Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTIE SPECIALA GRADUL DIDACTIC I

“Există patru vârste în viaţa omului:


- cea în care crede în Moş Crăciun;
- cea în care nu mai crede în Moş Crăciun;
- cea în care este Moş Crăciun;
- cea în care seamănă cu Moş Crăciun.”

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIȚA RUDINA/BALA


EDUCATOARE: PLĂVEȚI ELENA
Proiect de activitate integratã
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIȚA RUDINA/BALA
EDUCATOARE: PLĂVEȚI ELENA
GRUPA:MARE
TEMA ANUALĂ :” CU CE SI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
TEMA PROIECTULUI: „BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”
TEMA ZILEI: „VINE,VINE MOȘ CRĂCIUN!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare și consolidare de priceperi și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată
DURATA: O zi

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI:
ADP:
Întâlnirea de dimineaţă:,,Copilul cuminte și bun, e căutat de Moș Crăciun!”
Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii.
Rutine: „ Cu condei de argint el scrie, ce copil si ce purtare”(deprinderea de a se purta
civilizat)
Tranziţii: - ,,Eu sunt renul lui Moș Crăciun” - cântec

ALA I –Arta: „ Colindători”-desen/pictură;


-Constructii: ’’Bradul de Crăciun’’;construire prin alăturare (mozaic)
-Bibliotecă: „Brăduțul”-grafisme ;

ADE: (DLC/DOS):’’Vine,vine Moș Crăciun!’’-lectură după imagini/activitate practică

ALA II – Program artistic: „Cântăm și dansăm, Moșul așteptăm!”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ALA I
Artă
O1: -să denumeasca corect materialele și instrumentele de lucru ;
O2: -să folosescă tehnicile de lucru indicate;
O3 - să colaboreze cu colegii pe tot parcursul activității;
Construcţii:
O1- să redea, prin alăturarea figurilor geometrice,forma unui brad ;
O2 - să colaboreze,în cadrul grupului de lucru, pentru a realiza tema dată.
Bibliotecă:
O1- să traseze linii pe suport punctat pentru a reprezenta grafic forma unui brad.
O2- să verbalizeze corect acțiunile efectuate.

ADE:

OBIECTIVE DE REFERINTĂ:
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
 să participe la activităţile de grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor.
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
 să cunoască şi să utilizeze instrumente simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADE:
 să urmărească linia unei poveşti, concomitent cu imaginile prezentate,ascultând
înregistrarea pe diferite suporturi magnetice;
 să ia parte la discuţii în mici grupuri informale;
 să întrebe şi să răspundă la întrebări;
 să se exprime corect din punct de vedere gramatical;
 să denumească ustensile de lucru accesibile vârstei;
 să verbalizeze acţiunile întreprinse, folosind un limbaj adecvat;

ALA II
O1-să intoneze cântece pentru copii.
O2- să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
O3-să recite poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul
transmis;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, brainstormingul, explicaţia, exerciţiul, jocul, lucrul
individual, sau în grupuri mici, turul galeriei;
Evaluarea: Denumirea corectă a imaginilor prezentate, formularea de propoziții simple și
dezvoltate, executarea corectă a grafismelor; imbinarea corectă a pieselor și verbalizarea
acțiunilor întreprinse; realizarea corectă a scrisorii pentru Moș Crăciun;
Mijloace de învăţământ: laptop,videoproiector,fișe de lucru,figuri geometrice,imagini cu
cadouri pentru copii,bețisoare,lipici;

Material bibliografic:
 Curriculum pentru învătământul preșcolar (3-6/7 ani), M.E.C. -2008;
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (3-6/7 ani)-Ediţie
revizuită-2008;
 Colecția-Revista învătământului preșcolar;

SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei debutează cu Intalnirea de dimineață.


Copiii sunt asezati in semicerc.
Activitatea de grup-Educatoarea poartă cu copiii o conversație scurtă referitoare la mult
așteptatele sărbători de iarnă și le propune o călătorie în Țara lui Moș Crăciun.
Prezența - pentru a vedea câți copii merg în călătorie se va completa panoul de prezență prin
plasarea simblurilor individuale.
Salutul - Fiecare copil salută, prezentandu-se și precizând de ce îl așteaptă pe Moș
Crăciun.Ultimul copil va saluta educatoarea care, la randul ei va saluta copiii ‚’’Bună
dimineața!’’.
Calendarul naturii - Se va stabili impreuna cu copiii data, ziua, luna și anul în care ne aflăm,
apoi aspectele vremii din această dimineață, îmbrăcămintea adecvată pentru această zi.
Noutatea zilei o reprezintă scrisoarea trimisă de Moș Crăciun în care le scrie copiilor că
le-a trimis foarte multe materiale cu care vor lucra astazi și le mai spune că va veni foarte
curând să vadă ce au lucrat și să le aducă cadouri.
Mesajul zilei se stabilește împreună cu copiii.

ALA I
In continuare copiii își desfășoara activitatea în centrele de interes deschise.
Aceștia viziteaza centrele , unde le sunt prezentate materialele cu care vor lucra și li se
explică ce sarcini de lucru au fost stabilite și cum le pot realiza. In continuare, copiii își aleag
centrul în care vor sa lucreze. Pe parcursul desfășurării activităților din centre se intervine cu
explicații suplimentare sau se oferă ajutor doar cînd este cazul.La finalul activitatii se
analizează produsele obținute în fiecare centru(turul galeriei), sunt realizate expoziții în sala
de grupă, copiii sunt recompensați cu surprize dulci.

ADE: (DLC/DOS):’’Vine,vine Moș Crăciun!’’-lectură după imagini/activitate practică


ALA II – Program artistic: „Cântăm și dansăm, Moșul așteptăm!”

SCENARIUL DIDACTIC
ADP+ALA I
EVENIMENT CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
Moment Voi organiza condiţiile necesare unei
organizatoric bune desfăşurări a activităţii. Copiii
vor intra în sala de grupă şi se vor
aşeza în zona unde are loc Întâlnirea Conversaţia Observarea
de dimineaţă. comportamentului
Salutul: ,,Bună dimineaţa ‚eu Brainstorming copiilor
sunt.....’’.
Prezenta: ,,Cine nu ne însoțește în
călătorie?’’
Calendarul naturii: ”Cum este vremea
astazi?”
Captarea Se va realiza prin prezentarea sub Conversaţia Observarea
atenţiei formă de surpriză a unei scrisori de la Explicaţia comportamentului
Moș Crăciun, care le scrie copiilor că, verbal şi nonverbal
le-a trimis foarte multe materiale cu
al copiilor
care să lucreze, că va ajunge în curând
să le vadă lucrările și să le aducă
cadouri.

Reactualizarea Pentru a ne reaminti ce sărbatoare Conversaţia Chestionarea orală


cunoștințelor mare se apropie voi pune copiilor
câteva întrebări:
- Pe cine așteptăm noi cu sacul
plin cu daruri?
- Când mergem cu colindul?
- Ce sărbatorim de Crăciun?
Anunţarea Se prezintă copiilor tema
temei şi a zilei,obiectivele şi modul de Conversaţia
obiectivelor desfăşurare a activităţii.

Tranziții ”Eu sunt renul lui Moș Crăciun!” Exercițiul Acțional-practică

ALA 1 Constructii;
In acest centru preșcolarii vor avea ca
Prezentarea sarcină de lucru să construiască prin Exerciții
optimă a îmbinare’’Bradul de Crăciun’’ individuale
conținutului Artă: In acest centru preșcolarii vor Acțional-practică
avea ca sarcină de lucru să Lucrul în grup
coloreze/picteze grupuri de
colindători.
Bibliotecă: In acest centru preșcolarii
vor avea ca sarcină de lucru să
efectueze grafisme pe un suport
punctat, pentru a obține imaginea unui
brăduț ;

Obţinerea Copiii își vor alege centru de interes Exercițiul


performanţei în care vor lucra și vor executa Conversația
sarcinile de lucru stabilite. Explicația
Acțional-practică
Evaluarea Copiii vor fi solicitați să verbalizeze
performanţei acțiunile efectuate, să formuleze
enunțuri clare și corecte. Aprecieri verbale
Toate produsele sunt expuse în sala de
grupă.Copiii sunt antrenați în Conversația
evaluarea rezultatelor. Turul galeriei

Tranziție-”Moș Crăciun cu plete


dalbe”-cântec
SCENARIUL DIDACTIC
ADE

EVENIMENT CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
Se asigură conditiile
MOMENT necesare unei bune
ORGANIZATORIC desfăşurari a activitatii;
aranjarea scaunelelor ăn
semicerc,pregătirea
materialului didactic.
Li se va reaminti Conversația Observarea
CAPTAREA copiilor de scrisoarea comportamentului
ATENŢIEI primită de la Moș copiilor
Crăciun,prin care își
anunță sosirea.
Este anuntată tema Conversaţia Observarea
ANUNŢAREA TEMEI activitătii: comportamentului
ŞI A OBIECTIVELOR şi obiectiveleacesteia în Explicaţia copiilor
termeni accesibili
copiilor.
Educatoarea îi invită pe Observarea capacitatii de
PREZENTAREA copii Explicatia concentrare a atenției şi a
CONŢINUTULUI ŞI să asculte povestea lui Conversația interesului manifestat.
DIRIJAREA moș Crăciun.
ÎNVĂŢĂRII Copiii urmăresc
prezentarea power-point.
După Chestionarea orală
vizionarea/ascultarea
poveștii,copiilor li se
cere să
discute pe marginea
materialului prezentat,
punându-se accent pe
exprimarea clară și
corectă și pe înțelegerea
conținutului poveștii.
OBTINEREA Copiii sunt invitați la
PERFORMANŢEI măsuțe pentru a realiza
o scrisoare pentru Moș
Crăciun.
Se intuiesc materialele Observația
şi se explică modul de Acțional -practică
lucru pentru realizarea
temei. Conversația
Copiii urmaresc
explicatiile şi apoi trec Exercițiul
la efectuarea lucrarilor.
EVALUAREA Toate scrisorile realizate Aprecieri verbale
PERFORMANȚEI vor fi prezentate,iar Conversația
copiii vor fi antrenați în
evaluarea lor.Scrisorile Analiza lucrărilor
vor fi puse în plic pentru
a fi trimise lui Moș
Crăciun.
ÎNCHEIEREA Se vor face aprecieri Conversația Aprecieri verbale
ACTIVITĂŢII generale și individuale
cu privire la aportul
copiilor la buna
desfășurare a activității.