Sunteți pe pagina 1din 38

FUNDATII

FUNDATII
Fundatiile sunt elemente de constructie de
rezistenta situate sub nivelul terenului natural
,prin intermediul carora se transmit terenului
de fundare incarcarile care actioneaza asupra
constructiei si incarcarea lor proprie , astfel ca
presiunea efectiva pe talpa fundatiilor sa nu
depaseasca presiunea admisibila a terenului
de fundare , iar tasarile care rezulta sa poata
fi suportate de constructie .
Prin tasare se intelege o indesare a terenului
sub talpile de fundatie , in urma careia
constructiile pot suferi efecte defavorabile
( inclinari , crapaturi in ziduri , etc.).
CLASIFICAREA FUNDATIILOR
1.Dupa adancimea de fundare ( adancimea la care se gaseste terenul bun de
fundare _adâncimea de fundare =distanţa măsurată de la nivelul terenului
natural sau sistematizat până la talpa fundaţiei):
• -fundatii de suprafata ( de adancime mica , directe ) _ transmit incarcarile direct
terenului bun de fundare ;
• -fundatii de adancime (indirecte)_transmit incarcarile terenului bun de fundare
prin intermediul unor constructii : piloti , chesoane ,coloane , puturi , etc.

2. Dupa modul de transmitere al incarcarilor de la fundatie la teren :


• -fundatii directe ;
• -fundatii indirecte ;
3. După materialele utilizate:
• - fundaţii din beton armat;
• - fundaţii din beton simplu;
• -fundatii din beton ciclopian;
• - zidărie de piatră (mai pot fi utilizate fundaţii din zidărie de cărămidă
din pământ armat, sau din lemn la construcţiile provizorii sau cu
destinaţie temporară);
4. După modul de transmitere a sarcinilor către terenul de fundare:
• - fundaţii rigide (verificate la solicitările de compresiune) ;
• - fundaţii elastice (din beton armat) se dimensionează la încovoiere şi forfecare;
• - grupuri pe mediu elastic (preiau frecări şi împingeri laterale) ;
• - fundaţii purtătoare pe vârf (de mare adâncime) ;

5. După nivelul apelor subterane:


• - fundaţii executate în uscat _ deasupra nivelului apelor freatice ;
• - fundaţii executate în apă _ sub nivelului apelor freatice ;

6. După modul de execuţie:


• - fundaţii executate pe loc (direct în groapa de fundaţie);
• - fundaţii prefabricate (executate în ateliere speciale, transportate şi
montate pe amplasament în săpătură sau prin înfigere în teren).

7. După alcătuirea şi forma in plan :


• - fundaţii continue sub ziduri sau sub pereţii substructurii;
• - fundaţii izolate sub stâlpi;
• - grupuri de fundaţii continue sub stâlpi;
• - radier general, care sunt planşee inversate pe care reazemă structurile din stâlpi sau
pereţi sau structurile rigide( pentru incarcari mari si teren slab de fundare ).
ALEGEREA SISTEMULUI DE FUNDARE
- caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei , existenta subsolurilor ,
tipul elementelor portante verticale (stalpi , pereti structurali )si numarul lor ;
- conditii climaterice ( adancimea de inghet ,cantitatea de precipitatii , etc );
- conditiile de stabilitate generala a terenului in zona amplasamentului
constructiei ;
- adancimea la care se afla terenul bun de fundare , natura , grosimea ,
caracteristicile fizico-chimice ale straturilor de pamant din zona
amplasamentului , stabilite prin studii geotehnice;
- conditiile hidrologice ale terenului ( ape subterane si de suprafata ,
proprietatile lor chimice , agresivitatea lor , etc. ;
- conditiile de seismicitate ale zonei ;
- marimea si natura incarcarilor transmise de constructie ;
- particularitatile functionale ale constructiei care pot determina producerea de
ape agresive , incalziri excesive ale fundatiilor , inghetarea artificiala a
acestora , etc.;
- costul lucrarilor de fundare ;
STABILIREA ADANCIMII DE FUNDARE

Stabilirea adancimii de fundare reprezinta una din etapele


cele mai importante in proiectarea fundatiilor.
Elementele de baza de la care se porneste sunt :
- Adancimea minima de inghet ,caracteristica climatica
specifica zonei de amplasare a constructiei . In tara
noastra adancimea de inghet are valori cuprinse intre
70 -115 cm.
- Cota minima de fundare ;
- Cota fundatiilor vecine ;
- Cota apelor freatice ;
- Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare .
FUNDATII DE SUPRAFATA

Fundatiile de suprafata se intalnesc cand


terenul bun de fundare este la adancime
mica fata de nivelul terenului natural.
Acestea pot fi :
-fundatii rigide ,solicitate la compresiune ,
continue sau izolate , executate din piatra
naturala , beton simplu , beton ciclopian ;
-fundatii elastice , continue sau rigide ,
executate dun beton armat .
1. FUNDATII SUB PERETI

In cazul structurilor de rezistenta alcatuite


din pereti portanti din zidarie sau beton
armat ,se realizeaza fundatii continue directe

1.1. Fundatii continue rigide


-se executa din beton simplu sau beton
ciclopian ;
-in sectiune transversala pot avea forma
dreptunghiulara , cu evazari , in trepte;
Fundatii continui din beton simplu sub pereti interiori din
zidarie , la constructii fara subsol
Fundatie exterioara la Fundatie continua sub pereti
constructie fara subsol din beton armat (diafragme)
Fundatii rigide sub ziduri la constructii cu subsol
1.2. Fundatii continue elastice sub ziduri
1.3. Fundatii cu descarcari pe reazeme izolate
2. FUNDATII SUB STALPI

Sub stalpi se pot realiza :


-fundatii izolate ;
-fundatii continui dispuse pe o directie ,sub
siruri de stalpi ;
-fundatii pe talpi incrucisate;
-radier general.
2.1.Fundatii izolate sub stalpi

Fundatie rigida , izolata cu bloc de


beton simplu si cuzinet de beton
armat
Fundatii rigide , izolate , sub stalpi
Fundatii izolate cu talpi
Fundatii elastice izolate sub stalpi
Fundatii prefabricate

Talpi prefabricate pentru


fundatii realizate din beton
simplu

Talpi prefabricate pentru


fundatii realizate din beton
armat
Fundatie pahar pentru stalpi
prefabricati
1. Stalp prefabricat
2. Fundatie pahar
3. Beton de monolitizare
4. Mortar de poza
2.2 . Fundatii continue sub stalpi

Fundatie elastica cu grinzi


Fundatie elastica de tip grinda (talpi) incrucisate
(talpa)continua sub stalpi

1. stalp ; 2. grinda (talpa)


Radier de tip dala groasa din beton armat
Radier cu grinzi Radier ciuperca
FUNDATII DE ADANCIME

Aceste fundatii se executa cand terenul bun de


fundare este la adancime mare, sau cand nivelul
apelor freatice este ridicat.
Din aceasta categorie de fundatii fac parte :
-fundatii pe piloti;
-fundatii pe chesoane ;
-fundatii pe coloane;
-fundatii pe barete.
1.FUNDATII PE PILOTI

a. Piloti purtatori de varf – varful lor patrunde in terenul


bun de fundare pe o adancime de aproximativ 1,00 m;
b. Piolti flotanti – transferarea incarcarilor la teren se face
prin fortele de frecare care apar pe suprafetele lor
laterale aflate in contact cu terenul

1. fundatie
2.piloti
Fundatii pe piloti din lemn
Fundatii pe piloti din beton armat prefabricat
Fundatii pe chesoane deschise
In alcatuirea unei case
intra urmatoarele
elemente structurale :
1.Fundatii
2.Stalpi si grinzi din beton
armat
3. Stalpisori si centuri din
beton armat
4.Plansee din beton armat
5.Pereti din beton armat
6. Pereti din zidarie
Fundatii pahar
Fundatii pentru structuri din beton Grinzi de soclu si de fundare