
protejarea naturii.
1& - Dezvoltarea unui produs ecoturistic local
Identificarea produselor si atractiilor si combinarea lor intr-o marca locala, ce va
deveni reprezentativa pe plan national si international.
'ombinarea diverselor servicii si atractii intr-un produs unificat va conduce la
diversificarea produsului ecoturistic si va creste competitivitatea sa pe piata.
Rezultate asteptate:
Realizarea unui produs ecoturistic complex si usor de recunoscut;
2rganizarea promovarii si crearea unei piete.
Actiuni:
Identificarea si evaluarea produselor;
Dezvoltarea unei marci pentru aceasta destinatie ecoturistica;
Analizarea cererii existente si potentiale;
Realizarea unei strategii de mar*eting si realizarea unui plan de actiuni pentru
implementarea ei.
Indicatori:
'resterea cererii;
Identificarea imaginii destinatiei ecoturistice.
11 - Promovarea si mar'etingul acestei destinatii ecoturistice
Implementarea unei strategii publicitare generale pentru aria protejata,bazata pe
valoarea deosebita a biodiversitatii.
Aceasta actiune se justifica prin faptul ca produsul ecoturistic are nevoie de o
piata tinta si de o promovare puternica, ceea ce ar putea conduce la recunoasterea regiunii
ca o destinatie ecoturistica, ce ofera oportunitati ecoturistice unice si de inalta calitate.
Rezultatele asteptate
Promovarea marcii ecoturistice create;
'resterea cererii pentru produsele ecoturistice disponibile.
Actiuni
Identificarea potentialilor clienti conform profilului intocmit;
Promovarea pe diferite segmente de clientela;
Producerea de materiale publicitare #printate sau audio-video$;
Participarea la targuri si expozitii de turism;
Dezvoltarea unui site ,-+ de prezentare a ariei protejate ca destinatie
ecoturistica.
Indicatori:
%umarul de materiale publicitare publicate;
%umarul de participanti la targurile de turism;
%umarul de vizitatori ai sitului ,-+.
12 - (onitorizarea impactului activitatii turistice
'onsta in initierea unui program de monitorizare si supraveg"ere a turistilor si a
activitatilor de turism pentru determinarea limitelor de risc la sc"imbare, a valorilor
acceptabile de impact etc.
Rezultate asteptate:
Reducerea impacturilor negative asupra biodiversitatii.
Actiuni:
(onitorizarea vizitatorilor pentru obtinerea de informatii calitative si
cantitative - in principalele puncte de intrare;
-fectuarea de inspectii periodice pe traseele turistice pentru stabilirea
starii infrastructurii;
-fectuarea de inspectii periodice la spatiile de cazare acceptate calitativ de
catre AP%(R;
'ulegerea de date privind numarul turistilor, comportamentul, opiniile,
preferintele, c"eltuielile facute;
Analiza nivelului de constientizare si de intelegere a problemelor legate de
conservarea a ariei protejate
Indicatori:
%umarul de turisti intrati pe teritoriul zonei turistice;
%umarul de turisti c"estionati;
%umarul inspectiilor realizate pe traseele turistice & la structurile de cazare.