Sunteți pe pagina 1din 20

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU

DISCIPLINA OPŢIONALĂ

” În lumea lui Computer”

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
ARGUMENT
Reformele produse în ultimii ani în învăţământul românesc solicită din ce în ce mai mult
formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe digitale generale utilizabile aproape în orice
domeniu de activitate al lumii contemporane şi fără de care adaptarea noilor generaţii la
cerinţele pieţii muncii ar fi cu siguranţă îngreunate.Din acest motiv deţinerea unor competenţe
digitale nu poate constitui altceva decât un avantaj în exercitarea unei game mult mai variate de
munci.
Pentru ca scopul formării şi dezvoltării acestor competenţe digitale să fie atins este
necesară începerea cât mai timpurie a învăţării în acest domeniu.
Studii recente au dovedit de asemenea eficienţa utilizării la clasă în actul de predare –
învăţare a calculatorului, care ,chiar şi prin simpla sa prezenţă, stimulează curiozitatea şi dorinţa
de a putea opera cu acesta din partea elevilor.
Din aceste considerente am văzut oportună propunerea şi optarea la clasele pregatitoare -
IV pentru acest tip de opţional care pe lângă rolul său de iniţiator în ceea ce priveşte
competenţele digitale, ar putea constitui şi o bună şansă de accentuare a caracterului
interdisciplinar prin operarea pe calculator şi cu alte ocazii sau în cadrul altor dicipline de
învăţământ.
În cadrul acestui opţional rolul profesorului va fi acela de a direcţiona interesul şi
curiozitatea elevilor pentru această lume digitală în direcţia utilizării ei în scopuri educative, nu
numai recreative, aşa cum se constată că este interpretată în prezent.
Opţionalul are în vedere calculatorul sub următoarele aspecte:
 Sursă de informare
 Mijloc util în învăţare
 Mijloc de eficientizare a muncii
 Mijloc de recreere
 Oportunitate în dezvoltarea în carieră
Opţionalul este susţinut printr-o suită de fişe atrăgătoare şi aplicaţii interesante pentru
copii vizând noţiunile de bază necesare în utilizarea calculatorului. În cadrul acestor lecţii rolul
activităţii practice va fi hotărâtor în învăţare ea devenind astfel una cu caracter operaţional, fapt
care va duce la fixarea cunoştinţelor pentru o perioadă de timp mult mai îndelungată. Acest
aspect poate fi atins şi datorită bazei materiale bogate existente în şcoală care este dotată cu un
laborator Ael şi cu un Centru de Documentare şi Informare .
Totodată acest opţional asigură interdisciplinaritatea vizavi de disciplinele: Educaţie
plastică, Educaţie muzicală, Limba şi literatura română, Ştiinţele naturii, Istorie, Geografie.
Cunoştinţele acumulate prin parcurgerea acestui opţional vor constitui o bază solidă
pentru parcurgerea cu mai multă uşurinţă şi plăcere a programelor pentru clasele V-XII.
 alfabetizarea informaţională a cursanţilor, esenţială în formarea profilului tehnic
al personalităţii acestora;
 stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mare eficientizare
a învăţării;
Prin studiul acestei discipline se are în vedere formarea unor priceperi şi deprinderi legate
de :
 comunicarea informaţiei;
 mânuirea informaţiei;
 controlul şi monitorizarea informaţiei;
 integrarea în societate
Pe baza celor menţionate mai sus se susţine că alegea acestui opţional pentru studierea în
clasele I - IV este necesară, utilă şi constituie o oportunitate.

CLASA PREGĂTITOARE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfărşitul clasei I elevul va fi capabil:

1. Să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului


2. Să localizeze şi să utilizeze tastele alfanumerice şi tastele săgeţi
3. Să utilizeze mouse-ul pentru accesarea pictogramelor si butoanelor
4. Sa deschida si sa închida corect calculatorul
5. Sa lanseze programe, aplicatii si sa cunoasca modalitatile de închidere
6. Să identifice principalele elemente ale unei ferestre
7. Să cunoască elementele ferestrelor de lucru din Paint
8. Să identifice şi să utilizeze principalele instrumente din bara de instrumente a programelor
Paint şi Notepad
9. Să salveze sesiunea de lucru într-un fişier
10. Să se exprime corect , inteligibil si utilizeze corect termenii de specialitate
11. Sa aiba notiuni despre posibilitatea de comunicare la distanta utilizând calculatorul, prin
e-mail
12. Să manifeste un comportament cooperant si prietenos în relaţiile cu colegii
13. Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului şi protejarea datelor stocate pe
computer

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:


- cunoasterea şi manevrarea corecta, în maximă siguranţă, a componentelor conectate
direct la curent electric
- exerciţii de utilizare a tastelor importante: Enter, Esc, Space , dar şi săgeţi, si taste
numerice şi alfanumerice
- exerciţii de tastare a literelor, cifrelor, caracterelor, semnelor de punctuaţie, scrierea
unor mici texte
- exerciţii de deschidere si inchidere a aplicaţiilor Paint , Notepad şi WordPad
- exerciţii de utilizare a tehnicilor de folosire a mouse-ului: selectare, click stâng drept
dublu, comenzi rapide.
- exerciţii de identificare a elementelor unei ferestre
- exerciţii de deschidere si închidere, si de personalizare a unei ferestre
- utilizarea butoanelor din bara cu instrumente pentru a desena sau scrie litere, numere,
cuvinte, propoziţii
- exerciţii de salvare a sesiunii de lucru într-un fişier Paint, Notepad
- exercitii aritmetice cu aplicatia „Calculator” sau softuri didactice
- cautarea unor jocuri si programe simple in computer si pe Internet
- realizare de felicitari, de 1martie, 8martie, de Anul nou, etc. cât mai estetice, pentru
parintii lor, si pentru prieteni
- Sa deschida Yahoo Mail, sau Yahoo Messenger , ajutati si supravegheati de profesor

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Arhitectura generala a unui calculator


 Tastatura
 Mouse

2. Editoare de imagini - Paint


 Elementele ecranului Paint;
 Panoul cu instrumente de desenare (tools);
 Lista de meniuri uzuale;
 Paleta de culori
 Realizarea unor desene

3. Editoare de texte
 Principalele elemente ale ferestrei de lucru în Notepad si Wordpad

4. Internet
 documentarea prin portalul Google
 jocuri
 vizitarea unor site-uri utile în pregătirea şcolară şi adresate copiilor:
www.universulmeu.go.ro, www.clopotel.ro, www.noriel.ro, www.jocuricopii.ro

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea se va face atât secvenţial, după încheierea fiecărei unităţi de învăţare, cât
şi pe parcurs prin intermediul probelor practice, a concursurilor de desene, realizarea
unor pliante, realizarea unor felicitări, probe scrise.
Utilizare software educaţional pentru recunoaşterea şi utilizarea literelor şi
numerelor, scrierea textelor simple

BIBLIOGRAFIE:

1. Plan cadru pentru învăţământul preuniversitar


2.Curriculum şcolar – www.edu.ro
3. PC pentru toti , Editura Teora
4. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic – învăţământul
primar, Editura Aramis
5. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ghid pentru cadrele didactice, seria
“Calitate în formare”
6. Rodica Matei, “Tainele informaticii”, manual de informatics, Editura Paralela
45
7. Tudor Sorin, “Informatica” - manual pentru clasa a IX-a

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră


CLASA PREGĂTITOARE

Nr. Unitatea de O.R. Continuturi Nr. Sapt


crt invatare ore
1 Arhitectura 1, 2, - Calculatorul şi echipamentele lui:
generala a 3, 4, unitatea centrală, monitor, tastatură,
unui mouse, imprimantă
calculator - Pornirea si oprirea calculatorului
- Tastatura: tastele escape, spacebar,
backspace, delete, shift, enter , tastele
alfanumerice, săgeţi
- Mouse: utilizarea butonului stâng în
poziţionarea cursorului sau accesarea
pictogramelor; click, dublu-click
2 Editorul de 8, 9,  Elementele ecranului Paint;
imagini Paint 10  Panoul cu instrumente de
desenare (tools);
 Lista de meniuri uzuale;
 Paleta de culori
 Realizarea unor desene
3 Principalele 5, 6, - Bara de titlu, bara cu instrumente,
elemente ale 7, 8 spaţiul util de lucru, barele de
ferestrei de defilare, bara meniului START,
lucru în butonul de închidere a ferestrei şi
Notepad si butoanele din bara cu instrumente a
Wordpad acestor programe.
- Scrierea textelor simple
- Salvarea sesiunii de lucru
4 Internet 11, Cum ne conectam la Internet?
12, Cum navighez pe internet?
13 Cautarea informatiilor pe internet
CLASA I

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfărşitul clasei I elevul va fi capabil:

1. Să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului


2. Să localizeze şi să utilizeze tastele alfanumerice şi tastele săgeţi
3. Să utilizeze mouse-ul pentru accesarea pictogramelor si butoanelor (virtuale)
4. Sa deschida si sa închida corect calculatorul
5. Sa lanseze programe , aplicatii si sa cunoasca modalitatile de închidere
6. Să identifice principalele elemente ale unei ferestre
7. Să cunoască elementele ferestrelor de lucru din Paint
8. Să identifice şi să utilizeze principalele instrumente din bara de instrumente a
programelor Paint şi Notepad
9. Să salveze sesiunea de lucru într-un fişier
10. Să se exprime corect , inteligibil si utilizeze corect termenii de specialitate
11. Sa aiba notiuni despre posibilitatea de comunicare la distanta utilizând calculatorul,
prin e-mail
12. Să manifeste un comportament cooperant si prietenos în relaţiile cu colegii
13. Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului şi protejarea datelor
stocate pe computer

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:


- cunoasterea şi manevrarea corecta, în maximă siguranţă, a componentelor conectate
direct la curent electric
- exerciţii de utilizare a tastelor importante: Enter, Esc, Space , dar şi săgeţi, si taste
numerice şi alfanumerice
- exerciţii de tastare a literelor, cifrelor, caracterelor, semnelor de punctuaţie, scrierea
unor mici texte
- exerciţii de deschidere si inchidere a aplicaţiilor Paint , Notepad şi WordPad
- exerciţii de utilizare a tehnicilor de folosire a mouse-ului: selectare, click stâng drept
dublu, comenzi rapide.
- exerciţii de identificare a elementelor unei ferestre
- exerciţii de deschidere si închidere, si de personalizare a unei ferestre
- utilizarea butoanelor din bara cu instrumente pentru a desena sau scrie litere, numere,
cuvinte, propoziţii
- exerciţii de salvare a sesiunii de lucru într-un fişier Paint, Notepad
- exercitii aritmetice cu aplicatia „Calculator” sau softuri didactice
- cautarea unor jocuri si programe simple in computer si pe Internet
- realizare de felicitari, de 1martie, 8martie, de Anul nou, etc. cât mai estetice, pentru
parintii lor, si pentru prieteni
- Sa deschida Yahoo Mail, sau Yahoo Messenger , ajutati si supravegheati de profesor

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

5. Arhitectura generala a unui calculator


 Tastatura
 Mouse

6. Editoare de imagini - Paint


 Elementele ecranului Paint;
 Panoul cu instrumente de desenare (tools);
 Lista de meniuri uzuale;
 Paleta de culori
 Realizarea unor desene

7. Editoare de texte
 Principalele elemente ale ferestrei de lucru în Notepad si Wordpad

8. Internet
 documentarea prin portalul Google
 jocuri
 vizitarea unor site-uri utile în pregătirea şcolară şi adresate copiilor:
www.universulmeu.go.ro, www.clopotel.ro, www.noriel.ro, www.jocuricopii.ro

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea se va face atât secvenţial, după încheierea fiecărei unităţi de învăţare, cât
şi pe parcurs prin intermediul probelor practice, a concursurilor de desene, realizarea
unor pliante, realizarea unor felicitări, probe scrise.
Utilizare software educaţional pentru recunoaşterea şi utilizarea literelor şi
numerelor, scrierea textelor simple

BIBLIOGRAFIE:

14. Plan cadru pentru învăţământul preuniversitar


15. Curriculum şcolar – www.edu.ro
16. PC pentru toti , Editura Teora
17. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic – învăţământul
primar, Editura Aramis
18. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ghid pentru cadrele didactice, seria
“Calitate în formare”
19. Rodica Matei, “Tainele informaticii”, manual de informatics, Editura Paralela
45
20.Tudor Sorin, “Informatica” - manual pentru clasa a IX-a

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră


CLASA I

Nr. Unitatea de O.R. Continuturi Nr. Sapt


crt invatare ore
1 Arhitectura 1, 2, - Calculatorul şi echipamentele lui:
generala a 3, 4, unitatea centrală, monitor, tastatură,
unui mouse, imprimantă
calculator - Pornirea si oprirea calculatorului
- Tastatura: tastele escape, spacebar,
backspace, delete, shift, enter , tastele
alfanumerice, săgeţi
- Mouse: utilizarea butonului stâng în
poziţionarea cursorului sau accesarea
pictogramelor; click, dublu-click
2 Editorul de 8, 9,  Elementele ecranului Paint;
imagini Paint 10  Panoul cu instrumente de
desenare (tools);
 Lista de meniuri uzuale;
 Paleta de culori
 Realizarea unor desene
3 Principalele 5, 6, - Bara de titlu, bara cu instrumente,
elemente ale 7, 8 spaţiul util de lucru, barele de
ferestrei de defilare, bara meniului START,
lucru în butonul de închidere a ferestrei şi
Notepad si butoanele din bara cu instrumente a
Wordpad acestor programe.
- Scrierea textelor simple
- Salvarea sesiunii de lucru
4 Internet 11, Cum ne conectam la Internet?
12, Cum navighez pe internet?
13 Cautarea informatiilor pe internet
CLASA a II-a
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul clasei a II- a elevul va fi capabil:


1. Să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului
2. Să pornească si oprească calculatorul, şi programele software
3. Să utilizeze corect tastatura, mouse-ul şi alte dispozitive externe
4. Să utilizeze Windows Explorer în gestionarea fişierelor pe hard-disk
5. Să creeze şi să salveze fişiere
6. Să folosească informaţia sub diferite forme: desen, text, numere, tabele utilizând
programele Word, Paint,
7. Sa stie sa caute informatii, jocuri, in computer
8. Sa stie sa caute jocuri sau pagini simple de Internet
9. Să se exprime corect , inteligibil si utilizeze corect termenii de specialitate
10. Să utilizeze procesorul de text Word pentru scrierea textelor, respectând regulile de
ortografie şi punctuaţie studiate la gramatica limbii române, pentru inserarea imaginii,
si modelarea cât mai estetica a documentelor
11. Să creeze desene, felicitari, utilizând Paint, sau Word
12. Sa aiba notiuni despre posibilitatea de comunicare la distanta utilizând calculatorul, prin
e-mail
13. Să manifeste spirit de cooperare în relaţiile cu colegii în cadrul activităţilor

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele activităţi:

- exerciţii de utilizare corespunzătoare a calculatorului şi componentelor lui


- creare fisiere, salvarea fişierelor , mutarea fisierelor
- lansarea unor programe si jocuri de pe CD
- căutarea şi deschiderea fişierelor folosind aplicaţia Windows Explorer
- exercitii aritmetice cu aplicatia „Calculator” sau softuri didactice
- realizarea unor felicitari, de 1martie, 8martie, de Anul nou, etc. cât mai estetice,
pentru parintii lor, si pentru prieteni
- exerciţii de salvare a sesiunii de lucru într-un fişier Word, Paint, Notepad
- să creeze fisiere Word care contin text, propoziţii, dar si desene ilustrative, imagini
- copieri de texte; redactarea de texte
- exerciţii de scriere cu litere majuscule si minuscule, de diferite dimensiuni culori şi
fonturi
- exerciţii de identificare si corectare a greselilor de tastare dintr-un text; să completeze
cuvinte cu literele lipsă
- să efectueze operaţii aritmetice (adunare scădere, inmultire,impartire) utilizând soft
educativ
- cautarea unor jocuri si programe simple in computer si pe Internet
- utilizare software educaţional pentru disciplinele studiate in scoala
- exerciţii de utilizare Yahoo Mail, sau Yahoo Messenger , ajutati si supravegheati de
profesor
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Arhitectura generala a unui calculator

2. Editoare de texte - Microsoft Word


 Crearea unui nou document
 Deschiderea unui document deja existent
 Salvarea unui document
 Operaţii de editare (căutare, înlocuire, copiere, mutare, refacere, redenumire)
 Operaţii simple de tehnoredactare: formatarea paginii, dimensiunea marginilor, alegerea
fonturilor, alinierea textului, deplasarea într-un document folosind bara de defilare

3. Softuri educaţionale
 Jocuri educative
 Lecţii animate
 Teste interactive

4. Internet
 Motoare de căutare: www.google.ro, www. yahoo.com
 situl educational didactic.ro

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea se va face atât secvenţial, după încheierea fiecărei unităţi de învăţare, cât
şi pe parcurs prin intermediul probelor practice, a concursurilor de desene, realizarea
unor pliante, realizarea unor felicitări, probe scrise.
O altă metodă de evaluare o vor constitui temele de grup cu tematică specifică
altor discipline cum ar fi: realizarea unor referate, fişe de informare, fişe de autor, fişe
de portofoliu, proiecte, colecţii de ghicitori, articole şi interviuri şcolare compuneri,
Albumul clasei, etc

BIBLIOGRAFIE:

1. Plan cadru pentru învăţământul preuniversitar


2. Curriculum şcolar – www.edu.ro
3. PC pentru toti , Editura Teora
4. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic – învăţământul
primar, Editura Aramis
5. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ghid pentru cadrele didactice, seria
“Calitate în formare”
6. Rodica Matei, “Tainele informaticii”, manual de informatics, Editura Paralela
45
7. Tudor Sorin, “Informatica” - manual pentru clasa a IX-a

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră


CLASA a II-a

Nr Unitatea de O.R. Continuturi Nr. Sapt


. invatare ore
crt
1 Arhitectura 1, 2, - Calculatorul şi echipamentele lui:
generala a unui 3, 4, unitatea centrală, procesor, unitate CD
calculator 5, 6, 7 ROM, hard –disk, monitor, tastatură,
mouse.
- Tastatura: taste speciale: Tab, Caps
Lock, Shift, Home, End, Page Up, Page
Down.
- Acţiuni cu mouse-ul: click stâng,
drept , dublu-click, drag and drop
- Folosirea imprimantei
2 Editorul de texte 8, 9, - Crearea unui nou document
Microsoft Word 10 11 - Deschiderea unui document deja
existent
- salvarea unui document
Operaţii de editare (căutare, înlocuire,
copiere, mutare, refacere, redenumire)
-Operaţii simple de tehnoredactare:
formatarea paginii, dimensiunea
marginilor, alegerea fonturilor, alinierea
textului, deplasarea într-un document
folosind bara de defilare
3 Softuri 12, 13 - CD-uri ce cuprind lectii animate,
educaţionale aplicații și jocuri educative, povești,
teste de verificare interactive
4 Internet 12, 13 Cum ne conectam la Internet?
Cum navighez pe internet?
Cautarea informatiilor pe internet
CLASA a III-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

La sfărşitul clasei a III-a elevul va fi capabil:

1. Să localizeze, să deschidă sau închidă fişiere de pe hard, CD sau DVD, memory stick,
utilizând My Computer
2. Să copieze sa mute si sa şteargă fişiere
3. Să se exprime corect , inteligibil si utilizeze corect termenii de specialitate
4. Să utilizeze procesorul de text Word pentru scrierea textelor, corect gramatical
5. Să utilizeze procesorul de text Word pentru pentru inserarea imaginii, si modelarea cât
mai estetica a documentelor
6. Să creeze desene, felicitari, utilizând Paint, sau Word
7. Sa aiba notiuni despre posibilitatea de comunicare la distanta utilizând calculatorul, prin
e-mail, messenger
8. Să tipareasca un document
9. Să manifeste spirit prietenos, colegial, si de cooperare în relaţiile cu colegii în cadrul
activităţilor din clasa
10. Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului CD-urilor, dischetelor, şi în
protejarea fişierelor
11. Să cunoasca surse de informaţii utile pentru diverse domenii sociale (de exemplu
www.google.ro )

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi:


- exerciţii de utilizare corespunzătoare a calculatorului şi componentelor lui
- creare fisiere, salvarea fişierelor , mutarea fisierelor
- copierea, mutarea fişierelor pe şi de pe memory stick şi hard
- lansarea unor programe si jocuri de pe CD
- căutarea şi deschiderea fişierelor folosind aplicaţia Windows Explorer
- exercitii aritmetice cu aplicatia „Calculator” sau softuri didactice
- realizarea unor felicitari, de 1martie, 8martie, de Anul nou, etc. cât mai estetice,
pentru parintii lor, si pentru prieteni
- exerciţii de salvare a sesiunii de lucru într-un fişier Word, Paint, Notepad
- să creeze fisiere Word care contin text, propoziţii, dar si desene ilustrative, imagini
- copieri de texte; redactarea de texte
- exerciţii de scriere cu litere majuscule si minuscule, de diferite dimensiuni culori şi
fonturi
- exerciţii de identificare si corectare a greselilor de tastare dintr-un text; să completeze
cuvinte cu literele lipsă
- să efectueze operaţii aritmetice (adunare scădere, inmultire,impartire) utilizând soft
educativ
- Copierea(prin copy si paste) de obiecte dintr-o aplicaţie în alta ; ilustrarea textului cu
imagini inserate din aceeasi sau din alta aplicaţie
- tipărirea unor documente
- cautarea unor jocuri si programe simple in computer si pe Internet
- utilizare software educaţional pentru disciplinele studiate in scoala
- exerciţii de utilizare Yahoo Mail, sau Yahoo Messenger , ajutati si supravegheati de
profesor
- căutarea surselor de informare pentru disciplinele şcolare studiate prin utilizarea programului
AEL si motoarelor de cautare pe Internet

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Arhitectura generala a unui calculator

2. Softuri educationale
 Programul AEL
 CD interactive

3. Editoare de texte - Microsoft Word


 Creare, salvare, deschidere, închidere, listare, vizualizarea documentelor Word
 Formatarea documentelor (formatarea la nivel de caracter, formatarea la nivel
de paragraf, formatarea la nivel de document)
 Lucrul cu imagini. Instrumente de desenare (Drawing, WordArt, Picture)
 Creare tabele, diagrame
 Tipărirea documentelor

4. Operatii simple de gestionare a fisierelor


 Salvarea, modificarea, mutarea, redenumirea, copierea fişierelor
5. Internet
 Motoare de căutare: www.google.ro, www. yahoo.com
 situl educational didactic.ro
MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea se va face atât secvenţial, după încheierea fiecărei unităţi de învăţare,


cât şi pe parcurs prin intermediul probelor practice, a concursurilor de desene, realizarea
unor pliante, realizarea unor felicitări, probe scrise.
O altă metodă de evaluare o vor constitui temele de grup cu tematică specifică
altor discipline cum ar fi: realizarea unor referate, fişe de informare, fişe de autor, fişe
de portofoliu, proiecte, colecţii de ghicitori, articole şi interviuri şcolare compuneri,
Albumul clasei.
Utilizare software educaţional pentru asimilare si aplicarea unor cunoştinţe de la
diferite alte discipline studiate.
Programul AEL

BIBLIOGRAFIE:

8. Plan cadru pentru învăţământul preuniversitar


9. Curriculum şcolar – www.edu.ro
10. PC pentru toti , Editura Teora
11. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic – învăţământul
primar, Editura Aramis
12. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ghid pentru cadrele didactice, seria
“Calitate în formare”
13. Rodica Matei, “Tainele informaticii”, manual de informatics, Editura Paralela
45
14. Tudor Sorin, “Informatica” - manual pentru clasa a IX-a
PLANIFICARE ANUALĂ

NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră


CLASA a III-a

Nr. Unitatea de O.R. Continuturi Nr. Sapt


crt invatare ore
1 Arhitectura 1,2,3 - Calculatorul şi echipamentele lui
generala a unui - Medii de stocare a datelor: CD, DVD,
calculator memory stick

2 Softuri 9,10 - Programul AEL


educationale - CD interactive
3 Editorul de texte 4,5,6,  Creare, salvare, deschidere,
Microsoft Word 8 închidere, listare, vizualizarea
documentelor Word
 Formatarea documentelor
(formatarea la nivel de caracter,
formatarea la nivel de paragraf,
formatarea la nivel de document)
 Lucrul cu imagini. Instrumente de
desenare (Drawing, WordArt,
Picture)
 Creare tabele, diagrame
 Tipărirea documentelor
4 Operatii simple 9,10 -Salvarea, modificarea, mutarea,
de gestionare a redenumirea, copierea fişierelor pe hard
fisierelor sau dischete
-Lucrul cu aplicatii Windows
5 Internet 7,11 Motorul de cautare www.google.ro
Situl educational didactic.ro
CLASA a IV-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil:

1. Să utilizeze corect programele Windows Explorer, Word, Internet Explorer sau a


unui soft educaţional
2. Să caute, gaseasca, si să deschidă si apoi închidă fişiere de pe hard, memory stick,
CD, DVD
3. Să creeze, copieze, redenumeasca dosare
4. Să utilizeze procesorul de text Word pentru scrierea textelor, pentru inserarea
imaginii, si modelarea cât mai estetica a documentelor
5. Să utilizeze aplicatia Power Point: crearea, salvarea, deschiderea, închiderea unei
prezentări, inserarea unui text sau a unei imagini; formatarea textului, inserarea
obiectelor grafice în prezentare,
6. Adăugarea de efecte de animaţie
7. Să manifeste spirit prietenos, colegial, si de cooperare în relaţiile cu colegii în
cadrul activităţilor din clasa
8. Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului CD-urilor, dischetelor, şi
în protejarea fişierelor
9. Sa poată comunica la distanta utilizând calculatorul, prin e-mail, si Messenger
10. Sa stie sa caute informatii, programe, jocuri sau pagini simple de Internet
11. Să cunoasca surse de informaţii utile pentru diverse domenii sociale( de exemplu
www.google.ro )

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:

- exerciţii de identificare şi manipulare corespunzătoare a calculatorului şi exerciţii de


utilizare corespunzătoare a calculatorului şi componentelor lui
- pornirea si oprirea calculatorului , a programelor software, utilizare memory stick, a
CD -rom-ului si DVD-rom-ului
- utilizarea comenzilor ce necesita combinaţiilor de 2 sau 3 taste pentru realizarea unor
operaţii (ctrl+alt+del, sau alt+space, sau alt+tab)
- utilizarea meniurilor rapide prin accesarea cu butonul drept al mouse-ului
- copierea si mutarea obiectelor folosind acţiunea drag & drop cu mouse-ul
- copierea, mutarea fişierelor pe şi de pe memory stick şi hard
- tipărirea selectiva a continutului unei lucrări
- exerciţii de cautare cu „Find” si sau „Search”
- copierea (copy si paste) de obiecte dintr-o aplicaţie în alta; ilustrarea textului cu
imagini sau tabele, inserate din aceeasi sau din alta aplicaţie
- căutarea surselor de informare pentru disciplinele şcolare studiate prin utilizarea
motoarelor de cautare pe Internet si, sau a programului AEL si utilizarea fişierelor
multimedia
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate în descrierea acţiunii sau în formularea
întrebărilor
- completarea de benzi desenate, scrisori, orare, tabele şi grafice ca aplicaţii la
disciplinele studiate, rezolvări de exerciţii şi probleme, mape cu poveşti ilustrate sau
pe teme geografice şi istorice, prezentări de carte şi autori
- executarea de materiale didactice pe calculator necesare celorlalte discipline
- exerciţii de formatare şi modificare a textelor şi desenelor
- comunicarea la distanta utilizând calculatorul, prin e-mail, si Messenger

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Sistemul de operare Windows


 Meniul Start
 Opetatii cu foldere si fisiere: operaţii de creare, copiere, mutare, ştergere, căutare,
redenumire
 Grupul de aplicaţii Accesories

2. Editoare de texte - Microsoft Word


 Creare tabele
 Utilizarea listelor
 Aranjarea textului în coloane
 Numerotarea paginilor
 Listarea unui document la imprimantă
 Crearea de documente, felicitari, compuneri, scrisori

3. Aplicaţia Power Point


 Operaţii cu documente (creare, salvare, deschidere, închidere).
 Crearea unei noi prezentări
 Inserarea unui text sau a unei imagini;
 Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora
 Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere.
 Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri.
 Adăugarea de efecte de animaţie

4. Internet

 Motoare de căutare: www.google.ro, www. yahoo.com


 situl educational didactic.ro
MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea se va face atât secvenţial, după încheierea fiecărei unităţi de învăţare,


cât şi pe parcurs prin intermediul probelor practice, a concursurilor de desene, realizarea
unor pliante, realizarea unor felicitări, probe scrise.
O altă metodă de evaluare o vor constitui temele de grup cu tematică specifică
altor discipline cum ar fi: completarea de benzi desenate, scrisori, orare, tabele şi grafice
ca aplicaţii la disciplinele studiate, rezolvări de exerciţii şi probleme, mape cu poveşti
ilustrate sau pe teme geografice şi istorice, prezentări de carte şi autori.

BIBLIOGRAFIE:

15. Plan cadru pentru învăţământul preuniversitar


16. Curriculum şcolar – www.edu.ro
17. PC pentru toti , Editura Teora
18. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic – învăţământul
primar, Editura Aramis
19. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ghid pentru cadrele didactice, seria
“Calitate în formare”
20.Rodica Matei, “Tainele informaticii”, manual de informatics, Editura Paralela
45
21. Tudor Sorin, “Informatica” - manual pentru clasa a IX-a
PLANIFICARE ANUALĂ

NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră


CLASA a IV-a

Nr. Unitatea de O.R. Continuturi Nr. Sapt


crt invatare ore
1 1,2,3  Prezentare sistemul de operare
Sistemul de Windows
operare  Vizualizarea informaţiilor referitoare
la resursele hard-ware si software ale
calculatorului
 Intrarea şi ieşirea din Windows
 Meniul Start
 Opetatii cu foldere si fisiere: operaţii
de creare, copiere, mutare, ştergere,
căutare, redenumire
 Grupul de aplicaţii Accesories
2 4, 7, 8  Creare tabele
Editorul de  Utilizarea listelor
texte Microsoft  Aranjarea textului în coloane
Word  Numerotarea paginilor
 Listarea unui document la
imprimantă
 Crearea de documente, felicitari,
compuneri, scrisori
3 Aplicaţia 5, 6  Operaţii cu documente (creare,
PowerPoint salvare, deschidere, închidere).
 Crearea unei noi prezentări.
 Inserarea unui text sau a unei
imagini;
 Alegerea caracteristicilor pentru
diapozitiv (slide) – modificarea
acestora
 Formatarea textului – corp de literă,
stil, mărime, culori, centrare,
aliniere.
 Inserarea obiectelor grafice în
prezentare: linii, casete, cercuri.
 Adăugarea de efecte de animaţie
4 Internet 9, 10, Motoare de cautare www.google.ro ,
11 www.yahoo.com
Situl educational didactic.ro