Sunteți pe pagina 1din 26

Cuprins

1. Studiul problemelor actuale; argumentarea actualității propunerii de proiect............... 2


1.1 Prezentarea temei………………………………………………………………………… 2
1.2 Actualitatea temei și relevanța acesteia pentru domeniul arhitecturii. Argumentarea
proiectării obiecivului în situl propus……………………………………………………. 2
1.3 Experiența națională și cea mondială de proiectare a centrelor eco-turistice. Studiul
comparativ al datelor……………………………………………………………………. 3
1.4 Conceptul și noutatea ofertei de proiectare…………………………………………….... 4
2. Studiul urbanistic…………………........................................................................................ 4
3. Prezentarea proiectelor-analogii…………………………………………………………… 5
4. Analiza SWOT……………………………………………………………………………….16
5. Schema situație………………………………………………………………………………17
6. Fotofixarea sitului existent (natural și construit)………………………………………….18
7. Program de proiecare………………………………………………………………………. 23
8. Bibliografie………………………………………………………………………………….. 26

1
1. Studiul problemelor actuale; argumentarea actualității propunerii de
proiect

1.1 Prezentarea temei


Fiecare student la arhitectură, cu timpul, își creează o identitate profsională, capătă interes
mai pronunțat către o anumită sferă a arhitecturii. Desigur eu nu fac excepție, iar gândindu-mă
asupra temei lucrării de disertație, am ajuns la concluzia că vreau să fac ceva ce ar aduce omul
mai aproape de natură, un proiect ce totodată ar ajuta societatea și țara în care m-am născut și
trăiesc.
Spre marele meu noroc, am avut ocazia să particip la o întâlnire cu administrația orașului și
raionului Cimișlia, în cadrul căreia ni s-au prezentat câteva obiective ce necesită revitalizare,
restaurare sau chiar care trebuiesc construide de la zero. Din toate, zona de agrement pe baza
vinăriei ” Javgur-Vin” mi s-a părut cea mai interesantă și aproape de viziunile mele. În final, mi-
am propus să iau ca obiect de studio pentru disertație și ulterior ca proiect de diplomă ”Centru
eco-turistic în baza vinăriei Javgur-vin S.A.”
Scopul
Scopul obiectivului propus este de a crea un centru de interes pentru turiștii locali și
internaționali în inima naturii. În momentul cînd vor apărea toate elementele necesare unui
centru turistic, întreaga zonă va deveni mult mai atractivă pentru vizitatori.
Motivul
Deja de câțiva ani, Republica Moldova depune eforturi pentru dezvoltarea turismului, iar
una dintre premisele pentru atingerea acestui scop, este crearea unei infrastructuri bine
organizate și a centrelor turistice, de aceea proiectul propus se încadrează cât se poate de bine.

1.2 Actualitatea temei și relevanța acesteia pentru domeniul arhitecturii.


Argumentarea proiectării obiecivului în situl propus
Scopurile arhitectului și arhitecturii în general sunt multiple și complexe ”arhitectul este
creatorul unui mediu de viață, creatorul unei lumi”. În contextual unei societăți în continuă
dezvoltare, într-o țară tânără ce caută cursul cel mai efficient către creșterea economiei și a
celorlalte ramuri esențiale pentru stabilitate, arhitectura trebuie să vină în ajutor prin suport și
idei inovative.
Turismul reprezintă o forţă importantă a dezvoltării, prosperităţii şi bunăstării, dovadă
iminentă constituind datele statistice. Astfel, conform Organizaţiei Mondiale a Turismului
(UNWTO), în anul 2012 turismul la nivel internaţional a constituit 9% din PIB, fiind 1 din cele
11 cele mai importante surse de locuri de muncă, 1,3 bilioane dolari venituri din export şi o
cotă-parte de 6 % în exportul mondial.
În ultimii ani, Republica Moldova depune eforturi pentru dezvoltarea turismului în țară.
Strategia ”Turism 2020” conține mai multe puncte pentru crearea unor condiții favorabile pentru
valorificarea potențialului turistic. Direcțiile principale pe care se axează turismul în RM sunt
turismul vinicol, gastronomic, ecologic și rural, monumentele naturale.
Pentru crearea și dezvoltarea unui asemenea centru și în ordine ca el să funcționeze bine este
necesară întrunirea câtorva condiții. Cel mai important element pentru ca un proiect să prindă
2
viață este găsirea unui investitor care ar fi de accord să suporte cheltuielile și să susțină ideile
propuse. Ideea proiectului este deja susținută în totalitate de administrația raionului și de agentul
economic în nemijlocita apropiere a căruia și se propune să fie dezvoltat centrul turistic. De
aceea, cel mai important impediment este din start înlăturat. Pe lângă aceasta, amplasamentul
acestui complex este favorabilă din mai multe puncte de vedere:
1. Este amplasat alături de vinărie ̶ una dintre principalele atracții turistice din țară
2. Zona este extrem de pitorească datorită lacului și a reliefului
3. Este în apropierea Valului lui Traian ̶ monument istoric natural cu potențial turistic
4. Este localizat în raionul Cimișlia, care la rândul său este inclus în câteva trasee
turistice naționale cu tematică vitivinicolă, istorică, naturală.
5. Este în zonă rurală, ceea ce în sine deja reprezintă o atracție
6. Prin preajmă sunt livezi, vii, ce pot fi incluse în activități de agrement pentru turiștii
internaționali care sunt extrem de interesați în turismul agrar

1.3 Experiența națională și cea mondială de proiectare a centrelor eco-


turistice. Studiul comparativ al datelor
Pentru a-mi crea o viziune complete asupra subiectului cercetat, mai întâi de toate am
analizat cum și-au dezvoltat turismul țările ce au deja experiență de zeci de ani în domeniul
turismului. Cum sunt structurate aceste centre? Cât de popular este eco-turismul în lume și cum
s-a dezvolatat? Cum se face legătura dintre situl existent, punctele de atracție din apropiere și
elementele nemijlocite ale centrului turistic? Analizând cu atenție răspunsurile la aceste întrebări,
pot fi conturate elemntele cheie și direcția cea mai favorabilă pentru dezvoltarea obiectivului.
Rădăcinile eco-turismului se trag din America Latină și Africa încă din anii ’70 și a apărut
ca reacție a defrișării în masă a pădurilor tropicale, braconajul dar și a creșterii incontrolabile a
turismului în zonele ecologic sensibile și impactul negativ al acestuia față de ecosisteme. Pentru
a facilita dezvoltarea durabilă al acestui tip de turism, în 1990 a fost fondată organizația TIES
(The International Ecotourism Society). Această organizație are membri din peste 190 țări și
teritorii, ceea ce vorbește despre succesul și aploarea acestei mișcări.
De regulă, centrele eco-turistice se află în apropierea unor rezervații naturale sau chiar pe
teritoriul acestora. Aceste obiective sunt create pe baza principiilor conservării, folosind
materiale de construcție ecologice locale, cu facilități ce au un impact minim asupra mediului.
Clădirile au înălțime minimă pentru a se încadra în sit sau sunt chiar niște construcții temporare,
vizitatorii dormind sub cerul liber sau în corturi. De asemenea, componente absolut neceare sunt
folosirea energiei regenerabile și elementul educațional, vizitatorii învățând respectul pentru
mediul natural și cultura, tradițiile locale. Astfel, centrele eco-turistice nu sunt doar destinații
pentru relaxare, ci și epicentre de sensibilizare și educație ecologică a societății.
Chiar dacă are o amploare mult mai mică, eco-turismul este prezent și în Republica
Moldova, existând chiar și o Asociație Obștească ” Asociația de Ecoturism din Republica
Moldova”. Conform Agenției Tursimului a Republicii Molodva, în țară sunt 3 trezervații
naturale care sunt etichetate ca fiind atracții eco-tursistice. Acestea sunt Pădurea Domnească,
înființată în 1993; Plaiul Fagului, creată în 1992; și ”Prutul de jos”, documentul cu privire la
fondarea acestei rezervații a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova în data de 18 ianuare
2017.
Din aceste 3 rezervații, doar ”Pădurea Domnească” este dotată cu locuri de cazare ce inlud 2
căsuțe cu o capacitate de 6 persoane fiecare sau zona de camping unde turiștii pot dormi în
3
corturi, de asemenea aici pot fi închiriate biciclete. Celelalte 2 rezervații oferă turiștilor doar
trasee ghidate pentru admirarea frumuseților naturii.

1.4 Conceptul și noutatea ofertei de proiectare


După cum se observă din analiza în punctele anterioare, Republica Moldova are potential
eco-turistic, teritoriul fiind dotat cu natură frumoasă și ”sălbatică”, unde nu se simte implicarea
omului, care de fapt și este bogăția cea mai de preț al acestui gen de turism. Problema este
insuficiența dotărilor și a unei infrastructuri bine-organizate.
Conceptul proiectului propus este de a cuprinde în sine toate compartimentele necesare unui
centru eco-turistic autentic. Îmi propun să organizez pe sit 4 tipuri de cazare pentru turiști:
- Cabane pe malul lacului
- Zonă camping cu facilitățile necesare
- O mica zonă pentru trailere
- Un mic hotel cu maxim 2 nivele, încadrat în relief, pentru a facilita cazarea turiștilor
inclusive timp de iarnă
De asemenea, își va găsi locul o sală pentru ceremonii și întîlniri, cu restaurant unde se vor
găti bucate tradiționale din produse ecologice, colectate de la locuitorii celor 4 sate învecinate:
Javgur, Măximeni, Ialpujeni și Marienfield.
Complexul fiind localizat pe baza vinăriei, va fi organizată vinotecă cu sală de degustare a
vinurilor produse aici și desigur organizarea excursiilor în zone de producere. Un alt punct de
atracție pentru turiști ar fi agroturismul, fiind posibile activități ce ar include culegerea roadei din
livezi și vii, cât și diverse etape de îngijire a culturilor agricole.
Toate edificiile proiectate vor păstra elemente din arhitectura tradițională adaptate la
tendințele moderne în arhitectură, folosind material ecologice.
Accesul către complex, dar și de la complex către diverse puncta de interes turistic ar fi
efectuat cu ajutorul bicicletelor, cailor ( la o distanță nu prea mare fiind aplasat hipodrom de
unde ar putea fi închiriați cai) dar și pe jos. Accesul transportului auto este posibil, dar
restricționat, pentru a nu dăuna ecosistemului local.

2. Studiul urbanistic
Construcția complexului eco-turistic se propune a fi localizat pe baza vinăriei ”Javgur-vin”,
raionul Cimișlia, care se află în nemijlocita apropiere de satele: Javgur, Măximeni, Ialpujeni și
Marienfield, pe malul lacului din preajma vinăriei. Situl este localizat la o distanță de 16 km de
la treseul national M3 ce unește mun. Chișinău și or. Cimișlia, pe drumul local L581

4
Schema analizei urbansitice

3. Prezentarea proiectelor-analogii
Analiza proiectelor-analogii oferă posibilitatea de a vedea punctele forte și neajunsurile altor
proiecte pentru a nu repeta greșelile. Selectarea elementelor din diverse proiecte facilitează
crearea unor obiective cu nivel mai avansat, desigur fiece detaliu ales trece prin prisma și
viziunea autorului, de aceea rezultatul final este unul unic și bine gândit.
Primul proiect este un obiectiv localizat în Elveția, Lausanne și este un compex pe teritoriul
căruia se află Planetarium, Centru Științific și Tehnologic, și propriuzis Centrul pentru Eco-
turism. Situl este o pădure ce împrejmuiește o zonă istorică a Chalet-à-Gobet care la rândul ei
este o atracție majoră pentru localnici. Complexul nu este construit de la zero și este găzduit de
câteva clădiri existente ce au fost restaurate plus câteva construcții noi ce se încadrează în acest
ansamplu.

5
Plan general

Schema sitului cu marcarea locului pentru clădirile noi construite

6
Schemele sistematizării primelor 2 nivele

7
Schemele sistematizării nivelelor 2 și 3

8
Secțiunea Centrului Eco-turistic și Științific

Vedere
Combinarea dintre stilul unei case tradiționale și a stulului modern cum este în cazul
planetariului este exact efectul pe care aș vrea să îl obțin în proiectul meu. Această metodă oferă
posibilitatea vizitatorilor să cunoască tradiția, dar în același timp să nu fie lipsiți de elementul
meidului modern în care ei se simpt confortabil, căci este mediul cu care sunt obișnuiți, un mediu
care trebuie să-i bucure cu ceva nou. Chiar dacă pentru un complex localizat în inima naturii
9
probabil ar fi mult mai bine de folosit mai mult materiale ecologice pure cum este lemnul și
piatra neprelucrată, faptul că edificiile au existat și că autorii doar le-au readus frumusețe de
odinioară, ne face să trecem cu vederea acest moment.
Al doilea proiect ales ca analogie este localizat în Centru-Est al Africii și anume în
Regiunea Cape Floral, locație inclus în lista monumentelor naturale a UNESCO. Acest proiect
constră din cinci cabane și o mică odaie tehnică, obiectivele sunt efectuate din structuri de lemn
și alte materiale reciclate locale, ce se încadrează de minune în situl existent.

Analiza sitului

Planul de restabilire a teritoriului

10
Planul general

Schema sistemului constructiv

11
Secțiune

Planul și fațada cabinelor


12
Amplasamentul centrului în sit

Vederi

13
Vederi

14
Vederi

15
4. Analiza SWOT
Nr. Puncte tari Puncte slabe
1 Locația este în sânul naturii Situl este localizat departe de magistrală
Este posibilă organizarea unor sisteme
Pe teren nu sunt suficiente rețele a
2 edilitare autonome, bazate pe principii
dotărilor edilitare
ecologice
Există 2 căi de acces spre locația complexului, Calitatea proastă a drumului principal de
3
din 2 direcții opuse acces
Vinăria a locuri de frunte la
4 Vinăria din nu este bine-cunoscută
expoziții/concursuri internaționale
Calitatea vinului produs la ”Javgur-Vin” este
5 Vinăria nu are secție de îmbuteliere
de calitate înaltă
Oportunități Amenințări
Proiectul este susținut de administrația Necesitatea implicării administrației publice
1
raionului locale
Agentul economic și administrația publică
2 locale este gata să ajute la finațare și la Necesitatea surselor de finanțare
căutarea surselor financiare adiționale
Administrația raionului este de acord să se
3 implice în procurarea terenului de la Pământul necesar complexului nu este în
persoanele fizice totalitate proprietate publică
Popularitatea eco-turismului crește, există
organizație în domeniu și Agenția de Turism a
4
Republicii Moldova are deja strategie pentru Complexul poate nu fie destul de cunoscut
dezvoltarea turismului pentru a atrage turiști
Republica Moldova devine din ce în ce mai La moment, RM nu este o destinație
5 cunoscută pe plan internațional în calaitate de turistică extrem de populară pe plan
punct de destinație pentru eco-turism internațional

16
5. Schema situație

Schema situație

17
6. Fotofixarea sitului existent (construit și natural)
Vinăria

18
19
20
Zona verde

21
22
7. Program de proiectare

Sarcini:
1. De proiectat Centru Eco-turistic în raionul Cimișlia, pe baza vinăriei Javgur-vin S.A., care
să corespundă amplasamentului nu numai pe plan funcţional, dar şi ca aspect estetic
corespunzător.
2. De prevăzut toate încăperile necesare pentru asigurarea procesului tehnologic, deservirea
clienţilor şi crearea condiţiilor de muncă pentru personal în strictă corespundere cu sistemul
constructiv propus de autor.
3. De elaborat proiectul în corespundere cu cerinţele normative şi sanitare în vigoare.

I. Condiţii şi cerinţe privind amplasarea şi elaborarea planului general:


1. De elaborat planul general al terenului propus, prevăzând amenajarea teritoriului.
2. De organizat accesele pietonale şi pentru transport, evitând intersecţia fluxurilor și în
conformitate cu cerinţele antiincendiare, în același timp ocupând minimum teren cu pavaj.
3. De inclus în schema zonării funcţionale a terenului următoarele zone:
 aria construită;
 zona deservirii transportului;
 zona pietonală și plaja;
 zona camping
 zona cabanelor
 zona trailerelor
 zona deservirii tehnice
4. De amplasat complexul în conformitate cu orientarea după părţile lumii şi direcţia vânturilor
predominante, în vederea evitării efectelor adverse (nocive) asupra ecosistemului natural.
II. Cerinţe pentru soluţia spaţial-volumetrică:
1. Clădirile trebuie să corespundă destinaţiilor sale funcţionale, condiţiilor climaterice şi
exigenților arhitecturale.
2. Componenţa şi suprafeţele încaperilor complexului sunt determinate în conformitate cu
normele de proiectare în vigoare.
3. Sistematizarea în general se va baza pe o zonare functională optimă.
4. Se propune urmatoarea componenta şi capacitate:

Nr.
d/o Denumirea încăperilor Suprafaţa, m.p.
Grupul I – Cafenea pentru 300 locuri:
Încăperi pentru vizitatori:
1 Vestibul (inclusiv garderoba şi grupuri sanitare) 60
2 Sala de mese 600
3 Bar 30
Încăperi tehnologice:

23
Bucătărie 30
4 secţia fierbinte 300
secţia rece 200
5 Spălătoria veselei pentru bucatarie, cămară pentru tară 30
6 Spălătoria veselei de sufragerie 70
7 Distribuţie 50
Depozite:
Camere frigorifice pentru păstrarea:
Semifabricatelor 40
8
produselor lactate, grăsimilor, mezelurilor
fructelor, legumelor, zarzavatului, băuturilor
9 Cămară pentru produse uscate 25
10 Cămară inventar 45
11 Cămară tară 30
12 Debarcader 30
Încăperi administrative şi sanitare:
13 Biroul directorului 6
14 Oficiu 15
15 Garderobă pentru personal 75
16 Rufărie 30
17 Grupuri sanitare 30
Total pentru grupul I 1700

Grupul II – Hotel pentru 40 locuri:


Hol de primire:
1 Hol 30
2 Birou de primire și înregistrare 14
3 Încăpere pentru personalul de serviciu 10
4 Grup sanitar de serviciu 6
5 Camera administratorului 10
6 Cameră de păstrare 10

24
7 Serviciu de Securitate și pază 8
8 Birou de deservire 10
9 Garderoba 60
10 Cămara p/u inventarul de serviciu 3
11 Punct medical 10
Spații de cazare:

1 Camere pentru 1 persoană (5 cam) 18


2 Camere pentru 2 persoane (12 cam) 25
3 Camere pentru 4 persoane (5 cam) 50
Încăpere de serviciu:
Cameră personalului de serviciu
Cameră pentru lengeria folosită 25
1
Cameră pentru inventarul de deriticare
Camera pentru conducta de evacuare a lengeriei
2 Grup sanitar pentru personal 4

5. Suprafaţa încăperilor şi spaţiilor de comunicaţie (rampe, ascensoare, lifturi, scări, galerii,


coridoare, etc.) se vor calcula suplimentar în raport cu suprafaţa totală a încăperilor.
III. Indici tehnico-economici
1. Aria terenului in constructie 93600 (m2)
2. Aria construită 2460 (m2)
3. Suprafata totala a cladirilor 7250 (m2)
4. POT 4,6 (%)
5. CUT 7,7 (%)
6. Volumul construit 28844 (m³)
IV. Cerinţe faţă de sistemul constructiv şi materialele de construcţie
1. Tipurile de construcţii, metode de edificare și materiale de construcție, care corespund conceptului
arhitectural şi funcţional:
 fundaţii: beton armat monolit, elemente prefabricate din beton armat.
 scheletul clădirii și pereții: materiale ecologice locale cum ar fi piatră naturală, lemn
 pereţii despărţitori: cărămidă, gipscarton, gipsbeton, blocuri de sticlă etc.
 planşee: panouri beton armat, monolit sau combinaţia lor
 acoperiș: papură, șintrilă de lemn

25
8. Bibliografia
 Curs ”Teoria arhitecturii”, Universitatea Politehnică Timișoara
 Strategia de dezvoltare a turismului ”Turism 2020”
 Planul de acțiuni pentru impletentarea strategiei de dezvoltare a turismului ”Turism 2020” în
anii 2014-2016
 UNWTO Tourim Highlights, Ediția 2016
 Travel.md
 Mec.gov.md
 Turism.gom.md
 Padureadomneasca.silvicultura.md
 Padureadomneasca.wixsite.com
 Moldsilva.gov.md
 Ecotourism.org
 Archdaily.com
Literatura normativă
 Hotărâre Nr. 554 din 24.05.2004 cu privire la aprobarea Programului Național în domeniul
turismului ”Drumul Vinului în Moldova”
 Hotărâre nr. 338 din 19 mai 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a
turismului ”Turism 2020” și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia în anii
2014-2016
 СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования
 СНиП II-Л.19-62Учреждения отдыха. Нормы проектирования
 НП 6.5-73 Туристские учреждения. Помещения туристских баз, мотелей, приютов и
хижин
 Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания

26

S-ar putea să vă placă și