Sunteți pe pagina 1din 23

Cahul

PLAN DE MARKETING
TERITORIAL

STUNDENT: DANAILA ALIN IONUT


SPECIALIZARE: MKCA anul II
Proiectul are o abordare integrata a dezvoltarii teritoriului Cahul in vederea realizarii
unei coeziuni spatiale si socio-economice,avand la baza valorile culturale de
patrimoniu material , imaterial si natural,prin realizarea unui sistem de retele
(culturale, de turism promovare, comunicare) ce se vor adapta si vor sustine
schimbarile pe termen mediu si lung.Schimbarea atitudinii fata de centrele urbane sau
rurale mici, cu valori istorice de importanta locala dar si cu peisajele inconjuratoare ce
trebuie pastrate reprezinta una din tintele acestui proiect.
OBIECTIVELE SISTEMULUI TERITORIAL CAHUL:

• PASTRAREA valorilor patrimoniului construit local in micile centre urbane si rurale


• PASTRAREA ecosistemelor naturale, in intregimea lor
• PASTRAREA peisajelor antropice si naturale, peisaje formate de catre om si traditiile
sale culturale
• DEZVOLTAREA UNUI TURISM adaptat specificului local
• DEZVOLTAREA si promovarea mestesugurilor traditionale ale regiunii
• CREAREA de locuri de munca legate de patrimoniul cultural , ducand la cresterea
competitivitatii raionului
• INFORMAREA COMUNITATILOR LOCALE SI A VIZITATORILOR asupra valorilor unice ale
raionului / regiunii
• CONSTIENTIZAREA SI PROMOVAREA VALORILOR TERITORIULUI reprezentata de
patrimoniul natural, material si imaterial – la nivel local, national si international
VIZIUNEA ASUPRA UNUI TERITORIU se bazeaza pe un SISTEM DE OBIECTIVE

OBIECTIVE STRATEGICE, OBIECTIVE SPECIFICE,MASURI , ACTIUNI SI PROIECTE

VIZIUNEA pentru teritoriul CAHUL – un teritoriu cu scara umana, valori naturale importante
si patrimoniu construit, cu patrimoniu imaterial semnificativ-traditii, obiceiuri ,care dau
“spiritul locului”, intelese si puse in valoare pentru o viata mai buna a locuitorilor
comunitatilor locale.
PLANUL DE ACTIUNE pentru SISTEMUL TERITORIAL CULTURAL

Se adreseaza prioritatilor strategice identificate in cadrul demersului participativ de lucru cu


reprezentantii grupului de lucru local, realizat in cadrul celor doua seminare locale .
Domeniile prioritare identificate au fost:

1. AGRICULTURA – ACTIVITATE ECONOMICA TRADITIONALA


2. COMUNITATEA (DEZVOLTAREA CUNOSTERII, PARTICIPARII, IMPLICARII MEMBRILOR COMUNITATII)
3. PATRIMONIUL NATURAL , MATERIAL SI IMATERIAL (PUNEREA IN VALOARE , GESTIUNEA ADECVATA SI
PROMOVAREA ACESTUIA)
4. INFRASTRUCTURA SI ECHIPAREA TERITORIULUI / SERVICII
5. TURISMUL (ADAPTAT CONTEXTULUI TERITORIULUI – NATURA SI CULTURA)
Pentru rezolvarea acestor prioritati si realizarea unui Plan de Actiune Teritorial au fost determinate
doua OBIECTIVE GENERALE, din care decurg MASURILE si ACTIUNILE concretizate ulterior in proiecte
pilot.
O1. Dezvoltarea capacitatii locale pentru abordarile teritoriale integrate
Măsura 1 – Transferul de knowhow international in cadrul strategiilor locale si regionale de
dezvoltare sustenabila a teritoriului prin cultura;
Măsura 2 – Realizarea unui sistem de comunicare si informare pentru cresterea constientizarii
valorilor culturale ale teritoriului in randul populatiei/comunitatilor locale si vizitatorilor externi;
Măsura 3 – Elaborarea unei scheme/linii de proiecte pilot prioritare in vederea implementarii
Planului de actiune al sistemului teritorial cultural;
Măsura 4 – Dezvoltarea de parteneriate strategice in vederea alocarii de resurse financiare
necesare implementarii proiectelor pilot.
O2. Dezvoltarea economica locala prin sisteme culturale teritoriale
Masura 5 - Potentarea sistemelor culturale teritoriale- dezvoltare teritoriala prin forme inovative
de turism- geoturismul;
Masura 6 - Potentarea sistemelor culturale teritoriale bazat pe echilibrul intre activitati economice
traditionale, dezvoltarea infrastructurii locale si punerea in valoare a patrimoniului natural si
construit al teritoriului
Masura 1 Transferul de knowhow international in cadrul
strategiilor locale si regionale de dezvoltare sustenabila a
teritoriului prin cultura.

Analiza contextului

Actiuni pentru implementarea masurii

1. DEZVOLTAREA CAPACITATII LOCALE PENTRU PLANIFICARE


TERITORIALA INTEGRATA 2013- 2014;

2. TRAINING PENTRU INCLUDEREA SISTEMELOR DE


DEZVOLTARE EUROPENE IN REABILITAREA, REVITALIZAREA
SI DEZVOLTAREA SUSTENABILA A CENTRELOR ISTORICE
MICI, 2014
Masura 2. Realizarea unui sistem de comunicare si informare
pentru cresterea constientizarii valorilor culturale ale
teritoriului in randul populatiei/ comunitatilor locale si
vizitatorilor externi

Actiuni pentru implementarea masurii:

TRAINING PENTRU CONSTIENTIZAREA DIN PARTEA


LOCUITORLOR, A VALORILOR REPREZENTATE DE
PATRIMONIUL NATURAL, CONSTRUIT SI IMATERIAL;

TRADITIE SI SPORT IN COMUNITATILE RURALE,


INTALNIREA GENERATIILOR – TRADITII SI NOILE TEHNOLOGII,
SISTEM INTEGRAT PENTRU PROMOVAREA UNUI SIT
CULTURAL- MEDIUL NATURAL, PATRIMONIU MOBIL SI
IMATERIAL
Măsura 3 – Elaborarea unei scheme/linii de proiecte pilot prioritare in vederea implementarii
Planului de actiune al sistemului teritorial cultural
Actiuni pentru implementarea masurii
ELABORAREA LISTEI VALORILOR DE PATRIMONIU - MATERIAL SI IMATERIAL (MONUMENTE,
SITURI ARHEOLOGICE SI ISTORICE, ZONE PROTEJATE NATURALE SI CONSTRUITE)

DETERMINAREA POTENTIALULUI DE DEZVOLTARE PRIN CULTURA A UNEI ZONE RURALE

CREAREA SI OPERATIONALIZAREA UNEI RETELE DE EVENIMENTE CULTURALE, IN SITURI SI CLADIRI


CU VALOARE DE PATRIMONIU, REABILITATE 2013-2017

REVITALIZAREA MUZEELOR LOCALE – IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII MUZEALE PENTRU A


ADAUGA VALOARE MESTESUGURILOR TRADITIONALE 2013-2015;

CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI PENTRU POTENTAREA si PUNEREA IN VALOARE A


PATRIMONIULUI IMATERIAL-

SPRIJINUL ACTIVITATILOR MESTESUGARESTI TRADITIONALE PRIN FACILITAREA ACCESULUI LA


PIETELE DE DESFACERE TURISTICE
Masura 4 Dezvoltarea de parteneriate strategice in vederea alocarii de resurse financiare
necesare implementarii proiectelor pilot
Actiuni pentru implementarea masurii

TRAINING PENTRU REALIZAREA UNOR SCHEME DE PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN REALIZAREA


PROIECTELOR CULTURALE SI DE TURISM CULTURAL,
REALIZAREA UNEI RETELE DE PROMOVARE SI CONECTARE LA RETELELE DE TURISM
INTERNATIONAL BAZAT PE VALORILE NATURALE SI DE PEISAJ ALE TERITORIULUI
Masura 5 - Potentarea sistemelor culturale teritoriale- dezvoltare teritoriala prin forme
inovative de turism- geoturismul
Actiuni pentru implementarea masurii
APLICAREA METODOLOGIEI CONSILIULUI EUROPEI pentru REALIZAREA DE ITINERARII
CULTURALE – CONCEPT PENTRU ITINERARII IN CAHUL
CONCEPTUALIZAREA UNEI RETELE DE TURISM RURAL, parte a unui PROGRAM DEZVOLTAT
NATIONAL SI TRANSFRONTALIER, RAIONUL Cahul;

SATUL PENTRU LOCUITORI SI TURISTI – natura, cultura, traditii (atractia naturii, cazare
specifica, promovarea produselor locale) pe model eco-house/ethno-village (vezi toolkit),;
IDEI CREATIVE/INOVATIVE PENTRU TURISMUL IN CAHUL-realizarea CONCEPTULUI DE
“PASAPORT” TURISTIC,
CONECTAREA LA RETEAUA DE TURISM INTERNATIONAL A DUNARII DE JOS( din punct de
vedere al vizitatorilor straini, zona Prutului de jos din raionul Cahul poate fi definita ca
„finalul Dunarii” – Dunarea asigurand legatura cu Europa Centrala – si ar putea constitui
„emblema” zonei – ideea principala in jurul careia se poate construi strategia de dezvoltare a
teritoriului, o baza comuna care sa integreze interventiile punctuale).

DEZVOLTAREA CAPACITATILOR COMUNITATII DE A DESFASURA ACTIVITATI TURISTICE PRIN


TRAININGURI SPECIALIZATE
Masura 6. Potentarea sistemelor culturale teritoriale bazat
pe echilibrul intre activitatile economice traditionale,
dezvoltarea infrastructurii locale si punerea in valoare a
patrimoniului natural si construit al teritoriului
Actiuni pentru implementarea masurii:
ELABORAREA REGISTRULUI NATIONAL AL VIEI SI VINULUI
(pt. CAHUL);

EVALUAREA PRODUSELOR AGRICOLE LOCALE , STUDIUL


COMPATIBILITATII CU INCLUDEREA IN
TRASEELE TURISTICE ALE RETELELOR NATIONALE
ALE VINULUI

REALIZAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE ZONE RURALE


PROTEJATE.

DETERMINAREA TIPOLOGIEI DE INFRASTRUCTURA


ECOLOGICA, ADAPTATA MEDIULUI NATURAL SI
CONTEXTULUI LOCAL (DRUMURI, PARCARI, SPATII PUBLICE,
SEMNALIZARE);
Proiect 1:

• Crearea cadrului de implementare pentru transferul de cunostinte/knowhow la


nivelul teritoriului Cahul

• Realizarea unui portal web cu informatie de specialitate selectata pe domeniul


planificarii teritoriale integrate si experiente existente la nivelul centrelor istorice de
mici dimensiuni din Europaportal;
• Tipul de informatie: statistice; teritoriale-urbanel;harti si planuri de analiza si
delimitare; cadrul legal si economic pentru operatiuni urbane similare
• Structura a portalului: modulara, pentru facilitarea accesului la diverse sectoare de
informare
• Continut: o baza de date atat tehnice cat si de parteneri implicati in aceste demersuri
(Autoritati, ONGuri din domeniu, specialisti)
Proiect 2:

• Sistem integrat de sustinere si promovare a unui sit cultural- Valeni- Slobozia Mare-
infrastructura la scara mica pentru desfasurarea de evenimente culturale legate de
patrimoniul imaterial si expozitii de patrimoniu local- produse mestesugaresti ,
gastronomie, arta locala.
• Realizarea unor module pentru expunere/prezentare si a unor elemente suport cu
informatie de specialitate selectata referitoare la valorile culturale ale teritoriului si
interconectarea la nivelul teritorial Cahul.
• Tipul de interventie: infrastructura locala, elemente mobile ce pot fi utilizate in
expozitii itinerante cu si despre patrimonial local (mobil, imobil , natural si imaterial)
• Structura : modulara, pentru facilitarea realizarii si adaptarea la contextul natural
existent, din materiale locale dar beneficiind de tehnologii moderne.
• Realizarea unor materiale de promovare a sitului :o harta , cu program de evenimente
si prezentarea elementelor de patrimoniu definitorii ale teritoriului inconjurator.
• Finalizarea si inaugurarea sitului impreuna cu un atelier de promovare a bunelor
practici privind patrimoniul arhitectural vernacular
Proiect 3:

• Crearea bazei de date integrate a teritoriului Cahul referitoare la potentialul de


dezvoltare prin cultura (patrimoniul natural, patrimoniul cultural mobil si imobil,
peisajul natural si cultural) cu prioritati de interventie
• Transpunerea bazei de date in sistem informatic , cu posibilitatea accesului atat al
specialistilor cat si a publicului larg la aceasta.

• O atentie sporita trebuie acordata patrimoniului architectural vernacular ( arhitectura


traditional taraneasca), un patrimoniu valoros, resursa pentru turism si dezvoltare locala,
dar si marca a identitatii locului, actualmente amenintat cu disparitia.
 
Proiect 4:

• Promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea și punerea în


valoare a patrimoniului-proiect pilot de conectare turistica in forme inovative a
rezervatiei stiintifice „Prutului de Jos” cu Dunarea de Jos si rezervatia biosferei Delta
Dunarii.
• Legarea sistemului rezervatiei de sistemul rezervatiei Delta Dunarii poate da o mai
mare coerenta traseelor specifice acestor zone(natura, bird-watching, arhitectura
lacustra, etc) inclusiv observarea unor elemente de patrimoniu imaterial
similar(traditii, cantece, dansuri).
• Parteneri experimentati in dezvoltarea acestui tip de turism- ce integreaza
patrimoniul natural , material si imaterial pot aduce plus valoare atat dezvoltarii
teritoriului cat si comunitatilor care il locuiesc.
Proiect 5:

• Conceptualizarea unei retele de turism rural prin abordarea unor forme inovatoare
adecvate contextului teritorial dar si european - geoturismul.

• Proiectul va introduce conceptual de geoturism precum si bune practice in domeniu


prin ateliere de lucru cu actorii locali care vor forma o retea, care sa poata conlucra
pe domenii complementare (cazare, gastronomie, agricultura, produse
mestesugaresti, transport, activitati conexe)
Proiect 6:

• Evaluarea produselor agricole locale si includerea in traseele turistice ale retelelor


vinului, fundamentat pe realizarea unei infrastructuri de zone rurale protejate.

• Agricultura traditionala reprezinta o parte a patrimoniului de peisaj si traditii al


Republicii Moldova dar in special al zonei de sud- Cahul. Calitatea acestor produse
poate contribui la promovarea atat a teritoriului cat si a turismului ecologic in zona,
traseelor specifice(retelelor vinului) care se pot dezvolta complementar cu
dezvoltarea acestui tip de agricultura.
• Peisajul si natura raman insa elemental de baza, tesutul pe care se articuleaza aceste
activitati, fiind prin urmare necesara o avaluare a structurilor de peisaj si protejarea
zonelor rurale naturale si antropice.
Vă mulţumesc!