Sunteți pe pagina 1din 5

Dlui Igor Dodon

Președintele Republicii Moldova

Dnei Zinaida Greceanîi


Președintele Parlamentului
Republicii Moldova

Dnei Maia Sandu


Prim-Ministru al Republicii
Moldova

Dlui Andrei Năstase


Viceprim-Ministru al Republicii
Moldova
Ministru al Afacerilor Interne

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Prin prezenta țin să Vă informez despre posibile consecințe dezastruoase pentru industria
aeronautică națională.

În ultima perioadă s-au făcut foarte multe declarații și s-a mediatizat mult subiectul
concesionării Aeroportului Internațional Chișinău și privatizarea Air Moldova.
Cu părere de rău, se trece cu vederea o problemă mai gravă, care ține de includerea
operatorilor aerieni naționali în Lista de Siguranță a UE (așa zisa ”Lista Neagră”) și eforturile
zadarnice depuse de Autoritatea Aeronautică Civilă de a redresa situația.
Subiectul este bine cunoscut de către Dvs, deoarece Președinția, drept răspuns la solicitarea
nr. 03/3-08-225 din 01.08.2019, a fost informată prin intermediul MEI la data de 19.08.2018
prin scrisoarea 2491 (se anexează), iar Guvernul cunoaște despre acest subiect din Notele
de Convorbire transmise de reprezentanții Misiunii RM la Bruxelles prin intermediul MAEIE,
cu atât mai mult că unul din consilierii Primului-Ministru este fost Secretar de Stat la MAEIE
care a semnat în mare parte aceste Note.
În Nota Informativă la scrisoarea nr. 2491 din 19.08.2019 o să găsiți explicații detaliate ale
situației preluate la data numirii mele în funcție și progresele echipei AAC care s-au reușit în
perioada următoare.

De ce spun eforturi zadarnice? Deoarece acestea sunt zădărnicite de actualul ministru al


MEI.
Conform Planului de Acțiuni prezentat de AAC în cadrul ședinței Comitetului de Siguranță
Aviatică a Comisiei Europene, Republica Moldova, prin intermediul AAC și instituțiilor
statului, și-a asumat un șir de obligații, printre care: instruirea personalului, respectarea
planului de inspecții a agenților aeronautici și inspectarea acestora împreună cu inspectori
din alte țări, suplinirea locurilor vacante, ajustarea cadrului normativ din domeniu și altele.
Tot ceia ce ține de competențele AAC a fost executat conform planului în desfășurare, chiar
și elaborarea actelor normative ce urmau să fie aprobate de Guvern sau MEI (multe din
acestea se regăsesc în Acordul pentru Spațiul Aerian Comun și în PNAIAA) și transmise către
MEI pentru a fi expuse spre consultări publice și aprobare. Cu părere de rău, acestea stau
nemișcate la MEI. Lipsa acestor acte normative blochează atât activitatea AAC, cât și
activitatea agenților aeronautici naționali, care la rândul lor scriu permanent plângeri pe
activitatea AAC.

Din momentul investirii noului Guvern, ministrul niciodată nu s-a interesat despre situația în
domeniu. Unica ședință de lucru a avut loc la data de 25.06.2019 la inițiativa AAC pe
subiectul neachitării plăților de supraveghere de către agenții aeronautici.
Alte două întîlniri cu ministrul au avut loc în prezența actualului Secretar de Stat Andrei
Ciornîi și în ambele cazuri (fără careva explicații) ca să mi se ceară să-mi depun demisia.
Ultima discuție a avut loc la data de 05.09.2019 la ora 17.30 la Minister, drept motiv sa
încercat să se invoce că ”Am semnat pe la spatele ministerului o tranzacție cu Avia Invest și
Air Moldova”. (referitor la tranzacții o să explic mai jos)
Am încercat să-i explic ministrului că am avut toate împuternicirile pentru aceasta, chiar și
din partea MEI, însă, fiind nervos de fire, mi-a spus că nu are ce să mai discute cu mine și ”să
nu te mai văd pe la minister”. Nu știam că instituțiile statului sunt transmise prin moștenire
și noii veniți pot dispune de acestea după bunul plac.
La data de 06.09.2019, încălcând toate prevederile Codului Administrativ și a Anexei nr.7 a
HG 201/2009, ministrul a dispus suspendarea din funcție a dlui Vladimir Gorea, Director
Adjunct Interimar și a mea.

De ce am făcut această abatere referitor la suspendare? Deoarece, în perioada 9-13


septembrie 2019 urma să particip la conferința a VII-a organizată de Agenția Europeană
pentru Siguranța Aviatică (EASA), instituție responsabilă de evaluarea capacității
autorităților naționale în ceia ce ține de supravegherea agenților aeronautici naționali. Tot
această agenție, în perioada 10-15 februarie 2019, la decizia Comitetului de Siguranță
Aviatică a Comisiei Europene, a desfășurat o misiune de evaluare a capacităților
instituționale ale AAC și unii din operatorii naționali. În baza raportului prezentat de
reprezentanții EASA în urma vizitei din februarie, Comitetul de Siguranță Aviatică a Comisiei
Europene a decis includerea operatorilor naționali în Lista de Siguranță a UE.
Conferințele date, cât și păstrarea relațiilor bune de lucru cu astfel de instituții, asigură
statului suport în implementarea Reglementărilor Europene, precum și posibilitatea de a
beneficia de suport tehnic și de la alte state participante (după cum am reușit și în cazul
acordurilor cu Franța, România, Turcia, EASA).
Mai mult, la ședința din 04.07.2019 cu reprezentanții EASA, s-a decis ca în luna octombrie
2019, în caz că AAC o să înregistreze progrese în implementarea Planului de Acțiuni
prezentat Comitetului pentru Siguranță în aprilie 2019, urmează să aibă loc o ședință
tehnică cu reprezentanții EASA la care să fie prezentat progresul pe acest Plan.
În dependență de rezultatul aceste întîlniri, EASA va decide dacă să includă (sau nu) pe
agenda ședinței Comitetului de Siguranță Aviatică a Comisiei Europene din luna noiembrie
2019 subiectul cu privire la excluderea operatorilor din RM din Lista de Siguranță.
Varianta cea mai optimistă ar fi că, în cazul în care EASA decide includerea pe agendă a
subiectului RM, iar Comitetul (după audierea în cadrul ședinței a AAC și operatorilor
naționali) Va considera suficiente dovezile prezentate, acesta din urmă poate dispune
desfășurarea unei noi misiuni de evaluare pînă la ședința următoare a Comitetului (aprilie
2020). În cazul unui raport pozitiv al misiunii de evaluare, RM poate spera să fie exclusă din
listă după ședința Comitetului de Siguranță din aprilie 2020.
Varianta pesimistă este ca EASA să decidă că RM încă nu a demonstrat progrese pe
implementarea Planului și să amâne această discuție pentru anul viitor, cel mai bun scenariu
fiind excluderea RM din Lista de Siguranță după ședința din noiembrie 2020.
Cu siguranță că toată această informație o puteți găsi și în Notele de Convorbire transmise
de către MAEIE.

Un element care la fel nu trebuie omis este că, în perioada 3-13 august 2020, Republica
Moldova va fi supusă unui audit ICAO USOAP. Auditul ICAO din 2008 și cel de verificare a
progresului eliminării neconformităților efectuat în 2014, au constatat restanțe mari a
Republicii Moldova în implementarea Standardelor ICAO. Tot în 2020, în luna decembrie, va
fi supusă tot de către ICAO unui audit pe segmentul Securității Aeronautice.
Lipsa reglementărilor naționale (Programul Național de Siguranță este la minister așteptînd
să fie promovat pentru consultări și aprobare, Legea securității aeronautice, se află în
Parlament pentru revizuire) va prejudicia și mai mult imaginea Republicii Moldova pe plan
internațional.

Altă situația a fost și cu înregistrarea contractului de achiziție a biletelor de avion pentru


activitățile de supraveghere, inspectare, instruire, participare în grupuri de lucru ale
angajaților AAC. Practic zilnic, una-două persoane pleacă în deplasare pentru a-și îndeplini
sarcinile de serviciu.
Ministerul Finanțelor, mai bine zis Trezoreria, refuza la acea perioadă să înregistreze
contractul dat pînă nu o să primească o confirmare adițională din partea MEI. Țin să
menționez că furnizorul a fost selectat prin intermediul platformei Achiziții Publice încă în
luna aprilie, iar contractul a fost semnat și transmis către Trezorerie pentru a fi înregistrat,
dacă nu greșesc, la data de 03.06.2019.
A fost nevoie de aproape două luni de solicitări și scrisori fără răspuns în adresa MEI și
Ministerului Finanțelor cu solicitarea de a înregistra acest contract. Primeam doar mesaje
prin intermediul colegilor din MEI de la un consilier la acel moment, acum secretar de Stat,
cu cererea de a rezilia contractul.
La data de 23.07.2019, prin scrisoarea nr. 2218 am informat MEI și Ministerul Finanțelor că
AAC î-și suspendă activitatea de instruire a personalului, participare în grupuri de lucru,
supravegherea agenților aeronautici care î-și desfășoară activitatea în afara țării pe motiv că
nu pot fi procurate bilete. O săptămână mai tîrziu, la data de 30.07.2019, MEI a transmis
confirmarea necesară în adresa Min Fin.

Țin să menționez că, două din 37 de observații ale Comisiei Europene țin anume de
restanțele la instruirea personalului și efectuarea inspecțiilor de supraveghere a agenților
aeronautici care î-și desfășoară activitatea în afara țării.

Referitor la Contractele de tranzacție de care este la moment foarte preocupat ministrul


MEI și nu vede problema aviației în ansamblu.
Prima scrisoare cu nr. 2511, cu privire la neachitarea de către Avia Invest a plăților de
supraveghere a fost transmisă către APP la 23.10.2018, însă a rămas fără vreo reacție din
partea APP (toate scrisorile sunt anexate). În luna decembrie a aceluiași an a avut loc
ședința comisiei de monitorizare a contractului de concesiune, în cadrul căreia
reprezentantul AAC, dl Vladimir Gorea, a încercat să pună în discuție subiectul neplăților,
însă reprezentanții APP au spus că subiectul va fi discutat în cadrul altei ședințe.
La data de 09.01.2019, pentru a evita tergiversarea examinării problemei, am transmis în
adresa APP scrisoarea nr. 31, reiterînd problema neonorării obligațiilor da plată de către
Avia Invest. Prin răspunsul său nr. 09 04-298 din 30.01.2019, APP ne-a informat că ”În cazul
când concesionarul nu-și onorează obligațiile aferente activității de întreprinzător, .... partea
vătămată, prin intermediul instanței de judecată, este în drept să solicite recuperarea
acestor prejudicii.
Menționăm că, Contractul de concesiune stabilește sancțiuni aplicabile părților
contractante pentru neonorarea obligațiilor investiționale, însă nu prevede careva
sancțiuni pentru neonorarea obligațiilor din activitatea de întreprinzător”
La această dată, AAC avea deja 6 acțiuni în instanță împotriva Avia Invest, iar totalul
acestora la data semnării Contractului de tranzacție ajunsese la cifra de 16.
Ulterior AAC a transmis mai multe scrisori în adresa MEI și Ministerului Finanțelor pentru a
identifica posibilitatea de recuperare a plăților restante de la Avia Invest, Air Moldova, Fly
One, însă, chiar și propunerea de a nu permite rambursarea T.V.A. pentru livrările cu drept
de deducere nu a fost acceptată.
La data de 17.06.2019 AAC iar a transmis o solicitare către APP prin care a informat repetat
despre neonorarea obligațiilor de plată de către Avia Invest și a solicitat stabilirea cît mai
urgentă a ședinței Comisiei de monitorizare a concesiunii. Și de data aceasta solicitarea a
rămas fără răspuns.
Prin scrisoarea nr. 1783 din 19.06.2019 AAC a informat MEI despre datoriile Air Moldova
față de alți agenți aeronautici, în special față de MoldATSA. Drept urmare, la data de
25.06.2019, la inițiativa ministrului, a fost convocată ședința cu toți debitorii AAC (Avia
Invest, Air Moldova, Fly One, AIC, MoldATSA) în cadrul căreia ministrul a îndemnat ca toate
părțile să-și onoreze obligațiile, totodată menționînd ”ministerul nu are competența de a
interveni în relațiile economice dintre agenții aeronautici”.
Avînd la bază poziția autorității responsabile de supravegherea contractelor de concesiune și
post privatizare (APP), cît și poziția autorității ierarhic superioare, Autoritatea Aeronautică
Civilă a întreprins toate acțiunile legale de a asigura încasarea datoriilor de la debitori prin
obținerea Încheierilor de asigurare a acțiunii și aplicând sechestru pe conturile bancare ale
Avia Invest, Air Moldova și Fly One.
Prin scrisoarea nr. 1907 din 28.06.2019 AAC a prezentat MEI și Ministerului Finanțelor toate
argumentele prin care a explicat că blocarea activității agenților aeronautici menționați va
duce la un colaps în partea ce ține de transportul de pasageri avia în Republica Moldova,
precum și un impact social negativ și a solicitat permisiunea de a semna tranzacții de
împăcare prin eșalonarea plăților restante cu acești debitori.
La data de 01.07.2019, MEI, prin scrisoarea nr. 14/2-4088 și la data de 02.07.2019,
Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea 15-06/546 au răspuns că Autoritatea Aeronautică
Civilă este în drept să decidă de sine stătător asupra celor solicitate.
Ținînd cont de faptul că toate acțiunile înaintate împotriva Avia Invest și Air Moldova se
aflau în prima instanță, iar ca o decizie a instanței să fie executorie este nevoie de cel puțin
hotărârea unei instanțe de apel, fapt ce poate dura ani de zile, avînd drept temei scrisorile
MEI și Min Finanțelor din 01.07.2019 și 02.07.2017, de prevederile stabilite la art. 15 alin. (2)
din Legea 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, care stabilește că
autoritățile administrative dispun de autonomie decizională, am primit decizia ca, prin
intermediul executorului judecătoresc, să semnăm Contractele de tranzacție. Caracterul
acestor Contracte, în cazul nerespectării de către debitor a obligațiilor de plată, este
executoriu imediat, iar încasarea datoriilor începe din momentul semnării.
Astfel, după semnarea la data de 05.07.2019 a Contractului de tranzacție cu Avia Invest și
Suplimentului la acesta la data de 09.08.2018, la data de 31.08.2019, AAC încasase deja 34,
3 mln MDL din suma totală de 118 mln MDL a Contractului de tranzacție și 16,6 mln MDL din
plățile de supraveghere curente.
Drept rezultat al acestei tranzacții, timp de două luni AAC a încasat aproape 51 mln MDL de
la debitorul Avia Invest.
Aceiași procedură a fost aplicată și față de Air Moldova, la care, situația financiară fiind mai
precară, la data de 31.08.2019 au fost încasate 12,1 mln MDL din suma inițială de 22,9 mln
MDL fără penalități și dobînzi.
În consecință, din totalul de venituri preconizate pentru anul 2019 în sumă de 61 mln MDL,
la data de 31.08.2019 AAC a reușit să încaseze aproape 140 mln MDL, bani care au fost
transferați la bugetul de stat.

Faptul că am lăsat munca în cadrul unei companii internaționale și am venit să-mi împart
experiența pe care o am domeniu, a fost doar din dorința de a contribui la dezvoltarea
industriei aviației naționale. În final, fără un suport din partea instituțiilor statului și în
special a ministerului de resort, totul s-a dovedit a fi în zadar. Păcat.
Echipa AAC, chiar și mică la număr, sa dovedit a fi foarte competentă și cu experiența
necesară pentru a readuce aviația națională la nivelul cerințelor internaționale.
Au trecut mai bine de 12 zile din momentul suspendării mele din funcție, însă, contrar
tuturor normelor legale, așa și nu am fost informat despre motivul suspendării și nici audiat
de vreo ”comisie de anchetă”.
Este ușor să aplici tuturor calificativul de HOȚ, mai greu este să demonstrezi că ție ți-a reușit
să faci ceva.

Ceia ce vreau să Vă rog prin acest mesaj este, în calitatea Dvs de reprezentanți ai Alianței de
Guvernare, să acordați puțin mai multă atenție și domeniului aeronautic al țării.

Cu respect, 18.09.2019

Octavian Nicolaescu