Sunteți pe pagina 1din 16

1.

Etapelemetodologieideevaluare,identificareapeisajului
temapregatitoare
necesitateadeapriviintroanumitaperioadapeisajul
descriereadetaliata
documentatiascrisa,documente
Identificareapeisajului
Tot ceea ce ne inconjoaraconstituiepeisaj.Intregteritoriulinparcurgereasareprezintapeisajul
indiferent
dacaestepeisajnaturalsaucuinterventiiumane
Nivelvizualnivelsemnificativ
Dincolo de primul contact om peisaj contact vizual exista unaldoileanivelalperceptiei
nivel
semnificativ. Peisajul prezinta semnificativa in raport cu omul (privitorul, receptorul) influentand
viatadezicuziaacestuia.
Peisajdezolantinducesuferinta
Peisajincitatorinducebucurie
Nivelsemnificativmostenit
Peisajulincludesisemnificatiainterventiilorinaintasilornostri
Interventii:inutilizareaterenului
modalitatideconstruire
semnificatiialelocurilor
traditii,istorieetc.

2.MasurigeneralealeConventieiEuropeneapeisajului
a)recunoastereajuridicalapeisajelorcasi:
componentesentialaacadruluideviatapentrupopulatie
expresieadiversitatiipatrimoniuluicomunculturalsinatural
fundamentalidentitatiipatrimoniului
b)stabilireasiimplementareapoliticilorpeisajuluicuscopul:
protectiapeisajului
managementulpeisajului
amenajareapeisajului
(toateacesteactiunirealizateprinmasurispecifice)
c)procedurideparticiparea:
publicului
autoritatiregionale
autoritatilocale
altifactoriinteresanti
(ladefinireasiimplementareapoliticilorpeisagere)
d)integrareapeisajuluiinpoliticilede:
amenajareateritoriului
urbanism
cultura
mediu
agricole
sociale
economice

altelecuimplicaredirectasauindirecta

3.Atributelespatiilorverzi.
Atributulsanogenetic
a) Imbunatatireamicroclimatului,actiunidirecteasupracorpuluiuman.
producereaoxigenuluisiconsumareabioxiduluidecarbon
influentapozitivaastariipsihice
producereaozonului
influentatemperaturii
b)
Imbunatatireastariipsihice:
staredecalm:satisfactie
meditatie
reverie
Prinatributelecromatice
olfactive
sonore
Spatiileplantatepotindepartastarileastenice
ingrijorarea
supararea
depresie
tristete
Atributulrecreativ
Procesulrecreeripoatefistructuratin5faze
Pregatirea
Deplasarea
Acrivitatilepeloc
Intoarcerea
Amintirea
Atributuldecorative
naturainglobarainorascapeiaj
naturainafaralocalitatilor
creatie

Atributulurbanistic
Spatiileverzi
componentaorganicaaorasului
umanizareacadruluiconstruit
medierealascaraorasului
potintroduceunitatea
eliminamonotonia
potmascasauatenuadeficientalecompozitieiurbane

Atributulutilitareconomic
asanareaterenurilormlastinoase
fixareaterenurilornisipoase
perdeledeprotective
imbunatatireaclimatului

Atributulinstructivformativ
gradinabotanica,zoologica
parcdendrologic
muzeuetnografic
parcarcheologic
parcdedistractie
parcexpozitie
Atributulstiintific
Spatiile amenajate ca si gradini botanice, gradini zoologice,spati verzi aferente institutelor de
cercetari,loturile experimentale, zonele de cercetari silvice, etc. contribuie in mod cert la
desfasurareadeactivitatistiintificesidecercetarepediversedomenii:
agricultura
silvicultura
zoologie
botanica
mediu
Atributulsocial
Spatiile verzi amenajate si neamenajate(naturale) faciliteaza contactul social intre indivizii
aceluiasi sociogrup, si creeazaunmediupropicedesfasurariiactivitatilorcarenecesita contactul
interuman
.
4.Aliniamentuliplantaiidealungulcilordecirculaie
Spaiiverzirealizatenaliniamentesaufii:
nuauconsisten
atributeaspectdecorativ
ritmareaunordesfurri
animareaunorfronturimonotone
introducereaunitii
proteciempotrivapolurii
proteciempotrivacurenilordeaer
proteciempotrivasoarelui,zgomotului
confortoptic
contribuiilasiguranacirculaiei
Alegereaspeciilor
rezistensporitlapoluare:fum,praf,gaze,etc.
perioadadeexistenafrunzelorctmailung
perioadadeexfolierectmaiscurt(colectarerapidafrunzelor)
fructeleiseminelesnumurdreascstrada
cretererapid
longevive
rdciniputernice,profunde
snufiedobortedevnt
snuafectezestradaprinumflare
spermittunderea,modelareacoroanelor
trunchirectiliniucunlimeaminimdeminim2,5m
Speciipreferate:

castanulporcesc,platanul,carpenul,nucul,scoruul,ulmul,teiul,frasinul,platanul,stejarul,
etc.
coniferelesuntmaisensibilelanoxe
Seutilizeazpentruplantaiidealiniamentiarbutiingrupurisausubformdegardurivii,cu
rolspecificncreareadeperdeledeprotecie,fiedearealizazone,niedeliniteiseparare
funcionalsauazonelorpentruretragere,intimitate,liniteuman.
Ladispunereanterensevaaveanvederespecificulzonei
categoriadestrad
naturatraficului
vecintile(funciuneainlimeaconstruciilor)
efecteleesteticeurmrite
Centreleurbanepopulatenutrebuiesutilizezeplantaiiledealiniamentlaunprocentmaimare
de5060%dintotalitateastrzilorpentruaseevitaefectuldemonotonieurban.Estede
preferatdispunereaacestorplantaiipestrzileorientateEVpentruaseasiguransorirea
optimafronturilorconstruite.
Distanelentreexemplarenintravilanegaleritmstatic
diferiteritmdinamic
plantareapeambelelaturi
plantareapeolatur
Dispunereaplantaiilor
fade:carosabil,trotuariconstruciiserealizeazastfel:
bulevarde:faiidearboriiarbutipemaimulternduri
strzidecategorieilimemaimare:
ntrecarosabilitrotuar:plantaiicuarboridetaliemicimedieiarbuti
ntretrotuarifrontulconstruitplantatiidetaliemaiinalta.
strzidelimemiccucirculaieintens:plantaiintrecarosabilitrotuar
strzidelimemiccucirculaieredus:plantaiintretrotuarifrontulconstruit
interseciidestrzi:vegetaiedetaliemicpentruapermitevizibilitatea
Distanadintreexemplaredepindededimensiunilecoroaneiispecie.ntrecoroanelearborilor
maturidistanademinim1mfaciliteazcirculaiaaerului.

5.SCUARUL
Ceamaimicunitatedespaiuverdeamenajat0,33ha
Scuaruldetranziielocliberrezultatlaodemolaredestinatunorfunciuniamenajat
sumarpredominvegetaiafloricol,arboricol
Scuaruldecirculaie
lainterseciilecutraficautoipietonalmajor
pentruasigurareasecuritiicirculaiei,nusevafolosivegetaienaltsauecrane(taluzuri,
ziduri,etc.)carepotobturavizibilitatea
pastiladegiraie
acceslamijloacedetransportncomunsubteranesaudotri
refugiideproteciepentrupietonispaiideodihndescurtdurat
nusefolosetevegetaianaltceblocheazvizibilitateaagrementatculucrrideart
Scuaruldinzonelerezideniale
amplasatnvecintateaunordotri(grdinie,coli,complexecomerciale,cinematografe,
cluburi)nvecintatealocuinelor,ngeneralcolective
destinatcuprecderecopiilorivrstnicilor
echipatcusuprafeensoriteechipamentedejoacarefugiiumbritefntnisaubazine

normeledin1973stabilireamrimii,presupuneca20%dinpopulaianvecinatl
frecventeazsimultan,2530mp/vizitatorex.descuar:Icoanei/Bucureti,Gh.Doja/Timioara,
AlexandrucelBuna/Iai
Scuaruldecorativpunenvaloareunobiectreprezentativ,art,monumentistoric,
arhitectura,instituiecompoziiaurbaniesubordonatobiectuluiex.:AteneulRomn
prezenaapeimobilierurban

6.Dispunereaspaiilorverzi

ModalitateaaleatoriepnlasfritulEvuluiMediu
1933CartadelaAtenastabiletecelepatrucomponenteurbanespaiidestinatelocuirii
activitiproductivecirculaiispaiidestinaterecreerii
gndireaecologicasec.XXvageneraopreocuparegeneralpentruzoneleverzi,privind
dispunerealor
esutulintermitent,oraelegrdinbandacontinunpieptenecupenetrriradiale
cucenturreeadenucleeverzicufiingril
DISPUNEREAINPETE
sedatoreazunuiterenaccidentatuneidezvoltridezorganizateuneidezvoltri
aglutinare,prinalipireamaimultorlocalitiunuiamplasamentdeosebit,multeinsuleicanale,
ex.:Stockholmuneipoliticiurbaneurmritecuperseveren(degajareaunorpateurii
transformareaninsuleverzi)ex.ParisHaussman,deschiderebulevarde.
18531870serealizeazgrdinileMontsouris,Monceau,ButtesChaumont
1977Paris254haspaiiverzi
19771985sevorcrea102unitiverzinoi:parcuri,grdini,scuarurinParis
1982Monaco16%dinsuprafaaprincipatului

Avantaje
posibilespecializrifuncionaledistribuieechilibratazonelorverziideagrement
dacpetelesuntmaimari(320ha)organizarefuncionalmaieficient,costuridentreinere
mici
petelemicieficiensczutnmetabolismulurban,ntreinerecostisitoare
Dispunereanpan/pene

ngeneralcazuloraelordedealsaudemunte,peviptrundevegetaiadelunc
oraulesituatntreculmimpduritecesenglobeaznintravilan
oraeledinjuruluiguriidevrsareaapelornmare
apariiaunorpenentmpltoaresauproiectate
Avantajeprezenaconsistenticompactavegetaieilemnoasefavorizareaatributelor
igienicosanitarecontinuitateaagrementuluinextravilanposibilitateaorganizrii
polifuncionaleapanei:parc,pdureparcreducereanumruluibazelordentreinerecrearea
unuispecificurban
Dezavantajesatisfacereainechitabilapopulaiei
comasareatuturoratributelorpeosuprafaexcentric
disfunciialecirculaieiautoservireaunorcartiere
realizareacenturilor
suprasolicitareaunorartere
distanemarideparcurspentrulocuitorii
ceiaurezidenanparteaopus

Dispunereanfaii/gril
dacsefacereferirelaaliniamentesaufiiverzidispunerengril(cuochiuridediverse
formeidimensiuni),radial,concentricsauradicalconcentric
seregsetepeschemeletrameimajore
Ex.:ChandigarhLeCorbusier,capitalastatPunjabIndia
orastructuratpesectoaredreptunghiulare800x1000mcesuntstrbtutemediandeofie
verdelatde150200mpecareseamplaseazdotriledeeducaie+unparccentralce
unetecapitoliulcucentrulcomercial(pecursuluneiape)
Dispunereamixt
Pete+pane(ClujNapoca,Bucureti,Paris)
pete+fiidecelemaimulteori
toatelaunloceficienmaxim,depindedesuprafaaverdeminim15mp/locuitor
Ex.:MontrealamenajareafluviuluiSaintLaurentparcularhipelaguluicantitateaicalitatea,
diversitateaamenajriloriechipamentelor
Oricemodalitatededispunereaspaiilorverzinora:
nutrebuiesneglijezecorelareacureeauazonelordeagrement,dinperiurbanijude
necesitateacorelriiadministraiilorlocalecucelelalteadministraiiicucelejudee
pentruarealizaunproiectintegratdesistemverderegionalcare:
elimininterveniileagresive
mpiedicsupralicitareaunorariideatracie
favorizeazcooperareafinanciar
poateetapizarealizareainvestiiilor
continuitateaspaialaamenajrilorintravilane
meninecontrolulnextindereaurbanului

CenturileVerzi
fenomenulaparenAngliaiesteasociatpoliticilordecontrolaldezvoltriispaialeurbanen
raportcusistemulrural.
principiulconstituiriicenturilorverzisebazeazpeideearealizriinjuruloraeloraunorzone
caresfierezistentelaprocesuldeurbanizare,srmncucaracterruralfiindutilizateca
zonepentruagricultur,silviculturizonedeloisir.
sunttraversatecufunciuniteritorialedetipreele(detransportenergie,ap,etc.)
sistemuldecirculaiiauto,pietonale,feroviare.
suportuldesfurriiactivitilorrecreative,sport,turismetc.
n1935,ComitetuldeAmenajareaTeritoriuluilondonez,apropusconstituireaprimeicenturi
verzi,ulteriornAngliaaceastaaciunefiindlegiferat.
Includereateritoriilordinjuruloraelorncadrulcenturilorverziserealizeazpentruase
ndepliniurmtoarelescopuri
evitareaabandonriiterenuriloriapariiafenomenuluideperiferieevitareaprocesuluide
fuzionareaorauluicualteoraesaulocaliti
prezervareacaracteruluiruralalacestorteritorii
prezervareacaracteristiciloristoricealeoraelor
activareaprocesuluideregenerareurbaniutilizaretuturorresurselorurbane(construciii
terenuri)nsituaiancareunterenestedesemnatcafcndpartedincenturaverdeaunei
localitiurbaneacestavatrebuisrspundunordeziderateicondiionrispecificedetipul:
echipareacufacilitideacceslazonaruralverdeatuturorlocuitorilor
reglementarispecificepentrufunciunisportivenaerliber,recreere
conservarea,managementulintreinereapeisajului

conservareanaturii,recuperareaterenurilorabandonate
utilizareaterenurilorpentrufunciuniagricoleisilviceetc.
existcriticialeacesteiabordrinplanificareaspaialadezvoltriiurbanelegaten
principaldecaracterulrigidalpoliticilordeconstituireacenturilorverzi,procescepoates
conduclaneglijareaaspectuluidedezvoltareteritorialdurabil.
serelevitrasareauneigraniestrictentreurbaniruralprecumicretereatimpuluide
parcurscuautomobilulpentrutraversareaacestorcenturinsistemulzilnicaldeplasrilorctre
idelaloculdemunc
nusepotasigurantotdeaunadotrileicirculaiileadecvatepentruacestespaii,eledevenind
spaiiinutilizabiledectrelocuitori
organizaiidinMareaBritaniepoliticreferitoarelaacesteteritoriipermisiuneaexpansiunii
sectoarelorurbane.

7.Stilulgeometric

Edenumitistilarhitectural,francez,regulat,clasic,renascentistobaroc
Evoluie
amenajareagrdinilormesopotamienentreTigruiEufrat(6000ani)
concepiagrdiniloregiptene(5000ani),relaiagrdinarhitectur(~2000ani)
traseegeometricerigide
grdinileromane(auasimilatoseriedeexperieneorientale,egipteneielenistice)
elementecefaclegturantrearhitecturigrdin
peristil*
portic**
patrio***
vegetaiafasonatnformegeometrice
monumentalul,prezentnmajoritateagrdinilor
canaluldeap,practicatanteriordeegipteni
grdinilemaure
momentculminant,dominaiaarhitecturiiasupragrdinii,acestea
devenindoncperefrtavanapalatului
grdinilerenateriiitaliane
relaiastrnsgrdinarhitectur
promovareatraseelor
elementedelegturacuarhitectura(ziduri,scri,balustrade)
favorizareaapeinmicare(cascade,fntni)
asociereadecoruluisculpturalcuapa

grdinileclasicismului
revenirealaordinestrictex.Versailles

grdinilesec.XVIII
reprezintperioadadematuritateastiluluigeometric
Structurageneralcompoziia

Axe
suportdeaxerigurostrasate
axeierarhizate
axacentraldesimetriengeneralperpendicularpecldire
traseegeometrice,ortogonaleobinutedinasocierealiniilordrepteialiniilorcurbe
subordonareaspaiilorexterioarefadeobiectuldearhitectur
dominaliniamenteleiunghiuldrept

curbenminoritate
dominantncompoziiecldirea/cldirile,ntregansambluestesubordonat
construciei
descretereainteresuluideladominan(arhitectur)spreperiferie
spreperiferiecirculaiaestecuochiurimaimariivegetaiamaibogat,necontrolat
formal
punereanvaloareaaxuluimajorprin:deschiderigeneroase,succesiunideterase,
parterecudecoraiisavante,policromiedeflori,suprafeedeap,ritmuriexprimate
categoric(prinarbori,fntni,arhitecturminor,sculpturi)
controlrigurosalrapoartelor
dispunereaplanurilordedelimitarealverticalelorialformelo
statuile
funcieesteticintrinsec
nnobileazspaiul
creeazunritm
atenioneazasuprapunctelordeinteres
sepreferperspectivedecapt
nusepoatevorbideoutilizarecategoricacompoziiilorsimetrice
Apa
inducevisare,micare,strlucire,prospeime,inedit
componentpreferatastiluluisauuneoridominantex:VilaDEsteTivoli
formealeapeibazine
formegeometrice
borduridecorative
fntniclocot
jeturi
compoziiiacvaticempreuncusculpturi
cascadeigrotecuap
cursdeap,heleteu
Relieful
adaptatcompoziiei
terenulmodelat:
peroane
terase:lungi,denivelrimicipreluateprin:ziduridesprijin,scri,rampe,taluzuri,
balustrade)
vegetaiancentrulcompoziiei:maimultoformdearhitectur,animatnsdeviaa
anualculoare,miros,textur
nzoneleperiferice,mailiber
vegetaiaarborescent:
aezatregulat
geometrizat
uneorialctuindpereicontinui
fasonatsubforma:teatre,saloanedentlnire,cabinete
elementespaialdecorative:
parterul(suprafaagrdiniipropriuzise)ngeneralformregulat,plan
degajeazpunctulcompoziionalcentralcldirea
elementdecorativprincomponente
divizatsimetricdeoaleecentral(magistral)

asigurperspectivaprincipal
asigurcirculaiaprincipal
perpendicularsunttrasatealeisecundare
ntrealeisuprafee(platbande)vegetale
fiisaustraturilatede1,5m2,5m
continuesauntrerupte
nsoescaleile
ncadreaznmijlocullorsuprafeeregulatenumiteplatouri,mrginitede
crrilatede0,50,8m,platoulcentralestegazonatcafondverdedar
poateficompusicuronduri,rabate,mozaicuri,elementeornamentale
(busturi,vase,urneetc).
Elementelecomponentealeparterelor:platouri,platbande,rabate,aleisepotdelimitantreele
princhenare,rame,borduri.
Lalimiteleparculuiserealizeazolegturvizualcuzonanvecinat,limitrof.
nsecXXstilulgeometricagreatlascuaruri,esplanadeetc.

Exemple:1.parculSceauxParis,2.parculSanssouciPotsdam,parculPetrodvoret
St.Petersburg,GrdinaTuilleriesParis

8.StilulPeisager

:
denumituneoristilulRomanticsistructuratnsecXVIII

origini

experienachinez:
daoismulibudismul,conceptereligioasecare

statuauntoarcreaomuluilanatur,comuniunea,rezonanacuuniversulnaturalpentrua
accesaliniteainterioar,paceadivin,nemurirea

experienajaponez
contemplareanaturii,descifrarealegilornaturii,ce

guvernauinclusivfiinauman
motivaiereligioasgradinaoreverie,naturatrebuietrit,eainduceunuiprivitor
gnduri,sentimente,contemplare
contrasteleiarmoniilejucauunrolmajorgrdinarulchinezartistcompletifilozof
grdinritul,artregal,ceamaiimportantdintretoateartele
imobilism
grdinapeisager,japonezacuzsimbolistica
diminueazgrafismulchineznfavoareaexpresiei
dinamicaconceptelor,dinamismnamenajareapeisagistic
evoluiaiurmrireantimpagrdinii

secXVIIIinfluenaoriental
nouaatitudinefadenaturJ.J.RousseauRentoarcerealanatur
reacialaartificialitate,nepenireirigoare(modelulgeometricVersailles)conducela
cutareaunui
noumodeldegradinpeisager
principii
anuncorsetanaturadarnicideaocopiantocmai

descoperireamiestrieinaturiinutilizareaelementelorcompoziiei,ncutarea
firescului,ncontinuareagrdiniidincolodelimitelesalenpeisajulneprelucrat


evitareaprezeneiziduluidedelimitare
grdinapeisagernuaavutunautordetaliastiluluigeometric(LeNotre),teoreticienii
eifiinddiletani:poei,filozofi,grdinari
grdinapeisagervaatrageateniai
ndisputa:frumosartistic,frumosnatural
Kant
(17241804)artagrdiniinuestenimicaltcevadectmpodobireapmntului
cuacceaidiversitate(iarb,flori,arbuti,copaci,ape,dealuriivi)cucarenatural
prezintprivirii...doarcombinareaelementelorestealta,carecorespundeanumitoridei
Schiller
ngrdinnaturanutrebuiesipiardfiresculiautonomianfavoarea
uneisimetriiinanimate
W.Kent
consideratprintelearteimoderneagrdinilorgrdinaChiswickcompoziie
eterogen

JosephAddeson
(jurnalist)1712peisajul,2categoriiesteticepitorescul
sublimul
egalitateagrdinapoezie
grdinaparadis
Caracteristicelestiluluipeisager
:
terenuricutopologieanimat(chiarprinintervenieartificial)
rupturi
pante
concaviticonvexiti
profilfrntnrelaiiarmonicecurestulterenului
nseriereactmaifireascasuitelordeformeicurbe
valorificareactmaieficientascenelorexistente
inedituldevineunscop
interesulestetentatprivirilespreinfinit(perspectivelungi)suntnlocuitecuambiane
localeoferitedinlocnloc
excludesimetria,aliniamente
suprafeeleplatepreantinseirigurosdelimitate
obiecteledearhitecturnumaidicteaza
cautoconsonancucadrulnconjurtor
prezendiscret
seevitterasele
scrilemonumentale
colonadele
porticeleample

aleile

conducsprepunctedeinteresvegetalgruparevegetal,arborisolitari
apaoglinzi,cascade
artamonumental
aleilenuauformegeometrice

vegetaia

prezentsubformde:arbori,arbuti,flori,gazon
vegetaiacomponentmajoraamenajriidelapeluzapnlamasivplantat
totuicuregulibinestabilite(deiparenatural)alegereaspeciilor
asocieri
dispunere
paletacromatic
trunchi,frunze,flori,fructecarespermitscenepeanotimpuri
Vegetaialemnoas
esteprezentnfunciedeesene,mrimi,formeaezate
astfelnct:

sgenerezevederiasuprazonelorpitoreti
sevitemonotonia
smaschezezoneinestetice
Vegetaialemnoasesteconstituitdin:pduri,dumbrvi,masive,grupuridearborii
arboriizolai.
Florile
seregsescsubformde:masive,ronduri,platbande,presratepe
peluze,lamargineavegetaieiarborescente.
lumina
importantnconfigurareascenografieidirect
insinuat
filtratetc.
apaimportantpentruatmosfercalm
meditaie
visare
numaiacuzfastul,numaipreamretearhitectura
formedemanifestare(heleteul,cursulsinuos,cascadanatural,izvorul)
ncadrulamenajrilorpeisagereregsimialteelemente:stncrii,chiocuri,pavilioane,
pagode,volierepentrupsri,statui,vaseornamentale,alteelementeornamentale
exotice.

Ex.:ButtesChaumont,Montsouris,MonceauParis,SeftonLiverpool

9.Gradinilejaponeze

influenatedegrdinilechinezeti
artanaionaljaponez,original
grdini:imperiale:Nara,Kyotolascarmicconcepiaparcurilorpeisagerechinezeti
grdiniletemplelordoctrinazeuformabudismului
grdinilereedinelornobiliareshoguni
Caracteristici:elementpredominant:peisajul
arhitecturaconceputcaocomponentapeisajului
artagrdinilorguvernatdesimbolismfilozoficfolosetetoateelementelenaturii
regulicompoziionaleisensurisimbolice
elementecomponente:muni,coline,laccuinsule,prucucascad,stnci
coluroase,pietrerotunjite,nisip,pietri,arbori,arbuti,planteiflori
reconstituieun:peisajcompletlascarredus,scenedepeisaj:grdinamontan,
grdinacumuchi,grdinaarid
prezenaarhitecturii:poduri,pavilioane,lanternedinpiatr,ansambluridecoloanedin
lemndecorativ
Existenagrdinilorspecializate:
grdinapentruceremonialulritualalceaiului
:mic,intimseciuniparcursesuccesivdecor
sobruinducestareaspiritualspecificceremonieicuprinde:plantesempervirescente,roci,
pietrerituale,garduriiporiinterioare,plantespecifice,pavilionultradiional,pasajedinpietre,
fralei
aleilesuntnlocuitecupietredispuseladistaneconvenabile,pietredepit
grdinilearide
:destinatecontemplriidininteriorulcldiriisaudepeverand,
grdinivizuale,alctuitedinmaterialinertsugereazapa:nisipalb,plan,desenatcu
vlurele
nnisipimplantate:rocimasive(creeaziluzialacului)

unelegrdiniaridesugereazpeisajmontancupriae,ex.grdinatemplului
Daisenin(94,5m)tabloutridimensionalcupeisajdemunte
Grdinilejaponeze:vegetaiaperfectintegratpeisajului
legturaputerniccucultulreligios
simbolistica
cultulnaturii
vegetaiaperfectintegratpeisajului:cireijaponezi,pini,ienuperi,arbutideceai,
camelii,azalee,bambui,speciideflori,ferigi,muchi
existenaarbutilorfasonai:oval,etajat,compoziiivolumetrice,sugereazelemente
naturale:roci,muni,valurilemrii,peisajecolinare
floripuinelanumr,suntaezatefieseparat,fienboscheteirii,bujori,crizanteme
arbori:pini,cedri,brazi,chiparoi,tise,slcii,ginkobiloba
Grdinileminiatur:
ncutii,nplatouridebronzsauporelan,destinatedecorriiinterioarelor
elementeutilizate:pietre,nisip,lut,materialeartificialepictate,ochiurideapcu
petioriroii,podulee,arboripiticibonsai
aranjamentefloraleikebana
Grdinilepublice(sec.XVII):amenajrimaidetaatedesemnificaiareligioas,accentepe
funcional,aparegazonulinfluenaoccidental

10.Justin(deletethis)
11.Justin(deletethis)
12.Justin(deletethis)

13. Caracteristici biologice ale speciilor lemnoase:


Ritmul de cretere:
- depinde de specie
- influenat de condiiile de mediu: sol, ap, clim, poluare atmosferic
Longevitate
-
influenatde condiiile de mediu i de modificrile antropice ale acestora, de intervenii dorite sau
accidentale asupra plantelor
Capacitatea de drajonare
(formarea de lstari crescui de pe rdcini)
- mai activsau mai moderatn funcie de specie
- impune atenie din punctul de vedere al proiectului peisagistic (amplasare, asocierea speciilor
Caracterul invadat
-
drajonarea excesiv ctina de garduri
- mai rar rezultatul marcotrii naturale a unor specii ale cror ramuri vin n contact cu solul
Toxicitatea
unor specii
- influeneazalegerea formulelor de plantare n grdinile colilor, cminelor pentru copii i n parcuri,
n vecintatea terenurilor de joacpentru copii
Comportament ecologic al arborilor i arbutilor
- rezistena la : boli, duntori, poluare atmosferic
- cerinele fade climi sol

14.

Apa in compozitiile peisagistice


Apa pentru gradini este o conditie a existentei
, un factor compozitional important, dublarea imaginii
prin reflexie, animarea compozitieri prin dinamism, modelarea in forme plastice expresive:jeturi si
sfere, umezeste si racoreste atmosfera.
Roluri apei in peisaj
: funcional, estetic, ecologic, terapeutic.
Apele naturale
din amenajarile peisagistice pot fi integrate ca atare in peisajul proiectat sau pot fi
transformate, astfel apa poate fi centru compozitional, centru de perspectiva, ax de perspectiva.
Obiecte
pe malul ei:poduri, platforme.
In acelasi timp ele orienteaza cadrele de vedere, genereaza dispunerea aleilor.
Interventiile asupra apelor naturale
: corectarea traseu-maluri, consolidarea malurilor, adancire,
dragare, eliminarea vegetatiei acvatice.
Apele create artificial
- functie de teren: marime relief, caracteristici hidro-geologice, posibilitate de
finantare.
Principii de proiectare a lacurilor
- mrimea lacului nu va fi dect maxim 30% din suprafaa parcului
- forma lacului element vizual important
- n acord cu structura generala compoziiei
- n general forme libere, sinuoase, n concordancu compoziia parcului
- se pot realiza i lacuri geometrice ca integrare compoziionalconceptual
Relieful
influenteaza forma lacului astfel un lac obtinut prin bararea unui rau va conduce la un lac
alungit in vale.
Crearea insulelor
este posibila la lacuri suficient de mari acestea fiind repere vizuale, insulele pot
contine amenajari independente.
Ape curgatoare
se pot realiza pe terenuri inclinate cu panta de curgere, se va tine cont de forta
exercitata de apa, depuneri si erodari.Profilul malurilor:mal erodat mai inalt si scobit la baza, malul
opus-mai lin cu depuneri aluvionare.
Caderile de apa
-denivelarile, terenul accidentat favorizeaza crearea de caderi de apa, apa poate fi
dirijata printr-o ingustare intre roci si rezulta o cadere tumultoasa, baza cascadei depinde de :debit,
inaltimea de cadere, se va consolida cu roci. Se pot realiza cascade in suita.
Cascadele artificiale
prin pomparea apei, iar in arhitectura moderna cascadele sunt caderi de apa fara
scene naturale numai cu elemente de arhitectura.
15.

Mobilier urban
Mobilierul urban
sunt elemente peisagistice cu diverse functiuni:
- delimitarea spaiilor urbane sau peisagistice: pardoseli, dalaje, mprejmuiri, borduri, balustrade;
- decorativ: monumente, statui, obeliscuri, jocuri de ap, jardiniere, vase;
- completarea funciunilor spaiului urban i peisagistic: chiocuri, portice, adposturi, pergole,
gradene, bnci
- prelungirea utilizarii spaiului urban: lampadare, indicatoare, afiaje, trepte, rampe
- compartimentarea si, ierarhizeazspaiul urban
- conferpersonalitate, devine reper: temporar, spaial, simbol
Mobilierul adecvat aspectelor urbane existente:
- funcionale
- spaiale

- stilistice
- plastice
- volumetrice
- de atmosfer
Evoluie
- mobilier simbolic i ornamental
- satisfacere a necesitilor urbane: informare, circulaie, deservire, protecie (intemperii), comunicare,
etc.
Clasificare:
Clasificare mobilier urban

Utilitar
- telecomunicaii: cabine telefonice, cutii postale
- comunicare vizual: firme, reclame, semnale,ecrane video
- protecie, adpost, refugiu, servicii: staii transport n comun, pavilioane expo i muzic, biblioteci
deschise n parc, ring de dans, estrade, chiocuri, refugii sezoniere
-
spaii de joacai sport
- spaii odihni recreere
: bnci, banchete, gradene
- circulaie
: scri, rampe, pasarele
- funcionale
: zid de sprijin, mprejmuiri, grilaje, pori, parapete i ziduri decorative, cheiurile apelor,
pontoane, bornele drumurilor, guri de ap, dalaje, borduri
- funcii auxiliare
: ceasuri urbane, corpuri de iluminat, cimele publice, aparate de taxat, suporturi
biciclete, catarge pentru drapele, hidrani

Mobilier urban de folosinindirect


- mobilier decorativ, ornamental: bazine i fntni, cascade i jocuri de ap, mozaicuri, jardiniere, vase
pentru flori, borduri decorative
- mobilier simbolic
: statui, basoreliefuri, obeliscuri, columne, monumente comemorative, plci votive,
portice, pori, arce.

16.Elementecomponentealeamenajarilorpeisagisticeelementenaturale
A.Elementenaturale:
a.opartenusepotschimbasubinterventiaumane

b.opartesepotschimba
A.elemente care nu se schimba:
(macroreliefullanturile de munti, dealuri, campii
/
elemente
hidrogeologice:fluvii,rauri,lacuri,marileetc
/
conditiiledeclima
/
succesiuneaanotimpurilor
Elemente diafane: lumina astrala:soarele.luna /element natural cu rol particular /element
compozitional utilizat in arta peisajului /situarea in lumina, umbra sau penumbra influenteaza
percepereapeisajului
Orientarea locului amenajat peisagistic fata de punctele cardinale, latitudine geografica, timpul
diurnetc.
Lumina:
imprimavarietatecompozitiilorpeisagere
diferasifatademomentelezilei:dimineata,amiaza,seara
regleazaperceptiaculorilor,avolumetrieisiatexturiicomponentelorpeisajului
B.Elemente
naturale
care
se
modifica:
microrelieful/cursurile
de
apa/mlastinile/stancile/solul
vegetatia(celmaimanevrabil,celmaiplasticelement)
17.Elementecomponentealeamenajarilorpeisagisticeelementeartificiale

construite/functionale/ornamentale
Componente: alei si drumuri,pavilioanecudiferitedestinatii, terenuride joacasisport,instalatii,
fantani,bazine,pergole

18.Fazeleconceptieisiproiectariipeisagistice:
Proiectare peisagistica
un proces complex care presupune activitati de:cercetare informare,
studiul legislatiei a normelor si a normativelor, analiza, creatie, evaluare si calcul, avizare,
autorizare,urmariresicontrolalrealizarii
Procesul de proiectare al amenajarilor peisagistice poate avea ca obiect amenajari pe
domeniulpublicsauprivatalentitatiiadministrativedenivelstatal,judetean,localsiproprietatea
privataapersoanelorfizicesaujuridice.
Etapeleproiectarii:
desfasurareapeisajului
conceptsolutie de interventie(prelucrare date, corelare date, realizare concept pe baza
acestora)
zonificarepeisaj(zonedementinere,demodificarelenta,deinterventierigida,mixte)
analiza aspectului estetic(obtinut pe baza conceptului sau asolutieide interventiesipemetoda
simulariigrafice<fotografie,macheta,computer>)
deciziadeinterventieinpeisaj.
proiectdepeisagistica

19.Gazonul

scoateinevidentamaseledearborisiarbusti,catsisilueteleizolatesaugrupurilesituatein
acestespatii.
covoareledeiarbavalentepicturale.
Tipuridegazondupafunctii:
1)decorativparterre,peluze./2)pentruagreement:jocuriodihna,plaja/3)pentruterenuride
sport
4)pajistiinzoneledeagreement/5)utilitarconsolidaresol.
Specii:
1)
Inamestec(intotdeauna):graminee(Poaceae),Lolium,Festuca,Poa,Agrostis,Phleum,
uneorifolosindusesispeciidinFabaceae(Trifolium)sauspeciispontanecuflori(gazonulrustic
sauexotic)
2) Procentuldesamantadifera,iaraceastadiferentaindicadestinatia(deumbra,detrafficintens,
sport,decorativ)
Tipuridegazondupacompozitie
:(dinspeciideierburiperene)
gazondeagreementpentrusoluricutexturamijlocie

gazondeagreementpentrusolurigrele

gazondeagreementpentruumbra.
Aspectetehnice:
Modalitatiderealizareagazonului:prinsemanatmanualsau/simecanizat(terenpantamax
30%)/prinsemanatcuprotetiehidraulica(pentrupantemediipeste30%)/montaregazon
rulouri/solfertil25cm.
Uneoripeterenurileimpermeabileargiloaseseimpuneprevedereauneiinstalatiidedrenaj.

20.Atributiileurbanisticealespatiilorverzi

componentaorganicaaorasului
suntimplicateinmajoritateaactivitatilorumane
umanizareacadruluiconstruit(ex.Parcareaunuisupermarket)
medierealascaraorasului(intrefunctiuni)
delimitareaunorzone(ex.Zonadecirculatieautofatadezonapietonala)
sustinereaperspectivelor(arborisigrupdearboricolumnari)
completareafronturilor(introducereamasivelorplantateinfronturidestructurate)
punereainvaloare,(oconstructieestepusainvaloaredeuncovorverdegazonat)
potintroduceunitatea
eliminamonotonia
potmascasauatenuadeficientealecompozitieiurbane

S-ar putea să vă placă și